A kollektív áldozati szerep vizsgálata a nemzeti identitás konstrukciójában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109009
típus K
Vezető kutató Pólya Tibor
magyar cím A kollektív áldozati szerep vizsgálata a nemzeti identitás konstrukciójában
Angol cím The role of collective victimhood in the construction of national identity
magyar kulcsszavak nemzeti identitás, kollektív áldozati szerep, narratív pszichológia
angol kulcsszavak natinaol, identity, collective victimhood, narrative psychology
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Szociálpszichológia
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bigazzi Sára
Bodor Péter
Csertő István
Ehmann Bea
Fülöp Éva
Kővágó Pál Lajos
László János
Lendvai Piroska
Mészáros Noémi
Péley Bernadette
Pólya Tibor
Szabó Zsolt Péter
Szász Levente
Vincze Orsolya
projekt kezdete 2014-01-01
projekt vége 2018-06-30
aktuális összeg (MFt) 29.296
FTE (kutatóév egyenérték) 22.43
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgálatainkban részletesen feltártuk a kollektív áldozati tudati vélekedések hatását a csoportközi viszonyokra. Az inkluzív áldozati vélekedések a csoportközi kapcsolatok szempontjából jellemzően konstruktív kimenetelhez vezetnek, az exkluzív áldozati vélekedések destruktív kimenetelhez. Vizsgálatainkban feltártuk azt is, hogy az exkluzív áldozati vélekedések megjelenése gyakran jár együtt a nárcisztikus gondolatokkal és érzésekkel. A felmentő stratégiák használatára vonatkozó eredményeink szerint az ilyen stratégiák alkalmazásának legfontosabb prediktorai a múltban elkövetett agresszív cselekvés miatti bocsánatkérés elutasítása és a jó csoportközi kapcsolatok keresése. Vizsgálatainkban feltártuk a kollektív áldozati tudat azon narratív markereit, amelyek a történelmi eseményeket elbeszélő narratívumokban jelennek meg. A következő jegyek ezek: a magyar csoport alacsony, a külső csoport magas ágenciája, a saját csoport extrém mértékű pozitív értékelése, és negatív mentális tartalmak tulajdonítása a külső csoport tagjainak. Történelmi eseményekről beszámoló narratívumok elemzése révén megállapítottuk, hogy a magyar nemzeti identitás szerveződését a kollektív áldozati tudat jelentősen meghatározza. A kollektív áldozati tudat empirikus vizsgálatához két kérdőíves eljárást adaptáltunk magyar nyelvre: a Kollektív Bűntudat Skálát és a Kollektív Áldozatiság Kérdőívét.
kutatási eredmények (angolul)
The research project has provided a detailed descripction of the effects of collective victimhood on intergroup relations. The inclusive victim beliefes typically lead to constructive outcomes for intergroup relations, while the exclusive victim beliefs results in destructive outcomes at most of the time. the research project also discovered that the emergence of exclusive victimhood beliefs often coincides with narcissistic thoughts and feelings. According to the findings on the use of compensation strategies, the most important predictors of the use of these strategies are the rejection of apology for aggressive action in the past and the search for good inter-group relationships. It has been also uncovered that the narrative markers of collective victim consciousness are the following ones: high agency is attributed to the out group, while low agency is attributed to the in-group, extreme positive evaluation of the in-group, and the attribution of negative mental states to the out group. It has been found that the organization of Hungarian national identity is determined by the collective victim consciousness by analyzing the wide range of narratives of historical events. Furthermore, the research project adapted two questionnaires (Collective Guilt Scale and Collective Victimhood Questionnaire) to Hungarian language.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109009
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mészáros, Noémi Zsuzsanna; Szabó, Zsolt Péter: The attitudes of a small historically victimized country toward great powers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (közlésre benyújtva), 2018
Fülöp É, Kővágó P: A történelmi sérelmekhez való viszonyulás és a kisebbségi csoportokkal szembeni intolerancia összefüggései, Fülöp É, Kővágó P (Szerk.) A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája. pp. 371-387. Oriold és Társai Kiadó, Budapest., 2018
Pólya, Tibor: Identification with nation and construction of historical narratives, PSYCHOLOGY AND BEHAVIORAL SCIENCES (Közlésre benyújtva), 2018
Fülöp, Éva, Kővágó, Pál , Kengyel, Judith Gabriella: Reconciliation and victimhood in three generation of Holocaust survivors, JOURNAL OF LOSS AND TRAUMA (Közlésre benyújtva), 2018
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: World War What? Toward a homogenisation of the Representations of the Great War in Europe, MEMORY STUDIES (Közlésre benyújtva), 2018
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: 100 Years After: What is the Relation Between Pacifist Attitudes and Social Representations the Great War?, PEACE AND CONFLICT: JOURNAL OF PEACE PSYCHOLOGY (Közlésre benyújtva), 2018
Mészáros, Noémi Zsuzsanna; Szabó, Zsolt Péter: The attitudes of a small historically victimized country toward great powers, International Journal of Arts and Sciences Conference, Harvard medical School, Boston, Massachuttes, USA, 2018
Mészáros Noémi Zsuzsanna, Szabó Zsolt Péter: A magyar kollektív áldozati vélekedések hatása a felsőbb autoritások iránti viszonyulásokra, Magyar Pszichológiai Társaság 27. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, május 30-június 2., 2018
Mészáros Noémi Zsuzsanna, Szabó Zsolt Péter: "Egy ezredévi szenvedés..." - Kollektív áldozati hiedelmek és hatásuk Magyarországon., Fülöp É, Kővágó P. (szerk.) A kollektív áldozatiság szociálpszichológiája, pp. 323-352. Oriold és Társai Kiadó, Budapest., 2018
Fülöp Éva, Kővágó Pál: A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája., Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2018
Fülöp Éva, Kővágó Pál: Responding to humanitarian drama: the role of historical analogies, European and global identifications, and collective guilt, Annual Meeting of the Internal Society of Political Psychology, San Antonio, Texas, USA, 2018
Kengyel J G: Effects of family relationships on the development of different components of national identity., Annual Meeting of the Internal Society of Political Psychology, San Antonio, Texas, USA, 2018
Vincze Orsolya, Péley Bernadette, Csertő István: Egyéni és nemzeti identitás összefüggései és lenyomatai a történelem történetekben, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet 347 p., 2017
Vincze Orsolya, Jenei Dániel, Szél Daniella, Csertő István: Gondolkodás és történelem: Az egyéni kognitív folyamatok hatása a történelmi események konstrukciójára, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet 347 p., 2017
Pólya Tibor, Joaquim Pires Valentim, Inari Sakki, Ignacio Bresco, Jelena Maricic, Rosa Cabecinhas, Csertő István: Az európai történelem hozzájárulása az európai identitás jelentésének meghatározásához, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet 347 p., 2017
Mészáros Noémi Zsuzsanna: A magyarság észlelt kollektív áldozati identitásának hatása az aktuális csoportközi viszonyokra, PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola, 2017
Szabó Zsolt Péter, Mészáros Noémi Zsuzsanna, Miasnikov Gréti Mirtyll, Oláh Julianna: „Nem tudom, mi kárpótolhatná a magyar nemzet lelkét a 20. századért”- a kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet 347 p., 2017
Pólya, Tibor: Social identity salience and the narrative organization of group history, 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, 2017
Fülöp, Éva; Kővágó, Pál; Czeglédi, Edit: Historical victimization and prejudice toward the Roma minority in Hungary, 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, 2017
Szabó, Zsolt Péter; Johanna Vollhardt; Mészáros, Zsuzsanna Noémi: Collective victim beliefs in the Hungarian context, 18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, 2017
Fülöp Éva: Elég az emlékezésből? - A múltbéli kollektív sérelmek összefüggése napjaink társadalmi folyamataival, Pszinapszis kerekasztal beszélgetés, 2017
Fülöp Éva: Kollektív áldozattudat, Imágó kerekasztal beszélgetés, 2017
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: World War What? A Study on the Representations of the Great War in Europe, JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY (közlésre benyújtva), 2017
Pólya, T.: National history contributes to the definition of national identity., PSYCHOLOGY RESEARCH. 7(8), 458-462., 2017
Kelemen, L, Szabó, Zs P, Mészáros, N Zs, László, J, Forgas, J P: Social Cognition and Democracy: The Relationship Between System Justification, Just World Beliefs, Authoritarianism, Need for Closure, and Need for Cognition in Hungary, JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY 2:(1) pp. 197-219. (2014), 2014
László, J: Historical tales and national identity: An introduction to narrative social psychology, London, Routledge, 189 p., 2014
Mészáros, Noémi Zsuzsanna, Szabó, Zsolt Péter: The predictive validity of a bi-dimensional national identification scale., Papp, B. (ed) Psychological research: Publications of scholars of the National Excellence Program. Pécs, University of Pécs, pp. 46-58., 2014
Csertő István, Szabó Zsolt Péter, Mészáros Noémi Zsuzsanna, Slugoski Ben, Pólya Tibor: A Kollektív Bűntudat Skála magyar nyelvű adaptációja, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 71:(3) pp. 421-445., 2016
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: A Century of Victimhood: Antecedents and Current Impacts of Perceived Suffering in World War I Across Europe., EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY, 47(2), 195-208., 2017
Fülöp Éva, Kővágó Pál, Benza Málna, Kovács Katalin, Kelenhegyi Olga Sára: Áldozat és még inkább áldozat- A kollektív áldozat szerep zsidó családok transzgenerációs narratíváiban, Imágó 5(3–4), 59–92., 2016
Szabó, Zsolt Péter; Mészáros, Noémi Zsuzsanna; Csertő, István: The Role of Perceived In-Group Moral Superiority in Reparative Intentions and Approach Motivation, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 8, Paper 912. 15 p., 2017
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: World War What? A Study on the Representations of the Great War in Europe, JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY (közlésre benyújtva), 2017
Pólya, Tibor: National history contributes to the definition of national identity, PSYCHOLOGY RESEARCH, 7(8), 458-462., 2017
Csertő I.: European future based on a national past? European identity construction in Hungarian history textbooks., Agents through Time: How Do People “Make History”? Social Psychological & Historical Research into Collective Memories, Social Identities & Intergroup Relations. Limerick, 2016
Csertő István, Pólya Tibor: Nemzeti múltból európai jövőt? Az európai identitás konstrukciója magyar történelem tankönyvekben, Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet 347 p., 2017
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: A Century of Victimhood: Antecedents and Current Impacts of Perceived Suffering in World War I Across Europe., EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY, 47(2), 195-208., 2017
Pólya, T.: Contribution of historical narratives to the definition of European identity., Agents through Time: How Do People “Make History”? Social Psychological & Historical Research into Collective Memories, Social Identities & Intergroup Relations. Limerick, 2016
Mészáros Noémi Zsuzsanna, Vámos Eszter, Szabó Zsolt Péter: Sérülékeny identitás: A kollektív áldozati tudat pszichológiai hatásai, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 72:(3) pp. 345-379., 2017
Szabó, Zsolt Péter; Mészáros, Noémi Zsuzsanna; Csertő, István: The Role of Perceived In-Group Moral Superiority in Reparative Intentions and Approach Motivation, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 8: Paper 912. 15 p., 2017
Ehmann B, Csertő I, Ferenczhalmy R, Fülöp É, Hargitai R, Kővágó P, Pólya T, Szalai K, Vincze O, László J,: Narratív kategoriális tartalomelemzés: a NARRCAT, In: Tanács A., Varga V., Vincze V. (szerk.) X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: MSZNY, 2014
László János: Historical Tales and National Identity: An introduction to narrative social psychology, Historical Tales and National Identity: An introduction to narrative social psychology London: Routledge, 2014. 189 p., 2014
László Kelemen, Zsolt Péter Szabó, Noémi Zsuzsanna Mészáros, János László, Josef P Forgas: Social Cognition and Democracy: The Relationship Between System Justification, Just World Beliefs, Authoritarianism, Need for Closure, and Need for Cognition in Hungary, JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL PSYCHOLOGY 2:(1) pp. 197-219. (2014), 2014
Mészáros, N.M., Szabó, Zs.P: The predictive validity of a bi-dimensional national identification scale., In:Papp, B. (ed) Psychological research: Publications of scholars of the National Excellence Program. Pécs, University of Pécs, pp. 46-58., 2014
Szabó Zsolt Péter, László János: A nemzettel való azonosulás magyar kérdőíve, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 69:(2) pp. 293-318., 2014
Fülöp, É., Kővágó, P., Czeglédi, E.: A történelmi sérelmek és a kisebbségi csoportokkal szembeni előítéletesség kapcsolata Magyarországon., EASP Small Group Meeting on the Dynamics of intergroup relations: Majority and minority perspectives on improving intergroup relations., 2015
van der Haegen, A. Fülöp, É. Luminet, O., Kővagó, P.: Narrative Study on the Transgenerational Transmission of Collective Memory Representations of the Second World War., Social psychological and historical approaches to their antecedents, evolution, and role in influencing identities and intergroup relations, 2015
Fülöp., É., Kővágó, P., Lábadi, A.: From lack of recognition to competitive victimhood Hungarian Study, Social psychological and historical approaches to their antecedents, evolution, and role in influencing identities and intergroup relations., 2015
Vincze O., Csertő I.: A szociális identitás fenyegetettségének hatása a csoportközi konfliktus narratív konstrukciójára, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs., Restás P., László J.: Kollektív érzelmek átélése a magyar csoport agressziójával kapcsolatban, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs., Restás P.: A nemzeti csoporttal való azonosulás kapcsolata a csoport észlelt áldozati szerepével, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Pólya T., Kővágó P.: A nemzeti identitás kategóriával való azonosulás szintje és a csoporttörténet konstrukciója közötti összefüggés, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Péley B.: „Mi vagyunk az emberek, míg a világ többi lakója tőlünk különböző” Az Én, a csoport és más csoportok, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XXII. Konferenciája, 2015
Csertő I., László J., Slugoski B.: A kollektív bűntudat szerepe a nemzeti történelmi traumák kollektív emlékezeti feldolgozásában, Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2015
Pólya T.: National history contributes to the definition of national identity, Journal of Community and Applied Social Psychology (közlésre elküldve), 2015
Csertő I., Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs., Slugoski B. R., Pólya T.: A Kollektív Bűntudat Skála magyar nyelvű adaptációja, Magyar Pszichológiai Szemle (közlésre elküldve), 2015
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: A Century of Victimhood: Antecedents and Current Impacts of Perceived Suffering in World War I Across Europe., European Journal of Social Psychology (közlésre elküldve), 2015
Bouchat, P., Licata, L., Rosoux, V., Allesch, C., Ammerer, H., Bilewicz, M., Bovina, I., Bruckmuller, S., Cabecinhas, R., Chryssochoou, X., Cohrs, C., Csertő, I., Delouvée, S., Durante, F., Ernst-Vintila, A., Flassbeck, C., Hilton, D.,. Kesteloot, C., Kislioglu, R., Krenn, A.,. Macovei, I., Mari, S., Petrović, N., Polya, T., Sa, A., Sakki, I., Turjacanin, V., van Ypersele, L., Volpato, C., & Klein, O.: A Century of Victimhood: Antecedents and Current Impacts of Perceived Suffering in World War I Across Europe., European Journal of Social Psychology (közlésre elfogadva), 2016
Csertő I., Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs., Slugoski, B. R., és Pólya T.: A kollektív bűntudat skála magyar nyelvű adaptációja, Magyar Pszichológiai Szemle, 2016
Fülöp, É., Kővágó, P., Benza, M., Kovács, K, Kelenhegyi O.S.: Áldozat és még inkább áldozat- A kollektív áldozat szerep zsidó családok transzgenerációs narratíváiban, Imágó, 2016
Mészáros N. Zs., Vámos, E., & Szabó Zs. P.: Sérülékeny identitás - A kollektív áldozati tudat pszichológiai hatásai, Magyar Pszichológiai Szemle - közlésre benyújtva, 2016
Szabó Zs. P., Mészáros N. Zs. & Csertő, I.: What Happens When Our Victim Group is the Perpetrator? - The Complex Relationship between Vulnerable Group Identity, Perpetration and Reparative Intentions, Frontiers of Psychology - közlésre benyújtva, 2016
Puskás L. & Pólya, T.: A magabiztosság-krízis skála alkalmazása idegen nyelvű megnyilatkozásoknál. Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), XI. Magyar Számító, Tanács A., Varga V., & Vincze V. (Szerk.), XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (pp. 305-312). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2016
Bobowik, M, Fülöp, É.: Past inculsive memories and future vision of inclusiveness-attitudes towards refugees in Europe,, Ongi etorri errefuxiatuak Educando para la acogida, San Sebastian, Spanyolország, 2016. december 2., 2016
Mészáros N. Zs., & Szabó Zs. P.: A magyar kollektív áldozati vélekedések hatása a csoportközi kapcsolatokra, Vargha András (szerk.) Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p., 2016
Péley, B., Vincze, O.: Identity states and narrative construction., 12th Alps-Adria Psychology Conference, Croatia, Rieka, 2016
Pólya, T.: Contribution of historical narratives to the definition of European identity., Agents through Time: How Do People “Make History”? Social Psychological & Historical Research into Collective Memories, Social Identities & Intergroup Relations. Limerick, 2016
Puskás L. & Pólya, T.: A magabiztosság-krízis skála alkalmazása idegen nyelvű megnyilatkozásoknál., Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged., 2016
Vincze, O., Jenei, D., Széll, D., Csertő I.: Social cognition and narrative construction. Effect of cognitive complexity on understanding of historical events., 12th Alps-Adria Psychology Conference, Croatia, Rieka., 2016
Szabó, Zs. P., Mészáros, N. Zs., & Vollhardt, J. R.: Collective victim beliefs in Hungary: How do they relate to attitudes toward current social and political issues?, The 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, The Good Society: Prospects for Reason, Communication, and Well-being, Warsaw, 2016
Fülöp, É., Kővágó, P., Czeglédi, E.: Association between historical grievances and intolerance against minority groups in Hungary, The 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, The Good Society: Prospects for Reason, Communication, and Well-being, Warsaw, 2016

 

Projekt eseményei

 
2016-03-11 11:33:29
Résztvevők változása
2015-03-04 14:51:22
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: László János
Új vezető kutató: Pólya Tibor

A vezető kutató váltás indoka: a vezető kutató elhunyt
vissza »