Az Algyői-aljzatmagaslat és a környező mélymedencék (Dorozsmai-medence, Makói-árok) integrált diagenezis-történeti és fluidumevolúciós rekonstrukciója  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108375
típus K
Vezető kutató Raucsikné Varga Andrea Beáta
magyar cím Az Algyői-aljzatmagaslat és a környező mélymedencék (Dorozsmai-medence, Makói-árok) integrált diagenezis-történeti és fluidumevolúciós rekonstrukciója
Angol cím Integrated reconstruction of diagenesis and fluid evolution at Algyő High and surrounding deep subbasins (Dorozsma Basin and Makó Trough)
magyar kulcsszavak lehordási terület, homokkő diagenezis, agyagásványtan, víz-kőzet kölcsönhatás
angol kulcsszavak provenance, sandstone diagenesis, clay mineralogy, water-rock interaction
megadott besorolás
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)80 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Ortelius tudományág: Geológia
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Czirbus Nóra
Dabi Gergely
Fintor Krisztián
Fiser-Nagy Ágnes
Garaguly István
Mészáros Előd
Mészáros Előd
Mészáros Előd
Raucsik Béla
Schubert Félix
Tóth Ferenc
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2018-12-31
aktuális összeg (MFt) 30.415
FTE (kutatóév egyenérték) 11.53
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt mind az Algyői aljzatmagaslat és a szomszédos részmedencék preneogén aljzatának (pl. kristályos kőzetek, dorozsmai márvány, permi vulkanitok, triász Szegedi Dolomit Formáció), illetve azok repedéskitöltő ásványegyüttesének, mind a neogén medenceüledékek vizsgálatát célozta meg. Az elvégzett kutatás új kőzettani, geokémiai, homokkő eredetvizsgálati, diagenezistörténeti és fluidum-evolúciós eredményeket szolgáltatott. Az integrált értelmezést is magában foglaló komplex vizsgálatok hozzájárultak az ismereteink bővítéséhez a helyi és a regionális földtani összefüggések (pl. kapcsolat az Erdélyi-középhegység analóg képződményeivel) terén egyaránt. Eredményeink lehetővé tették a Szegedi medence aljzati képződményeit és a neogén medencekitöltést érintő víz-kőzet kölcsönhatások jobb megértését. Az Algyői aljzatmagaslat, mind fluidum migrációs útvonalak helyszíne, kiemelt szerepet játszik a kapcsolódó részmedencék hidrológiai és diagenetikus fejlődésében. A részletes kőzettani és élvonalbeli izotóp-geokémiai megfigyelések alapján pontosítottuk a Szegedi Dolomit többfázisú dolomitosodását, és bizonyítottuk komplex diagenezistörténetét, amiben a hidrotermális fluidumok szerepe meghatározó volt. A projekt hozzájárult a homokkő rezervoárra telepített Szegedi Geotermikus Rendszer vízkőképződési folyamatainak megértéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
In this project, investigation of both the pre-Neogene basement rocks (e.g., crystalline rocks, Dorozsma marble, Permian volcanic rocks, Triassic Szeged Dolomite Formation) with fracture-filling minerals and the Neogene basin fill, Algyő High and surrounding subbasins (Great Hungarian Plain), were carried out. The project provided novel results for basic research in the field of petrology, geochemistry, sandstone provenance, diagenesis, and fluid evolution. Complex studies, including integrated interpretations, made important contributions to knowledges of the local and regional relationships (e.g., correlation with the Apuseni Mountains, Romania). The research led to a better understanding of the water-rock interactions in the basement rocks and in the Neogene basin fills, Szeged Basin. The uplifted Algyő High has an important role in the hydrologic and diagenetic history of the related subbasins, providing conduits for fluid migration during basin evolution. Based on detailed petrographic and state-of-the-art isotope geochemical investigations, multistage dolomitization events and a complex diagenetic history of the Szeged Dolomite Formation were evidenced. Crucial role of hydrothermal fluids on the diagenesis of the Szeged Dolomite was demonstrated. Additionally, the results help to understand the cause of the high carbonate scale precipitation rates in the Szeged Geothermal Systems, tapping sandstone aquifers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108375
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Raucsik Béla, Czuppon György, Mészáros Előd, M Tóth Tivadar: A dorozsmai márvány eredetvizsgálatának stabilizotóp-geokémiai eredményei, In: Berkesi, M et al. (szerk.) Az asztenoszférától az atmoszféráig: 9. KGVGY, pp. 141-142., 2018
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Raucsik Béla, Mészáros Előd: Deformation microstructures and fluid-related features in the Dorozsma marble (Tisza Mega-Unit, S Hungary) - preliminary results, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 20 Paper: EGU2018-1780-1, 2018
Máté Szemerédi, Andrea Varga, Mihai Tatu, Ioan Seghedi, István Dunkl, Elemér Pál-Molnár, Réka Lukács: Permian volcanism vs. Alpine nappe stacking: petrographic and geochemical observations for regional correlation of the Permian felsic volcanic rocks, Tisza Mega-unit (Hungary and Romania), GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 20 Paper: EGU2018-1771, 2018
Mészáros Előd, Décsei Kitti, Fiser-Nagy Ágnes, Schubert Félix: Deformation induced myrmekite formation during mylonitisation of the metapegmatoid rocks from the Dorozsma Complex (S Hungary), In: Kövér Sz, Fodor L (szerk.) 15th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG). 93 p. Konferencia helye, ideje: Zánka, Magyarország, 2017.04.05-2017., 2017
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Raucsik Béla, Mészáros Előd: Characteristic microstructure and deformation of the Dorozsma marble, Tisza Mega-unit, South Hungary, In: Kövér Sz, Fodor L (szerk.) 15th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG). 93 p. Konferencia helye, ideje: Zánka, Magyarország, 2017.04.05-2017., 2017
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Raucsik Béla, Mészáros Előd, Czuppon György: Márványok a Tiszai-főegységben: a dorozsmai és baksai márvány összehasonlító vizsgálatának előzetes eredményei, In: Dégi et al. (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, pp. 125-127., 2017
Varga Andrea, Garaguly István, Papp Nikoletta, Raucsik Béla, Mészáros Előd: A Dél-Alföld aljzati képződményeinek fluidum-evolúciós kapcsolata és korrelációja: nyitott kérdések, In: Dégi et al. (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, p. 172., 2017
Garaguly I, Raucsik B, Varga A, Schubert F: Középső-triász dolomitok képződésének története és töréses deformációja a Szegedi-medence területén, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 39-60., 2017
Szurominé Korecz Andrea, Garaguly István, Piros Olga, Szente István, Varga Andrea, Raucsik Béla: Oázis a sivatagban: ősmaradvány együttes az üllési Szegedi Dolomitból, In: Virág A, Bosnakoff M (szerk.) 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. p. 46., 2017
Varga A, Baranyi V, Raucsik B, Schubert F: Az Endrődi Formáció kőzettani és palinológiai vizsgálata a Hódmezővásárhely–I fúrásban (Makói-árok) — őskörnyezeti és diagenezis-történeti értékelés, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 61-84., 2017
Nikoletta Papp, Andrea Varga, Előd Mészáros, Béla Raucsik: A dorozsmai márvány (Tiszai-főegység) kőzettani újravizsgálata: deformáció és fluidum hatása a mikroszerkezet fejlődésére, Földtani Közlöny, 147, 4, p. 337-356,, 2017
Raucsik B, Varga A: Meddig ér a takarónk? - Terepbejárás a Maros völgyében, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. KGV, pp. 128-147., 2015
Barbara Szabó, Félix Schubert, Tivadar M. Tóth, Gábor Steinbach: Palaeofluid evolution in a fractured basalt hosted reservoir in the Üllés-Ruzsa-Bordány area, southern sector of the Pannonian Basin, Geologia Croatica, 69, 3, 281-293. (doi: 10.4154/gc.2016.25), 2016
Garaguly I, Raucsik B, Varga A, Schubert F: Középső-triász dolomitok képződésének története és töréses deformációja a Szegedi-medence területén, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 39-60., 2017
Szurominé Korecz Andrea, Garaguly István, Szente István, Varga Andrea, Raucsik Béla: "Oázis a sivatagban" -különösen gazdag ősmaradvány-együttes a fosszíliaszegény üllési Szegedi Dolomitból, Földtani Közlöny 148: (2) pp. 119-124., 2018
Varga A, Baranyi V, Raucsik B, Schubert F: Az Endrődi Formáció kőzettani és palinológiai vizsgálata a Hódmezővásárhely–I fúrásban (Makói-árok) — őskörnyezeti és diagenezis-történeti értékelés, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 61-84., 2017
Nikoletta Papp, Andrea Varga, Előd Mészáros, Béla Raucsik: A dorozsmai márvány (Tiszai-főegység) kőzettani újravizsgálata: deformáció és fluidum hatása a mikroszerkezet fejlődésére, Földtani Közlöny, 147, 4, p. 337-356,, 2017
Garaguly István, Varga Andrea, Raucsik Béla, Schubert Félix, Czuppon György, Robert Frei: Pervasive early diagenetic dolomitization, subsequent hydrothermal alteration, and late stage hydrocarbon accumulation in a Middle Triassic carbonate sequence (Szeged Basin, SE Hungary), Marine and Petroleum Geology, 98. pp. 270-290., 2018
Máté, Szemerédi; Réka, Lukács; Andrea, Varga; Ioan, Seghedi; Mihai, Tatu; István, Dunkl; Elemér, Pál-Molnár; Szabolcs, Harangi: Permian volcanism in the Tisza Mega-unit: new petrographic, geochemical and geochronological results from Hungary and Romania, CBGA 2018; Bulgarian Academy of Sciences, 399 p., 2018
Andrea Varga, Gábor Bozsó, István Garaguly, Béla Raucsik, Attila Bencsik, Balázs Kóbor: Cements, waters, and scales: an integrated study of the Szeged Geothermal Systems (SE Hungary) to characterize natural environmental conditions of the thermal aquifer, Geofluids, Special issue "Geothermal Systems: Interdisciplinary Approaches for an Effective Exploration", in press, 2019
Décsei Kitti, Mészáros Előd, Fiser-Nagy Ágnes, Schubert Félix: Az Üllés-Forráskút térség metapegmatoid képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata az Üllés-15 fúrásban, In: Benkó Zsolt (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai. Debrecen: MTA ATOMKI, pp. 11., 2016
Barbara Szabó, Félix Schubert, Tivadar M. Tóth, Gábor Steinbach: Palaeofluid evolution in a fractured basalt hosted reservoir in the Üllés-Ruzsa-Bordány area, southern sector of the Pannonian Basin, Geologia Croatica, 69, 3, 281-293. (doi: 10.4154/gc.2016.25), 2016
Apró M, Schubert F, Varga A: A kompakciós és deformációs szalagok jelentősége homokkövekben a pannóniai Szolnoki Homokkő Formáció példáján, In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.) (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Budapest: MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport; SZTE ÁGKT Vulcano Kutatócsoport, 2014. pp. 8., 2014
Garaguly I, Schubert F, Varga A: A Szegedi Dolomit Formáció kőzeteinek repedéscementáció vizsgálata Üllés térségében, In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.) (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Budapest: MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport; SZTE ÁGKT Vulcano Kutatócsoport, 2014. pp. 33., 2014
Tóth F, Raucsik B, Varga A: Agyagásványtani átalakulások revíziója a Makói-árokban (Endrődi Formáció), In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.) (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Budapest: MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport; SZTE ÁGKT Vulcano Kutatócsoport, 2014. pp. 94., 2014
Fiser-Nagy Á, Mészáros E, Varga A, M Tóth T, Schubert F: Az Ásotthalom környéki metamorf aljzat kőzettani felépítése és átalakulási folyamatai, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Szeged: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 2015. pp. 47-50., 2015
Garaguly I, Raucsik B, Varga A, Schubert F: A Szegedi-medence triász karbonátkőzeteinek vizsgálati eredményei, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Szeged: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 2015. pp. 51., 2015
Raucsik B, Varga A: A Szegedi Dolomit Formáció kőzettípusainak összehasonlítása a Papuk-hegységi kőzépső-triász dolomittal, In: Dályay Virág, Sámson Margit (szerk.) (szerk.) Tisia Konferencia. Pécs: Molnár Nyomda és Kiadó, 2015. pp. 54-57., 2015
Raucsik B, Varga A: Meddig ér a takarónk? - Terepbejárás a Maros völgyében, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Szeged: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 2015. pp. 128-147., 2015
Varga A, Pál-Molnár E, Raucsik B, Schubert F, Garaguly I, Lukács R, Kiss B: A dél-alföldi permo-mezozoos képződmények: a diagenezis-történet jellemzése és előzetes regionális korreláció kőzettani és geokémiai eredmények alapján, In: Dályay Virág, Sámson Margit (szerk.) (szerk.) Tisia Konferencia. Pécs: Molnár Nyomda és Kiadó, 2015. pp. 17-20., 2015
Apró M, Schubert F, Varga A: A kompakciós és deformációs szalagok jelentősége homokkövekben a pannóniai Szolnoki Homokkő Formáció példáján, In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.)Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés, pp. 8., 2014
Tóth F, Raucsik B, Varga A: Agyagásványtani átalakulások revíziója a Makói-árokban (Endrődi Formáció), In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés, pp. 94., 2014
Varga A, Pál-Molnár E, Raucsik B, Schubert F, Garaguly I, Lukács R, Kiss B: A dél-alföldi permo-mezozoos képződmények: a diagenezis-történet jellemzése és előzetes regionális korreláció kőzettani és geokémiai eredmények alapján, In: Dályay Virág, Sámson Margit (szerk.) Tisia Konferencia. Molnár Nyomda és Kiadó, Pécs, pp. 17-20., 2015
Raucsik B, Varga A: A Szegedi Dolomit Formáció kőzettípusainak összehasonlítása a Papuk-hegységi kőzépső-triász dolomittal, In: Dályay Virág, Sámson Margit (szerk.) Tisia Konferencia. Molnár Nyomda és Kiadó, Pécs, pp. 54-57., 2015
Fiser-Nagy Á, Mészáros E, Varga A, M Tóth T, Schubert F: Az Ásotthalom környéki metamorf aljzat kőzettani felépítése és átalakulási folyamatai, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. KGV, pp. 47-50., 2015
B Raucsik, A Varga, E Mészáros, M Szemerédi: Very low-grade metamorphism of the Cisuralian basement formations (Korpád Sandstone, Gyűrűfű Rhyolite) near Kelebia, Békés-Codru Unit, Hungary, In: Jana Valúchová (szerk.) 8th Mid-European Clay Conference (MECC 2016): Book of Abstracts. Košice: ELFA s.r.o., 2016. pp. 181., 2016
Garaguly István, Varga Andrea, Raucsik Béla, Schubert Félix, Czuppon György, Halász-Szabó Kristóf: Mélybetemetődési és telogenetikus átalakulások nyomai a Szegedi Dolomit Formációban, In: Benkó Zsolt (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai. Debrecen: MTA ATOMKI, pp. 15-18., 2016
István Garaguly, Andrea Varga, Félix Schubert, Béla Raucsik, György Czuppon, Kristóf Halász-Szabó: Saddle dolomite as a record of open geochemical system during diagenesis of Middle Triassic carbonates, Southeast Hungary, In: S Tomás, N Christ, M Mutti (szerk.) Abstract Book, Dolomieu Conference on Carbonate Platforms and Dolomite, Selva di Val Gardena (Italy), pp. 58-59., 2016
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Mészáros Előd, Raucsik Béla: Petrográfiai vizsgálatok alkalmazása márványok vizsgálata során: megfigyelések a dorozsmai márványon, In: Benkó Zsolt (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai, Debrecen: MTA ATOMKI, pp. 73., 2016

 

Projekt eseményei

 
2017-07-24 09:00:27
Résztvevők változása
2015-12-07 10:23:08
Résztvevők változása
2015-06-25 11:25:34
Résztvevők változása
vissza »