A cerebrovascularis ellenállás áramlásfüggő szabályozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108444
típus K
Vezető kutató Koller Ákos
magyar cím A cerebrovascularis ellenállás áramlásfüggő szabályozása
Angol cím Flow dependent regulation of cerebrovascular resistance
magyar kulcsszavak agyi erek ellenállása, autoregulatio, agyi véráramlás, prostanoidok, CYP 450, 20-HETE, mágneses rezonancia, lézer speckle, stroke, ödéma
angol kulcsszavak cerebracascular resistance, autoregulation, cerebral blood flow, prostanoids, CYP450, 20-HETE, magnetic resonance, laser speckle, stroke, edema
megadott besorolás
Biológiai rendszerek elemzése, modellezése és szimulációja (Orvosi és Biológiai Tudományok)50 %
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok)50 %
Ortelius tudományág: Szív- és véredényrendszer
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Természettudományi Intézet (Testnevelési Egyetem)
résztvevők Barth Zoltán
Cséplő Péter
Dóczi Tamás
Hamar János
Ivic Ivan
Szarka Nikolett
Szénási Annamária
Tóth Péter József
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 18.904
FTE (kutatóév egyenérték) 11.90
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az agyi véráramlás (CBF) állandó szinten tartását a vérnyomás nagyobb kilengései ellenére autóregulációnak nevezzük. Eddig ezt a nyomás-érzékeny miogén mechanizmussal magyarázták. Kísérletes kutatások azonban kimutatták, hogy az agyi erek nem húzódnak össze jelentősen az intraluminális nyomásfokozódás hatására. Jelen pályázatunkban kimutattuk egy másik mechanoszenzitive mechanizmus jelelétét ami intraluminális áramlásnövekedést érzékeli és hatására jelentős összehúzódást hoz létre patkányból izolált arteria cerebri mediá-n (200 µm) és annak mellékágain (50 – 70 µm), valamint humán agyi ereken. Kiderítettük a molekuláris jelátviteli mechanizmusokat és a kórfolyamatok lépéseit, éspedig az arachidonsav (AS) citokróm (CYP) P 450 metabolitjainak, az intracelluláris Ca2+ szintnek és a ROS-nak a szerepét az agyi erek áramlás-indukálta válaszainak a mediálásában. Szintén mind az élettani kórélettani és molekuláris mechanizmusokat leírtuk hiperóniában, strokeban és idődödéssel ill azok hatását a mentalis funkciókra. Ezen állatkísérletek eredményei nem csak fontos elméleti szempontból fontosak, de klinikai problémák megoldásához is hozzásegítenek. Az összegyűlt ismeretek birtokában új terápiás eljárásokat lehet kifejleszteni az agyi vaszkuláris betegségek kezelése és megelőzése céljából.
kutatási eredmények (angolul)
Keeping the cerebral blood flow (CBF) at a constant level despite the higher fluctuations in blood pressure is called auto-regulation. So far, this has been explained by the pressure-sensitive myogenic mechanism. However, experimental studies have shown that cerebral vessels are not significantly constricted by intraluminal pressure increase. In our present application, we have demonstrated the presence of another mechanosensitive mechanism that detects intraluminal flow increase and causes a significant constriction of the rat cerebral artery (200 µm) and its adrenal glands (50-70 µm) and human brain vessels. We have discovered molecular signaling mechanisms and stheir role in disease processes, namely the role of the arachidonic acid (AS) cytochrome (CYP) P450 metabolites, intracellular Ca2+ levels, and ROS in mediating cerebral vascular flow-induced responses. We have also described physiological pathophysiology and molecular mechanisms in hypertension, stroke and aging, and their effects on mental function. The results of these animal experiments are not only important from theoretical point of view, but also they help to solve clinical problems. With the knowledge gained, new therapeutic methods can be developed for the treatment and prevention of cerebral vascular diseases.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108444
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vamos Z, Ivic I, Cseplo P, Toth G, Tamas A, Reglodi D, Koller A: Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) Induces Relaxations of Peripheral and Cerebral Arteries, which are Differentially Impaired by Aging., JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE 54: (3) pp. 535-542., 2014
Csato V, Peto A, Koller A, Edes I, Toth A, Papp Z: Hydrogen peroxide elicits constriction of skeletal muscle arterioles by activating the arachidonic Acid pathway, PLOS ONE 9: (8) , 2014
Springo Z, Tarantini S, Toth P, Tucsek Z, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Aging exacerbates pressure-induced mitochondrial oxidative stress in mouse cerebral arteries, J GERONTOL A-BIOL MED SCI 70: (11) 1355-1359, 2015
Springo Z, Toth P, Tarantini S, Ashpole M, Tucsek Z, Sonntag WE, Csiszar A, Koller A, Ungvari Z: Aging impairs myogenic adaptation to pulsatile pressure in mouse cerebral Arteries, J CEREBR BLOOD F MET 35: 527-530, 2015
Toth P, Tarantini S, Springo Z, Tucsek Z, Gautam T, Giles CB, Wren JD, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Aging exacerbates hypertension-induced cerebral microhemorrhages in mice: role of resveratrol treatment in vasoprotection, AGING CELL 14: (3) 400-408, 2015
Csiszar A, Gautam T, Sosnowska D, Tarantini S, Banki E, Tucsek Z, Toth P, Losonczy G, Koller A, Reglodi D, Giles CB, Wren J, Sonntag WE, Ungvari ZI: Caloric restriction confers antioxidative, proangiogenic and antiinflammatory effects preserving a youthful phenotype in cerebromicrovascular endothelial cells., AM J PHYSIOL HEART C 307: (3) H292-H306, 2014
Koller Ákos, Tóth Péter: Az idegrendszer vérkeringésének szabályozása és kölcsönhatások, In: - (szerk.) (szerk.) Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon. Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2014. pp. 1518-1531., 2014
Koller Ákos, Tóth Péter: Blood circulation in the nervous system: regulation and interactions, In: - (szerk.) (szerk.) Neural regulation of human life processes – from the neuron to the behaviour. Interdisciplinary teaching material concerning the structure, function and clinical aspects of the nervous system for students of medicine, health and life sciences in Hungary. Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2014. pp. 1500-1513., 2014
Koller Ákos, Tóth Péter: Kreislaufregulation im Nervensystem, Wechselwirkungen, In: - (szerk.) (szerk.) Neurologische Regulierung humaner Lebensprozesse – vom Neuron zum Verhalten. Interdisziplinärer Lernstoff zum Thema Aufbau, Funktion und Klinik des Nervensystems für Studierende der Medizin, Gesundheits- und Biowissenschaften in Ungarn. Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2014. pp. 1620-1634., 2014
Toth P, Tarantini S, Tucsek Z, Ashpole NM, Sosnowska D, Gautam T, Ballabh P, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari ZI: Resveratrol treatment rescues neurovascular coupling in aged mice: role of improved cerebromicrovascular endothelial function and downregulation of NADPH oxidase, AM J PHYSIOL-HEART C 306: (3) H299-H308, 2014
Toth P, Tarantini S, Tucsek Z, Ashpole NM, Sosnowska D, Gautam T, Ballabh P, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari ZI: Resveratrol treatment rescues neurovascular coupling in aged mice: role of improved cerebromicrovascular endothelial function and downregulation of NADPH oxidase, AM J PHYSIOL HEART C 306: (3) H299-H308, 2014
Tucsek Z, Toth P, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Koller A, Szalai G, Sonntag WE, Ungvari Z, Csiszar A: Obesity in Aging Exacerbates Blood-Brain Barrier Disruption, Neuroinflammation, and Oxidative Stress in the Mouse Hippocampus: Effects on Expression of Genes Involved in Beta-Amyloid Generation and Alzheimer's Disease., J GERONTOL A-BIOL MED SCI 69: (10) 1212-1226, 2014
Toth P, Csiszar A, Sosnowska D, Tucsek Z, Cseplo P, Springo Z, Tarantini S, Sonntag WE, Ungvari Z, Koller A: Treatment with the cytochrome P450 omega-hydroxylase inhibitor HET0016 attenuates cerebrovascular inflammation, oxidative stress and improves vasomotor function in spontaneously hypertensive rats., BR J PHARMACOL 168: (8) 1878-1888, 2013
Toth P, Csiszar A, Tucsek Z, Sosnowska D, Gautam T, Koller A, Schwartzman ML, Sonntag WE, Ungvari Z: Role of 20-HETE, TRPC channels, and BKCa in dysregulation of pressure-induced Ca2+ signaling and myogenic constriction of cerebral arteries in aged hypertensive mice, AM J PHYSIOL HEART C 305: (12) H1698-H1708, 2013
Toth P, Csiszar A, Sosnowska D, Tucsek Z, Cseplo P, Springo Z, Tarantini S, Sonntag WE, Ungvari Z, Koller A: Treatment with the cytochrome P450 omega-hydroxylase inhibitor HET0016 attenuates cerebrovascular inflammation, oxidative stress and improves vasomotor function in spontaneously hypertensive rats., BR J PHARMACOL 168: (8) 1878-1888, 2013
Vaccarino V, Badimon L, Corti R, de Wit C, Dorobantu M, Manfrini O, Koller A, Pries A, Cenko E, Bugiardini R: Presentation, management, and outcomes of ischaemic heart disease in women., NAT REV CARDIOL 10: (9) 508-518, 2013
Barth Z, Schwartz T, Flato B, Aalokken TM, Koller A, Lund MB, Sjaastad I, Sanner H: The Association Between Nailfold Capillary Density and Pulmonary and Cardiac Involvement in Medium- to Long-standing Juvenile Dermatomyositis., ARTHRITIS CARE & RESEARCH (2010-), 2019
Ivic Ivan, Balasko Marta, Fulop Balazs D, Hashimoto Hitoshi, Toth Gabor, Tamas Andrea, Juhasz Tamas, Koller Akos, Reglodi Dora, Solymár Margit: VPAC1 receptors play a dominant role in PACAP-induced vasorelaxation in female mice., PLOS ONE 14: (1) e0211433, 2019
Barth Z, Witczak BN, Flato B, Koller A, Sjaastad I, Sanner H: Microvascular Abnormalities Assessed by Nailfold Capillaroscopy In Juvenile Dermatomyositis After Medium to Long-Term Follow-Up., ARTHRITIS CARE & RESEARCH (2010-) 70: (5) pp. 768-776., 2018
Deng W, Kandhi S, Zhang B, Huang A, Koller A, Sun D: Extravascular Blood Augments Myogenic Constriction of Cerebral Arterioles: Implications for Hemorrhage-Induced Vasospasm., JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION 7: (8) e008623, 2018
Koller A, Szenasi A, Dornyei G, Kovacs N, Lelbach A, Kovacs I: Coronary microvascular and cardiac dysfunction due to homocysteine pathometabolism; a complex therapeutic design, CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN 24: (25) pp. 2911-2920., 2018
Solymar M, Ivic I, Balasko M, Fulop BD, Toth G, Tamas A, Reman G, Koller A, Reglodi D: Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide ameliorates vascular dysfunction induced by hyperglycaemia., DIABETES & VASCULAR DISEASE RESEARCH 15: (4) pp. 277-285., 2018
Szarka N, Pabbidi MR, Amrein K, Czeiter E, Berta G, Pohoczky K, Helyes Z, Ungvari Z, Koller A, Buki A, Toth P: Traumatic brain injury impairs myogenic constriction of cerebral arteries: role of mitochondria-derived H2O2 and TRPV4-dependent activation of BKCa channels., JOURNAL OF NEUROTRAUMA 35: (7) pp. 930-939., 2018
Szekeres M, Nadasy GL, Dornyei G, Szenasi A, Koller A: Remodeling of Wall Mechanics and the Myogenic Mechanism of Rat Intramural Coronary Arterioles in Response to a Short-Term Daily Exercise Program: Role of Endothelial Factors., JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 55: (2) pp. 87-97., 2018
A Lelbach, A Koller: Mechanisms underlying exercise-induced modulation of hypertension, JOURNAL OF HYPERTENSION RESEARCH 3: (2) pp. 35-43., 2017
Badimon L, Bugiardini R, Cenko E, Cubedo J, Dorobantu M, Duncker DJ, Estruch R, Milicic D, Tousoulis D, Vasiljevic Z, Vilahur G, de Wit C, Koller A: Position paper of the European Society of Cardiology-working group of coronary pathophysiology and microcirculation: obesity and heart disease, EUROPEAN HEART JOURNAL 38: (25) pp. 1951-1958., 2017
Cabrera DeBuc D, Somfai G M, Koller A: Retinal microvascular network alterations: potential biomarkers of cerebrovascular and neural diseases, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 312: (2) pp. H201-H212., 2017
Cseplo Peter, Vamos Zoltan, Torok Orsolya, Ivic Ivan, Toth Attila, Buki Andras, Koller Akos: Hemolyzed Blood Elicits a Calcium Antagonist and High CO2 Reversible Constriction via Elevation of [Ca2+]i in Isolated Cerebral Arteries, JOURNAL OF NEUROTRAUMA 34: (2) pp. 529-534., 2017
Ivic I, Fulop BD, Juhasz T, Reglodi D, Toth G, Hashimoto H, Tamas A, Koller A: Backup Mechanisms Maintain PACAP/VIP-Induced Arterial Relaxations in Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide-Deficient Mice., JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 54: (3) pp. 180-192., 2017
Ivic I, Solymar M, Fulop BD, Hashimoto H, Toth G, Tamas A, Juhasz T, Koller A, Reglodi D: Aging-Induced Modulation of Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Peptide- and Vasoactive Intestinal Peptide-Induced Vasomotor Responses in the Arteries of Mice., JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 54: (6) pp. 359-366., 2017
Ivic Ivan, Vamos Zoltan, Cseplo Peter, Koller Akos: From Newborn to Senescence Morphological and Functional Remodeling Leads to Increased Contractile Capacity of Arteries, JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 72: (4) pp. 481-488., 2017
Selthofer-Relatic K, Mihalj M, Kibel A, Stupin A, Stupin M, Jukic I, Koller A, Drenjancevic I: Coronary Microcirculatory Dysfunction in Human Cardiomyopathies: A Pathologic and Pathophysiologic Review, CARDIOLOGY IN REVIEW 25: (4) pp. 165-178., 2017
Szarka N, Amrein K, Horvath P, Ivic I, Czeiter E, Buki A, Koller A, Toth P: HYPERTENSION-INDUCED ENHANCED MYOGENIC CONSTRICTION OF CEREBRAL ARTERIES IS PRESERVED AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY., JOURNAL OF NEUROTRAUMA 34: (14) pp. 2315-2319., 2017
Barth Z, Witczak BN, Schwartz T, Gjesdal K, Flato B, Koller A, Sanner H, Sjaastad I: In juvenile dermatomyositis, heart rate variability is reduced, and associated with both cardiac dysfunction and markers of inflammation: a cross-sectional study median 13.5 years after symptom onset, RHEUMATOLOGY (UNITED KINGDOM) 55: (3) pp. 535-543., 2016
Cseplo Peter, Vamos Zoltan, Ivic Ivan, Torok Orsolya, Toth Attila, Koller Akos: The Beta-1-Receptor Blocker Nebivolol Elicits Dilation of Cerebral Arteries by Reducing Smooth Muscle [Ca^^2+^^^]ˇˇiˇˇˇ, PLOS ONE 11: (10) e0164010, 2016
Ivic I, Solymar M, Pakai E, Rumbus Z, Pinter E, Koller A, Garami A: Transient Receptor Potential Vanilloid-1 Channels Contribute to the Regulation of Acid- and Base-Induced Vasomotor Responses., JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 53: (5-6) pp. 279-290., 2016
Szenasi A, Dornyei G, Racz A, Debreczeni B, Koller A: Vázizomkisvénák vazomotortónusának intrinszik szabályozómechanizmusai, ORVOSI HETILAP 157: (21) pp. 805-812., 2016
Toth P, Szarka N, Farkas E, Ezer E, Czeiter E, Amrein K, Ungvari ZI, Hartings JA, Buki A, Koller A: Traumatic brain injury-induced autoregulatory dysfunction and spreading depression-related neurovascular uncoupling: Pathomechanisms, perspectives, and therapeutic implications, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 311: (5) pp. H1118-H1131., 2016
Duncker DJ, Koller A, Merkus D, Canty JM Jr: Regulation of coronary blood flow in health and ischemic heart disease, PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES 57: (5) pp. 409-422., 2015
Nemeth Zoltan, Cziraki Attila, Szabados Sandor, Horvath Ivan, Koller Akos: Pericardial fluid of cardiac patients elicits arterial constriction: role of endothelin-1, CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 93: (9) pp. 779-785., 2015
Springo Z, Tarantini S, Toth P, Tucsek Z, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Aging exacerbates pressure-induced mitochondrial oxidative stress in mouse cerebral arteries, JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 70: (11) pp. 1355-1359., 2015
Springo Z, Toth P, Tarantini S, Ashpole M, Tucsek Z, Sonntag WE, Csiszar A, Koller A, Ungvari Z: Aging impairs myogenic adaptation to pulsatile pressure in mouse cerebral Arteries, JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 35: (4) pp. 527-530., 2015
Toth P, Tarantini S, Springo Z, Tucsek Z, Gautam T, Giles CB, Wren JD, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Aging exacerbates hypertension-induced cerebral microhemorrhages in mice: role of resveratrol treatment in vasoprotection, AGING CELL 14: (3) pp. 400-408., 2015
Csiszar A, Gautam T, Sosnowska D, Tarantini S, Banki E, Tucsek Z, Toth P, Losonczy G, Koller A, Reglodi D, Giles CB, Wren J, Sonntag WE, Ungvari ZI: Caloric restriction confers antioxidative, proangiogenic and antiinflammatory effects preserving a youthful phenotype in cerebromicrovascular endothelial cells., AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 307: (3) pp. H292-H306., 2014
Koller A: Microvascular endothelial dysfunction and gender, EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS 16: (Suppl. A) pp. A16-A19., 2014
Szijarto IA, Molnar GA, Mikolas E, Fisi V, Cseh J, Laczy B, Kovacs T, Boddi K, Takatsy A, Gollasch M, Koller A, Wittmann I: Elevated Vascular Level of ortho-Tyrosine Contributes to the Impairment of Insulin-Induced Arterial Relaxation, HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 46: (11) pp. 749-752., 2014
Toth P, Tarantini S, Tucsek Z, Ashpole NM, Sosnowska D, Gautam T, Ballabh P, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari ZI: Resveratrol treatment rescues neurovascular coupling in aged mice: role of improved cerebromicrovascular endothelial function and downregulation of NADPH oxidase, AM J PHYSIOL-HEART C 306: (3) H299-H308, 2014
Toth P, Tucsek Z, Tarantini S, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: IGF-1 deficiency impairs cerebral myogenic autoregulation in hypertensive mice., JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 34: (12) pp. 1887-1897., 2014
Tucsek Z, Toth P, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Koller A, Szalai G, Sonntag WE, Ungvari Z, Csiszar A: Obesity in Aging Exacerbates Blood-Brain Barrier Disruption, Neuroinflammation, and Oxidative Stress in the Mouse Hippocampus: Effects on Expression of Genes Involved in Beta-Amyloid Generation and Alzheimer's Disease., JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 69: (10) pp. 1212-1226., 2014
Tucsek Z, Toth P, Tarantini S, Sosnowska D, Gautam T, Warrington JP, Giles CB, Wren JD, Koller A, Ballabh P, Sonntag WE, Ungvari Z, Csiszar A: Aging Exacerbates Obesity-induced Cerebromicrovascular Rarefaction, Neurovascular Uncoupling, and Cognitive Decline in Mice., JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 69: (11) pp. 1339-1352., 2014
Vamos Z, Cseplo P, Ivic I, Matics R, Hamar J, Koller A: Age Determines the Magnitudes of Angiotensin II-Induced Contractions, mRNA, and Protein Expression of Angiotensin Type 1 Receptors in Rat Carotid Arteries, JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 69: (5) pp. 519-526., 2014
Csiszar A, Tucsek Z, Toth P, Sosnowska D, Gautam T, Koller A, Deak F, Sonntag WE, Ungvari ZI: Synergistic effects of hypertension and aging on cognitive function and hippocampal expression of genes involved in beta-amyloid generation and AD., AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 305: (8) pp. H1120-H1130., 2013
Toth P, Tucsek Z, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Tarantini S, Deak F, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Age-related autoregulatory dysfunction and cerebromicrovascular injury in mice with angiotensin II-induced hypertension., JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 33: (11) pp. 1732-1742., 2013
Vaccarino V, Badimon L, Corti R, de Wit C, Dorobantu M, Manfrini O, Koller A, Pries A, Cenko E, Bugiardini R: Presentation, management, and outcomes of ischaemic heart disease in women., NAT REV CARDIOL 10: (9) 508-518, 2013
Koller A: Perspectives: Microvascular endothelial dysfunction and gender, EUR HEART J SUPPL 16: (Suppl. A) A16-A19, 2014
Szijártó IA, Molnár GA, Mikolás E, Fisi V, Laczy B, Gollasch M, Koller A, Wittmann I: Increase in insulin-induced relaxation of consecutive arterial segments toward the periphery: Role of vascular oxidative state., FREE RADIC RES 48: (7) 749-757, 2014
Toth P, Tarantini S, Tucsek Z, Ashpole NM, Sosnowska D, Gautam T, Ballabh P, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari ZI: Resveratrol treatment rescues neurovascular coupling in aged mice: role of improved cerebromicrovascular endothelial function and downregulation of NADPH oxidase, AM J PHYSIOL-HEART C 306: (3) H299-H308, 2014
Vamos Z, Ivic I, Cseplo P, Toth G, Tamas A, Reglodi D, Koller A: Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) Induces Relaxations of Peripheral and Cerebral Arteries, which are Differentially Impaired by Aging., J MOL NEUROSCI x: , 2014
Cavka A, Cosic A, Grizelj I, Koller A, Jelakovic B, Lombard JH, Phillips SA, Drenjancevic I: Effects of AT1 Receptor Blockade on Plasma Thromboxane A2 (TXA2) Level and Skin Microcirculation in Young Healthy Women on Low Salt Diet, KIDNEY BLOOD PRESS R 37: (4-5) 432-442, 2013
Toth P, Csiszar A, Sosnowska D, Tucsek Z, Cseplo P, Springo Z, Tarantini S, Sonntag WE, Ungvari Z, Koller A: Treatment with the cytochrome P450 omega-hydroxylase inhibitor HET0016 attenuates cerebrovascular inflammation, oxidative stress and improves vasomotor function in spontaneously hypertensive rats., BR J PHARMACOL 168: (8) 1878-1888, 2013
Toth P, Csiszar A, Tucsek Z, Sosnowska D, Gautam T, Koller A, Schwartzman ML, Sonntag WE, Ungvari Z: Role of 20-HETE, TRPC channels, and BKCa in dysregulation of pressure-induced Ca2+ signaling and myogenic constriction of cerebral arteries in aged hypertensive mice, AM J PHYSIOL-HEART C 305: (12) H1698-H1708, 2013
Toth P, Tucsek Z, Sosnowska D, Deak F, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: AGE-RELATED AUTOREGULATORY DYSFUNCTION AND CEREBROMICROVASCULAR INJURY IN MICE WITH ANGIOTENSIN II-INDUCED HYPERTENSION, GERONTOLOGIST 53: (1) 274, 2013
Tucsek Z, Toth P, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Koller A, Szalai G, Sonntag WE, Ungvari Z, Csiszar A: Obesity in Aging Exacerbates Blood-Brain Barrier Disruption, Neuroinflammation, and Oxidative Stress in the Mouse Hippocampus: Effects on Expression of Genes Involved in Beta-Amyloid Generation and Alzheimer's Disease., J GERONTOL A-BIOL MED SCI x: x, 2013
Vamos Z, Cseplo P, Ivic I, Matics R, Hamar J, Koller A: Age Determines the Magnitudes of Angiotensin II-Induced Contractions, mRNA, and Protein Expression of Angiotensin Type 1 Receptors in Rat Carotid Arteries., J GERONTOL A-BIOL x: (x) x, 2013

 

Projekt eseményei

 
2016-02-11 18:50:26
Résztvevők változása
2016-02-04 10:26:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Sporttudományi Kutatóintézet (Testnevelési Egyetem), Új kutatóhely: Természettudományi Intézet (Testnevelési Egyetem).
2016-02-04 10:26:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Sporttudományi Kutatóintézet (Testnevelési Egyetem), Új kutatóhely: Természettudományi Intézet (Testnevelési Egyetem).
vissza »