A betegség tünetek kialakulásának molekuláris háttere vírusfertőzött növényekben.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108718
típus K
Vezető kutató Várallyay Éva
magyar cím A betegség tünetek kialakulásának molekuláris háttere vírusfertőzött növényekben.
Angol cím Molecular mechanism behind disease symptom development in virus infected plants
magyar kulcsszavak növényi vírus, génexpressziós szabályozás, shut-off, géncsendesítés
angol kulcsszavak plant virus, genexpression regulation, shut-off, gene silencing
megadott besorolás
Növénykórtan, molekuláris növénykórtan (Komplex Környezettudományi Kollégium)75 %
Epigenetika és génszabályozás (Orvosi és Biológiai Tudományok)15 %
Növénykórtan, molekuláris növénykórtan (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
résztvevők Dalmadi Ágnes
Havelda Zoltán
Hegyi Anna
Kontra Levente
Oláh Enikő Etelka
Pesti Réka
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 43.297
FTE (kutatóév egyenérték) 8.20
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vírusok különböző stratégiával fertőzik gazdanövényeiket. Az akut fertőzés gyors, súlyos tüneteket okoz, akár a gazda pusztulását okozhatja, míg a perzisztens fertőzés során a gazda sokáig túlél és csupán enyhe tüneteket mutat. Kutatásainkban vírusfertőzött N. benthamiana és S.lycopersicum génexpressziós változásait vizsgáltuk két különböző módszerrel: microarray hibridizálással és RNA szekvenálással. E módszerek használatával könnyen meg tudtuk különböztetni az akut és perzisztens fertőzést és a kapott eredményeinket Northern blottal és qRT-PCR-rel vissza is igazoltunk. A különböző virus-gazda kapcsolatokban megjelenő tünetek és mért fiziológiai változások magyarázhatóak voltak a hormon és más fontos szabályozási folyamatokban azonosított génexpressziós változásokkal. A VIGS vektorként használt vírusok használatakor ezért különösen fontos, hogy megfelelő virus használjunk, hogy elkerüljük a félreértelmezhető eredményeket. A vírusfertőzött növények fotoszintetikus aktvitásának mérésével a különböző kapcsolatok a fertőzés korai szakaszában azonosíthatóak voltak és a perzisztens kapcsolatban nemcsak a gazdagének expressziójának gátlása, hanem a stressz gének indukciója is elmaradt. A toleráns gazda metabolizmusa perzisztens fertőzés esetén alig változott, ami hosszú távon a gazda és a fertőző vírus békés egymás mellett élését eredményezheti, ami evolúciós távlatokban kölcsönös előnyökkel járhat.
kutatási eredmények (angolul)
Viruses have different strategies for infecting their hosts. Acute infection is fast resulting in severe symptoms or in the death of the plant, while in persistent interaction the virus can survive within its host for a long period of time with mild symptoms. During our studies we investigated gene-expression changes of virus infected N. benthamiana and S. lycopersicum by two different high-throughput methods: microarray hybridization or RNA sequencing. Using these techniques we could easily differentiate between acute and persistent infection and validate key gene-expression changes by Northern blot hybridization or qRT-PCR. Observed symptoms and detected physiological changes could be explained by changes in gene-expression in hormone metabolism and other key regulation pathways during these different host-virus interactions. Viruses used as VIGS vectors have to be carefully selected to avoid misinterpretation of results during their use. We further showed that type of infection can be distinguished even at an early point by characterizing the photosynthetic activity of virus infected plants and demonstrated that in persistent infection not only drastic down-regulation of important housekeeping genes, but induction of stress genes is missing. Metabolism of a tolerant host during persistent infection changed slightly, leading to peaceful coexistence of the host and the virus which could be beneficial for both of them on an evolutionary scale.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108718
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Enikő Oláh, Réka Pesti, Dénes Taller, Zoltán Havelda and Éva Várallyay: Non-targeted effects of VIGS vectors on host endogenous gene expression, Archives of Virology 161:2387–2393, 2016
Oláh Enikő: VIGS VEKTOROK HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZŐ GÉN EXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK ÉS EGY VIRÁLIS GÉNCSENDESÍTÉST GÁTLÓ FEHÉRJE RNS KÖTÉSÉNEK VIZSGÁLATA, SZIE Növénytudományi doktori iskola honlap, 2018
Baksa I, Nagy T, Barta E, Havelda Z, Varallyay E, Silhavy D, Burgyan J, Szittya G: Identification of Nicotiana benthamiana microRNAs and their targets using high throughput sequencing and degradome analysis., BMC GENOMICS 16: (1) 1025-1045, 2015
Baráth, D.; Jaksa-Czotter, N.; Molnár, J.; Varga, T.; Balássy, J.; Szabó, L.K.; Kirilla, Z.; Tusnády, G.E.; Preininger, É.; Várallyay, É.: Small RNA NGS Revealed the Presence of Cherry Virus A and Little Cherry Virus 1 on Apricots in Hungary., Viruses 2018, 10, 318., 2018
Baksa I, Nagy T, Barta E, Havelda Z, Várallyay É, Silhavy D, Burgyán J, Szittya G: Identification of Nicotiana benthamiana microRNAs and their targets using high throughput sequencing and degradome analysis, BMC Genomics. 2015 Dec 1;16(1):1025. doi: 10.1186/s12864-015-2209-6., 2015
Enikő Oláh, Réka Pesti, Dénes Taller, Zoltán Havelda and Éva Várallyay: Non-targeted effects of VIGS vectors on host endogenous gene expression, Archives of Virology 161:2387–2393 (doi:10.1007/s00705-016-2921-9), 2016
Pesti Réka, Kenny Paul, Kontra Levente, Molnár János, Tusnády E. Gábor, Vass Imre, Havelda Zoltán, Várallyay Éva.: Akut és perzisztens vírusfertőzés hátterében álló molekuláris változások, MBK Napok, 2016
Nikoletta Czotter, János Molnár, Réka Pesti, Emese Demián, Dániel Baráth, Tünde Varga and Éva Várallyay: Use of siRNAS for diagnosis of viruses associated to woody plants in nurseries and stock collections., „Viral Metagenomics: Methods and Protocols” Methods in Molecular Biology Eds: Vitantonio Pantaleo and Michela Chiumenti book chapter under edition, 2018
Pesti Réka, Kontra Levente, Havelda Zoltán, Várallyay Éva: Lehet‐e a kisRNS‐eknek szerepe a shut‐off‐ban?, Fiatal RNS kutatók fóruma, 2017
Dalmadi Ágnes, Bálint Jeannette, Várallyay Éva, Havelda Zoltán: A prekurzor szerkezet hatással van a miRNS beépülési hatékonyságára, Fiatal RNS kutatók fóruma, 2017
Dalmadi Ágnes , Bálint Jeanette, Várallyay Éva, Havelda Zoltán: A miRNS prekurzor beépülésre gyakorolt hatásának vizsgálata a miR168 – AGO1 szabályozáson keresztül., Genetikai Műhelyek Magyarországon XVI. Minikonferencia,, 2017
Réka Pesti, Levente Kontra, Kenny Paul, János Molnár, Gábor E. Tusnády, Imre Vass, Zoltán Havelda, Éva Várallyay: Characterization of gene expression and physiological changes in different host-virus interactions, 3rd Hungarian Molecular Life Sciences Conference Eger, 2017
Réka Pesti, Oláh Enikő, Ferenc Kagan, Zoltán Havelda, Várallyay Éva: Sequence requirement of viral suppressor mediated miR168 induction in plants, 3rd Hungarian Molecular Life Sciences Conference Eger, 2017
Éva Várallyay, Enikő Oláh and Zoltán Havelda: Molecular mechanisms behind symptom development in virus infected plants, 9th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, Workshop of PPBA; 2013 Piesany, Slovakia, october 13-16, 2013
Enikő Oláh, Réka Pesti, Taller Dénes, Zoltán Havelda és Éva Várallyay: CONFIDENCE OF ENDOGENOUS REFERENCE GENES IN A PLANT INFECTED BY A VIGS VECTOR, Fiatal Biotechnológusok országos Konferenciája, 2014 márc. 7, Szeged, 2014
Várallyay Éva, Oláh Enikő, Havelda Zoltán: A miR168 indukció szabályozása vírusfertőzött növényekben, MBK Napok, 2013 november21-22, Gödöllő, 2013
Kuglics Alexandra: Riporterrendszer kidolgozása az ARGONAUTE’ miR168 általi szabályozásának vizsgálatára dohányban, ELTE Biológus TDK I.hely, 2013
Kuglics Alexandra: Riporterrendszer kidolgozása az ARGONAUTE’ miR168 általi szabályozásának vizsgálatára dohányban, ELTE TTk MSc szakdolgozat, 2014
Réka Pesti, Zoltán Havelda, Éva Várallyay: Gene expression changes behind symptom development in virus infected plants, Hungarian Life Sciences, book of abstract, 2015
Oláh Enikő, Pesti Réka, Taller Dénes, Havelda Zoltán, Várallyay Éva: Vannak-e a VIGS-nek nem kívánt mellékhatásai?, MBK Napok, 2014
Pesti Réka, Molnár János, Kenny Paul, Vass Imre, Tusnády E.Gábor, Havelda Zoltán, Várallyay Éva: Characterization of gene expression and physiological changes in different host-virus interactions, International Advances in Plant Virology, Conference of AAB in conjunction with Cost Action FA1407, 2016 Sept 6-9, Greenwich, 2016
Pesti Réka, Molnár János, Kenny Paul, Vass Imre, Tusnády E.Gábor, Havelda Zoltán, Várallyay Éva: Génexpressziós változások vizsgálata vírusfertőzött paradicsomban., FIBOK 2016, Gödöllő, 2016 márc 21-22, 2016
Czotter Nikoletta, Szabó Emese, Molnár János, Pesti Réka, Oláh Enikő, Deák Tamás, Bisztray György, Tusnády E. Gábor, Kocsis László, Burgyán József és Várallyay Éva: Szőlőültetvényeink metagenomikai diagnosztikája új, hazánkban eddig nem leírt vírusok jelenlétét mutatta ki., Növényvédelem 51 (12), 550-559., 2015

 

Projekt eseményei

 
2018-06-27 10:21:59
Résztvevők változása
2017-07-18 14:27:51
Résztvevők változása
2017-02-07 12:06:38
Résztvevők változása
2014-12-19 10:18:57
Résztvevők változása
2014-01-02 15:00:29
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ), Új kutatóhely: Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ).
vissza »