A nyugdíjrendszer vizsgálata korlátos racionalitás és ágensalapú modellekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108668
típus K
Vezető kutató Simonovits András
magyar cím A nyugdíjrendszer vizsgálata korlátos racionalitás és ágensalapú modellekkel
Angol cím Investigating pension systems by bounded rationality and agent-based models
magyar kulcsszavak nyugdíjrendszer, modellezés, korlátozott racionalitás, ágens-alapú modellezés
angol kulcsszavak pension system, modeling, bounded rationality, agent-based modeling
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Közgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Vincze János
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2018-09-30
aktuális összeg (MFt) 13.296
FTE (kutatóév egyenérték) 5.46
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Két részre oszthatjuk az elért eredményeket: ágensalapú modellek és korlátos racionalitás. a) Ágensalapú modellek (ahol sokféle típus dinamikus viselkedését számítógéppel vizsgáljuk). Simonovits és Király az önkéntes megtakarítások dinamikáját ágensalapú modellben vizsgálta. Teljesen racionális megtakarítók mellett többféle részlegesen racionális, tehát rövidlátó megtakarító lépett kölcsönhatásba. A modell bemutatja, hogyan terjednek el a jobb megtakarítási magatartások, és hogyan nem. Varga Gergely és Vincze János két cikket írtak a megtakarítás ágensalapú modelljéről. Mindkettőben többféle megtakarító él együtt, és a szelekciós nyomástól függően változik a típusok életképessége. b) Simonovits András a korlátos racionalitás nyugdíjgazdaságtanát két irányban vizsgálta. (i) Egy 250 oldalas angol nyelvű könyvben több fejezet is foglalkozott a korlátosan racionális dolgozók nyugdíjterveivel, ebből egy fejezet magyarul is megjelent. A cikk lényege: ha realistábban modellezzük a dolgozók nyugdíjdöntéseit, akkor jobban megérthetjük az optimálistól való eltéréseket. (ii) Magyar és külföldi társszerzőkkel együtt írt cikkekben Simonovits a dolgozók nyugdíjba vonulási döntéseit empirikusan vizsgálta. Elméletileg is meglepő eredményt kaptunk: Magyarországban és Ausztriában a munkapályák töredezettsége annyira heterogén, hogy a nyugdíjba vonulási idő és a szolgálati idő hossza közti korrelációs együttható – különösen a nőknél – erősen negatív.
kutatási eredmények (angolul)
The results obtained can be divided into two parts: agent-based models and bounded rationality. (a) Agent-based models (where the dynamic behavior of many types is analyzed on the computer). Simonovits and Király studied the dynamics of voluntary pensions saving in an agent-based model. Totally rational types interacted with boundedly rational (i.e. myopic) types. The model displayed the spread of better saving behaviors but also its limits. Varga and Vincze wrote two papers on the agent-based models of saving. Various types of savers lived together and their viability varies with the selection pressure. (b) Simonovits analyzed the implications of bounded rationality for pension economics in two directions. (i) In a 250-page book, several chapters addressed the retirement plans of boundedly rational workers, one chapter was also published in Hungarian. That paper showed that modeling the retirement decisions of workers improves the understanding of the suboptimality of these decisions. (ii) Papers jointly written with Hungarian and foreign authors, Simonovits empirically studied the retirement decisions. We have obtained a surprising result: In Hungary and Austria, the fragmentation of the working careers is so heterogeneous that the correlation coefficient between the retirement age and the length of contribution period is strongly negative, especially for females.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108668
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varga, G. –Vincze, J.: Saver types: an evolutionary-adaptive approach, IE-CERS-HAS Working Paper 2017/2., 2017
Simonovits A.: Simple Models of Income Redistribution, Palgrave MacMillan kiadó, p250, 2018
Czeglédi, T.–Simonovits, A.–Szabó, E.–Tir, M.: What has been wrong with the retirement rules in Hungary?, Acta Oeconomica 67 359–387., 2017
Simonovits, A.: Hogyan tervezzük a nyugdíjjáradék-függvényt, ha a halandóság a kereset csökkenő függvénye?, Közgazdasági Szemle, 65, 831–846. o., 2018
Simonovits, A.: Miért kell a nyugdíjvalorizálást és –indexálást pontrendszerrel felváltani?, Közgazdasági Szemle, 65, 903–922. o., 2018
Simonovits A.: Hogyan hat a nyugdíjszabályok hiányos ismerete a dolgozók döntéseire?, Közgazdasági Szemle, 62, 263–283., 2015
Király, B–Simonovits, A: Megtakarítás és adózás egy önkéntes nyugdíjrendszerben – ágensalapú modellezés, Közgazdasági Szemle, 63 473–500., 2016
Simonovits A.: Simple Models of Income Redistribution könyv, Palgrave MacMillan kiadó, p250, 2018
Király, B.–Simonovits, A.: Learning to Save in Voluntary Pension Systems: Toward an Agent-Based Model, Journal of Economic Interaction and Coordination, 2018, online jelent meg, 2018
Simonovits A.: Simple Models of Income Redistribution, megjelenés alatt, Palgrave MacMillan kiadó, p250, 2018
Czeglédi, T.–Simonovits, A.–Szabó, E.–Tir, M.: What is wrong with the Hungarian pension rules?, Acta Oeconomica 67 (2017) 359–387., 2017
Granseth, E.– Keck, W.– Nagl, W.– Simonovits– Tir, M.:: Negative correlation between retirement age and contribution length?, CERS-HAS Working Paper 2016/33,, 2016
Granseth, E.– Keck, W.– Nagl, W.– Simonovits, A.– Tir, M.: Negative correlation between retirement age and contribution length?, közlésre elfogadva Oxford Economic Papers., 2018
Király B; Simonovits A.: Saving and taxation in a voluntary pension system: toward an agent-based model, megjelenik majd IE-CERS-HAS Working Paper sorozatban, 2016
Király, B–Simonovits, A.: Megtakarítás és adózás egy önkéntes nyugdíjrendszerben – ágensalapú modellezés, Közgazdasági Szemle, 63 (2016) 473–500., 2016
Király, B.–Simonovits, A.: Saving and Taxation in Voluntary Pension Systems: Toward an Agent-Based Model, IE-CERS-HAS Working Paper, 2016/6,, 2016
Czeglédi, T.–Simonovits, A.,–Tir, M.–Szabó, E.: A nyugdíjba vonulási szabályok hatása: nyertesek és vesztesek, Közgazdasági Szemle, 63 (2016), 1261–1288., 2016
Czeglédi, T.–Simonovits, A.–Szabó, E.–Tir, M: Retirement Rules in Hungary: gainers and losers, IE-CERS-HAS Working Paper, 2016/31, 2016
Granseth, E.– Keck, W.– Nagl, W.– Simonovits, A.– Tir, M.: Negative correlation between retirement age and contribution length?, CERS-HAS Working Paper 2016/33, 2016
Varga, G. – Vincze, J.: Megtakarítási típusok – egy adaptív-evolúciós megközelítés, Közgazdasági Szemle, 63:(2) 162-187. (2016)., 2016
Vincze J.: Jó-e, ha mindenki kap nyugdíjat?, Simonovits 70: Társadalom- és természettudományi írások Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig. In: Patkós A.(szerk.)Bp., MTA KRTK KTI pp.95-106. ISBN:978-615-5594-72-4, 2016
Király, B.–Simonovits, A.: Learning to Save in Voluntary Pension Systems: Toward an Agent-Based Model, Journal of Economic Interaction and Coordination, 2018
Czeglédi, T.–Simonovits, A.–Szabó, E.–Tir, M.: What is wrong with the Hungarian pension rules?, Acta Oeconomica 67 (2017) 359–387., 2017
Simonovits A.: Hogyan hat a nyugdíjszabályok hiányos ismerete a dolgozók döntéseire?, Közgazdasági Szemle, 62 (2015), 2015
Varga, G. Vincze, J.: Ants and crickets: arbitrary saving rates in an agent-based model with infinitely lived agents, to be published as IE-CERS-HAS Working Papers, 2014
Simonovits, A: Intra- and Intergenerational Transfers: Simple Models, IE-CERS-HAS Working Paper, 2015, 2015
Varga G; Vincze J.: Ants and crickets: arbitrary saving rates in an agent-based model with infinitely lived agents, IE-CERS-HAS Working Papers, MTDP 2015/4, 2015
Simonovits A: Intra- and Intergenerational Transfers: Simple Models, IE-CERS-HAS Working Paper, 2016
Varga G; Vincze J.: Megtakarítási típusok: egy adaptív-evolúciós megközelítés, Közgazdasági Szemle közlésre elfogadta, 2016
vissza »