A szumoiláció szerepe a fitokróm fotoreceptorok közvetítette jelátvitelben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108559
típus K
Vezető kutató Nagy Ferenc
magyar cím A szumoiláció szerepe a fitokróm fotoreceptorok közvetítette jelátvitelben
Angol cím Characterization of the role of sumoylation in phytochrome-mediated signalling
magyar kulcsszavak Fotoreceptorok, szumoiláció, fényindukált jelátvitel, fotomorfogenezis
angol kulcsszavak Photoreceptors, sumoylation, light-induced signalling, photomorphogenesis
megadott besorolás
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok)50 %
Ortelius tudományág: Molekuláris biológia
Sejtgenetika (Orvosi és Biológiai Tudományok)25 %
Ortelius tudományág: Molekuláris genetika
Sejtbiológia, molekuláris transzportmechanizmusok (Orvosi és Biológiai Tudományok)25 %
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely Növénybiológiai Intézet (MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
résztvevők Ádám Éva
Kozma-Bognár László
Kozma-Bognárné Hajdu Anita
Viczián András
projekt kezdete 2014-02-01
projekt vége 2018-07-31
aktuális összeg (MFt) 63.835
FTE (kutatóév egyenérték) 5.86
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat által támogatott kutatásaink során vizsgáltuk, hogy a poszt-transzlációs módosítások, jelen esetben a fehérjék foszforilációja és SUMo-ilációja milyen mértékben és milyen mechanizmusok által szabályozza a növények fény szabályozta növekedédét és egyedfejődését. Kísérleti eredményeink azt mutatják, hogy a fitokróm-B fotoreceptor reverzibilis foszforilációja és/vagy SUMO-ilációja egyaránt gátolja a fény függő jelátviteli lánc működését de a gátlás mechizmusa különböző. Ezzel párhuzamosan azt is megállapítottuk, hogy a fitokróm-B függő jelátviteli lánc egyik fontos komponensének, nevezetesen a fitokróm-B kölcsönható faktornak, a PIF3 transzkripciós faktornak a működését a SUMO-iláció szintén módosítja. Ellentétben a fotoreceptorral, a PIF3 hatékonyságát a fehérje SUMO-ilációja javítja így összeségében kijelenthető, hogy a növények egyedfejlődését a fény indukálta jelátviteli lánc különböző tagjainak poszt-transzlációs módosítása komplex módon szabályozza és fontos szerepet játszik a változó környezethez történő optimális alkalmazkodásban.
kutatási eredmények (angolul)
During the 4 year period of research supported by the present grant we have focussed our work to determine to what extent post-translational modifications (SUMOylation and/or phosphorylation) of various components of the red/far-red absorbing photoreceptor phytochrome controlled signaling cascade modify photomorphogenesis in the model plant Arabidopsis thaliana. Our research unambigously established that reversible phosphorylation and SUMOylation of the photoreceptor phytochrome-B (phyB) as well reversible SUMOylation of the phyB interacting bHLH type transcription factor (PIF3) plays significant role in fine tuning light regulated growth and development. We have not only showed that these proteins are the subjects of post-translational modifications but also provided mechanistical explanations by showing at molecular level how their post-translational modification promotes/inhibits their canonical function in light induced signaling
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108559
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Klose C, Viczián A, Kircher S, Schäfer E, Nagy F: Molecular mechanisms for mediating light-dependent nucleo/cytoplasmic partitioning of phytochrome photoreceptors, NEW PHYTOL &: in-press, 2015
Binkert M, Kozma-Bognar L, Terecskei K, De Veylder L, Nagy F, Ulm R: UV-B-Responsive Association of the Arabidopsis bZIP Transcription Factor ELONGATED HYPOCOTYL5 with Target Genes, Including Its Own Promoter, PLANT CELL 26: (10) 4200-4213, 2014
Hajdu A, Adam E, Sheerin DJ, Dobos O, Bernula P, Hiltbrunner A, Kozma-Bognar L, Nagy F: High-level expression and phosphorylation of phytochrome B modulates flowering time in Arabidopsis., PLANT J 83: (5) 794-805, 2015
Sadanandom A, Adam E, Orosa B, Viczian A, Klose C, Zhang C, Josse EM, Kozma-Bognar L, Nagy F: SUMOylation of phytochrome-B negatively regulates light-induced signaling in Arabidopsis thaliana., P NATL ACAD SCI USA 112: (35) 11108-11113, 2015
Kirchenbauer D, Viczian A, Adam E, Hegedus Z, Klose C, Lepper M, Hiltbrunner A, Kircher S, Schaefer E, Nagy F: Characterization of photomorphogenic responses and signaling cascades controlled by phytochrome-A expressed in different tissues, NEW PHYTOL 211: (2) 584-598, 2016
Bernula P, Crocco CD, Arongaus AB, Ulm R, Nagy F, Viczian A: Expression of the UVR8 photoreceptor in different tissues reveals tissue-autonomous features of UV-B signalling., PLANT CELL ENVIRON 40: (7) pp. 1104-1114., 2017
Viczian A, Klose C, Adam E, Nagy F: New insights of red light-induced development., PLANT CELL ENVIRON 40: (11) pp. 2457-2468., 2017

 

Projekt eseményei

 
2017-03-06 15:47:30
Résztvevők változása
vissza »