A balatoni vonal: egy fiatal oldalelmozdulásos vetőzóna geofizikai kutatása és az eredmények geodinamikai értelmezése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109255
típus K
Vezető kutató Horváth Ferenc
magyar cím A balatoni vonal: egy fiatal oldalelmozdulásos vetőzóna geofizikai kutatása és az eredmények geodinamikai értelmezése
Angol cím The Balaton Line: geophysical surveys of a young strike-slip fault zone and their geodynamic interpretation
magyar kulcsszavak Balaton, vízi geofizikai mérések, űrgeodéziai mozgásvizsgálatok, tektonika, vulkanológia, szeizmicitás
angol kulcsszavak Lake Balaton, offshore geophysical surveys, satellite geodesy, tectonics, volcanology. seismicity
megadott besorolás
Geofizika, a szilárd Föld fizikája, szeizmológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Ortelius tudományág: Geofizika
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Ortelius tudományág: Tektonika
Geodézia (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
Ortelius tudományág: Geodézia
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Geofizikai és Űrtudományi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Erdős Zoltán
Fodor László
Gráczer Zoltán
Grenerczy Gyula
Kovács Gábor
Molnár Gábor
Mónus Péter
Pethe Mihály
Raveloson Andrea
Raveloson Andrea
Székely Balázs
Timár Gábor
Tóth László
Visnovitz Ferenc
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 27.000
FTE (kutatóév egyenérték) 11.00
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Balaton felszíne ideális területet biztosít nagyfelbontású geofizikai mérések számára. 1993 és 2017 között megvalósult mérési kampányok során összességében közel 2500 km, egy-, és többcsatornás szeizmikus szelvényt vettünk fel. Ezen túlmenően végrehajtottuk a teljes tó mágneses (dT) felmérését és újra feldolgoztunk archív tavi geoelektromos szondázási (VESZ) szelvényeket. A szeizmikus adatok alapján a tó hossztengelyének közelében húzódó, 2-6 km széles, balos oldalelmozdulásos nyíró zónát azonosítottunk a pannóniai és idősebb képződményekben. Ennek kinematikai elemzése alapján arra következtettünk, hogy a balos elmozdulás mértéke néhány 100 méter, ami 0,2 – 0,3 mm/év átlagos elmozdulási rátát jelez a Pannon-medence neotektonikus fázisa (8 – 0 Ma) során. A mért mágneses anomáliákat a szükséges korrekciók után átszámítottuk dZ értékekké és az ezekből szerkesztett balatoni térképet összevetettük Magyarország „klasszikus” mágneses anomália térképével. Az összehasonlítás jól mutatta, hogy a tó partján lévő ismert anomáliák (pl.: Badacsony, Tihany, Balatonboglár, Balatonmária) folytatódnak a tó területén is, de jelentősebb új vulkáni test a tó más területén nincsen. Léteznek ugyanakkor kis amplitúdójú mágneses zavarok a tó keleti (Siófoki) és középső (Szemesi) medencéiben, amelyek a tektonikus folyamatok hatását tükrözhetik. Végül a VESZ adatok egységes értelmezése a tó alatti mezozóos/paleozóos szerkezeti elemek helyzetét és jellegét is körvonalazta.
kutatási eredmények (angolul)
The surface of Lake Balaton offers an ideal area for high resolution geophysical surveys. Field campaigns between 1993 and 2017 resulted in nearly 2500 km of high to ultra-high resolution, single and multichannel seismic lines. This dataset was completed by offshore magnetic total field and geoelectric data (VES) to arrive at best possible understanding of the detected strike-slip fault zone. We demonstrated a 2-6 km wide left-lateral shear zone in Pannonian and older strata underlain by the lake mud and inferred that the amount of lateral offset is in the order of few 100 m magnitude. This implies 0.2 to 0.3 mm/year average slip rate during the neotectonic phase (8 to 0 Ma) of the Pannonian basin. Total field magnetic data acquired for the whole lake were corrected and converted to vertical component (dZ) values, and an anomaly map was constructed. This completes the classical dZ anomaly map of Hungary and enabled the comparison of offshore and onshore anomaly patterns. This shows good continuation of anomalies known next to the lake shoreline (e.g. Badacsony, Tihany, Balatonboglár, Balatonmária) and the lack of major volcanic mass elsewhere in below the lake. However, tiny anomalies were observed either in the eastern (Siófok) and central (Szemes) basins and they may reflect the disturbance in the magnetic field related to tectonic processes. Interpretation of VES data led to profiles showing tectonic features in the Mesozoic and/or Palaeozoic basement.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109255
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Visnovitz F., Bodnár T., Horváth F.: Seismic Characteristics of Gas Accumulations in Sediments of Lake Balaton, Hungary, EAGE EarthDoc, doi: 10.3997/2214-4609.20142137, 2014
Horváth F. , Becker T., Faccenna C., Balázs A.: Static and dynamic support of the Pannonian basin topography, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-7812-1, 2014
Horváth F., Musitz B., Balázs A., Végh A., Uhrin A., Nádor A., Koroknai B., Pap N., Tóth T., Wórum G.: Evolution of the Pannonian basin and its geothermal resources, Geothermics 53, p. 328-352. doi:10.1016/j.geothermics.2014.07.009, 2015
Visnovitz F., Horváth F., Fekete N., Spiess V.: Strike-slip tectonics in the Pannonian basin based on seismic surveys at Lake Balaton, Int. J. Earth Sciences, doi 10.1007/s00531-015-1179-x, 2015
Visnovitz F., Horváth F., Fekete N., Spiess V.: Strike-slip tectonics in the Pannonian basin based on seismic surveys at Lake Balaton, Int. J. Earth Sciences 104(8), 2273-2285, doi 10.1007/s00531-015-1179-x, 2015
Visnovitz F.: Balatoni vízi szeizmikus szelvények környezetgeofizikai vizsgálata, ELTE Környezettudományi Doktori Iskola, Geofizikai és Űrtudományi Tsz., Budapest, p. 165+mellékletekdoi:10.15476/ELTE.2015.138, 2015
Visnovitz F., Bodnár T., Tóth Zs., Spiess V., Kudó I., Timár G., Horváth F.: Seismic expressions of shallow gas in the lacustrine deposits of Lake Balaton, Hungary, doi:10.3997/1873-0604.2015026, 2015
Visnovitz F., Sztanó O., Horváth F.: Progradation of Late Miocene delta clinoforms in the foreland of the Transdanubian Central Range, 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe Conference, Orfű, Magyarország, Absztrakt kötet, p.97, 2015
Horváth F., Balázs A., Visnovitz F.: Macrostratigraphy and geodynamics of the Pannonian basin, 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe Conference, Orfű, Magyarország, Absztrakt kötet, p.39, 2015
Balázs A., Tőkés L., Magyar I.: 3D analysis of compaction related tectonic and stratigraphic features of the Late Miocene succession from the Pannonian Basin, 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe Conference, Orfű, Magyarország, Absztrakt kötet, p.11-12, 2015
Balázs A., Tőkés L., Magyar I.: 3D analysis of compaction related tectonic and stratigraphic features of the Late Miocene succession from the Pannonian Basin, Abstract Book of the 31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, Poland, p. 52, 2015
Jakab B., Visnovitz F., Fodor F., Horváth F.: Mapping of neotectonic structures at the eastern shores of Lake Balaton using ultra-high resolution seismic profiles recorded in 2014 and 2016, ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA. FIELD GUIDE SERIES 32: p. 16, 2017
Visnovitz F., Hegyi B., Raveloson A., Rozman G., Lenkey L., Kovács P., Csontos A., Heilig B., Horváth F.: The magnetic survey of Lake Balaton and its tectonic significance, ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA. FIELD GUIDE SERIES 32: p. 41., 2017
Horváth F., Visnovitz F., Balázs A., Koroknai B., Kádi Z., Wórum G., Tóth T.: Young strike-slip tectonics in the Pannonian basin: review of new seismic data and interpretations in Hungary, ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHICA. FIELD GUIDE SERIES 32: p. 13-14., 2017
Jakab B.: Tectonic investigations in the area of Balatonkenese and Balatonakarattya based on ultra-high resolution seismic data., XLVIII. Ifjú Szakemberek Ankétja, Absztrakt füzet. p. 45-46., 2017
Visnovitz F., Hegyi B., Raveloson A., Rozman G., Lenkey L., Kovács P., Csontos A., Heilig B., Horváth F.: Mapping of the total magnetic field in the area of Lake Balaton, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 19: Paper EGU2017-18913., 2017
Hegyi B.: A Balaton vízi mágneses felmérése, TDK dolgozat, ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tsz., Budapest, 31.p, 2016
Visnovitz F., Horváth F., Surányi G., Magyari Á., Sant K., Csoma V., Sujan M., Braucher R., Magyar I., Sztanó O., Timár G.: A Balaton alatti pannóniai rétegeket mintázó TFM-1/13 kutatófúrás komplex vizsgálatának eredményei, Földtani Közlöny 147/3. (accepted manuscript), 2017
Horváth F. , Becker T., Faccenna C., Balázs A.: Static and dynamic support of the Pannonian basin topography, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-7812-1, 2014
Visnovitz F., Hegyi B., Raveloson A., Rozman G., Lenkey L., Kovács P., Csontos A., Heilig B., Horváth F.: Mapping of the total magnetic field in the area of Lake Balaton, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 19: Paper EGU2017-18913., 2017
Hegyi B.: Balatoni vízi mágneses mérések feldolgozása és az eredmények értelmezése, BSc szakdolgozat, ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tsz., Budapest, 40 p. + függelék, 2017
Visnovitz F., Horváth F., Surányi G., Magyari Á., Sant K., Csoma V., Sujan M., Braucher R., Magyar I., Sztanó O., Timár G.: A Balaton alatti pannóniai rétegeket mintázó TFM-1/13 kutatófúrás komplex vizsgálatának eredményei, Földtani Közlöny 147/3. 283–296. doi: 10.23928/foldt.kozl.2017.147.3.283, 2017
Kiss A., Visnovitz F., Timár G., Hámori Z., Horváth F.: A Tihanyi-kút morfológiája ultranagy felbontású balatoni szeizmikus mérések alapján, Magyar Geofizika 59/2, 53-64, 2018
Jakab B.: A balatoni vetőzóna keleti kifutásának térképezése Balatonakarattya és Balatonkenese környékén, BSc szakdolgozat, ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tsz., Budapest, 41.p, 2017
Mednyánszky M.: A Balaton alatti törésrendszer és prekainozoós aljzat geofizikai vizsgálata tavi geoelektromos szelvények alapján, ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tsz., Budapest, 40 p., 2017
Hídvégi Á.: Fotogrammetria eljárások alkalmazási lehetőségei a földtudományokban., ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tsz., Budapest, 2017

 

Projekt eseményei

 
2017-02-21 11:26:18
Résztvevők változása
2016-02-17 14:22:44
Résztvevők változása
vissza »