Atomi réteg leválasztással előállított WO3 alapú fotokatalizátorok és gázszenzorok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109129
típus PD
Vezető kutató Szilágyi Imre Miklós
magyar cím Atomi réteg leválasztással előállított WO3 alapú fotokatalizátorok és gázszenzorok
Angol cím WO3-based photocatalysts and gas sensors prepared by layer deposition (ALD)
magyar kulcsszavak WO3, ALD, fotokatalízis, gázszenzor, szerkezet, összetétel
angol kulcsszavak WO3, ALD, photocatalysis, gas sensor, structure, composition
megadott besorolás
Anyagtudomány és Technológia (kémia) (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)50 %
Fizikai kémia és elméleti kémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Felületi rétegek kémiája
Analitikai kémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)25 %
Ortelius tudományág: Műszeres analitika
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2017-08-31
aktuális összeg (MFt) 11.631
FTE (kutatóév egyenérték) 3.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázó a WO3 felületi tulajdonságait tervezi atomi réteg leválasztással (ALD) programozni. Ezáltal kiemelkedő fotokatalitikus és gázérzékelő tulajdonságokkal rendelkező WO3/félvezető-oxid nanokompozitokat kíván előállítani. A pályázó (i) felderíti az ALD oxid filmek nukleációját WO3 felületeken és ezáltal információ gyűjt arról, hogyan lehet ALD vékony filmeket növeszteni különböző oxid módosulatokon; (ii) 5-15 nm vastag WO3/TiO2 mag/héj nanotű kompozitokat állít elő, melyek látható fényben is fotokatalitikusan aktívak; (iii) szabályozott szelektivitású és érzékenységű WO3/félvezető-oxid nanokompozitokat állít. A kapott nanoszerkezeteket nagyszámú módszerrel tanulmányozza: XRD, Raman, FTIR, XPS, SEM-EDX, TEM-ED-EELS, TG/DTA-MS, UV-VIS és PL.
A pályázó sok éves tapasztalattal rendelkezik a volfrám-oxidokkal, gázszenzorokkal, fotokatalizátorokkal és az ALD-vel kapcsolatban. Ezek biztosítják a pályázat sikerességét. A pályázat döntő lépés lesz abban, hogy a pályázó elérje a karrier célját, és egy nemzetközileg jelentős kutatócsoportot építsen fel, mely elsősorban az ALD nanotechnológiai alkalmazására koncentrál. A pályázó az elért eredményeket nagyszámú nemzetközi folyóiratcikken és konferencia előadásokon teszi közzé, és ha lehetséges, szabadalmakban is.
A pályázó új ALD kutatócsoportja meghatározó szerepet fog játszani a régióban ALD szakértők képzésében és komoly lökést ad a magyar és a régiós nanotechnológiai kutatásnak.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A pályázatnak három fő kutatási célja van:
(i) ALD vékonyfilmek nukleációja WO3-on: A pályázó azt kívánja megvizsgálni, hogy a WO3 felületi OH-csoportjainak a sűrűsége hogyan befolyásolja a félvezető-oxidok (Al2O3, ZnO, TiO2) ALD nukleációját a WO3 felületeken. Korábban nem jelent meg tanulmány ALD vékony filmek növesztéséről WO3 szubsztrátra, a pályázó egy friss munkája kivételével. Általánosságban nem nagyon van információ arról, hogy eltérően nőnek-e az ALD filmek a különböző oxidok módosulatain.
(ii) Fotokatalitikus mag/héj m-WO3/TiO2 nanotűk előállítása: A pályázó h-WO3 nanotűket von be ALD TiO2-vel, majd a h-WO3 magot hevítés során átalakítja m-WO3-má. Megvizsgálja, hogy vajon a TiO2 védőréteg meggátolja-e a nanotűk szinterelődését, és így lehetséges-e egy m-WO3/TiO2 mag/héj nanotű kompozitot létrehozni. Ekkor kisebb méretű m-WO3 nanoszerkezetet lehetne előállítani, mint korábban. A kompozitot fotokatalizátorként teszteli látható fénnyel való megvilágítás mellett.
(iii) WO3/félvezető-oxid kompozit gázszenzorok előállítása: Korábban még nem vizsgálták szisztematikusan, hogyan befolyásolja a WO3 gázérzékelési tulajdonságait az összetétele, szerkezete és a hőmérséklet. Azt sem tanulmányozták még, hogy a WO3/ALD-vel leválasztott oxid kompozitok hogyan viselkednek gázszenzorként, és lehetséges-e a gázérzékelésüket az ALD vékony film fajtájával és vastagságával szabályozni. A pályázó ezeket a kérdéseket válaszolja meg.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A pályázó olyan új, WO3-on alapuló nanokompozitokat tervez előállítani ALD-vel, amelyek új utakat nyitnak a veszélyes gázok kimutatásában, a szennyező anyagok fotokatalitikus lebontásában és az ALD nanotechnológiai alkalmazásában.
Felderíti, hogyan lehet az ALD nukleációt (vékony film vagy részecske) változtatni a volfrám-oxidok felületi OH-csoportjainak sűrűségének a szabályzásával, és általában hogyan lehet ALD vékony filmeket növeszteni a különböző oxid módosulatokra. 5-15 nm vastag m-WO3/TiO2 mag/héj nanotűket állít elő, amelyek a jelenlegi WO3/TIO2 kompozitokhoz képest kedvezőbbek a látható fénnyel történő fotokatalízishez. Elsőként végez szisztematikus vizsgálatokat, hogyan befolyásolja a WO3 gázérzékelését a szerkezete, összetétele és a hőmérséklet. Végül WO3/félvezető oxid (Al2O3, ZnO, TiO2) kompozitokat állít elő ALD-vel, és azt tanulmányozza, hogyan lehet a gázérzékelési tulajdonságokat szabályozni a pár nm-es külső oxid rétegek összetételével és vastagságával A kapott nanoszerkezeteket nagyszámú módszerrel tanulmányozza: XRD, Raman, FTIR, XPS, SEM-EDX, TEM-ED-EELS, TG/DTA-MS, UV-VIS és PL.
A pályázó sok éves tapasztalattal rendelkezik a volfrám-oxidok, gázszenzorok és fotokatalizátorok területén. Nemrég fejezett be egy két éves ALD képzést Helsinkiben, ami a világ ALD kutatásának a központja. A projekt számára a szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. Mindezek biztosítják a pályázat megvalósíthatóságát és sikerességét
A pályázó az elért eredményeket nagyszámú nemzetközi folyóiratcikken és konferencia előadásokon teszi közzé, és ha lehetséges szabadalmakban is.
A pályázat döntő lépés lesz abban, hogy a pályázó elérje a karrier célját, és egy nemzetközileg jelentős kutatócsoportot építsen fel, mely elsősorban az ALD nanotechnológiai alkalmazására koncentrál.
Régiónkban az ALD használata még nem elterjedt. A pályázó új ALD kutatócsoportja meghatározó szerepet fog játszani a régióban ALD szakértők képzésében és komoly lökést ad a magyar és a régiós nanotechnológiai kutatásnak. A General Electric (GE) Hungary már most kutatási partnerének tekinti az új ALD kutatócsoportot.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A pályázó nanokompozitok új családját fogja előállítani, amelyeket veszélyes gázok kimutatására és szennyező anyagoknak a napfény segítségével történő lebontására fog használni. Ennek megvalósításához a pályázó atomi réteg leválasztással (ALD) fogja programozni a volfrám-oxidnak a felületi tulajdonságait, ami egy kulcsfontosságú anyag számos alkalmazás számára. Ennek során a jelenleginél jobb és szabályozott tulajdonságú gázérzékelő és fotokatalitikus anyagokat fog előállítani. Az ALD egyedülálló abban, hogy bármilyen 3D-s tárgyat egyenletes nanofilmmel tud bevonni úgy, hogy pontosan szabályozni lehet a film vastagságát és összetételét. Miután az ALD a félvezető ipar egyik meghatározó technikája lett, csak az elmúlt évtizedben kezdett elterjedni a nanotechnológiában, így Magyarország számára ez a megfelelő idő a bekapcsolódásra az ALD kutatásba.
A pályázat döntő lépés lesz abban, hogy a pályázó elérje a karrier célját, és egy nemzetközileg jelentős kutatócsoportot építsen fel, mely elsősorban az ALD nanotechnológiai alkalmazására koncentrál. Ennek eléréséhez a pályázó rendelkezik az összes szükséges elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal a volfrám-oxidok, gázszenzorok, fotokatalizátorok és az ALD területén, amik biztosítják a pályázat sikerességét. A pályázó új ALD kutatócsoportja meghatározó szerepet fog játszani a régióban ALD szakértők képzésében és komoly lökést ad a magyar és a régiós nanotechnológiai kutatásnak.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The applicant aims to programme the surface properties of WO3 by atomic layer deposition (ALD) in order to obtain WO3/semiconductor oxide nanocomposites with improved gas sensing and photocatalytic properties. Hence, he will (i) explore the nucleation of ALD oxide thin films on the surface of WO3, and gather information about how ALD thin films can be grown on various oxide polymorphs; (ii) obtain 5-15 nm thick WO3/TiO2 core/shell nanoneedle composites for visible light active photocatalysis; (iii) prepare WO3/semiconductor oxide nanocomposite gas sensors with tuned selectivity and sensitivity. The obtained nanostructures will be studied extensively by XRD, Raman, FTIR, XPS, SEM-EDX, TEM-ED-EELS, TG/DTA-MS, UV-VIS and PL.
The applicant has several year long experience with tungsten oxides, gas sensors, photocatalysts and ALD, which ensure the success of the grant. The grant will be a major step for the fellow in reaching his career goal, i.e. to build up an internationally significant research group, with a primary focus on the application of ALD in nanotechnology. The applicant will present the new findings in a great number of international journal papers, conference presentations, and if feasible in patents.
The new ALD research group of the applicant will play a leading role in our region in training experts in ALD and will give a large boost to Hungarian and regional nanotechnological research.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The research grant has three main research objectives:
(i) Nucleation of ALD thin films on WO3: The applicant aims to investigate how the density of surface OH groups of WO3 influence the ALD nucleation of semiconductor oxides (Al2O3, ZnO, TiO2) on the surface of WO3. There have been no studies about depositing thin films by ALD on WO3 substrates yet, except for a recent work of the applicant. In general, there is not much information about whether ALD thin films grow differently on various oxide polymorphs.
(ii) Preparing photocatalytic core/shell m-WO3/TiO2 nanoneedles: The applicant aims cover the hexagonal (h-) WO3 nanoneedles by TiO2; then transform the h-WO3 core into monoclinic (m-) WO3 by annealing. It will be studied whether the TiO2 protecting layer block the sintering of the nanoneedles, and a m-WO3/TiO2 core/shell nanoneedle composite can be obtained. This way m-WO3 can be prepared with smaller dimensions then possible previously. The composite will be studied as visible light active photocatalyst.
(iii) Preparing WO3/semiconductor oxide composite gas sensors: There has not been a systematic study about how the composition, structure and temperature affect the gas sensing of WO3. It has not been studied either how WO3/ALD deposited oxide composites can be used as gas sensors, and how their gas sensing can be tuned by the type and thickness of the few nm thick ALD thin films. The applicant will find answer to these questions.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The applicant aims to prepare novel WO3-based nanocomposites by ALD, which will open up new ways in detecting hazardous gases, photocatalytic decomposition of pollutant materials and using ALD in nanoscience.
The applicant will explore how ALD nucleation (i.e. thin film or particle) can be varied by controlling the surface OH group density of tungsten oxides, and in general how ALD thin films can be grown on various oxide polymorphs. He will prepare m-WO3/TiO2 core/shell nanoneedles with ca. 5-15 nm thickness, which is a superior arrangement for visible light photocatalysis compared to present WO3/TiO2 composites. He will investigate systematically for the first time how the structure and composition of WO3 and the operation temperature affect the gas sensing of WO3. Finally, he will obtain WO3/semiconductor oxides (Al2O3, ZnO, TiO2) by ALD, and study how gas sensing properties can be fine tuned by the composition and thickness of the few nm thick oxide shell layers. The obtained nanostructures will be studied extensively by XRD, Raman, FTIR, XPS, SEM-EDX, TEM-ED-EELS, TG/DTA-MS, UV-VIS and PL.
The applicant has several year long experience with tungsten oxides, gas sensors and photocatalysts. He has just a finished two year training on ALD in Helsinki, which is the center of ALD research in the world. The necessary infrastructure is available for the project. These ensure the feasibility and success of the research grant.
The applicant will present the new findings in a great number of international journal papers, conference presentations, and if possible in patents.
The grant will be a major step for the applicant in reaching his career goal, i.e. to build up an internationally significant research group, with a primary focus on the application of ALD in nanotechnology.
In our region, the use of ALD is still immature. The new ALD research group of the applicant will play a leading role in our region in training experts in ALD and will give a large boost to Hungarian and regional nanotechnological research. General Electric (GE) Hungary already considers the new ALD group as a research partner.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The applicant will prepare a new family of nanocomposites, which can be used for detecting hazardous gases and decomposing pollutants with the help of sunlight. To achieve this, the applicant will programme the surface properties of tungsten oxide, a key material in many applications, by atomic layer deposition (ALD). This way, he will obtain gas sensing and photocatalytic materials with tailor made and improved properties. ALD is unique as it is capable to coat any 3D object with uniform nanofilms and control the thickness and composition of the films precisely. After becoming a major technique in semiconductor industry, ALD has started to be widespread in nanotechnology only in the recent decade; therefore this is the right time for Hungary to join ALD research.
The grant will be a major step for the applicant in reaching his career goal, i.e. to build up an internationally significant research group, with a primary focus on the application of ALD in nanotechnology. For achieving this, he has all the necessary theoretical knowledge and practical skills with tungsten oxides, gas sensors and photocatalysts and ALD, which ensure the success of the grant. The new ALD research group of the applicant will play a leading role in our region in training experts in ALD and will give a large boost to Hungarian and regional nanotechnological research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat során mindhárom kutatási célt sikerült elérni: (i) a vezető kutató (PI) felderítette az atomi réteg leválasztással (ALD) növesztett TiO2 eltérő nukleációját a WO3 különböző módosulatain; (ii) WO3 és mag/héj WO3/félvezető-oxid (pl. TiO2, ZnO) nanoszálakat és nanoszemcséket állított elő, melyeket fotokatalizátorként használt; (iii) WO3 és WO3/félvezető-oxid vékony filmeket, nanoszemcséket és nanoszálakat készített, melyeket gázszenzorként alkalmazott. A pályázat sikere miatt a kutatási célokat a PI bővítette, és számos további területen ért el eredményt, melyek a pályázathoz szorosan kapcsolódnak, pl. (i) ALD oxidok nukleációja további félvezető-oxidokon (pl. TiO2, ZnO); (ii) különböző volfrám-oxid, volframát és további félvezető-oxid nanoszemcsék, nanoszálak és nanolemezek fotokatalitikus tulajdonságai (pl. FeWO4, TiO2/ZnO, ZnO/TiO2, WO3/Au); (iii) további félvezető-oxid nanoszálak és ultravékony filmek gázérzékelő tulajdonságai. A pályázat alatt a PI sikeresen létrehozott egy 15-20 külföldi és magyar posztdoktorból, PhD, MSc és BSc hallgatóból álló kutatócsoportot. Számos díjat, ösztöndíjat kapott, és nagyszámú pályázatot nyert el (300 000 EUR feletti összes támogatással), melyek lehetővé teszik, hogy folytassa az OTKA PD pályázat során megkezdett munkáját a funkcionális félvezető-oxid nanoszerkezetek előállítása terén.
kutatási eredmények (angolul)
During the grant, all three research goals were successfully achieved: (i) the different nucleation of TiO2 grown by atomic layer deposition (ALD) on various WO3 polymorphs was explored; (ii) WO3 and core/shell WO3/semiconductor oxide (e.g. TiO2, ZnO) nanofibers and nanoparticles were prepared, which were applied as photocatalysts; (iii) WO3 and WO3/semiconductor oxide thin films, nanoparticles and nanofibers were obtained and used as gas sensors. Due to the success of the grant, the research goals were broadened, and several results were achieved in further fields, which were also closely related to the grant, e.g. (i) nucleation of ALD oxide on other semiconductor oxides (e.g. TiO2, ZnO); (ii) photocatalytic properties of various tungsten oxide, tungstate and other semiconductor oxide based nanoparticles, nanofibers and nanosheets (e.g. FeWO4, TiO2/ZnO, ZnO/TiO2, WO3/Au); (iii) gas sensing of further semiconductor oxide nanofibers and ultrathin films. During the grant, the principal investigator (PI) managed to establish a new research group, consisting of 15-20 foreign and Hungarian postdocs, PhD, MSc, and BSc students. He received various awards, scholarships and obtained numerous research grants (with a total budget of above 300 000 EUR), to fund his research on preparing functional semiconductor oxide nanostructures, which enable to continue the research program outlined in the OTKA PD grant.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109129
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Justh N, Bakos LP, Hernádi K, Kiss G, Réti B, Erdélyi Z, Parditka B, Szilágyi IM: Photocatalytic hollow TiO2 and ZnO nanospheres prepared by atomic layer deposition, SCI REP 7: , 2017
Justh Nóra, Firkala Tamás, László Krisztina, Lábár János, Szilágyi Imre Miklós: Photocatalytic C60-amorphous TiO2 composites prepared by atomic layer deposition, APPL SURF SCI 419: 497-502, 2017
Stefan I Boyadjiev, Orsolya Kéri, Péter Bárdos, Tamás Firkala, Fanni Gáber, Zsombor K Nagy, Zsófia Baji, Máté Takács, Imre M Szilágyi: TiO2/ZnO and ZnO/TiO2 nanofibers prepared by electrospinning and atomic layer deposition (ALD) for gas sensing and photocatalysis, APPL SURF SCI 424: 190-197, 2017
Kovács TN, Pokol G, Gáber F, Nagy D, Igricz T, Lukács IE, Fogarassy Z, Balázsi K, Szilágyi IM: Preparation of iron tungstate (FeWO4) nanosheets by hydrothermal method, MATER RES BULL 95: 563-569, 2017
S I Boyadjiev, N Stefan, I M Szilágyi, N Mihailescu, A Visan, I N Mihailescu, G E Stan, C Besleaga, M T Iliev, K A Gesheva: Characterization of MAPLE deposited WO3 thin films for electrochromic applications, JOURNAL OF PHYSICS CONFERENCE-SERIES 780: , 2017
Tamás Firkala, Orsolya Kéri, Fanni Gáber, Lenke Kócs, Zoltán Hórvölgyi, Dávidné Nagy, Maria Zaharescu, Imre Miklós Szilágyi: PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF HEXAGONAL WO3 NANOWIRES DECORATED WITH GOLD NANOPARTICLES, REV ROUM CHIM 62: (10) 767-773, 2017
A Zodge, M Kőrösi, M Tárkányi, J Madarász, I M Szilágyi, T Sohajda, E Székely: Gas Antisolvent Approach for the Precipitation of -Methoxyphenylacetic Acid – (R)-1-Cyclohexylethylamine Diateromeric Salt, CHEM BIOCHEM ENG Q 31: (3) 335-341, 2017
Barta Holló B, Szilágyi IM, Várhelyi C Jr, Hunyadi D, Nagy RI, Tihi NG, Goga F, Papp J, Szalay R, Pokol G: Synthesis, physico-chemical characterization and bacteriostatic study of Pt complexes with substituted amine ligands, J THERM ANAL CALORIM 127: (2) 1733-1741, 2017
Boyadjiev SI, Georgieva V, Stefan N, Stan GE, Mihailescu N, Visan A, Mihailescu IN, Besleaga C, Szilagyi IM: Characterization of PLD grown WO3 thin films for gas sensing, APPL SURF SCI 417: 218-223, 2017
Cs Várhelyi Jr, A Lengyel, Z Homonnay, R Szalay, Gy Pokol, I M Szilágyi, P Huszthy, J Papp, F Goga, L -M Golban, M Várhelyi, M Tomoaia-Cotisel, Á Szőke, E Kuzmann: Mössbauer study of novel iron(II) complexes synthesized with Schiff bases, HYPERFINE INTERACT 238: , 2017
Czoboly Olivér, Lublóy Éva, Hlavička Viktor, Balázs L György, Kéri Orsolya, Szilágyi Miklós Imre: Fibers and fiber cocktails to improve fire resistance of concrete, J THERM ANAL CALORIM 128: (3) 1453-1461, 2017
Éva Lublóy, Katalin Kopecskó, Balázs L György, Restás Ágoston, Imre Miklós Szilágyi: Impoved fire resistance by using Portland-pozzolana of Portland fly-ash cements, J THERM ANAL CALORIM 129: (2) 925-936, 2017
Hunyadi D, Majzik E, Mátyási J, Balla J, Domján A, Szegedi Á, Szilágyi IM: WO3–EDA hybrid nanoplates and nanowires: synthesis, characterization, formation mechanism and thermal decomposition, RSC ADV 7: 46726-46737, 2017
ifj Várhelyi Csaba, Kuzmann Ernő, Homonnay Zoltán, Pokol György, Szilágyi Imre Miklós, Huszthy Péter, Szalay Roland, Papp Judit, Goga Firuţa, Golban Ligia-Mirabela, Várhelyi Melinda: Synthesis of Fe(II)-complexes with Schiff bases, physical chemical and biological activity study, ACTA SCI TRANSYLVANICA 25: 28-35, 2017
Biliškov Nikola, Vojta Danijela, Kótai László, Szilágyi Imre Miklós, Hunyadi Dávid, Pasinszki Tibor, Flinčec Grgac Sandra, Borgschulte Andreas, Zuttel Andreas: High Influence of Potassium Bromide on Thermal Decomposition of Ammonia Borane, J PHYS CHEM C 120: (44) 25276-25288, 2016
Dávid Hunyadi, Imre Miklós Szilágyi, Attila L Tóth, Eszter Drotár, Tamás Igricz, György Pokol: Investigating the solid–gas phase reaction between WO3 powder, NH3 and H2O vapors to prepare ammonium paratungstate, INORG CHIM ACTA 444: 29-35, 2016
Dávidné Nagy, Dávid Nagy, Imre Miklós Szilágyi, Xianfeng Fan: Effect of the morphology and phases of WO3 nanocrystals on their photocatalytic efficiency, RSC ADV 6: (40) 33743-33754, 2016
Dávidné Nagy, Imre Miklós Szilágyi, Tamás Firkala, Xianfeng Fan: Study about the morphology effect on the photo-efficiency of WO3, EUR CHEM BULL 5: (2) 40-42, 2016
Dávidné Nagy, Tamás Firkala, Eszter Drotár, Ágnes Szegedi, Krisztina László, Imre Miklós Szilágyi: Photocatalytic WO3/TiO2 nanowires: WO3 polymorphs influencing the atomic layer deposition of TiO2, RSC ADV 6: (98) 95369-95377, 2016
Éva Lublóy, Katalin Kopecskó, György L Balázs, Imre Miklós Szilágyi, János Madarász: Improved fire resistance by using slag cements, J THERM ANAL CALORIM 125: (1) 271-279, 2016
K Gesheva, M Arvizu, G Bodurov, T Ivanova, G Niklasson, M Iliev, T Vlakhov, P Terzijska G Popkirov, S Boyadjiev, G Jágerszki, I M Szilágyi, Y Marinov: Optical, structural and electrochromic properties of sputter-deposited W-Mo oxide thin films, JOURNAL OF PHYSICS CONFERENCE-SERIES 764: , 2016
K Gesheva, T Ivanova, G Bodurov, I M Szilágyi, N Justh, O Kéri, S Bojadjiev, D Nagy, M Aleksandrova: Technologies for deposition of transition metal oxide thin films: application as functional layers in “Smart windows” and photocatalytic systems, J PHYS CONF SER 682: , 2016
L P Bakos, N Justh, K Hernádi, G Kiss, B Réti, Z Erdélyi, B Parditka, I M Szilágyi: Core-shell carbon nanosphere-TiO 2 composite and hollow TiO 2 nanospheres prepared by atomic layer deposition, J PHYS CONF SER 764: (1) 012005, 2016
László Lőrincz, György Bánsághi, Máté Zsemberi, Sandra de Simon Brezmes, Imre Miklós Szilágyi, János Madarász, Tamás Sohajda, Edit Székely: Diastereomeric salt precipitation based resolution of ibuprofen by gas antisolvent method, J SUPERCRIT FLUID 118: 48-53, 2016
Laura Mättö, Imre Miklós Szilágyi, Mikko Laitinen, Mikko Ritala, Markku Leskelä, Timo Sajavaara: Coating and functionalization of high density ion track structures by atomic layer deposition, NUCL INSTRUM METH A 832: 254-258, 2016
S I Boyadjiev, V Georgieva, R Yordanov, Z Raicheva, I M Szilágyi: Preparation and characterization of ALD deposited ZnO thin films studied for gas sensors, APPL SURF SCI 387: 1230-1235, 2016
Stefan I Boyadjiev, Gustavo dos Lopes Santos, Júlia Szűcs, Imre Miklós Szilágyi: Preparation and characterization of WO3 nanoparticles, WO3/TiO2 core/shell nanocomposites and PEDOT:PSS/WO3 composite thin films for photocatalytic and electrochromic applications, AIP CONF PROC 1722: , 2016
Stefan I Boyadjiev, Teodóra Nagy-Kovács, István Lukács, Imre M Szilágyi: Photocatalytic properties of h-WO3 nanoparticles obtained by annealing and h-WO3 nanorods prepared by hydrothermal method, AIP CONF PROC 1722: , 2016
Stefan Ivanov Boyadjiev, Bruno Manduca, Júlia Szűcs, Imre Miklós Szilágyi: WO3 nanopaticles and PEDOT:PSS/WO3 composite thin films studied for photocatalytic and electrochromic applications, J PHYS CONF SER 700: , 2016
Suzana Mihaiu, Imre Miklós Szilágyi, Irina Atkinson, Oana Catalina Mocioiu, Dávid Hunyadi, Jeanina Pandele-Cusu, Alexandra Toader, Cornel Munteanu, Stefan Boyadjiev, János Madarász, György Pokol, Maria Zaharescu: Thermal study on the synthesis of the doped ZnO to be used in TCO films, J THERM ANAL CALORIM 124: (1) 71-80, 2016
Teodóra Nagyné Kovács, Dávid Hunyadi, Alex Leandro Andrade de Lucena, Imre Miklós Szilágyi: Thermal decomposition of ammonium molybdates, J THERM ANAL CALORIM 124: (2) 1013-1021, 2016
Dávid Hunyadi, Ana Luisa Vieira Machado Ramos, Imre Miklós Szilágyi: Thermal decomposition of ammonium tetrathiotungstate, J THERM ANAL CALORIM 120: (1) 209-215, 2015
Dudás Tünde, Ásványi Balázs, Stefan Ivanov Boyadjie, Szilágyi Imre Miklós: Ezüstözött textíliák vizsgálata az ezüst leválasztásának módszerével, MAGY TEXTTECH (ON-LINE 2008-) 3: 15-21, 2015
Firkala Tamás, Farkas Attila, Vajna Balázs, Nagy Zsombor Kristóf, Pokol György, Marosi György, Szilágyi Imre Miklós: Quantification of low drug concentration in model formulations with multivariate analysis using surface enhanced Raman chemical imaging, J PHARMACEUT BIOMED ANAL 107: 318-324, 2015
Ivan Ristić, Berta Barta Holló, Jaroslava Budinski-Simendić, Katalin Mészáros Szécsényi, Suzana Cakić, Imre Miklós Szilágyi, György Pokol: Synthesis of novel metal containing epoxy polymers and their structural characterization by means of FT-IR and coupled TG/MS measurements, J THERM ANAL CALORIM 119: (2) 1011-1021, 2015
Bánsághi Gy, Lőrincz L, Szilágyi IM, Madarász J, Székely E: Crystallization and resolution of cis-permethric acid with carbon dioxide antisolvent, CHEM ENG TECHNOL 37: (8) 1417-1421, 2014
Berta Holló, József Magyari, Vukosava Živković-Radovanović, Gordana Vučković, Zoran D Tomić, Imre Miklós Szilágyi, György Pokol, Katalin Mészáros Szécsényi: Synthesis, characterization and antimicrobial activity of bis(phthalazine-1-hydrazone)-2,6-diacetylpyridine and its complexes with CoIII, NiII, CuII and ZnII, POLYHEDRON 80: 142-150, 2014
Hunyadi D, Sajó I, Szilágyi IM: Structure and thermal decomposition of ammonium metatungstate, J THERM ANAL CALORIM 116: (1) 329-337, 2014
Imre Miklós Szilágyi, Dávidné Nagy: Review on one-dimensional nanostructures prepared by electrospinning and atomic layer deposition, J PHYS CONF SER 559: , 2014
S Boyadjiev, V Georgieva, L Vergov, Z Baji, F Gáber, I M Szilágyi: Gas sensing properties of very thin TiO2 films prepared by atomic layer deposition (ALD), J PHYS CONF SER 559: , 2014
Tamás Firkala, Balázs Fórizs, Eszter Drotár, András Tompos, Attila L Tóth, Katalin Varga-Josepovits, Krisztina László, Markku Leskelä, Imre Miklós Szilágyi: Influence of the support crystal structure of Au/WO3 catalysts in CO oxidation, CATAL LETT 144: (5) 831-836, 2014
Dávid Hunyadi, Imre Miklós Szilágyi, Attila L Tóth, Eszter Drotár, Tamás Igricz, György Pokol: Investigating the solid–gas phase reaction between WO3 powder, NH3 and H2O vapors to prepare ammonium paratungstate, INORG CHIM ACTA 444: 29-35, 2016
Dávidné Nagy, Dávid Nagy, Imre Miklós Szilágyi, Xianfeng Fan: Effect of the morphology and phases of WO3 nanocrystals on their photocatalytic efficiency, RSC ADV 6: (40) 33743-33754, 2016
Dávidné Nagy, Imre Miklós Szilágyi, Tamás Firkala, Xianfeng Fan: Study about the morphology effect on the photo-efficiency of WO3, EUR CHEM BULL 5: (2) 40-42, 2016
Éva Lublóy, Katalin Kopecskó, György L Balázs, Imre Miklós Szilágyi, János Madarász: Improved fire resistance by using slag cements, J THERM ANAL CALORIM 125: (1) 271-279, 2016
K Gesheva, T Ivanova, G Bodurov, I M Szilágyi, N Justh, O Kéri, S Bojadjiev, D Nagy, M Aleksandrova: Technologies for deposition of transition metal oxide thin films: application as functional layers in “Smart windows” and photocatalytic systems, J PHYS CONF SER 682: , 2016
László Lőrincz, György Bánsághi, Máté Zsemberi; Sandra de Simon Brezmes, Imre Miklós Szilágyi, János Madarász, Tamás Sohajda, Edit Székely: Diastereomeric salt precipitation based resolution of ibuprofen by gas antisolvent method, J SUPERCRIT FLUID 118: 48-53, 2016
Laura Mättö, Imre Miklós Szilágyi, Mikko Laitinen, Mikko Ritala, Markku Leskelä, Timo Sajavaara: Coating and functionalization of high density ion track structures by atomic layer deposition, NUCL INSTRUM METH A 832: 254-258, 2016
S I Boyadjiev, V Georgieva, R Yordanov, Z Raicheva, I M Szilágyi: Preparation and characterization of ALD deposited ZnO thin films studied for gas sensors, APPL SURF SCI 387: 1230-1235, 2016
Stefan I Boyadjiev, Gustavo dos Lopes Santos, Júlia Szűcs, Imre Miklós Szilágyi: Preparation and characterization of WO3 nanoparticles, WO3/TiO2 core/shell nanocomposites and PEDOT:PSS/WO3 composite thin films for photocatalytic and electrochromic applications, AIP CONF PROC 1722: , 2016
Stefan I Boyadjiev, Teodóra Nagy-Kovács, István Lukács, Imre M Szilágyi: Photocatalytic properties of h-WO3 nanoparticles obtained by annealing and h-WO3 nanorods prepared by hydrothermal method, AIP CONF PROC 1722: , 2016
Stefan Ivanov Boyadjiev, Bruno Manduca, Júlia Szűcs, Imre Miklós Szilágyi: WO3 nanopaticles and PEDOT:PSS/WO3 composite thin films studied for photocatalytic and electrochromic applications, J PHYS CONF SER 700: , 2016
Suzana Mihaiu, Imre Miklós Szilágyi, Irina Atkinson, Oana Catalina Mocioiu, Dávid Hunyadi, Jeanina Pandele-Cusu, Alexandra Toader, Cornel Munteanu, Stefan Boyadjiev, János Madarász, György Pokol, Maria Zaharescu: Thermal study on the synthesis of the doped ZnO to be used in TCO films, J THERM ANAL CALORIM 124: (1) 71-80, 2016
Teodóra Nagyné Kovács, Dávid Hunyadi, Alex Leandro Andrade de Lucena, Imre Miklós Szilágyi: Thermal decomposition of ammonium molybdates, J THERM ANAL CALORIM 124: (2) 1013-1021, 2016
Imre Miklós Szilágyi: Thermal analysis in materials science, International Confefedation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC) Congress, 14-19 August 2016, Orlando, USA (keynote lecture), 2016
Imre Miklós Szilágyi, Nóra Justh, Orsolya Kéri, Boyadjiev Stefan: Atomi réteg leválasztással előállított nanoszerkezetű fotokatalizátorok. [Nanostructured photocatalysts prepared by atomic layer deposition.], Magyar Tudomány Ünnepe [Celebration of Hungarian Science], 25 November 2015, Szeged, Hungary (invited lecture), 2015
Imre Miklós Szilágyi: ALD in nanotechnology, Training Seminar “INERA Delivered Equipments: Technologies & Characterization” – part 2, 5-7 October 2015, Sofia, Bulgaria (invited lecture), 2015
Imre Miklós Szilágyi: Formation, structure and application of tungsten oxides. Use of combined and coupled thermal analytical techniques, 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 12) and 5th Joint V4 Thermoanalytical Conference, 6-10 September 2015, Zakopane, Poland (invited lecture), 2015
Bánsághi Gy, Lőrincz L, Szilágyi IM, Madarász J, Székely E: Crystallization and resolution of cis-permethric acid with carbon dioxide antisolvent, CHEM ENG TECHNOL 37: (8) 1417-1421, 2014
Berta Holló, József Magyari, Vukosava Živković-Radovanović, Gordana Vučković, Zoran D Tomić, Imre Miklós Szilágyi, György Pokol, Katalin Mészáros Szécsényi: Synthesis, characterization and antimicrobial activity of bis(phthalazine-1-hydrazone)-2,6-diacetylpyridine and its complexes with CoIII, NiII, CuII and ZnII, POLYHEDRON 80: 142-150, 2014
Dávid Hunyadi, Ana Luisa Vieira Machado Ramos, Imre Miklós Szilágyi: Thermal decomposition of ammonium tetrathiotungstate, J THERM ANAL CALORIM 120: (1) 209-215, 2015
Firkala Tamás, Farkas Attila, Vajna Balázs, Nagy Zsombor Kristóf, Pokol György, Marosi György, Szilágyi Imre Miklós: Quantification of low drug concentration in model formulations with multivariate analysis using surface enhanced Raman chemical imaging, J PHARMACEUT BIOMED ANAL 107: 318-324, 2015
Ivan Ristić, Berta Barta Holló, Jaroslava Budinski-Simendić, Katalin Mészáros Szécsényi, Suzana Cakić, Imre Miklós Szilágyi, György Pokol: Synthesis of novel metal containing epoxy polymers and their structural characterization by means of FT-IR and coupled TG/MS measurements, J THERM ANAL CALORIM 119: (2) 1011-1021, 2015
Imre Miklós Szilágyi, Dávidné Nagy: Review on one-dimensional nanostructures prepared by electrospinning and atomic layer deposition, J PHYS CONF SER 559: , 2014
S Boyadjiev, V Georgieva, L Vergov, Z Baji, F Gáber, I M Szilágyi: Gas sensing properties of very thin TiO2 films prepared by atomic layer deposition (ALD), J PHYS CONF SER 559: , 2014
Imre Miklós Szilágyi: Thermal behaviour of tungstates, tungsten oxides and tungsten bronzes, Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry CEEC-TAC3, 25-28 August 2015, Ljubljana, Slovenia (invited lecture), 2015
Imre Miklós Szilágyi: Thermal analysis in materials science, VII Simposie de Análise Térmica/VII Symposium of Thermal Analysis, 19-21 July 2015, Bauru, Brazil (plenary lecture), 2015
Imre Miklós Szilágyi: Nanostructured photocatalysts prepared by atomic layer deposition (ALD), University of Edinburgh, School of Engineering, Seminar, 15 January 2015, Edinburgh, Scotland (invited lecture), 2015
I.M. Szilágyi: Nanostructured photocatalysts prepared by atomic layer deposition, INERA WORKSHOP Transition Metal Oxide Thin Films-functional Layers in “Smart windows” and Water Splitting devices: Technology and Optoelectronic properties 4-6 September, 2014
Bánsághi Gy, Lőrincz L, Szilágyi IM, Madarász J, Székely E: Crystallization and resolution of cis-permethric acid with carbon dioxide antisolvent, CHEM ENG TECHNOL x: accepted, 2014
Hunyadi D, Sajó I, Szilágyi IM: Structure and thermal decomposition of ammonium metatungstate, J THERM ANAL CALORIM 116: (1) 329-337, 2014
Tamás Firkala, Balázs Fórizs, Eszter Drotár, András Tompos, Attila L Tóth, Katalin Varga-Josepovits, Krisztina László, Markku Leskelä, Imre Miklós Szilágyi: Influence of the support crystal structure of Au/WO3 catalysts in CO oxidation, CATAL LETT 144: (5) 831-836, 2014
Imre Miklós Szilágyi, Tamás Firkala, Dávidné Nagy, Mikko Ritala, Markku Leskelä: Nanostructured photocatalysts prepared by atomic layer deposition, ROMPHYSCHEM 15. International Conference of Physical Chemistry September 11-13, 2013, Bucharest, Romania, 2013
Dávidné Nagy, Imre Miklós Szilágyi, Xianfeng Fan: WO3/TiO2 nanowires for enhanced visible photocatalytic activity, 2nd UK Solar Fuels Symposium, Jan 14, 2014, Liverpool, UK, 2014
Dávidné Nagy, Imre Miklós Szilágyi, Tamás Firkala, Xianfeng Fan: Study about the morphology effect on the photo-efficiency of WO3, 6th International Conference on Applied Energy – ICAE2014, May 30-June 2, Taipei, Taiwan, 2014
S. Boyadjiev, R. Yordanova, V. Georgieva, Z. Baji, I. M. Szilágyi: Preparation, characterization and study of the gas sensing properties of sputtered TiO2 and ALD deposited ZnO and TiO2 thin films, International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and application (ОМЕЕ-2014), May 26-30, 2014, Lviv, Ukraine, 2014
Imre Miklós Szilágyi: A WO3 szerkezetének és összetételének hatása a fotokatalízisre és gázérzékelésre (Influence of the structure and composition of WO3 on photocatalysis and gas sensing, ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoport, MTA FKNSZ MB, HVS, MTA EETB közös szemináriuma, March 17, 2014 Budapest, 2014
vissza »