Az aquaporinok szerepe akut pankreatitiszben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109756
típus K
Vezető kutató Venglovecz Viktória
magyar cím Az aquaporinok szerepe akut pankreatitiszben
Angol cím The role of aquaporins in acute pancreatitis
magyar kulcsszavak aquaporinok, akut pankreatitisz, epesavak, alkohol, CFTR Cl- csatorna
angol kulcsszavak aquaporins, acute pancreatitis, bile acids, alcohol, CFTR Cl- channel
megadott besorolás
Biológiai rendszerek elemzése, modellezése és szimulációja (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)90 %
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Gasztroenterológia
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Hegyi Péter
Katona Máté
Zvara Ágnes
projekt kezdete 2013-10-01
projekt vége 2016-09-30
aktuális összeg (MFt) 9.180
FTE (kutatóév egyenérték) 4.35
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Ezen 3 éves projektben célul tűztük ki, hogy karakterizáljuk a vízcsatornák, vagy más néven aquaporinok (AQP-ok) élettani és kórélettani szerepét a pankreászban, mely hozzájárulhat a pankreászt érintő, gyulladásos betegség, az akut pankreatitisz (AP) pathomechanizmusának jobb megértéséhez illetve lehetséges célpontot jelenthet specifikus terápiák kifejlesztéséhez. Kísérleteink során igazoltuk: 1) az AQP-1, -3, és -5 izoformák jelenlétét mind mRNS mind pedig fehérje szinten, 3 humán duktális sejtvonalon (Capan-1, Panc-1 és Miapaca-2) 2) az AP kialakulásában szerepet játszó etiológiai tényezők közül az epesavak idő- és dózisfüggően csökkentették az AQP-ok mRNS és fehérje kifejeződését a Capan-1 sejteken, mely hatás reverzibilis volt 3) az epesavas kezelés hatására csökkent a Capan-1 sejtek vízáteresztő képessége. 4) az AQP-1 illetve -4 izoformák alapvető szerepet játszanak a duktális sejtek szekréciós folyamataiban. 5) az AQP-1 illetve -4 izoformák hiánya súlyosbítja a pankreatitisz lefolyását 6) CFTR génkiütött egerekben a Cl- csatorna hiánya csökkentette az AQP-1 expressziót 7) AQP-1 génkiütött egerekben csökkent a CFTR csatorna aktivitása Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy az AQP-ok fontos szerepet játszanak a pankreász normál működésének fenntartásában, továbbá csökkent vagy elégtelen működésük szerepet játszhat a pankreatitisz kialakulásában illetve a már kialakult betegség lefolyását súlyosbíthatja.
kutatási eredmények (angolul)
Our aim in this 3-years project was to characterize the physiological and pathological role of water channels, also known aquaporins (AQP-s) in the panreas. We believe, that our results may contribute to the better understanding of the pathomechanism of acute pancreatitis (AP) and provide a possible starting point for the development of specific therapy. We have shown: 1) the presence of AQP-1, -3, and -5 isoforms both at mRNA and protein levels in three, human ductal cell lines (Capan-1, Panc-1 and MiaPaCa-2) 2) bile acids, one of the major etiological factor in AP, time- and dose-dependently reduced the mRNA and protein expressions of AQP-s in the Capan-1 cells, and this effect was reversible 3) bile treatment decreased the water permeability of the Capan-1 cells 4) AQP-1 and -4 isoforms play a fundamental role in the secretion processes of the ductal cells 5) lack of the AQP-1 and -4 isoforms aggravate the severity of pancreatitis 6) expression of AQP-1 decreased in CFTR knock-out mice 7) CFTR activity reduced in the absence of AQP-1 Based on our results, we believe that AQPs play an important role in maintaining the normal pancreatic function. Decreased or insufficient expression of AQPs may play an important role in the development of AP and probably aggravate the progression of the disease.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109756
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Venglovecz V, Rakonczay Z Jr, Gray MA, Hegyi P.: Potassium channels in pancreatic duct epithelial cells: their role, function and pathophysiological relevance, Plfügers Arc-Eur J Physiol, 2014
Venglovecz V., Kemény V. L., Rakonczay Z. Jr., Zvara Á., Puskás L., Hegyi P: The effect of pancreatitis-inducing factors on the expression and function of AQPs in a pancreatic ductal cell line, Magyar Gasztroenterológiai Társaság 56. Nagygyűlése, Tihany, 2014
Venglovecz V., Kemény V. L., Rakonczay Z. Jr., Zvara Á., Puskás L., Hegyi P.: Expression of aquaporins in pancreatic ductal cells., Pancreatology; 2014 Vol. 14, Issue 3, S79, 2014
V. Venglovecz, V.L. Kemény, Z. Rakonczay, Jr., Á. Zvara, L. Puskás, P. Hegyi: Pathophysiological Relevance of Aquaporins in Pancreatic Ductal Cells, Pancreas, 2014
vissza »