Az Nkx2-3 transzkripciós faktor szerepe a hasüregi nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108429
típus K
Vezető kutató Balogh Péter
magyar cím Az Nkx2-3 transzkripciós faktor szerepe a hasüregi nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában
Angol cím Role of Nkx2-3 transcription factor in the regulation of innate lymphocyte distribution in visceral lymphoid organs and the onset of inflammatory bowel diseases
magyar kulcsszavak Nkx2-3, nyirokszövet, gyulladásos bélbetegség, limfoid homeosztázis
angol kulcsszavak Nkx2-3, lymphoid tissue, inflammatory bowel disease, lymphoid homeostasis
megadott besorolás
Immunológiai betegségek biológiai alapjai (pl. autoimmunitás) (Orvosi és Biológiai Tudományok)60 %
Egyedfejlődés, fejlődésgenetika, mintázatképződés, embriológia (Orvosi és Biológiai Tudományok)30 %
Szerv- és kórélettan (Orvosi és Biológiai Tudományok)10 %
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Immunológiai és Biotechnológiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Engelmann Péter
Kellermayer Zoltán
Simon Diána
Vincze Áron
projekt kezdete 2013-10-01
projekt vége 2018-09-30
aktuális összeg (MFt) 24.252
FTE (kutatóév egyenérték) 8.90
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A gyulladásos bélbetegségekért felelős genetikai tényezők egyike az Nkx2-3 transzkripciós faktor. Kutatásunk célja az Nkx2-3 eltérések hatásának vizsgálata volt az egér bél-asszociált és más nyirokszövetek fejlődésére és szerkezetére, valamint kísérletes bél-gyulladás és orális tolerancia kiváltására. Eddig egyedül a MAdCAM-1 addresszin promoter-régióját azonosították lehetséges cél-génként, ezért kísérleteinkben MAdCAM-1 hiányos (KO) egereket is vizsgáltunk. Nkx2-3 hiányában a Peyer-plakkokban MAdCAM-1 helyett a nyirokcsomókra jellemző PNAd jelenik meg a limfocita-recirkulációban részt vevő magas endothelű venulákon, amihez limfotoxin-béta receptorra van szükség. A vastagbél izolált nyiroktüsző-fejlődése Nkx2-3-hiányos egérben gátolt, de enyhébb mértékben, mint MAdCAM-1 KO egérben. Egér vastagbélben az Nkx2-3+ sejtekre az EpCAM-1-/CD45-, VAP-1+/PDGF-R+ fenotípus jellemző, emberben a lép vörös pulpa Nkx2-3+ sejtek aSMA-/CD34-/vWF+/CD31+ fenotípusúak, a vastagbélben részleges aSMA/CD34/vWF/MSA-kifejeződést mutattak. Nkx2-3 hiányában a DSS-indukált bél-gyulladás enyhébb volt, amivel együtt emelkedett ILC3 és Th17 sejt-gyakoriságot figyeltünk meg, fokozott hámsejt-osztódással, IFNg és IL-22 termeléssel, ugyanakkor a protektív IL-22 gátlása nem súlyosbította a bélgyulladást. Nkx2-3- egérben a MAdCAM-1 KO egérrel szemben az orális tolerancia kiváltható, és fokozott Treg előfordulással jár. B-sejtekben az IgH-Nkx2-3 transzlokáció marginális zóna limfóma kialakulásához vezet.
kutatási eredmények (angolul)
One the genetic factors responsible for inflammatory bowel diseases is Nkx2-3 transcription factor. Our aim was to study the effects of the deviations of Nkx2-3 expression on the development and structure of intestinal and other lymphoid tissues, and the inducibility of experimental colitis and oral tolerance. As the sole target gene identified for Nkx2-3 is the promoter region of MAdCAM-1, we also studied mice lacking this addressin (MAdCAM-1 KO). In the absence of Nkx2-3 high endothelial venules in Peyer's patches involved in lymphocyte homing expressed PNAd characteristic for lymph nodes, in a process requiring lymphotoxin beta receptor. The maturation of isolated lymphoid follicles was blocked in Nkx2-3-deficient mice, which was more severe in MAdCAM-1 KO mice. In murine colon Nkx2-3+ cells had EpCAM1-/CD45-/VAP-1+/PDGF-R+ phenotype, in human splenic red pulp the Nkx2-3+ cells displayed aSMA-/CD34-/vWF+/CD31+ phenotype, in the colon in a mixed manner aSMA/CD34/vWF/MSA phenotype. In the absence of Nkx2-3 DSS-induced colitis had a milder course, coupled with increased frequency of ILC type 3 and Th17 cells, with augmented epithelial proliferation and production of IFNg and IL-22, although the inhibition of protective IL-22 did not worsen the onset of colitis. In contrast to MAdCAM-1 KO mice, in Nkx2-3-deficient animals oral tolerance could be established, associated with increase of Treg number. In B cells IgH-Nkx2-3 translocation led to marginal zone B-cell lymphoma.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108429
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Boros É, Kellermayer Z, Balogh P, Strifler G, Vörös A, Sarlós P, Vincze Á, Varga C, Nagy I.: Elevated Expression of AXL May Contribute to the Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Inflammatory Bowel Disease Patients., Mediators Inflamm. doi: 10.1155/2018/3241406., 2018
Vojkovics D, Kellermayer Z, Kajtár B, Roncador G, Vincze Á, Balogh P.: Nkx2-3 - A Slippery Slope From Development Through Inflammation Toward Hematopoietic Malignancies., Biomark Insights. doi: 10.1177/1177271918757480., 2018
Kellermayer Z, Mihalj M, Lábadi Á, Czömpöly T, Lee M, O'Hara E, Butcher EC, Berta G, Balogh A, Arnold HH, Balogh P.: Absence of Nkx2-3 homeodomain transcription factor reprograms the endothelial addressin preference for lymphocyte homing in Peyer's patches., J Immunol. 193(10):5284-93., 2014
Kellermayer Z, Vojkovics D, Balogh P: Innate lymphoid cells and their stromal microenvironments., Immunol Lett doi: 10.1016/j.imlet.2017.04.008., 2017
Kellermayer Z, Vojkovics D, Balogh P: Innate lymphoid cells and their stromal microenvironments., Immunol Lett doi: 10.1016/j.imlet.2017.04.008., 2017
Kellermayer Z, Fisi V, Mihalj M, Berta G, Kóbor J, Balogh P: Macrophage Receptor MARCO Is Trapped in Conduits Formed by Follicular Dendritic Cells in the Spleen., J Histochem Cytochem 62:436-449, 2014
Kellermayer Z, Hayasaka H, Kajtár B, Simon D, Robles EF, Martinez-Climent JA, Balogh P.: Divergence of Vascular Specification in Visceral Lymphoid Organs-Genetic Determinants and Differentiation Checkpoints., Int Rev Immunol. DOI:10.3109/08830185.2015.1059427, 2015
Kellermayer Z, Mihalj M, Lábadi Á, Czömpöly T, Lee M, O'Hara E, Butcher EC, Berta G, Balogh A, Arnold HH, Balogh P.: Absence of Nkx2-3 homeodomain transcription factor reprograms the endothelial addressin preference for lymphocyte homing in Peyer's patches., J Immunol. 193(10):5284-93., 2014
Robles EF, Mena-Varas M, Barrio L, Merino-Cortes SV, Balogh P, Du MQ, Akasaka T, Parker A, Roa S, Panizo C, Martin-Guerrero I, Siebert R, Segura V, Agirre X, Macri-Pellizeri L, Aldaz B, Vilas-Zornoza A, Zhang S, Moody S, Calasanz MJ, Tousseyn T, Broccardo C, Brousset P, Campos-Sanchez E, Cobaleda C, Sanchez-Garcia I, Fernandez-Luna JL, Garcia-Muñoz R, Pena E, Bellosillo B, Salar A, Baptista MJ, Hernandez-Rivas JM, Gonzalez M, Terol MJ, Climent J, Ferrandez A, Sagaert X, Melnick AM, Prosper F, Oscier DG, Carrasco YR, Dyer MJ, Martinez-Climent JA.: Homeobox NKX2-3 promotes marginal-zone lymphomagenesis by activating B-cell receptor signalling and shaping lymphocyte dynamics., Nature Communications doi:10.1038/ncomms11889, 2016
Kellermayer Z, Hayasaka H, Kajtar B, Simon D, Robles EF, Martinez-Climent JA, Balogh P: Divergence of Vascular Specification in Visceral Lymphoid Organs-Genetic Determinants and Differentiation Checkpoints., Int Rev Immunol, 2015
vissza »