Arany János kritikai kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108503
típus K
Vezető kutató Korompay János
magyar cím Arany János kritikai kiadása
Angol cím Critical Edition of the Complete Works of János Arany
magyar kulcsszavak költészet, műfordítás, népdal
angol kulcsszavak poetry, translation, folk-song
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)95 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)5 %
Ortelius tudományág: Népzenetudomány
zsűri Irodalom
Kutatóhely Irodalomtudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bolonyai Gábor
Csörsz Rumen István
Dávidházi Péter
Dezső Kinga
Gönczy Monika
Hász-Fehér Katalin
Kardeván Lapis Gergely
Paraizs Júlia
Rudas Péterné
Szilágyi Márton
Tarjányi Eszter
Török Erzsébet Zsuzsanna
Varga Pál
projekt kezdete 2014-02-01
projekt vége 2019-01-31
aktuális összeg (MFt) 14.584
FTE (kutatóév egyenérték) 17.56
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megjelentettük az 1951-ben elkezdett Arany János Összes művei című kritikai kiadás 18. és 19. kötetét és ezzel befejeztük ezt a sorozatot. Elkezdtük az Arany János Munkái című új kritikai kiadást: publikáltuk a Lapszéli jegyzetek első, a Kisebb költemények harmadik és az Elbeszélő költemények kötetét, valamint Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusát. Nyomdában van az Arisztophanész-fordítások első kötete. Jól halad a sorozat tervezett köteteinek munkája is. Előkészítettük az Arany kéziratait és versszövegeit, valamint Dalgyűjteményét bemutató honlapot. Az akadémiai Arany János Emlékbizottság vezetésével irányítottuk a 200 éves évforduló tudományos ülésszakokkal és kiadványokkal való megünneplését.
kutatási eredmények (angolul)
Our research team has published the concluding volumes (vol. 18th and vol. 19th) of the old series of János Arany’s Complete Works. In addition, we have also commenced a new series of critical edition of Arany’s oeuvre; several bulky volumes have already come out, such as: János Arany’s Marginalia (Vol. 1), János Arany: Short Poems (Vol. 3), János Arany: Epic Poems, and A Catalogue of János Arany’s Book Collection from Nagyszalonta Including the List of Books Containing the Poet’s Marginal Entries. János Arany’s translations of Aristophanes are also currently being prepared for publication, and further volumes are planned. A digital collection of János Arany’s poetical works including his song collection has also been launched. Finally, our research team as part of the János Arany Memorial Committee has been permanently engaged in managing the conferences and conference proceedings occasioned by the János Arany Bicentenary-year.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108503
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csörsz Rumen István: "népdalunk után indulva..." Arany János nép- és közköltési mintáiból, Napút, 2017/6. 181-198., 2017
Szilágyi Márton: Arany János A rodostói temető című verse ürügyén, Szirt a habok közt: Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Debrecen, 201-207., 2014
Új Imre Attila: Arany János összes művei XVIII. Arany János levelezése (1862-1865), Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2014
Korompay H. János: Arany János összes művei XIX. Arany János levelezése (1866-1882), Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2015
Korompay H. János: ""egy dióhéjban ellaknám" Hamletkint". A Hamlet-fordítás Arany János életművében, "Eszedbe jussak". Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. 35-50. reciti, 2015
Tarjányi Eszter: Három megkomponált verseskötet a 19. század közepéről. Arany János, Lévay József és Madách Imre, Irodalomismeret 2/ 9–28., 2015
Korompay H. János: Nyomozás alapszöveg után. Arany János műveinek kritikai kiadása, Élet és tudomány 1318-1320., 2014
Hász-Fehér Katalin: Arany János munkái. Lapszéli jegyzetek. Folyóiratok I., Universitas Kiadó-MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2016
Szilágyi Márton: Arany János társadalmi státuszának változásai, Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írói csoportosulások 2., szerk. Biró Annamária – Boka László. Partium Kiadó – reciti, Nagyvárad – Budapest, 109–124., 2016
Hász-Fehér Katalin: Bárdok Walesben - A walesi bárdok keletkezés- és közléstörténete, Irodalomtörténet 186-223., 2014
Dezső Kinga: "Majd kilencz tiz emberöltő régiségben". Az elbeszélő ideje Arany Toldijában, Irodalomtörténeti Közlemények 555-566., 2016
Paraizs Júlia: Arany János és a színház. A Szentivánéji álom-fordítás és a színház kapcsolata, "Óhajtom a classicus írók tanulmányát". Arany János és az európai irodalom, Bp., Universitas, 97-132., 2017
Bolonyai Gábor: "Átkoszta makverő", avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében, Óhajtom a classicus írók tanulmányát”. Arany János és az európai irodalom, szerk. Korompay H. János, Bp., Universitas – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 9-46., 2017
Csörsz Rumen István: Arany János dalgyűjteménye és a debreceni kollégium, "Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!" Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai, Bp., Universitas, 9-35., 2017
Szilágyi Márton: "Mi vagyok én?" Arany János költészete, Bp., Kalligram, 2017
Korompay H. János: Az Arany János által 1834-ben készített prédikáció, Irodalomtörténeti Közlemények 129-138., 2017
Török Zsuzsa: Arany és a britek. A Toldi és a Murány ostroma a londoni Athenaeumban, Tiszatáj, 72-82., 2017
Hász-Fehér Katalin: "Azokkal időzöm, a kik másszor voltak". Arany János és Goethe, „Óhajtom a classicus írók tanulmányát”. Arany János és az európai irodalom, szerk. Korompay H. János, Bp., Universitas – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 245-274., 2017
Hász-Fehér Katalin: Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusa, Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019
Török Zsuzsa: Arany János Munkái. Elbeszélő költemények, Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019
S. Varga Pál: Arany János Munkái. Kisebb költemények 3., Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019

 

Projekt eseményei

 
2017-12-14 13:44:51
Résztvevők változása
2014-03-03 16:01:56
Résztvevők változása
vissza »