A geofizikai mérési adatok inverziós feldolgozásának sorfejtéses diszkretizációra alapozott új módszerei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109441
típus K
Vezető kutató Dobróka Mihály
magyar cím A geofizikai mérési adatok inverziós feldolgozásának sorfejtéses diszkretizációra alapozott új módszerei
Angol cím New methods in geophysical inversion based on series expansion discretization
magyar kulcsszavak geofizikai inverzió, sorfejtéses diszkretizáció, együttes inverzió, robusztus inverzió
angol kulcsszavak geophysical inversion, series expansion, joint inversion, robust inversion
megadott besorolás
Geofizika, a szilárd Föld fizikája, szeizmológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Geofizika
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Geofizikai és Térinformatikai Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Bodoky Tamás János
Braun Bence
Gyulai Ákos
Kiss Anett
Kiss Anett
Nuamah Daniel Oduro Boatey
Ormos Tamás
Prácser Ernő
Somogyiné Molnár Judit
Somogyiné Molnár Judit
Szegedi Hajnalka
Szucs István
Szucs Péter
Turai Endre
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 24.638
FTE (kutatóév egyenérték) 14.05
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszéknek pályázó kutatói több évtizede eredményesen és nemzetközileg is elismert módon foglalkoznak a geofizikai adatokban a földtani szerkezeteket jellemző paraméterekre vonatkozó információ „kiolvasására” szolgáló ún. geofizikai inverziós módszerek kutatásával. Tanszéki kutatásainkban kiemelt törekvésünk stabil paraméterbecslést adó eljárások kidolgozása, aminek érdekében új kutatási irányt fogalmaztunk meg. Ennek lényege: a bonyolult (2D ill. 3D) földtani szerkezetek helyfüggő paramétereinek diszkretizálását sorfejtéses eljárással végezzük és az inverz feladatot a sorfejtési együtthatókra fogalmazzuk meg. Ezáltal elérhető, hogy az inverz feladat jelentősen túlhatározott legyen. Az eljárás nagy előnye, hogy megfelelő felbontás mellett stabil inverz feladatra vezet önkényes segédfeltételek kikötése nélkül.
A jelen kutatási pályázat keretében a sorfejtéses inverziós eljárás szisztematikus kiterjesztését tervezzük a gravitációs, a mágneses, az egyenáramú geoelektromos, magnetotellurikus és a szeizmikus geofizikai kutatómódszerek területére lehetőség szerint 2D és 3D földtani szerkezetek vonatkozásában, vagyis ezen nemzetközileg is sikeres kutatási irány teljes kibontását, részletes kidolgozását tervezzük. A tervezett kutató munka során mind a direkt, mind pedig az inverz feladat megoldásainak fejlesztésével foglalkozunk. Emellett a sorfejtéses inverzió alkalmazása felszín alatti vizekkel kapcsolatos modellezési problémák megoldásában új perspektívát hozhat a megbízhatósági és pontossági jellemzők várható erőteljes javításában.
Fontos kiemelni, hogy több PhD hallgató munkája is kapcsolódik a tervezett kutatásainkhoz.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A jelenlegi nemzetközi inverziós fejlesztések során - bonyolult (2D ill. 3D) földtani szerkezetek kutatásában elfogadott gyakorlat, hogy a direkt feladat véges elemekre, vagy véges differenciákra alapozott diszkretizálása egyben az inverz feladat változóit is meghatározza (pl. cellánként egy-egy változó), ami 3D szerkezetben több százezer ismeretlenre vezet. Így az inverz feladat jelentősen alulhatározott, aminek megoldásához önkényes, a fizikai problémától független segédfeltételek bevezetésére van szükség (pl. két szomszédos cella között a fizikai paraméter eltérése nem lehet nagyobb, mint egy előre megadott érték). A nem-fizikai feltételek az eredményt jelentősen befolyásolják, torzítják ill. "elkentté teszik" a földtani szerkezet „képét”, erősen csökkentve ezáltal az inverzió felbontóképességét.
A kiinduló hipotézis: a probléma az inverz feladat alulhatározottságában van, ezért bonyolult földtani szerkezetek esetén is el kell érni a túlhatározottságot. A pályázó kutatók által bevezetett sorfejtéses inverzió módszerével a probléma megoldható. A módszer lényege: a földtani szerkezetek helyfüggő paramétereinek diszkretizálását sorfejtéses eljárással végezzük és az inverz feladatot a sorfejtési együtthatókra fogalmazzuk meg. Ezáltal a kevesebb ismeretlen miatt az inverz feladat túlhatározott lesz, és nincs szükség önkényes(simító) feltételek bevezetésére.
Megoldandó kérdés a gravitációs, a mágneses, az egyenáramú geoelektromos, magnetotellurikus és a szeizmikus geofizikai kutatómódszerek területén egyaránt: a sorfejtéses inverzió módszerével biztosított túlhatározottság mellett megfelelő felbontóképessége legyen az eljárásnak.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A geofizikai adatok mérése rendszerint igen költséges, ezért az adatokban foglalt, a földtani szerkezeteket jellemző paraméterekre vonatkozó információ minél pontosabb, részletesebb kibontása („kiolvasása”) alapvető követelmény, amelyre a geofizikai értelmezés, ill. geofizikai inverzió módszereit fejlesztő kutatók mindig kiemelt figyelemmel ügyeltek. A pontosság, az alkalmazott módszerek felbontó képességének javítása azért is fontos, mert a mérési adatok alapján meghatározott földtani szerkezet paramétereiből származtatott adatok (pl. ásványvagyon becslés) valóságtól eltérő volta jelentős gazdasági veszteségeket okozhat.
A jelen kutatási pályázat keretében a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszéknek pályázó kutatói által bevezetett sorfejtéses inverziós eljárás szisztematikus kiterjesztését tervezzük a gravitációs, a mágneses, az egyenáramú geoelektromos, a magnetotellurikus és a szeizmikus geofizikai kutatómódszerek területére bonyolult (2D és 3D) földtani szerkezetek vonatkozásában. A módszer segítségével a jelenlegi nemzetközi kutatási gyakorlatban alkalmazott eljárásokhoz képest lényegesen javítható az értelmezés (geofizikai inverzió) pontossága és megbízhatósága. Ezáltal megteremthető a tudományos alapja a geofizikai értelmezési pontossága növelésének, ami közvetlenül is realizálható gazdasági hasznossággal bír.
A kifejlesztendő gravitációs, a mágneses, az egyenáramú geoelektromos, MT és a szeizmikus geofizikai inverziós eljárások a geofizika, általánosabban a földtudomány belső fejlődését szolgálják. Ugyanakkor a sorfejtéses diszkretizáció módszerével a Fourier transzformáció egy új, inverziós alapú megfogalmazása is lehetővé válik. Erre vonatkozó előzetes eredményeink azt mutatják, hogy az új eljárással kiemelkedő zajelnyomás valósítható meg. Ennek a jelentősége a geofizikai adatfeldolgozáson messze túlnyúlik, és ezt a tervezett kutatás során (alapkutatási szempontból, a képfeldolgozással is összefüggésben) vizsgálni tervezzük. Fontos új eredményeket várunk az általunk kifejlesztett inverziós Fourier transzformációnak a jelen projektben tervezett kétváltozós általánosításától, mivel az új módszer zajelnyomó képessége kiemelkedő gyakorlati jelentőségű lehet.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az ásványi nyersanyagok felkutatása geofizikai mérések adatainak kiértékelése, értelmezése alapján hatékonyan végezhető. Az adatok mérése rendszerint igen költséges, ezért az adatokban foglalt, a földtani szerkezeteket jellemző paraméterekre vonatkozó információ minél pontosabb kibontása („kiolvasása”) alapvető követelmény. Ebből adódóan fontos feladat a geofizikai értelmezés (ill. geofizikai inverzió) módszereinek fejlesztése, a pontosság és a felbontó képességének javítása. Fontos ez azért is, mert a mérési adatok alapján meghatározott földtani szerkezet paramétereiből származtatott adatok (pl. ásványvagyon becslés) valóságtól eltérő volta jelentős gazdasági veszteségeket okozhat.
A jelenlegi nemzetközi inverziós kutatások során az adatok értelmezését szolgáló ún. geofizikai inverziós módszerek jelentősen alulhatározottak, azaz a mérési adatok számát messze meghaladóan több ismeretlent tartalmaznak. A feladat ezáltal csak kiegészítő (a fizikai problémától független, önkényes) feltételek bevezetésével oldható meg. Ezek a feltételek rendszerint erősen torzítják az eredményt. A Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszéknek pályázó kutatói a feladat megoldása érdekében új módszert dolgoztak ki az ún. sorfejtéses inverziót, amellyel elérhető, hogy az inverz feladat jelentősen túlhatározott legyen önkényes segédfeltételek kikötése nélkül.
A Pályázók a sorfejtéses inverziós eljárás szisztematikus kiterjesztését tervezik a gravitációs, a mágneses, az egyenáramú geoelektromos és a szeizmikus geofizikai kutatómódszerek területére bonyolult földtani szerkezetek vonatkozásában. Ezáltal ezen nemzetközileg is sikeres kutatási téma teljes kibontása, részletes kidolgozása valósul meg.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Applicant researchers of the Department of Geophysics of University of Miskolc have been working effectively, also internationally acclaimed for decades by researching geophysical inversion methods to extract information – that has reference to the parameters of geological structures - from geophysical data. Accentuated endeavor in the researches of our Department is to develop algorithms that give stable parameter estimation and in the interest of this we defined a new direction of research. The essence of these methods are the discretization of location dependent parameters of the complex (2D or 3D) geological structures with series expansion based method and the inverse problem will be defined by the expansion coefficients. Hereby the inversion will be overdetermined. The significant advantage of the method is that by adequate resolution it leads to stable inverse problem without arbitrary auxiliary conditions.
In the frame of the present research tender the systematic extension of the series expansion based inversion method is planned to the field of gravitationally, magnetic, direct current geoelectric and seismic research methods preferably in respect of 2D and 3D geological structures. The plan is to evolve and develop in detail this internationally prosperous research subject. Besides this the application of series expansion based inversion method can bring a new perspective in the solution of the groundwater modeling problems by the excepted robust improvement of accuracy and reliability parameters.
Note, that the planned research activites can support and intensify the PhD research work of three PhD students involved into the project.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

In the current inversion developments it is an accepted practice in that the finite elements or finite difference based discretization of the direct problem defines the variables of the inverse problem which eventuate more than hundred thousand unknowns in case of 3D structures. Accordingly the inverse problem is significantly underdetermined and for the solution, auxiliary conditions need to be introduced that are arbitrary and independent from the physical problem. The non-physical conditions significantly influence the result, distort the image of the geological structure and strongly decrease the resolving power of the inversion.
The starting hypothesis: the problem is in the underdetermination of the inverse problem therefore overdetermination need to be achieved in case of complex (2D or 3D) geological structures. The problem can be solved with the series expansion based inversion method that is introduced by the applicant researchers of the Department of Geophysics of University of Miskolc. The essence of the method: discretization with series expansion based method and the inverse problem will be defined by the expansion coefficients. Therefore the significant overdetermination of the inverse problem can always be achieved, so introduction of arbitrary auxiliary conditions are not required for the solution of the problem.
Question to be examined in the field of gravitationally, magnetic, direct current geoelectric and seismic research methods is that besides the overdetermination ensured by the series expansion based inversion method (take into consideration the equivalence of each direct problems), how can adequate resolving power be achieved.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Usually geophysical data measurements are expensive therefore the basic requirement is a more accurate, detailed readout of information from data that has reference to the parameters of geological structures. Designing researchers of geophysical interpretation and geophysical inversion methods always pay accentuated attention to this. The correction of accuracy and resolving power of the applied method is significant because the parameters of geological structure defined by the measured data derives data dissimilar from reality what can cause significant economic losses.
In the frame of the present research tender the systematic extension of the series expansion based inversion method - developed by the applicant researchers of the Department of Geophysics of University of Miskolc - is planned to the field of gravitationally, magnetic, direct current geoelectric and seismic research methods in respect of complex (2D and 3D) geological structures. The interpretation and the accuracy of the geophysical inversion as well as the reliability substantially corrigible by means of this method compared to the applied methods of the current international research practice. Hereby the enhancement of accuracy for the geophysical interpretation can be created in scientific basis what has directly realizable economic benefit.
Gravitationally, magnetic, direct current geoelectric and seismic inversion methods to be developed serve the innovation of geophysics, more generally the inner development of earth sciences. While a new inversion based definition of Fourier transformation becomes possible by the series expansion based discretization method. Our previous results (Vass and Dobróka, Magyar Geofizika, 50(4) pp.141-152) show that outstanding noise suppressing can be realized. The significance of this goes beyond on geophysical data processing and along the planned research (in sight of basic research, in connection with image processing) it will be investigated. Important new results expected from binary generalization of the single-variable inversion Fourier transformation in the current project because the noise suppression ability of the method could be an outstanding importance in the practice.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The exploration of mineral resources can be effectively carried out by the evaluation and interpretation of geophysical measurement data. Geophysical data measurements are expensive therefore the basic requirement is a more accurate extraction of information from data that has reference to the parameters of geological structures. Consequently it is a relevant task to develop geophysical interpretation (respectively geophysical inversion) methods and the improvement of accuracy and resolving power.
During the current international researches of inversion methods the so-called geophysical inversion methods serve the interpretation of data are significantly underdetermined therefore they contains much more unknowns than measured data. The problem can only be solved by the introduction of additional (independent from the physical problem) conditions. Usually these conditions strongly distort the result. To achieve the significant overdetermination of the inverse problem without introducing arbitrary auxiliary conditions the applicant researchers of the Department of Geophysics of University of Miskolc developed a new method, the so-called series expansion based inversion method.
The applicants are planning the systematic extension of the series expansion based inversion method to the field of gravity, magnetic, direct current geoelectric, magnetotelluric and seismic research methods in respect of complex geological structures. Thereby this internationally successful research topic evolves completely and the detailed elaboration is realized.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A mérési adatok mindig mérési hibával (zaj) terheltek. A zajok torzító hatása az adatok feldolgozása és értelmezése során jelentősen csökkenthető olyan módszerek alkalmazásával, amelyekben az adatok száma (rendszerint jelentősen) meghaladja az értelmezés keretében meghatározandó ismeretlenek számát. A projektben sorfejtéses diszkretizációra alapozott inverziós eljárások fejlesztését végeztük a geofizikai kutatások fő területeit jelentő gravitációs, mágneses, szeizmikus, egyen- és váltóáramú geoelektromos/elektromágneses valamint mélyfúrási geofizikai módszerek területén. A kifejlesztett módszereket teszteltük, pontosságukat és megbízhatóságukat a modelltérbeli kovariancia és korrelációs paraméterekkel jellemeztük. A módszerfejlesztés során az Iteratív Újrasúlyozás módszerét (IRLS) alkalmaztuk a robusztus Steiner súlyok bevonásával. A projekt egy éves hosszabbítása során főként a sorfejtéses inverzió mélyfúrási geofizikai kiterjesztésével foglalkoztunk. A kutatás eredményeit 25 referált folyóirat cikkben és két könyvfejezetben publikáltuk. 9 publikációnk impakt faktoros nemzetközi folyóiratokban jelent meg (az impakt faktorok összege 14.648). A 9 cikk közül négyet Q1 kategóriás folyóiratban publikáltunk (ezek közül 2 D1 kategóriás).
kutatási eredmények (angolul)
The measured data are always contaminated by noise (measurement errors). An important tool to reduce the influence of noise to the interpretation/inversion accuracy is to increase the overdetermination rate (number of data relative to number of inversion unknowns). In the project – as a tool ensuring sufficient overdetermination - the series expansion based inversion methods were developed to process and interpret the data of various geophysical methods (gravity, magnetism, seismics, DC geoelectric, magnetotelluric, induced polarization and borehole geophysics). The new inversion methods together their accuracy and reliability were tested using covariance and correlation characteristic calculated in the model space. In most of the methods we used Iteratively Reweighted Least Squares algorithm applying Steiner weights (developed in the framework of the Most Frequent Value method). The project was prolonged one year in which we extended our investigations to series expansion based inversion of borehole geophysical data and some geostatistical methods which were developed for increasing the stability and accuracy of the inversion. A total of 25 full papers in refereed journals and two peer-reviewed book chapters were published in the project period. 9 of the papers were published in international journals with impact factor (the sum of impact factors is 14.648), 4 of them are in Q1 category (2 of them belongs to D1).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109441
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó Norbert Péter, Dobróka Mihály, Kavanda Réka: Cluster analysis assisted float-encoded genetic algorithm for a more automated characterization of hydrocarbon reservoirs, INTEL CONT AUTOMAT 4: (4) pp. 362-370., 2013
Dobróka Mihály, Somogyiné Molnár Judit, Szűcs Péter, Turai Endre: Pressure dependence of seismic Q – a microcrack-based petrophysical model, NEAR SURF GEOPHYS 12: (3) pp. 427-436., 2014
M. Dobróka, H. Szegedi, J. Somogyi Molnár, P. Szűcs: On the Reduced Noise Sensitivity of a New Fourier Transformation Algorithm., MATH GEOSCI 47: (6) 679-697, 2015
Dobróka Mihály, Szabó NorbertPéter: Well Log Analysis by Global Optimization-based Interval Inversion Method, In: Cranganu Constantin, Luchian Henri, Breaban Mihaela Elena (szerk.) (szerk.) Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences. Cham (Svájc): Springer International Publishing, 2015. pp. 245-268.
9, 2015
Lajos Völgyesi, Gyula Tóth, Mihály Dobróka: Inversion Recostruction of 3D gravity potential function encluding vertical deflections, GEOSCIENCES AND ENGINEERING 4: (6) pp. 81-92., 2015
Prácser E, Dobróka M: Magnetotellurikus adatok sorfejtéses inverziója, MAGYAR GEOFIZIKA 56: (2) pp. 97-107., 2015
Somogyiné Molnár Judit, Kiss Anett, Dobróka Mihály, Szűcs István: An automatic test system to measure acoustic velocity data to prove the applicability of the new rock physical model, GEOSCIENCES AND ENGINEERING 4: (6) pp. 22-35., 2015
Kiss A.: How overdetermination and start model influence the estimation accuracy of an acoustic rock physical model, GEOSCIENCES AND ENGINEERING: A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC 4: (7) pp. 59-74., 2015
Kiss Anett, Dobróka Mihály, Turai Endre, Somogyiné Molnár Judit: Laboratory induced polarization data processed with series expansion inversion, GEOSCIENCES AND ENGINEERING 5: (8) 111-123, 2017
M Dobróka, H szegedi, P Vass: Inversion-Based Fourier Transform as a New Tool for Noise Rejection, In: Goran S Nikolic, Milorad D Cakic, Dragan J Cvetkovic (szerk.) (szerk.) Fourier Transforms - High-tech Application and Current Trends. Rijeka: InTech Open Access Publisher, 2017. pp. 3-23., 2017
N P Szabó, M Dobróka: Robust estimation of reservoir shaliness by iteratively reweighted factor analysis, GEOPHYSICS 82: (2) D69-D83, 2017
Somogyiné Molnár Judit, Dobróka Mihály, Kiss Anett: Measuring and interpreting P and S wave velocity data – an application of a new petrophysical model, In: 79th EAGE Conference & Exhibition 2017 . Paris, Franciaország, 2017.06.12-2017.06.15. Kiadvány: 2017. Paper We P9 01. , 2017
Utku Kale, Mihály Dobróka: AN INTRODUCTION TO ROBUST TOMOGRAPHY METHODS, GEOSCIENCES AND ENGINEERING 5: (8) 98-110, 2017
Kiss A, Turai E, Pethő G, Dobróka M: Gerjesztett polarizációs laboratóriumi mérések inverziós feldolgozása, MAGYAR GEOFIZIKA 57: (3) 98-105, 2016
Somogyiné Molnár Judit, Kiss Anett, Dobróka Mihály: Joint Inversion Based P/S Wave Velocity Data Processing to Test a New Rock Physical Model Describing Acoustic Hysteresis, In: Near Surface Geoscience 2016 . Barcelona, Spanyolország, 2016.09.04-2016.09.08. Kiadvány: European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), 2016. Paper We 22P2 22. , 2016
Szegedi Hajnalka, Kiss Anett, Dobróka Mihály, Somogyiné Molnár Judit: A New Procedure of Reduction to Pole of Magnetic Data - Improved Noise Rejection Capability, In: Near Surface Geoscience 2016 . Barcelona, Spanyolország, 2016.09.04-2016.09.08. Kiadvány: European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), 2016. Paper We 22P2 27. , 2016
Dobróka M, Szegedi H: On the Generalization of Seismic Tomography Algorithms, AM J COMPUT MATH 4: (1) 37-46, 2014
Dobróka Mihály, Somogyiné Molnár Judit, Szűcs Péter, Turai Endre: Pressure dependence of seismic Q – a microcrack-based petrophysical model, NEAR SURF GEOPHYS 12: (3) 427-436, 2014
H Szegedi, M Dobróka, J Somogyi Molnár: A New Robust Inversion Method Using Cauchy- Steiner Weights – And Its Application in Data Processing, In: Near Surface Geoscience 2014 - 20th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics . Athén, Görögország, 2014.09.15-2014.09.17. Kiadvány: Athens: Athens University of Economics and Business, Greece - PRIMA partnership, 2014. pp. 665-670., 2014
M Dobróka, H. Szegedi, J. Somogyi Molnár, P. Szűcs: On the Reduced Noise Sensitivity of a New Fourier Transformation Algorithm., MATH GEOSCI 46: (11004) 1-19, 2014
N P Szabó, M Dobróka, E Turai, P Szűcs: Factor analysis of borehole logs for evaluating formation shaliness:a hydrogeophysical application for groundwater studies, HYDROGEOL J 22: (3) 511-526, 2014
Somogyiné Molnár Judit, Kiss Anett, Dobróka Mihály: Petrophysical models to describe the pressure dependence of acoustic wave propagation characteristics, ACTA GEOD GEOPHYS 49: (4) 1-14, 2014
Somogyiné Molnár Judit, Kiss Anett, Dobróka Mihály: Rock physical model of the pressure dependence of elastic moduli., In: 76th EAGE Conference & Exhibition 2014 . Amsterdam, Hollandia, 2014.06.16-2014.06.19. Kiadvány: European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), 2014. Paper Th P06 06. , 2014
Somogyiné Molnár Judit, Kiss Anett, Dobróka Mihály: Modeling the acoustic hysteresis of P and S wave velocity, In: 76th EAGE Conference & Exhibition 2014 . Amsterdam, Hollandia, 2014.06.16-2014.06.19. Kiadvány: European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), 2014. Paper Tu P11 15. , 2014
Somogyiné Molnár Judit, Kiss Anett, Dobróka Mihály: Describing the Pressure Dependence of Lamé Coefficients on Coal Samples, In: Near Surface Geoscience . Athén, Görögország, 2014.09.14-2014.09.18. Kiadvány: 2014. Paper PA202. , 2014
Somogyiné Molnár Judit, Kiss Anett, Szegedi Hajnalka, Dobróka Mihály: Proving the Applicability of the Petrophysical Model Describing Acoustic Hysteresis of P and S Wave Velocities, In: Near Surface Geoscience . Athén, Görögország, 2014.09.14-2014.09.18. Kiadvány: 2014. Paper Tu PA209. , 2014
Szegedi H, Dobróka M: On the use of Steiner’s weights in inversion-based Fourier transformation: robustification of a previously published algorithm, ACTA GEOD GEOPHYS 49: (1) 95-104, 2014
Szegedi H, Dobróka M: Hilbert-transzformált előállítása inverziós alapú robusztus Fourier-transzformációval, MAGYAR GEOFIZIKA 55: (1) 21-29, 2014
Szegedi Hajnalka, Dobróka Mihály, Somogyiné Molnár Judit: New Robust Inversion Method Using Cauchy-Steiner Weights – And Its Application in Data Processing, In: Near Surface Geoscience . Athén, Görögország, 2014.09.14-2014.09.18. Kiadvány: 2014. Paper We PA115. , 2014
Somogyiné Molnár Judit, Dobróka Mihály, Bodoky Tamás: Explanation of pressure dependence of acoustic velocity based on the change of pore volume, GEOSCIENCES AND ENGINEERING 2: (3) 63-72, 2013
Á. Gyulai, P. Szűcs, E. Turai, M. K. Baracza and J. Fejes: Geoelectric Characterization of Thermal Water Aquifers Using 2.5D Inversion of VES Measurements, Surveis of Geophysics, 2016
Á. Gyulai, P. Szűcs, E. Turai, M. K. Baracza and J. Fejes: Geoelectric Characterization of Thermal Water Aquifers Using 2.5D Inversion of VES Measurements, Surveys of Geophysics, 2016
Szabó Norbert Péter, Dobróka Mihály: Exploratory Factor Analysis of Wireline Logs Using a Float-Encoded Genetic Algorithm, MATH GEOSCI online first: 1-19, 2017
Szegedi Hajnalka, Kiss Anett, Dobróka Mihály, Gyulai Ákos: Noise Rejection in Processing of Magnetic Data - 2D Fourier Transformation Treated as an Inverse Problem, In: 78th EAGE Conference and Exhibition 2016 . Wien, Ausztria, 2016.05.30-2016.06.02. Kiadvány: Houten: European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), 2016. Paper Tu P1 03. 78th EAGE Conference and Exhibition 2016, 2016
Kiss Anett, Somogyiné Molnár Judit: Rugalmassági paraméterek nyomásfüggésének vizsgálata kõszén mintákon, BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-BÁNYÁSZAT 149:(1) pp. 16-21., 2016
Somogyiné Molnár Judit, Kiss Anett: Modelling the pressure dependence of p wave velocity and porosity on sandstones, GEOSCIENCES AND ENGINEERING: A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC 2:(4) pp.47-58., 2015
Dobróka M, Szabó N P, Tóth J, Vass P: Interval inversion approach for an improved interpretation of well logs, GEOPHYSICS 81: (2) D163-D175, 2016
Dobróka Mihály, Somogyiné Molnár Judit: A new petrophysical model for acoustic hysteresis based on transverse wave velocity measurements, In: European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) (szerk.) (szerk.) 7th EAGE Saint Petersburg International Conference and Exhibition: Core and Fluid Analysis. Rock Physics and Geomechanics – Theory and Practice. Szentpétervár, Oroszország, 2016.04.11-2016.04.14. Kiadvány: Szentpétervár: EAGE Publishing, 2016. Paper 84266. (7th International Conference & Exhibition) ThP14, 2016
Gyulai Ákos, Ormos Tamás, Dobróka Mihály, Somogyiné Molnár Judit: Application of In-mine Geoelectric Methods for Detecting Tectonic Disturbances of the Coal Seam Structure, In: 78th EAGE Conference and Exhibition 2016 . Wien, Ausztria, 2016.05.30-2016.06.02. Kiadvány: Houten: European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), 2016. pp. 1-5. Paper Tu P3 04. 78th EAGE Conference and Exhibition 2016, 2016
Endre Turai, Mihály Dobróka, Ernő Prácser, Tamás Ormos, Ákos Gyulai: Interpretation of IP Measurements Using an Inversion Based TAU-Transform Method, In: Balkan Geophysical Society (szerk.) (szerk.) 8th Congress of the Balkan Geophysical Society . Chania, Görögország, 2015.10.04-2015.10.08. Kiadvány: 2015. Paper 26731. , 2015
Kiss Anett, Somogyiné Molnár Judit, Dobróka Mihály, Ormos Tamás, Gyulai Ákos: Effect of Pressure on Compression, Shear and Young's moduli, In: Balkan Geophysical Society (szerk.) (szerk.) 8th Congress of the Balkan Geophysical Society . Chania, Görögország, 2015.10.04-2015.10.08. Kiadvány: 2015. Paper 26698. , 2015
Prácser E, Dobróka M: Magnetotellurikus adatok sorfejtéses inverziója, MAGYAR GEOFIZIKA 56: (2) 97-107, 2015
Somogyiné Molnár Judit, Dobróka Mihály, Kiss Anett, Ormos Tamás, Gyulai Ákos, Prácser Ernő: Laboratory P and S wave Velocity Measurements to Confirm the Developed Petrophysical Model for Acoustic Hysteresis, In: Balkan Geophysical Society (szerk.) (szerk.) 8th Congress of the Balkan Geophysical Society . Chania, Görögország, 2015.10.04-2015.10.08. Kiadvány: 2015. Paper 26708. , 2015
Somogyiné Molnár Judit, Kiss Anett, Dobróka Mihály: Petrophysical models to describe the pressure dependence of acoustic wave propagation characteristics, ACTA GEOD GEOPHYS 50: (3) 339-352, 2015
Szabó Norbert Péter, Dobróka Mihály, Hursán László: Édesvíztárolók szivárgási paramétereinek meghatározása a Csókás-eljárás alkalmazásával, MAGYAR GEOFIZIKA 56: (2) 70-82, 2015
Szabó NP, Kormos K, Dobróka M: Evaluation of hydraulic conductivity in shallow groundwater formations: a comparative study of the Csókás’ and Kozeny–Carman model, ACTA GEOD GEOPHYS 50: (4) 461-477, 2015
Dobróka Mihály, Turai Endre: A gerjesztett polarizáció fenomenológiai értelmezése kőzetfizikai analógiák alapján (A phenomenological interpretation of induced polarization based on an analogy with previously developed rock physical models), MAGYAR GEOFIZIKA 58: (4) pp. 248-252., 2017
Kiss Anett, Dobróka Mihály: Kőzetfizikai modellek továbbfejlesztése a szeizmikus/akusztikus sebesség és a jósági tényező nyomásfüggésének leírására, MAGYAR GEOFIZIKA 58: (2) pp. 57-65., 2017

 

Projekt eseményei

 
2018-10-15 15:31:10
Résztvevők változása
2015-07-14 11:43:42
Résztvevők változása
2015-06-25 11:39:19
Résztvevők változása
2014-09-29 12:16:29
Résztvevők változása
vissza »