Antiproliferatív hatású, gyűrűhöz kondenzált szteránvázas heterociklusok előállítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109107
típus K
Vezető kutató Nagyné dr. Frank Éva
magyar cím Antiproliferatív hatású, gyűrűhöz kondenzált szteránvázas heterociklusok előállítása
Angol cím Synthesis of sex-hormone-derived ring-condensed heterocyclic steroids possessing antiproliferative activity
magyar kulcsszavak szteroid heterociklusok, mikrohullámú technika, többkomponensű reakció, sztereoszelektív szintézis, antiproliferatív hatás
angol kulcsszavak steroidal heterocycles, microwave irradiation, multicomponent reaction, stereoselective synthesis, antiproliferative activity
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Gyógyszerkémia
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Szerves Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Mótyán Gergő
Schneider Gyula
Wölfling János
projekt kezdete 2014-02-01
projekt vége 2018-07-31
aktuális összeg (MFt) 19.994
FTE (kutatóév egyenérték) 6.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A rákot az utóbbi néhány évben a fejlett országok vezető halálozási okaként tartják számon. A nők körében az összes rákos megbetegedés több mint fele, míg a férfiak esetén több mint harmada a szervezeten belül termelődő nemi hormonok mennyiségével hozható összefüggésbe. A betegségek egyik alapvető kezelési lehetősége a hormon terápia, melynek során az endokrin rendszer működésébe avatkoznak be szteroid hormonok szervezetbe juttatásával vagy olyan gyógyszerek adagolásával, melyek gátolják az endogén ligandumok termelődését vagy aktivitását. Ezen vegyületek alkalmazásának azonban gátat szab az elsődleges, nem kívánatos hormonális hatásuk, valamint a velük szemben a rákos sejtek által kifejlesztett rezisztencia. Az elmúlt évek kutatásai bizonyították, hogy néhány szteránvázas vegyület hormon-receptor független hatásmechanizmussal rendelkezik és szerepet játszik összetett jelátviteli mechanizmusokban, mely a hormon-rezisztens rákos megbetegedések gyógyításában mérföldkő lehet.
A szteránvázas heterociklusok kialakítása kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a szubsztrát-receptor kötődés módosításával csökkentsük, illetve megszüntessük a nem kívánatos hormonhatást, és tumor-ellenes hatású, új vegyületekhez jussunk.
A tervezett kutatás főbb céljai a következők:
- szteránvázhoz kondenzált N- és/vagy O-tartalmú heterociklusok előállítása a klasszikus kémiai módszerek és a mikrohullámú technika kombinálásával
- a különböző típusú reakciók tanulmányozása és optimalizálása
- az összes előállított vegyület szerkezetének bizonyítása
- az új származékok in vitro antiproliferativ hatásának vizsgálata
- a legaktívabb vegyületek hatásmechanizmusának értelmezése

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A szteroid heterociklusok mind sztereokémiai, mind farmakológiai szempontból igen jelentősek. Jelen kutatás célja olyan új típusú szteránvázas vegyületek szintézise, melyek alapvázukhoz kondenzáltan heterociklusos molekularészt tartalmaznak. A tervezett átalakításokkal öt- és hattagú heterogyűrűket tartalmazó nagyszámú (kb. 200), új, diverz szerkezetű analóg állítható elő. A viszonylag merev alapváz és a szteroidok kiralitása miatt számos ismert kémiai reakció az egyszerűbb molekulákhoz képest más hozammal, eltérő szelektivitással játszódhat le. Szteránvázas vegyületeken ugyanakkor nem várt terméket eredményező egyedi reakcióutak is gyakran megfigyelhetők. A kísérletek mikrohullámú körülmények között történő megtervezése és optimalizálása lehetőséget kínál a folyamatok sebességének növelésére, a konverzió és a szelektivitás javítására. Mivel a molekulák kémiai és biológiai tulajdonságai nagymértékben összefüggnek a szerkezetükkel, ezért fontos, hogy pontos információt nyerjünk az új származékok sztereokémiájáról.
A vegyülettárak in vitro nagy áteresztőképességű citosztatikus vizsgálata hasznos ismereteket nyújthat a hatásosabb származékok tervezéséhez. A legígéretesebb vegyületek további farmakológiai vizsgálatra kerülnek hatásmechanizmusuk megállapítása céljából.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az újonnan előállított vegyületek farmakológiai vizsgálata lényeges hatás-szerkezet összefüggések felismeréséhez vezethet és az aktív származékok hatásmechanizmusának tisztázását teszi lehetővé. Az alapkutatás további vizsgálatokra és optimalizálásra alkalmas lead vegyület megtalálását célozza.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az emberi szervezetben termelődő természetes nemi hormonok számos biológiai hatással rendelkeznek, így többek között a külső és belső nemi szervek növekedését és funkcióját szabályozzák. Ezen kívül lényeges szerepet játszanak ezen szervek rosszindulatú elváltozásaiban is. Éppen ezért a rákterápiában az egyik lehetőség olyan gyógyszerek alkalmazása, melyek az endogén hormonok termelődését vagy azok aktivitását gátolják. Sajnos a legtöbb esetben a rákos sejtek 1-3 éven belül hormon-rezisztenssé válnak és a terápia ellenére tovább szaporodnak. Az utóbbi évek kutatási eredményei alapján bizonyossá vált, hogy egyes szteroid származékok direkt sejtosztódás-gátlást fejthetnek ki a ráksejtekre nézve, miközben a normál sejtek működését nem befolyásolják. Jelen kutatás fő célja nagyszámú olyan félszintetikus nemi hormon származék előállítása, melyek heterogyűrűs molekularészt tartalmaznak. A beépített heterogyűrű az alapvegyület biológiai hatását jelentősen módosíthatja, megváltoztatva annak szerkezetét és ezáltal a biológiai célvegyülettel való kölcsönhatását. Az újonnan előállított vegyületek citosztatikus hatását különböző rákos sejteken tervezzük vizsgálni egészséges sejtekkel összehasonlítva. A kísérleti eredmények lehetőséget adnak szerkezet-hatás összefüggések keresésére és információt szolgáltatnak ezen vegyületek hatásmechanizmusáról.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

During the past few years cancer has become the leading cause of death in developed countries. More than half of all incident cancers in women and more than one third of all incident cancers in men seem to be related to endogenous levels of sex steroid hormones. Hormonal therapy is therefore one of the major possibilities for the medical treatment of cancer, involving manipulation of the endocrine system through the exogenous administration of steroid hormones, or drugs which inhibit the production or activity of the endogenous ligand. However, the application of these drugs is limited by their unwanted hormonal side-effects and the drug resistance developed by most of the cancer cells. Experimental results achieved during the past few years have revealed that some steroidal derivatives play important roles in complex signal transduction mechanisms in a hormone receptor-independent manner offering a solution for the therapy of hormone-resistant cancers.
The construction of steroidal heterocycles provides an excellent possibility of altering the substrate-receptor interaction in order to reduce or eliminate the undesirable hormonal activity and to obtain novel anti-tumor analogs.
The key goals of the proposed research are as follows:
- to synthesize N- and/or O-containing heterocycles condensed with the original framework by combining classical chemical methods and microwave-assisted chemistry
- to investigate and optimize the different types of reactions
- to confirm the structures of all synthesized compounds
- to screen the novel derivatives in vitro for their antiproliferative activities
- to examine the mode of action of the most active compounds

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Steroidal heterocycles may deserve attention from both stereochemical and pharmacological aspects. The present project is devoted to the design and synthesis of novel steroid derivatives bearing heterocyclic moieties condensed to the original framework. By the proposed transformations a diverse set of new analogs (at least 200 individual compounds) containing five- or six-membered heterorings can be synthesized. Some well-known organic reactions may occur in a different way following unconventional stereoselectivity or productivity as compared to those with smaller molecules due to the chirality and relative rigidity of the sterane framework. In some cases unique alternative pathways can lead to unexpected products. Moreover, the microwave-assisted design and optimalization of the reaction sequences offers the possibility to enhance reaction rates and to obtain better conversions and selectivities. Since the chemical and biological properties of the molecules are strongly related to their structure, it is very important to get precise information about the stereochemistry of the newly synthesized derivatives.
In vitro high-throughput screening of the compound libraries for their cytostatic activities can serve helpful knowledge for the design of more potent derivatives. The most promising substances are planned to be subjected to further investigations in order to characterize their mode of action.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The pharmacological investigation of the novel compounds may result in the exploration of essential structure-activity relationships and permit the better understanding of the mode of action of the potent derivatives. The basic research may promote the finding of suitable lead compounds for further investigation and optimization.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Natural sex hormones, which are produced in the human body, exert a wide range of biological effects, affecting the growth and function of the reproductive organs. In addition, sex steroids play a crucial role in the malignant growth of these organs. Consequently, one of the approaches in cancer therapy is the administration of drugs which inhibit the production or activity of the endogenous hormone. However, in most of the cases, the cancer cells become hormone-resistant after one to three years and resume growth despite the therapy. Experimental results achieved during the past few years have revealed that some steroidal derivatives can exert direct cell-growth-inhibitory effect on cancer cells without affecting the proliferation of normal cells. The main goal of our research is to synthesize a large set of novel semi-synthetic sex-hormone derived molecules containing an additional heteroring moiety. These heterorings are assumed to influence the original biological effect of the parent compounds significantly by altering its primary structure and thus their interaction with the biological target. The newly synthesized derivatives will be tested for their cytostatic effects against different cancerous cells in comparison with normal cells. The experimental results can offer possibility of studying the structure-activity relationships and to acquire better knowledge about the mode of action of these derivatives.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A támogatott időszakban több, mint 300 új heterociklusos szteroid különböző nemi hormon származékokból kiinduló szintézisét és spektroszkópiai szerkezetigazolását végeztük el. Az átalakításokat a megfelelő szerkezeti elemek (dipolarofil és/vagy 1,3-dipólus, telítetlen keton, ketoaldehid, ketonitril, ketoészter, klórvinilaldehid, hidroxi-iminoketon, diacilhidrazin) szteránvázon történő kialakítását követően olyan stratégiákkal végeztük, mint a termikus vagy katalitikus intra- és intermolekuláris 1,3-dipoláris cikloaddíciók, Knorr típusú ciklokondenzációk, két- és többkomponensű heterociklizációs reakciók. A gyűrűhöz kondenzált származékok mellett számos különböző szteroid alapvázú spiro- és exo-heterociklusos vegyület jó hozamú sikeres szintézisét valósítottuk meg, melyek a vázhoz különféle pozícióban és módon kapcsolódó öt- és hattagú heterociklusokat (izoxazolin, pirazolin, pirazol, indol, triazol, oxadiazol, tiadiazol, kinolin és pirimidin) tartalmaznak. A termikus reakciók többségét mikrohullámú körülmények között végeztük, mely nagyobb reakciósebességet, a termékek magasabb hozamát és sok esetben a reakciók könnyebb kezelhetőségét vonta maga után. Az előállított vegyületek számos képviselője jelentős in vitro sejtosztódásgátló hatást mutatott a különböző eredetű ráksejtvonalakon. A farmakológiai eredmények alapján fontos szerkezethatás összefüggésekre derült fény, mely a továbbiakban segítséget nyújt a még hatásosabb vegyületek tervezéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of the project more than 300 novel heterocyclic steroids, starting from different sex hormone analogs were prepared and completely characterized by spectroscopic methods. The transformations were performed via general strategies, such as thermally-induced or catalytic intra- and intermolecular 1,3-dipolar cycloadditions, Knorr-type cyclocondensations, two- or multicomponent heterocyclization reactions after formation of the suitable building blocks (dipolarophile and/or 1,3-dipole, unsaturated ketone, ketoaldehyde, ketonitrile, ketoester, chlorovinyladehyde, hydroxyiminoketone, diacylhydrazine) on the sterane core. Besides ring-condensed derivatives, several spiro- and exo-heterocycles containing diverse sterane skeletons and various five- or six-membered heterorings (such as isoxazoline, pyrazoline, pyrazole, indole, triazole, oxadiazole, thiadiazole, quinoline and pyrimidine) at different positions and connection modes were successfully synthesized in good to excellent yields. Thermal reactions were often carried out under microwave conditions, which provided the advantages of enhanced reaction rates, higher yields of the products and greater ease of manipulation. Several compounds exerted noteworthy in vitro cell growth inhibitory effect on malignant cell lines of diverse origins. According to the pharmacological results, important structure-activity relationships were disclosed, which offer the possibility to design more potent derivatives.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109107
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Molnár B, Mótyán G, Baji Á, Frank É: Pirazolin- és triazolgyűrűvel módosított ösztron származékok előállítása mikrohullámú aktiválással, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló (P-35), 2017
Mótyán G, Baji Á, Wölfling J, Frank É, Zupkó I: Steroidal pyrazoles and pyrazolines as potent antfiproliferative agents, 42nd FEBS Congress, Jerusalem (P-5.2.61), 2017
Frank É, Baji Á, Mótyán G, Wölfling J, Kiricsi M: Ring A- or D-modified steroids with selective anticancer activity against androgen-independent prostate cancer cell lines, 42nd FEBS Congress, Jerusalem (P-5.2.66), 2017
Baji Á, Kovács F, Mótyán G, Schneider Gy, Wölfling J, Sinka I, Zupkó I, Ocsovszki I, Frank É: Investigation of pH and substituent effects on the distribution ratio of novel steroidal ring D- and A-fused arylpyrazole regioisomers and evaluation of their cell-growth, STEROIDS 126: 35-49, 2017
Baji Á, Kiss T, Wölfling J, Kovács D, Igaz N, Gopisetty MK, Kiricsi M, Frank É: Multicomponent access to androstano-arylpyrimidines under microwave conditions and evaluation of their anti-cancer activity in vitro, J STEROID BIOCHEM MOL BIOL 172: 79-88, 2017
Frank É: Heterociklusokkal módosított nemi hormon származékok szintézise, SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, DSc (sikeres védés: 2018), 2016
Mótyán G: Szteránvázhoz kondenzált öttagú heterociklusos vegyületek szintézise, SZTE TTIK, Szerves Kémiai Tanszék, PhD, 2017
Baji Á, Kiss T, Wölfling J, Kovács D, Igaz N, Gopisetty MK, Kiricsi M, Frank É: Multicomponent access to androstano-arylpyrimidines under microwave conditions and evaluation of their anti-cancer activity in vitro, J STEROID BIOCHEM MOL BIOL 172: 79-88, 2017
Baji Á, Kovács F, Schneider Gy, Wölfling J, Sinka I, Zupkó I, Ocsovszki I, Frank É: A simple and straightforward synthesis of androstano[3,2-c]pyrazole regioisomers and a comparison of their in vitro cell-growth inhibitory effects, Org. Biomol. Chem. (submitted), 2017
Baji Á, Kiss T, Wölfling J, Kovács D, Igaz N, Gopisetty MK, Kiricsi M, Frank É: Multicomponent access to androstano-arylpyrimidines under microwave conditions and evaluation of their anti-cancer activity in vitro, J. Steroid Biochem. Mol. Biol. (submitted), 2017
Kovács D: Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintése, SZTE TTIK, Szerves Kémiai Tanszék, PhD, 2015
Mótyán G, Baji Á, Zupkó I, Frank É: Regio- and stereoselective synthesis of pregnane-fused isoxazolines by nitril-oxide/alkene 1,3-dipolar cycloaddition and an evaluation of their ..., J MOL STRUCT 1110: 143-149, 2016
Baji Á, Gyovai A, Wölfling J, Minorics R, Ocsovszki I, Zupkó I, Frank É: Microwave-assisted one-pot synthesis of steroid–quinoline hybrids and an evaluation of their antiproliferative activities on gynecological cancer cell lines, RSC ADV 6: (33) 27501-27516, 2016
Mótyán G, Kovács F, Wölfling J, Gyovai A, Zupkó I, Frank É: Microwave-assisted stereoselective approach to novel steroidal ring D-fused 2-pyrazolines and an evaluation of their cell-growth inhibitory effects in vitro, STEROIDS 112: 36-46, 2016
Kovács D, Wölfling J, Szabó N, Szécsi M, Schelz Zs, Zupkó I, Frank É: Synthesis of novel 17-(4′-formyl)pyrazolylandrosta-5,16-dienes and their derivatives as potent 17α-hydroxylase/C17,20-lyase inhibitors or antiproliferative agents ..., EUR J MED CHEM 120: 284-295, 2016
Baji Á, Kovács F, Mótyán G, Schneider Gy, Wölfling J, Sinka I, Zupkó I, Ocsovszki I, Frank É: Investigation of pH and substituent effects on the distribution ratio of novel steroidal ring D- and A-fused arylpyrazole regioisomers and evaluation of their cell-growth, STEROIDS 126: 35-49, 2017
Mótyán G, Kádár Z, Kovács D, Wölfling J, Frank É: Regio- and stereoselective access to novel ring-condensed steroidal isoxazolines, STEROIDS 87: 76-85, 2014
Frank É, Kovács D, Schneider Gy, Wölfling J, Bartók T, Zupkó I: Synthesis of novel steroidal 16-spiroisoxazolines by 1,3-dipolar cycloaddition, and an evaluation of their antiproliferative activities in vitro, MOL DIVERS 18: (3) 521-534, 2014
Kovács D, Wölfling J, Szabó N, Szécsi M, Minorics R, Zupkó I, Frank É: Efficient access to novel androsteno-17-(1′,3′,4′)-oxadiazoles and 17-(1′,3′,4′)-thiadiazoles via N-substituted hydrazone and ..., EUR J MED CHEM 98: 13-29, 2015
Mótyán G, Zupkó I, Minorics R, Schneider Gy, Wölfling J, Frank É: Lewis acid-induced intramolecular access to novel steroidal ring D-condensed arylpyrazolines exerting in vitro cell-growth-inhibitory effects, MOL DIVERS 19: (3) 511-527, 2015
Baji Á, Gyovai A, Ocsovszki I, Wölfling J, Zupkó I, Frank É: Microwave-assisted one-pot synthesis of steroid-quinoline hybrids and the evaluation of their antiproliferative activity on gynecological cancer cell lines, RSC Adv. (submitted), 2016
Baji Á, Frank É, Wölfling J: Microwave-assisted synthesis of steroidal ring D-fused pyrazoles, 5th Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network, Krakkó, 2015.07.03-05, 2015
Baji Á, Mótyán G, Frank É: Pirazolgyűrűvel módosított androsztánvázas vegyületek mikrohullámú szintézise, MKE 2. Nemzeti Konferencia Hajdúszoboszló, 2015.08.31-2015.09.02, 2015
Kovács D: Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintése, SZTE TTIK, Szerves Kémiai Tanszék, 2015
Baji Á, Gyovai A, Wölfling J, Minorics R, Ocsovszki I, Zupkó I, Frank É: Microwave-assisted one-pot synthesis of steroid–quinoline hybrids and an evaluation of their antiproliferative activities on gynecological cancer cell lines, RSC ADV 6: (33) 27501-27516, 2016
Kovács D, Wölfling J, Szabó N, Szécsi M, Schelz Zs, Zupkó I, Frank É: Synthesis of novel 17-(4′-formyl)pyrazolylandrosta-5,16-dienes and their derivatives as potent 17α-hydroxylase/C17,20-lyase inhibitors or antiproliferative agents ..., EUR J MED CHEM 120: 284-295, 2016
Mótyán G, Baji Á, Zupkó I, Frank É: Regio- and stereoselective synthesis of pregnane-fused isoxazolines by nitril-oxide/alkene 1,3-dipolar cycloaddition and an evaluation of their ..., J MOL STRUCT 1110: 143-149, 2016
Mótyán G, Kovács F, Wölfling J, Gyovai A, Zupkó I, Frank É: Microwave-assisted stereoselective approach to novel steroidal ring D-fused 2-pyrazolines and an evaluation of their cell-growth inhibitory effects in vitro, STEROIDS 112: 36-46, 2016
Kovács D, Wölfling J, Szabó N, Szécsi M, Minorics R, Zupkó I, Frank É: Efficient access to novel androsteno-17-(1′,3′,4′)-oxadiazoles and 17-(1′,3′,4′)-thiadiazoles via ....., EUR J MED CHEM 98: 13-29, 2015
Mótyán G, Zupkó I, Minorics R, Schneider Gy, Wölfling J, Frank É: Lewis acid-induced intramolecular access to novel steroidal ring D-condensed arylpyrazolines exerting in vitro cell-growth-inhibitory effects, MOL DIVERS 19: 511-527, 2015
Mótyán G, Baji Á, Zupkó I, Frank É: Regio- and stereoselective synthesis of pregnane-fused isoxazolines by nitrile-oxide/alkene 1,3-dipolar cycloaddition and an evaluation of their cell-growth inhibitory ef, J. Mol. Struct. (accepted), 2016
Baji Á, Frank É, Kovács D, Mérai L.: Microwave-assisted access to novel steroidal 17-3′-pyrazole-5′-ones, IXth Joint Meeting in Medicinal Chemistry Athén, 2015.06.07-10., 2015
Mótyán G, Kovács F, Wölfling J, Gyovai A, Zupkó I, Frank É: Microwave-assisted stereoselective approach to novel steroidal ring D-fused 2-pyrazolines and an evaluation of their cell-growth inhibitory effects in vitro, Steroids (submitted), 2016
Frank É, Kovács D, Schneider Gy, Wölfling J, Bartók T, Zupkó I: Synthesis of novel steroidal 16-spiroisoxazolines by 1,3-dipolar cycloaddition, and an evaluation of their antiproliferative activities in vitro, MOL DIVERS 18: 521-534, 2014
Mótyán G, Kádár Z, Kovács D, Wölfling J, Frank É: Regio- and stereoselective access to novel ring-condensed steroidal isoxazolines, STEROIDS 87: 76-85, 2014
Mótyán G, Zupkó I, Minorics R, Schneider Gy, Wölfling J, Frank É: Lewis acid-induced intramolecular access to novel steroidal ring D-condensed arylpyrazolines exerting in vitro cell-growth-inhibitory effects, MOL DIVERS &: &, 2015
Baji Á, Frank É, Wölfling J, Schneider Gy: Efficient synthesis of steroidal ring A-fused quinolines by microwave irradiation, CHEM LISTY 108: s126, 2014
Frank É, Kovács D, Schneider Gy, Wölfling J, Bartók T, Zupkó I: Synthesis of novel steroidal 16-spiroisoxazolines by 1,3-dipolar cycloaddition, and an evaluation of their antiproliferative activities in vitro, MOL DIVERS 18: 521-534, 2014
Mótyán G, Kádár Z, Kovács D, Wölfling J, Frank É: Regio- and stereoselective access to novel ring-condensed steroidal isoxazolines, STEROIDS 87: 76-85, 2014
Mótyán G, Kovács D, Frank É: Stereoselective synthesis of androstene-fused pyrazoline derivatives by microwave irradiation, CHEM LISTY 108: s138, 2014
Mótyán G, Mérai L, Kiss MA, Schelz Zs, Sinka I, Zuokó I, Frank É: Microwave-assisted synthesis of biologically relevant steroidal 17-exo-pyrazol-5'-ones from a norpregnene precursor by a side-chain elongation/heterocyclization sequence, BEILSTEIN J ORG CHEM (submitted), 2018
Baji Á.: Szteránvázhoz kondenzált nitrogéntartalmú heterociklusok szintézise bifunkciós nemi hormon származékokból, SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék, PhD, 2018
Kiss A, Herman BE, Görbe T, Mernyák E, Molnár B, Wölfling J, Szécsi M, Schneider Gy: Synthesis of novel 17-triazolyl-androst-5-en-3-ol epimers via Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition and their inhibitory effect on 17α-hydroxylase/C17,20-lyase, STEROIDS 135: 79-91, 2018

 

Projekt eseményei

 
2017-04-19 15:32:28
Résztvevők változása
vissza »