A XVIII. századi irodalom stílustörténeti alapfogalmairól  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109045
típus K
Vezető kutató Bíró Ferenc
magyar cím A XVIII. századi irodalom stílustörténeti alapfogalmairól
Angol cím About the Basic Terms of the History of Styles in 18th Century Literature
magyar kulcsszavak XVII. század, stílustörténet
angol kulcsszavak 18th Century, Basic Terms of the History of Styles
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Filológia
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2016-08-31
aktuális összeg (MFt) 2.181
FTE (kutatóév egyenérték) 2.25
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tervezett kismonográfia a művelt közbeszédben is gyakran szereplő stílustörténeti fogalmaknak (szentimentalizmus, rokokó, neoklasszicizmus, „preromantika”) kíván megalapozott és árnyalt jelentést adni, de remélhető, hogy hozzájárul a felvilágosodásról élő közhelyek hatásának gyengítéséhez is.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A XVIII. század irodalmának stílustörténeti megközelítése az utóbbi évtizedekben háttérbe szorult a hazai kutatásban. A tervezett munka igyekszik feltárni ennek lehetséges okait, de főleg: javaslatot tesz olyan nézőpont kidolgozására, amely a században érvényes stílustörténeti alapfogalmak (érzelmesség, rokokó, neoklasszicizmus, „preromantika”) egymáshoz való viszonyát állítja előtérbe. Ez új kérdések felvetéséhez és új válaszok lehetőségeihez juttat el bennünket.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Várható, hogy a stílustörténeti alapfogalmak új szempontból történő vizsgálata mind az oktatás, mind a közművelődés számára világos, tagolt és jól használható modellt kínál.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az elmúlt évtizedek magyar XVIII. század kutatásában fontos szerepet játszott a stílustörténeti megközelítés. A stúdiumok a nemzetközi szakirodalom alapos ismeretében, éppen ezért igen eltérő nézőpontból kiindulva folytak, hiszen az egyes „irányzatokat” is eltérő módon tárgyalják a kor kutatásában élen járó nemzetek irodalomtudományi iskolái. Ezek az eltérések ismereteink szerint elsősorban a haza irodalomkutatásban mutatkoztak meg igen látványosan. Természetes módon merülhet fel tehát a kérdés: milyen kapcsolat van a XVIII. században megjelenő stiláris jelenségek között? A már korábban elkezdett kutatások nyomán a tervezett pályázat erre a kérdésre adható válasz részletes kidolgozására vállalkozik.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The goal of the planned short monograph is to attach well-based and nuanced meanings to the history-of-style terms also common in general educated language (sentimentalism, rococo, neoclassicism, “pre-romanticism”. Additionally, it will hopefully weaken the impacts of commonplaces about the enlightenment.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The history-of-styles approach to the research of 18th century literature lost ground in the Hungarian research community. The planned effort endeavours to explore the reasons behind this, but primarily proposes the development of a perspective which focuses on the relationship between the key history-of-styles terms of the century (sensibility, rococo, neoclassicism, pre-romanticism). This leads us to potential new questions and new answers.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The research of key history-of-styles terms from a new perspective is expected to provide a clear, structured and effective model both for education and the general literary public.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

In past decades, the approach based on the history of styles played a key role in the research of the 18th century in Hungary. Studies were performed with a thorough knowledge of the international literature, and for the same reason, took very different base perspectives, as the different „trends” are discussed in different manners by the schools of literary history of the nations leading the research of this era. According to our knowledge, these differences are most prominent in Hungary in the area of literary research. This leads to an obvious question: what connections exist between the stylistic phenomena appearing in the 18 the century? The planned project undertakes the aim of developing a detailed response to this question, based on research already underway.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A XVIII. század stílustörténeti kutatásainak általános problémája, hogy az egyes jelenségek megközelítése egymástól elszigetelten történt. Ez a pályázat arra törekszik, hogy az eddigi kutatások során felmerült stílustörténeti jelenségeket (a rokokót, az érzelmességet, a "preromantikát" és a neoklasszicizmust egymáshoz való viszonyukban tegye vizsgálat tárgyává. A kutatás részben társadalomtörténeti, de főleg eszmetörténeti alapokból indult el. A munka mintegy nyolcvan százalékban elkészült. Megjegyzés. Így, utólag teszem szóvá, hogy az elmúlt időszakban – a hosszabbítás évében – mintegy 4-5 hónapon át egy igen kellemetlen, mert igen fájdalmas visszérgyulladás kínozott. Ez közvetlenül természetesen nem zavart a munkában, hiszen csak a járás okozott nehézséget. Közvetetten azonban mégis zavart. A támogatás lehetővé tette volna, hogy egy hónapig a Bibliotheque Nationale-ban végezzek kutatómunkát. Mivel ez a betegség bármikor kiújulhat (az azóta eltelt időben ki is újult), gondolom érthető, ha erre az útra már nem mertem vállalkozni.
kutatási eredmények (angolul)
A XVIII. század stílustörténeti kutatásainak általános problémája, hogy az egyes jelenségek megközelítése egymástól elszigetelten történt. Ez a pályázat arra törekszik, hogy az eddigi kutatások során felmerült stílustörténeti jelenségeket (a rokokót, az érzelmességet, a "preromantikát" és a neoklasszicizmust egymáshoz való viszonyukban tegye vizsgálat tárgyává. A kutatás részben társadalomtörténeti, de főleg eszmetörténeti alapokból indult el. A munka mintegy nyolcvan százalékban elkészült. Megjegyzés. Így, utólag teszem szóvá, hogy az elmúlt időszakban – a hosszabbítás évében – mintegy 4-5 hónapon át egy igen kellemetlen, mert igen fájdalmas visszérgyulladás kínozott. Ez közvetlenül természetesen nem zavart a munkában, hiszen csak a járás okozott nehézséget. Közvetetten azonban mégis zavart. A támogatás lehetővé tette volna, hogy egy hónapig a Bibliotheque Nationale-ban végezzek kutatómunkát. Mivel ez a betegség bármikor kiújulhat (az azóta eltelt időben ki is újult), gondolom érthető, ha erre az útra már nem mertem vállalkozni.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109045
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bíró Ferenc: Kitekintés,, in. A felvilágosodás korának magyar irodalma, 424-446, digitális megjelenés, 2013
vissza »