A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (3–5. kötet)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
108789
típus K
Vezető kutató Tóth Gergely
magyar cím A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (3–5. kötet)
Angol cím Publishing the Encyclopedia of 18th-Century Hungary. Critical Edition of Mátyás Bél's Notitia Hungariae novae (volumes 3-5.)
magyar kulcsszavak szövegkiadás, történelem, kritikai kiadás, forráskiadás, Bél Mátyás, 18. század, Magyarország története
angol kulcsszavak text edition, history, critical edition, edition of sources, Mátyás Bél, 18th century, history of Hungary
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Benei Bernadett
Gőzsy Zoltán
Jarmalov Rezső
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 20.880
FTE (kutatóév egyenérték) 6.90
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkatársaimmal arra vállalkoztunk, hogy kritikai kiadásban, részletes előszók és tartalmi ismertetők kíséretében publikáljuk Bél Mátyás (1684–1749) fő művének (Notitia Hungariae novae historico geographica) kéziratban maradt vármegyeleírásait. Jelen projektben a 3–5. kötetek megjelentetéséhez kértünk támogatást. A 3. kötet 2016-ban jelent meg, benne Győr, Komárom és Esztergom vármegyék leírásával. A 4. kötet 2017-ben került ki a nyomdából: ebben Fejér, Tolna, Somogy és Baranya vármegyék ismertetése található. Idén jelentettük meg a szövegkiadás-sorozatunk 5. kötetét, benne Sáros, Zemplén, Ung és Bereg vármegyék leírását. Ezzel teljesítettük vállalásunkat, s mindhárom tervezett kötetet kiadtuk, amelyet a pályázati tervünkben megjelöltünk.
kutatási eredmények (angolul)
I and my colleagues have undertaken to publish, in a critical edition, with detailed prefaces and content summaries, the county descriptions of Mátyás Bél's (1684–1749) main work (Notitia Hungariae novae historico geographica), which have been preserved in the form of manuscripts. In this project we asked for support to publish the volumes 3–5. The third volume was published in 2016, including the descriptions of Győr, Komárom and Esztergom. The fourth volume was published in 2017, containing the descriptions of Fejér, Tolna, Somogy and Baranya counties. This year we published the fifth volume of our series, with the descriptions of Sáros, Zemplén, Ung and Bereg counties. Therefore we achieved our initial goal, and published all the three volumes as planned in our project plan.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108789
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth Gergely: A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum, Történelmi Szemle 55 (2013) 4. sz. 593–617., 2013
Tóth Gergely: Was blieb von den Türken? Geschichte und Relikte der osmanischen Herrschaft in Ungarn im Werk des Geschichtsschreibers Matthias Bél (1684–1749)., Ein Raum im Wandel. Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Hrsg. Norbert Spannenberger–Szabolcs Varga. Stuttgart, 2014. 235–249., 2014
Tóth Gergely, Matej Bel, Martin Turóci, Imrich Nagy, Glück László, Gőzsy Zoltán: Trenčianska stolica. Zostavil: Martin Turóci, Imrich Nagy. Latinský text Notícií pripravili na vydanie: László Glück, Zoltán Gőzsy, Gergely Tóth, Čadca, Kysucké Múzeum v Čadci, 2013., 2013
Tóth Gergely: Meddig terjed Magyarország? Történelmi jogok és politikai realitások küzdelme Bél Mátyás Notitiájában, Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2013. 143-163., 2013
Bél Mátyás, Benei Bernadett, Tóth Gergely: Ung vármegye leírása, Argumentum Kiadó, Budapest, p. 123., 2015
Tóth Gergely: Bél Mátyás, a történész, pp. 157-167. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Szerk. Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka. MTA BTK TTI, Budapest, 2015., 2015
Tóth Gergely: Értelmezések fogságában. Az 1514. évi parasztháború a kora újkori magyarországi történetírásban, Történelmi Szemle 56: 563–586., 2014
Tóth Gergely: Egy koholmány hosszú árnyéka. Esterházy Pál genealógiai fikciójának utóélete a 18–19. században, pp. 357–372. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk. Ács Pál. Reciti, Budapest, 2015., 2015
Bél Mátyás, Tóth Gergely, Benei Bernadett, Jarmalov Rezső: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus tertius, in quo continentur ... Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis., MTA BTK TTI, Budapest, 2016
Bél Mátyás, Imrich Nagy, Tóth Gergely, Martin Turóci: Oravská stolica, Kysucké Múzeum v Čadci, 2015
Tóth Gergely: A Pannonhalmi Főapátság a 16–18. századi történeti irodalomban (Zsámboky Jánostól Bél Mátyásig), Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben. Szerk. Tóth Ferenc, Zágorhidi Czigány Balázs. Budapest, MTA BTK TTI, 221–232., 2016
Bél Mátyás, Benei Bernadett, Jarmalov Rezső, Gőzsy Zoltán, Tóth Gergely: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus quartus, in quo continentur... Comitatus Alba Regalis, Tolnensis, Simigiensis et Baranyiensis, MTA BTK TTI, Budapest, 2017
Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század), MTA BTK TTI, Budapest, 2016
Tóth Gergely: Az államalapítás katolikus narratívájának átfogó protestáns kritikája: Schwarz Gottfried Initiája (1740), Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Szerk. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid. Lazi, Szeged, 61-68., 2017
Benei Bernadett: „Non tam stylo, quam veritati studuit.” Timon Sámuel új szemléletű forráskritikája az Epitome Chronologica Rerum Hungaricarum c. munkájában, Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Szerk. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid. Lazi, Szeged, 53–59., 2017
Tóth Gergely: Caught in the Web of Interpretations: The 1514 Peasant War in Early Modern Hungarian Historiography, Armed Memory: Agency and Peasant Revolts in Central and Southern Europe (1450–1700). Ed. Gabriella Erdélyi. Göttingen, V&R Academic, 223–247., 2016
Bél Mátyás; Tóth Gergely; Benei Bernadett; Gőzsy Zoltán; Jarmalov Rezső: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus quintus, in quo continentur... Comitatus Sarosiensis, Zempliniensis, Ungváriensis et Bereghiensis., MTA BTK Történettudományi Intézet, 2018
Bél Mátyás: Notitia Hungariae novae historico geographica... Comitatuum ineditorum tomus tertius, in quo continentur ... Comitatus Iaurinensis, Comaromiensis et Strigoniensis., Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 660 p., 2016
Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század), Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 236 p., 2016
Benei Bernadett, Tóth Gergely: Bél Mátyás: Ung vármegye leírása, Budapest: Argumentum Kiadó, 124 p., 2014
Tóth Gergely: A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum, TÖRTÉNELMI SZEMLE 55: (4) 593-617, 2013
vissza »