Az Algyői-aljzatmagaslat és a környező mélymedencék (Dorozsmai-medence, Makói-árok) integrált diagenezis-történeti és fluidumevolúciós rekonstrukciója  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108375
típus K
Vezető kutató Raucsikné Varga Andrea Beáta
magyar cím Az Algyői-aljzatmagaslat és a környező mélymedencék (Dorozsmai-medence, Makói-árok) integrált diagenezis-történeti és fluidumevolúciós rekonstrukciója
Angol cím Integrated reconstruction of diagenesis and fluid evolution at Algyő High and surrounding deep subbasins (Dorozsma Basin and Makó Trough)
magyar kulcsszavak lehordási terület, homokkő diagenezis, agyagásványtan, víz-kőzet kölcsönhatás
angol kulcsszavak provenance, sandstone diagenesis, clay mineralogy, water-rock interaction
megadott besorolás
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)80 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Ortelius tudományág: Geológia
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Czirbus Nóra
Dabi Gergely
Fintor Krisztián
Fiser-Nagy Ágnes
Garaguly István
Mészáros Előd
Mészáros Előd
Mészáros Előd
Raucsik Béla
Schubert Félix
Tóth Ferenc
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2018-12-31
aktuális összeg (MFt) 30.415
FTE (kutatóév egyenérték) 11.53
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az üledékes medencék kialakulása során medence léptékű vízáramlás bármely fejlődési stádiumhoz kapcsolódhat. A korai szakaszban a nagyléptékű fluidumáramlást elsősorban a topográfiai viszonyok határozzák meg, amit a hegyvonulatokkal határolt kontinentális medencékben jól dokumentáltak. Ezeken a területeken a felszín alatti vizek beáramlása több kilométeres mélységben is nyomozható az üledékes rétegsorokban. Az eróziós unkonformitások lehetőséget biztosítanak a meteorikus vizek mélybe áramlására, ezért a medenceperemeken és az aljzatmagaslatok peremi területein a víz-kőzet kölcsönhatás eredményeként számos nyomelem (közöttük toxikus elemek, mint az arzén) a felszín alatti víztestekbe juthat.
A tervezett kutatás elsődleges célja az Algyői aljzatmagaslat és a környező mélymedencék (Dorozsmai-medence, Makói-árok; Pannon-medence) komplex megközelítésű, integrált diagenezis-történeti és fluidumevolúciós rekonstrukciója. A projekt során mind a pre-neogén aljzatkőzetek (kristályos képződmények, karbon breccsa, triász homokkő, márga és dolomit) és azok repedéskitöltő fázisainak, mind a neogén medencekitöltő formációk egységes szemléletű vizsgálatát tervezzük. Az alábbi ásványtani, kőzettani és geokémiai módszereket alkalmaznánk (kb. 20-50 reprezentatív minta vizsgálatával litosztratigráfiai egységenként): komplex vékonycsiszolati elemzés pontkiméréssel és petrográfiai képanalízis alkalmazásával, pásztázó elektronmikroszkópia, röntgen-pordiffrakció, mikrospektroszkópiai módszerek, fluidumzárvány vizsgálat, röntgen-fuoreszcens és stabil izotóp analízis. A kutatóhelyen a program sikeres megvalósításának mint a személyi, mind az infrastrukturális háttere biztosított.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A neogén Pannon-medence nem egy egységes depresszió, hanem számos részmedencét tartalmaz (pl. Makói-árok, Békési-medence), amelyeket pre-neogén kristályos és üledékes kőzetekből álló aljzatmagaslatok választanak el egymástól. A részlegesen kiemelkedett Battonyai-, Endrődi- és Szarvasi-hát fontos szerepet játszott a Békési-medence hidrológiai fejlődésében és diagenezis-történetében. Az aljzatmagaslatok környezetében megfigyelt földpát-hidrolízist a meteorikus fluidumok beáramlása okozta, míg a szomszédos Makói-árok központi területein a kompakciós eredetű fluidumok meghatározó szerepét feltételezik.
Annak ellenére azonban, hogy a Dorozsmai-medence - Algyői-hát - Makói-árok rendszer tektonikai és rétegtani viszonyai jól ismertek, a mélymedencék hidrodinamikájáról és diagenetikus fejlődéséről kevés az információnk. Az adott területhez kapcsolódó intenzív és kiterjedt szénhidrogén-kutatási tevékenység különleges lehetőséget teremtett arra, hogy a mélységgel összefüggő diagenetikus eseményeket a víz-kőzet kölcsönhatások és a medence hidrodinamikájának tükrében elemezzük.
Jelen projekt legfontosabb céljai a következők:
(1) a márvány/dolomárvány zóna vizsgálata a kristályos aljzatban;
(2) a karbon breccsa és a Jakabhegyi Homokkő jelenlétének tisztázása a területen; a tektonikus folyamatok szerepének vizsgálata a triász Werfeni és Szegedi Dolomit formációk kifejlődésében; valamint
(3) a pannóniai homokkövek és márgák (Békési, Endrődi és Szolnoki formációk) kőzettani és geokémiai jellemzőinek feltárása a mállási folyamatok, a lehordási terület és a diagenetikus események feltárásának érdekében.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A tervezett kutatás olyan alapkutatási területeken, mint a homokkövek lehordási területének vizsgálata, diagenezis és fluidumevolúció nyújthat újszerű és kimagasló eredményeket. A program az Alföld (Algyői-hát és a kapcsolódó részmedencék) metamorf, paleozoos és mezozoos aljzatát, valamint a neogén medencekitöltéseket egyaránt megcélozza, annak érdekében, hogy a víz-kőzet kölcsönhatást részleteiben és összefüggéseiben vizsgálja, ezáltal az első ilyen komplex szemléletű hazai programnak tekinthető.
Miután a magyarországi aljzati egységek a Kárpát-Pannon térség részét képezik, folytatásukat a határainkon túl is követhetjük (pl.: Dorozsmai-medence - Észak-Bánáti-árok; Algyői-hát - Kikinda-Szegedi-hát, Szerbia), ezért a részletes ásványtani, kőzettani és geokémiai eredmények, illetve azok integrált értelmezése a lokális és a regionális korreláció alapját is megteremtik.
Másrészt, a tervezett alapkutatás várható eredményei elősegítik a víz-kőzet kölcsönhatás folyamatainak jobb megértését a Pannon-medence aljzatában, valamint a neogén medencéket kitöltő üledékes rétegsorokban. Az eredmények olyan kapcsolódó területeken is hasznosíthatók majd, mint a jelenlegi és jövőbeni hidrogeológiai kutatások (pl.: geotermikai alkalmazások, felszín alatti szén-dioxid csapdázás és tárolás), hidrogeokémiai tanulmányok (pl.: környezeti geokémia, toxikus nyomelemek a felszín alatti vizekben) vagy a folyamatban lévő szénhidrogénkutatás.
A projekt sikeres megvalósulása egy hazai vonatkozásban hiánypótló, új "homokkő diaganezis" kutatócsoport kialakítását is lehetővé teszi a kutatóhelyen.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A Pannon-medence központi helyzetű, legmélyebb része az Alföld, ahol a környező területekről érkező üledékanyag döntő többsége felhalmozódott. A neogén-negyedidőszaki medencekitöltés vastagsága a legmélyebb részmedencékben elérheti a 7 kilométert (pl.: Makói-árok, ahol hazánk legmélyebb fúrása is található). Ezeket a részmedencéket kristályos kőzetekből, paleozoos törmelékes kőzetekből, mezozoos karbonátokból, valamint helyenként vulkanitokból álló aljzatmagaslatok választják el egymástól, amelyek azonban fontos szerepet játszanak a kapcsolódó medencék hidrogeológiai folyamatainak, valamint diagenetikus (kőzetté válási események) fejlődésének kialakításában is.
A Pannon-medence központi részéhez (Dorozsmai-medence, Algyői-hát, Makói-árok) kapcsolódó intenzív és kiterjedt szénhidrogén-kutatási tevékenység különleges lehetőséget teremtett arra, hogy a mélységgel összefüggő diagenetikus eseményeket a víz-kőzet kölcsönhatások és a medence hidrodinamikájának tükrében elemezzük.
A tervezett alapkutatás a különböző mélyfúrásokból származó fúrómagminták integrált ásványtani, kőzettani és geokémiai vizsgálatát célozza meg. Várható eredményei elősegítik a víz-kőzet kölcsönhatás folyamatainak jobb megértését a Pannon-medence aljzatában, valamint a neogén medencéket kitöltő üledékes rétegsorokban. Az eredmények olyan kapcsolódó területeken is hasznosíthatók majd, mint a jelenlegi és jövőbeni hidrogeológiai kutatások (pl.: geotermikai alkalmazások, felszín alatti szén-dioxid csapdázás és tárolás), hidrogeokémiai tanulmányok (pl.: környezeti geokémia, arzén a felszín alatti vizekben) vagy a folyamatban lévő szénhidrogénkutatás.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Basin-scale water flow can take place at any stage during the evolution of a sedimentary basin. In the early stages of basin formation large-scale water flow is usually driven by topographic head which is well documented from continental basins bounded by mountain ranges where groundwater influx can penetrate for kilometres into sedimentary sequences. Erosional unconformities allow meteoric water influx, therefore, water-rock interactions could yield some trace elements including metalloids to groundwater bodies at the marginal area of basement highs as well.
The major aim of this proposal is to provide an integrated reconstruction of the diagenesis and fluid evolution at Algyő High and surrounding deep subbasins (Dorozsma Basin and Makó Trough), Pannonian Basin, SE Hungary, using a complex approach. In this project, investigation of both the pre-Neogene basement rocks (crystalline rocks, Carboniferous breccia, Triassic sandstone, marl and dolomite) with fracture-filling minerals and Neogene basin fill is planned applying unified methodology. The following mineralogical, petrographic and geochemical methods will be used (ca. 20–50 representative samples from each lithostratigraphic unit): complex thin section analysis with point counting and petrographic image analysis, scanning electron microscopy, X-ray diffractometry, micro-spectroscopical methods, fluid-inclusion microthermometry, X-ray fluorescence and stable isotope analyses. Both the personal and instrumental background for the successful completion of the program is mostly given at the host institution.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The Neogene Pannonian Basin is not a single depression, but consists of several subbasins, such as Makó Trough and Békés Basin, which are separated by basement highs composed of pre-Neogene sedimentary and crystalline rocks. Uplifted crystalline Battonya, Endrőd and Szarvas Highs played an important role in the hydrologic and diagenetic history of the Békés Basin providing conduits for fluid migration during basin evolution. Feldspar hydrolysis at the basement highs is related to influx of meteoric water whilst diagenesis in the center of the neighbouring Makó Trough was governed by compactional fluids. Although the tectonic and stratigraphic framework of the Dorozsma Basin – Algyő High – Makó Trough system is relatively well-known, the hydrodynamics of the deep subbasins and their diagenetic evolution are less well understood. Widespread and intense hydrocarbon exploration in the study area provides a unique opportunity to study depth related diagenesis in the context of water-rock interactions and basin hydrodynamics.
Major goals of this project are
(1) to study the marble/dolomite marble zone within the crystalline basement;
(2) to clarify the presence or absence of Carboniferous breccia and Jakabhegy Sandstone in the area; to study the role of the tectonic evolution in the development of the Werfen Formation and Szeged Dolomite; and
(3) to characterize the petrographic and geochemical features of the Pannonian sandstones and marls (Békés, Endrőd and Szolnok Formations) in the Dorozsma Basin and Makó Trough from different boreholes, to provide further information about weathering and diagenetic processes of sandstones and mudrocks and to deduce their provenance.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The proposed project is expected to provide novel results primarily for basic research in the field of sandstone provenance, diagenesis and fluid evolution for the metamorphic, Palaeozoic and Mesozoic basement and Neogene basin fill system in the Great Hungarian Plain (Algyő High and surrounding subbasins). The planned research is the first systematic study on water-rock interaction using this complex approach.
Basement units of Hungary are parts of the Carpatho-Pannonian region, and have continuation abroad (e.g., Dorozsma Basin - North-Banat Graben; Algyő High - Kikinda-Szeged High, Serbia), thus detailed mineralogy, petrography and geochemistry of the samples and their integrated interpretation would make important contributions to determination of the local and regional relationships.
On the other hand, the research will lead to better understanding of the water-rock interactions in basement rocks and in Neogene basin fills as well as sedimentary and fluid evolution of the Pannonian Basin. Results could be applied in present and future research on hydrogeological (e.g, geothermical applications, subsurface carbon-dioxide capture and storage) and hydrogeochemical (e.g., environmental studies, especially toxic trace elements to groundwater bodies) and in ongoing hydrocarbon exploration.
The successful accomplishment of the project will hopefully result that the senior researchers could consolidating their own independent ’Sandstone diagenesis’ research group at the host institution.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The central, deepest depression of the Pannonian Basin is the Great Hungarian Plain where the majority of the sediments accumulated. The thickness of the Neogene–Quaternary basin fill exceeds 7 kilometres in the deepest subbasins (e.g., Makó Trough where the deepest borehole of Hungary is located) which are separated by basement highs composed of crystalline rocks, Mesozoic carbonates and, locally, Palaeozoic siliciclastics and volcanics. Uplifted crystalline basement highs could play an important role in the hydrologic and diagenetic history of the related basins providing conduits for fluid migration during basin evolution.
Widespread and intense hydrocarbon exploration in the central part of the Pannonian Basin in SE Hungary (Dorozsma High – Dorozsma Basin region; Algyő High – Makó Trough region) provides a unique opportunity to study depth related diagenesis in the context of water-rock interactions and basin hydrodynamics.
In this research project, integrated mineralogical, petrological and geochemical analyses of core samples from different wells are planned. The research will lead to better understanding of the water-rock interactions in basement rocks and in Neogene basin fills as well as sedimentary and fluid evolution of the Pannonian Basin. Results could be applied in research on hydrogeological (e.g, geothermical applications, subsurface carbon-dioxide capture and storage) and hydrogeochemical (e.g., environmental studies, especially arsenic to groundwater bodies) and in ongoing hydrocarbon exploration.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt mind az Algyői aljzatmagaslat és a szomszédos részmedencék preneogén aljzatának (pl. kristályos kőzetek, dorozsmai márvány, permi vulkanitok, triász Szegedi Dolomit Formáció), illetve azok repedéskitöltő ásványegyüttesének, mind a neogén medenceüledékek vizsgálatát célozta meg. Az elvégzett kutatás új kőzettani, geokémiai, homokkő eredetvizsgálati, diagenezistörténeti és fluidum-evolúciós eredményeket szolgáltatott. Az integrált értelmezést is magában foglaló komplex vizsgálatok hozzájárultak az ismereteink bővítéséhez a helyi és a regionális földtani összefüggések (pl. kapcsolat az Erdélyi-középhegység analóg képződményeivel) terén egyaránt. Eredményeink lehetővé tették a Szegedi medence aljzati képződményeit és a neogén medencekitöltést érintő víz-kőzet kölcsönhatások jobb megértését. Az Algyői aljzatmagaslat, mind fluidum migrációs útvonalak helyszíne, kiemelt szerepet játszik a kapcsolódó részmedencék hidrológiai és diagenetikus fejlődésében. A részletes kőzettani és élvonalbeli izotóp-geokémiai megfigyelések alapján pontosítottuk a Szegedi Dolomit többfázisú dolomitosodását, és bizonyítottuk komplex diagenezistörténetét, amiben a hidrotermális fluidumok szerepe meghatározó volt. A projekt hozzájárult a homokkő rezervoárra telepített Szegedi Geotermikus Rendszer vízkőképződési folyamatainak megértéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
In this project, investigation of both the pre-Neogene basement rocks (e.g., crystalline rocks, Dorozsma marble, Permian volcanic rocks, Triassic Szeged Dolomite Formation) with fracture-filling minerals and the Neogene basin fill, Algyő High and surrounding subbasins (Great Hungarian Plain), were carried out. The project provided novel results for basic research in the field of petrology, geochemistry, sandstone provenance, diagenesis, and fluid evolution. Complex studies, including integrated interpretations, made important contributions to knowledges of the local and regional relationships (e.g., correlation with the Apuseni Mountains, Romania). The research led to a better understanding of the water-rock interactions in the basement rocks and in the Neogene basin fills, Szeged Basin. The uplifted Algyő High has an important role in the hydrologic and diagenetic history of the related subbasins, providing conduits for fluid migration during basin evolution. Based on detailed petrographic and state-of-the-art isotope geochemical investigations, multistage dolomitization events and a complex diagenetic history of the Szeged Dolomite Formation were evidenced. Crucial role of hydrothermal fluids on the diagenesis of the Szeged Dolomite was demonstrated. Additionally, the results help to understand the cause of the high carbonate scale precipitation rates in the Szeged Geothermal Systems, tapping sandstone aquifers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108375
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Raucsik Béla, Czuppon György, Mészáros Előd, M Tóth Tivadar: A dorozsmai márvány eredetvizsgálatának stabilizotóp-geokémiai eredményei, In: Berkesi, M et al. (szerk.) Az asztenoszférától az atmoszféráig: 9. KGVGY, pp. 141-142., 2018
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Raucsik Béla, Mészáros Előd: Deformation microstructures and fluid-related features in the Dorozsma marble (Tisza Mega-Unit, S Hungary) - preliminary results, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 20 Paper: EGU2018-1780-1, 2018
Máté Szemerédi, Andrea Varga, Mihai Tatu, Ioan Seghedi, István Dunkl, Elemér Pál-Molnár, Réka Lukács: Permian volcanism vs. Alpine nappe stacking: petrographic and geochemical observations for regional correlation of the Permian felsic volcanic rocks, Tisza Mega-unit (Hungary and Romania), GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 20 Paper: EGU2018-1771, 2018
Mészáros Előd, Décsei Kitti, Fiser-Nagy Ágnes, Schubert Félix: Deformation induced myrmekite formation during mylonitisation of the metapegmatoid rocks from the Dorozsma Complex (S Hungary), In: Kövér Sz, Fodor L (szerk.) 15th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG). 93 p. Konferencia helye, ideje: Zánka, Magyarország, 2017.04.05-2017., 2017
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Raucsik Béla, Mészáros Előd: Characteristic microstructure and deformation of the Dorozsma marble, Tisza Mega-unit, South Hungary, In: Kövér Sz, Fodor L (szerk.) 15th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG). 93 p. Konferencia helye, ideje: Zánka, Magyarország, 2017.04.05-2017., 2017
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Raucsik Béla, Mészáros Előd, Czuppon György: Márványok a Tiszai-főegységben: a dorozsmai és baksai márvány összehasonlító vizsgálatának előzetes eredményei, In: Dégi et al. (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, pp. 125-127., 2017
Varga Andrea, Garaguly István, Papp Nikoletta, Raucsik Béla, Mészáros Előd: A Dél-Alföld aljzati képződményeinek fluidum-evolúciós kapcsolata és korrelációja: nyitott kérdések, In: Dégi et al. (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, p. 172., 2017
Garaguly I, Raucsik B, Varga A, Schubert F: Középső-triász dolomitok képződésének története és töréses deformációja a Szegedi-medence területén, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 39-60., 2017
Szurominé Korecz Andrea, Garaguly István, Piros Olga, Szente István, Varga Andrea, Raucsik Béla: Oázis a sivatagban: ősmaradvány együttes az üllési Szegedi Dolomitból, In: Virág A, Bosnakoff M (szerk.) 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés: Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. p. 46., 2017
Varga A, Baranyi V, Raucsik B, Schubert F: Az Endrődi Formáció kőzettani és palinológiai vizsgálata a Hódmezővásárhely–I fúrásban (Makói-árok) — őskörnyezeti és diagenezis-történeti értékelés, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 61-84., 2017
Nikoletta Papp, Andrea Varga, Előd Mészáros, Béla Raucsik: A dorozsmai márvány (Tiszai-főegység) kőzettani újravizsgálata: deformáció és fluidum hatása a mikroszerkezet fejlődésére, Földtani Közlöny, 147, 4, p. 337-356,, 2017
Raucsik B, Varga A: Meddig ér a takarónk? - Terepbejárás a Maros völgyében, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. KGV, pp. 128-147., 2015
Barbara Szabó, Félix Schubert, Tivadar M. Tóth, Gábor Steinbach: Palaeofluid evolution in a fractured basalt hosted reservoir in the Üllés-Ruzsa-Bordány area, southern sector of the Pannonian Basin, Geologia Croatica, 69, 3, 281-293. (doi: 10.4154/gc.2016.25), 2016
Garaguly I, Raucsik B, Varga A, Schubert F: Középső-triász dolomitok képződésének története és töréses deformációja a Szegedi-medence területén, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 39-60., 2017
Szurominé Korecz Andrea, Garaguly István, Szente István, Varga Andrea, Raucsik Béla: "Oázis a sivatagban" -különösen gazdag ősmaradvány-együttes a fosszíliaszegény üllési Szegedi Dolomitból, Földtani Közlöny 148: (2) pp. 119-124., 2018
Varga A, Baranyi V, Raucsik B, Schubert F: Az Endrődi Formáció kőzettani és palinológiai vizsgálata a Hódmezővásárhely–I fúrásban (Makói-árok) — őskörnyezeti és diagenezis-történeti értékelés, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147:(1) pp. 61-84., 2017
Nikoletta Papp, Andrea Varga, Előd Mészáros, Béla Raucsik: A dorozsmai márvány (Tiszai-főegység) kőzettani újravizsgálata: deformáció és fluidum hatása a mikroszerkezet fejlődésére, Földtani Közlöny, 147, 4, p. 337-356,, 2017
Garaguly István, Varga Andrea, Raucsik Béla, Schubert Félix, Czuppon György, Robert Frei: Pervasive early diagenetic dolomitization, subsequent hydrothermal alteration, and late stage hydrocarbon accumulation in a Middle Triassic carbonate sequence (Szeged Basin, SE Hungary), Marine and Petroleum Geology, 98. pp. 270-290., 2018
Máté, Szemerédi; Réka, Lukács; Andrea, Varga; Ioan, Seghedi; Mihai, Tatu; István, Dunkl; Elemér, Pál-Molnár; Szabolcs, Harangi: Permian volcanism in the Tisza Mega-unit: new petrographic, geochemical and geochronological results from Hungary and Romania, CBGA 2018; Bulgarian Academy of Sciences, 399 p., 2018
Andrea Varga, Gábor Bozsó, István Garaguly, Béla Raucsik, Attila Bencsik, Balázs Kóbor: Cements, waters, and scales: an integrated study of the Szeged Geothermal Systems (SE Hungary) to characterize natural environmental conditions of the thermal aquifer, Geofluids, Special issue "Geothermal Systems: Interdisciplinary Approaches for an Effective Exploration", in press, 2019
Décsei Kitti, Mészáros Előd, Fiser-Nagy Ágnes, Schubert Félix: Az Üllés-Forráskút térség metapegmatoid képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata az Üllés-15 fúrásban, In: Benkó Zsolt (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai. Debrecen: MTA ATOMKI, pp. 11., 2016
Barbara Szabó, Félix Schubert, Tivadar M. Tóth, Gábor Steinbach: Palaeofluid evolution in a fractured basalt hosted reservoir in the Üllés-Ruzsa-Bordány area, southern sector of the Pannonian Basin, Geologia Croatica, 69, 3, 281-293. (doi: 10.4154/gc.2016.25), 2016
Apró M, Schubert F, Varga A: A kompakciós és deformációs szalagok jelentősége homokkövekben a pannóniai Szolnoki Homokkő Formáció példáján, In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.) (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Budapest: MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport; SZTE ÁGKT Vulcano Kutatócsoport, 2014. pp. 8., 2014
Garaguly I, Schubert F, Varga A: A Szegedi Dolomit Formáció kőzeteinek repedéscementáció vizsgálata Üllés térségében, In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.) (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Budapest: MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport; SZTE ÁGKT Vulcano Kutatócsoport, 2014. pp. 33., 2014
Tóth F, Raucsik B, Varga A: Agyagásványtani átalakulások revíziója a Makói-árokban (Endrődi Formáció), In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.) (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Budapest: MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport; SZTE ÁGKT Vulcano Kutatócsoport, 2014. pp. 94., 2014
Fiser-Nagy Á, Mészáros E, Varga A, M Tóth T, Schubert F: Az Ásotthalom környéki metamorf aljzat kőzettani felépítése és átalakulási folyamatai, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Szeged: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 2015. pp. 47-50., 2015
Garaguly I, Raucsik B, Varga A, Schubert F: A Szegedi-medence triász karbonátkőzeteinek vizsgálati eredményei, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Szeged: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 2015. pp. 51., 2015
Raucsik B, Varga A: A Szegedi Dolomit Formáció kőzettípusainak összehasonlítása a Papuk-hegységi kőzépső-triász dolomittal, In: Dályay Virág, Sámson Margit (szerk.) (szerk.) Tisia Konferencia. Pécs: Molnár Nyomda és Kiadó, 2015. pp. 54-57., 2015
Raucsik B, Varga A: Meddig ér a takarónk? - Terepbejárás a Maros völgyében, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Szeged: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 2015. pp. 128-147., 2015
Varga A, Pál-Molnár E, Raucsik B, Schubert F, Garaguly I, Lukács R, Kiss B: A dél-alföldi permo-mezozoos képződmények: a diagenezis-történet jellemzése és előzetes regionális korreláció kőzettani és geokémiai eredmények alapján, In: Dályay Virág, Sámson Margit (szerk.) (szerk.) Tisia Konferencia. Pécs: Molnár Nyomda és Kiadó, 2015. pp. 17-20., 2015
Apró M, Schubert F, Varga A: A kompakciós és deformációs szalagok jelentősége homokkövekben a pannóniai Szolnoki Homokkő Formáció példáján, In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.)Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés, pp. 8., 2014
Tóth F, Raucsik B, Varga A: Agyagásványtani átalakulások revíziója a Makói-árokban (Endrődi Formáció), In: Pál-Molnár E, Harangi Sz (szerk.) Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig: 5. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés, pp. 94., 2014
Varga A, Pál-Molnár E, Raucsik B, Schubert F, Garaguly I, Lukács R, Kiss B: A dél-alföldi permo-mezozoos képződmények: a diagenezis-történet jellemzése és előzetes regionális korreláció kőzettani és geokémiai eredmények alapján, In: Dályay Virág, Sámson Margit (szerk.) Tisia Konferencia. Molnár Nyomda és Kiadó, Pécs, pp. 17-20., 2015
Raucsik B, Varga A: A Szegedi Dolomit Formáció kőzettípusainak összehasonlítása a Papuk-hegységi kőzépső-triász dolomittal, In: Dályay Virág, Sámson Margit (szerk.) Tisia Konferencia. Molnár Nyomda és Kiadó, Pécs, pp. 54-57., 2015
Fiser-Nagy Á, Mészáros E, Varga A, M Tóth T, Schubert F: Az Ásotthalom környéki metamorf aljzat kőzettani felépítése és átalakulási folyamatai, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. KGV, pp. 47-50., 2015
B Raucsik, A Varga, E Mészáros, M Szemerédi: Very low-grade metamorphism of the Cisuralian basement formations (Korpád Sandstone, Gyűrűfű Rhyolite) near Kelebia, Békés-Codru Unit, Hungary, In: Jana Valúchová (szerk.) 8th Mid-European Clay Conference (MECC 2016): Book of Abstracts. Košice: ELFA s.r.o., 2016. pp. 181., 2016
Garaguly István, Varga Andrea, Raucsik Béla, Schubert Félix, Czuppon György, Halász-Szabó Kristóf: Mélybetemetődési és telogenetikus átalakulások nyomai a Szegedi Dolomit Formációban, In: Benkó Zsolt (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai. Debrecen: MTA ATOMKI, pp. 15-18., 2016
István Garaguly, Andrea Varga, Félix Schubert, Béla Raucsik, György Czuppon, Kristóf Halász-Szabó: Saddle dolomite as a record of open geochemical system during diagenesis of Middle Triassic carbonates, Southeast Hungary, In: S Tomás, N Christ, M Mutti (szerk.) Abstract Book, Dolomieu Conference on Carbonate Platforms and Dolomite, Selva di Val Gardena (Italy), pp. 58-59., 2016
Papp Nikoletta, Varga Andrea, Mészáros Előd, Raucsik Béla: Petrográfiai vizsgálatok alkalmazása márványok vizsgálata során: megfigyelések a dorozsmai márványon, In: Benkó Zsolt (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai, Debrecen: MTA ATOMKI, pp. 73., 2016

 

Projekt eseményei

 
2017-07-24 09:00:27
Résztvevők változása
2015-12-07 10:23:08
Résztvevők változása
2015-06-25 11:25:34
Résztvevők változása
vissza »