Célzott növényi szekunderanyag izolálások új farmakológiailag aktív természetes vegyületek felkutatására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109846
típus K
Vezető kutató Hohmann Judit
magyar cím Célzott növényi szekunderanyag izolálások új farmakológiailag aktív természetes vegyületek felkutatására
Angol cím Targeted isolation of secondary plant metabolites to discover new pharmacologically active natural compounds
magyar kulcsszavak természetesanyag kémia; szerkezetmeghatározás; bioaktivitás követett izolálás
angol kulcsszavak natural product chemistry; structure determination; bioactivity-guided isolation
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Gyógyszerkémia
Kísérletes gyógyszertan, gyógyszerkutatás (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Gyógynövény- és Drogismeret
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Farmakognóziai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Csupor Dezső
Csupor-Löffler Boglárka
Forgó Péter
Hajdú Zsuzsanna
Háznagy-Radnai Erzsébet dr.
Jakab Gusztáv
Jedlinszki Nikoletta
Kele Zoltán
Kiss Tivadar
Lajter Ildikó
Liktor-Busa Erika
Orbán-Gyapai Orsolya
Rédei Dóra
Veres Katalin
Zomborszki Zoltán Péter
Zupkó István
projekt kezdete 2013-09-01
projekt vége 2017-09-30
aktuális összeg (MFt) 27.832
FTE (kutatóév egyenérték) 18.19
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A természetes vegyületek ma is fontos szerepet játszanak a gyógyszerkutatásban páratlan szerkezeti diverzitásuknak, meglepő, gyakran igen komplex szerkezetüknek köszönhetően. Jól ismert tény, hogy a természetes vegyületek között nagyobb arányban fordulnak elő gyógyszerfejlesztés számára ígéretes, molekulák mint a szintetikumok körében. A természetes anyag kutatás további előnye, hogy az új hatóanyagok felfedezését etnofarmakológiai ismeretek is támogatják. Munkacsoportunk tevékenysége ezen a területen mintegy 3 évtizedes múltra tekint vissza, kutatásaink eredményességét mutatja, hogy 2012-ben gyógyszerként engedélyezték az ingenol-3-angelátot (Picato), melyet a forrásnövényből elsőként írtunk le. Ilyen irányú kutatásainkat folytatva célunk növényi kivonatok és kinyerni kívánt vegyületek ésszerű kiválogatásával olyan növényi szekunderanyagok előállítása, melyek a gyógyszerkutatás számára perspektivikusak. Irodalmi adatok, népgyógyászati ismeretek mellett szkrínvizsgálatok eredményeit szeretnénk figyelembe venni a vizsgálandó fajok kiválasztásánál, illetve kromatográfiával kapcsolt spektroszkópiával törekszünk meggyőződni arról, hogy ténylegesen új vegyületeket tartalmaznak az aktívnak talált növényi kivonatok. Munkánk során kiemelten Magyarországon előforduló Asteraceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Euphorbiaceae, Thymelaeaceae, Ranunculaceae családba tartozó fajokat kívánunk tanulmányozni, kihasználva kiváló hazai flóra adottságainkat, a flóragazdagságot és a kémiai szempontból még vizsgálatlan vagy csak részlegesen analizált fajok magas részarányát. A pályázat épít munkacsoportunk eredményesen művelt hatóanyag-izolálási hagyományaira és széles kapcsolatrendszerére.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Jelen kutatások arra a kérdésre keresik a választ, hogy miként nyerhetők Magyarországon előforduló növényfajokból olyan természetes molekulák, amelyek gyógyszerkutatások vezérmolekuláivá válhatnak. Olyan vegyületeket kívánunk izolálni, amelyek szerkezeti újdonságot hordoznak, és sejtes alapú, enzimatikus és elektrofiziológiai szűrővizsgálatokban hatásosnak mutatkoznak. A kutatások eredményeként egy növényi kivonat adatbázist fogunk létrehozni illetve bővítjük intézetünk természetes anyagokból álló vegyülettárát. A kivonatok illetve tisztított anyagok később más farmakológiai vizsgálatokban is felhasználhatóak lesznek. Elsősorban Magyarországon előforduló, korábban még nem vagy nem kimerítően vizsgált növényfajokat tervezünk tanulmányozni. A szűrővizsgálatokban hatásosnak mutatkozó kivonatok vegyületeit különféle kromatográfiás módszerek (CC, VLC, CPC, RPC, PTLC, MPLC, HPLC) segítségével nyerjük ki, az izolálás egyes lépéseit farmakológiai tesztekkel követve. A tiszta anyagok szerkezetét spektroszkópiai vizsgálatok (UV, 1D-, 2D-NMR, MS, HRMS) segítségével határozzuk meg. A feladatok elvégzésének személyi háttere a pályázatban résztvevő kutatók révén biztosított, infrastrukturális feltételei adottak. A tervezett munkafolyamat biztosíthatja, hogy a projekt alapkérdésének megfelelően eljussunk a növénytől az ígéretes vezérmolekulákig.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A projekt eredményeként új biológiailag aktív természetes vegyületeket ismerhetünk meg, amelyek új gyógyszerek fejlesztésének kiindulási anyagai vagy modellvegyületei lehetnek. Mivel a vegyületek növényekből történő előállítása farmakológiai vizsgálatokkal követett módon történik, feltételezhetően olyan bioaktív molekulákat fogunk megismerni, amelyek krónikus betegségek (gyulladásos, daganatos és szív- érrendszeri megbetegedések) terápiája és megelőzése szempontjából perspektivikusak, és gyógyszerkutatások ígéretes vezérmolekuláivá válhatnak. Amennyiben hasonló szerkezetű vegyületeket sikerül előállítanunk, hatás-szerkezet összefüggések értékelésekre is sor kerül.
Ezen felül a növényekből megismert vegyületek alkalmasak lehetnek arra, hogy értékeljük népgyógyászati vagy fitoterápiás felhasználásukat, és javaslatot tegyünk lehetséges innovatív növényi termékfejlesztésekre. A növényi metabolitok feltárása továbbá értékes információt szolgáltathat kemotaxonómiai értékelésekhez, kiváltképpen, ha korlátozott előfordulású, specifikus anyagokról van szó. Szerkezetileg rokon vegyületek kimutatása keletkezésükre, azaz bioszintézis utakra enged következtetni. A bonyolult multikirális molekulák esetenként szerkezetvizsgálati, analitikai módszerek fejlesztésénél, alkalmazhatóságuk bemutatásánál modellként szerepelhetnek.
A kutatási eredményeket konferenciákon és rangos külföldi folyóiratokban tervezzük közzé tenni. Vizsgálataink fiatal kutatók és hallgatók bevonásával történnek, így programunk PhD értekezések, TDK pályamunkák, szakdolgozatok, tudományos prezentációk kidolgozásával hozzájárulunk a graduális és posztgraduális képzéshez.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A gyógynövények felhasználása különféle betegségek gyógyítására egyidős az emberiség történetével, a növényi anyagok tiszta formában gyógyszerként való alkalmazása pedig mintegy két évszázados múltra tekint vissza. Napjainkban is kifejlesztésre kerülnek új növényi hatóanyagokat vagy tisztított extraktumokat tartalmazó gyógyszerek, és igen népszerűek a nem gyógyszerként forgalmazott gyógynövénytermékek is. A közvetlen felhasználás mellett a természetes hatóanyagok a gyógyszeripari kutatások területén igen fontosak, mivel modellként szolgálnak a szintetikus kémia számára új gyógyszerek tervezésénél.
Jelen pályázatban célkitűzésünk új, gyógyászati szempontból ígéretes vegyületek felfedezése növényekből. Olyan Magyarországon előforduló növényfajokat szeretnénk vizsgálni, amelyeket farmakológiai tesztelések eredményei, illetve népgyógyászati és előzetes szakirodalmi ismeretek alapján választunk ki. Ezen adatok alapján szelektált növényfajokból a hatásos molekulákat hatástani tesztekkel követett módon izoláljuk. Az igen összetett, sokkomponensű kivonatokból a vegyületeket tiszta formában előállítjuk, és meghatározzuk kémiai szerkezetüket. Az így nyert anyagokat részletes farmakológiai vizsgálatok céljára átadjuk a velünk együttműködésben álló egyetemi kutatóintézeteknek és partnereknek.
Munkánkkal várhatóan különféle krónikus betegségek (gyulladásos kórképek, szív- érrendszeri panaszok, rák, stb.) ellen hatásos, vagy a betegségek megelőzésében használható új gyógyszerek kifejlesztéséhez járulunk hozzá.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In our days natural products play an important role in drug discovery and development because of their unmatched structural diversity, amazing, and often complex structures. It is well known that the hit rate of pharmacologically active compounds is much more higher in case of natural products than in case of synthetic compounds. Further benefit of natural product research is that the drug discovery process is supported by ethnopharmacological knowledges, too. Research activity of our workgroup on this field has a 30 years tradition, the success of our work can be demonstrated primarily by the approval of ingenol 3-angelate (Picato) in 2012 as a drug; this compounds was first isolated by our group from the source plant.
In continuation of our research activity, the present project aims to perform purposeful research by rational selection of plant extracts and secondary plant metabolites to be isolated. Literature data, ethnomedicinal knowledge and results of screenings will be considered for selection of plant species. Moreover, chromatographic methods coupled with spectroscopy will be used for checking the novelty of the compounds and exclude active substances, which have already been studied.
Primarily Hungarian Asteraceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Euphorbiaceae, Thymelaeaceae and Ranunculaceae species will be analysed in frame of the project, taking advantage of the outstanding facilities and richness of Hungarian flora and the high ratio of chemically uninvestigated or only partly studied species. Long traditions of our workgroup on the field of natural products isolation and our broad cooperations serve the basis of the project.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The basic question of the present project is: how can be gained from Hungarian plants natural compounds, which may be lead molecules for drug developments. We are intended to isolate compounds, which represent structural novelty and possess activity in cell based, or enzymatic or electrophysiological bioassays. As results of this project we are attempted to generate a plant extract library and to expand the natural compound library, presently available in our department. The extracts and new chemical entities will be offered later for other pharmacological investigations, too. First of all uninvestigated or poorly studied plants occurring in Hungary will be analysed. Compounds will be isolated from extracts exhibiting efficacy in the used tests, with the aid of different chromatographic methods (CC, VLC, CPC, RPC, PTLC, MPLC, HPLC) by guidance of bioassay. The structures of the purified compounds will be determined by means of spectroscopic methods (UV, 1D-, 2D-NMR, MS, HRMS). The personal background of the project is guaranteed by the participating researchers and the infrastructural background is also given in Department of Pharmacognosy for the fulfilment of the presented tasks. The planned work warrants that - according to the basic question of the project - we will able to perform a research from plants to the lead molecules.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

As a result of the project new biologically active natural compounds will be discovered, which either as starting materials or as model compounds may be contribute to developments of new drugs.
As the isolation process will be guided by pharmacological investigations presumably such compounds will be gained which are perspective molecules of drug developments for treating and prevent chronic diseases (inflammation, cardiovascular diseases and cancer), and therefore may be promising lead compounds. If compounds with similar structures will be isolated, structure-activity relationships will also be studied. Moreover, compounds isolated from a plant extract may be suitable for better understanding the use of the plant in the ethnomedicine or in the phytotherapy. Utilization of the results in innovative development of herbal medicinal products may also be possible.
In addition, recognition the secondary metabolite profile of the plant hopefully will provide information for biogenetic considerations, especially in case of rarely occurring compounds. Identification of structurally related compounds will enable us to take chemotaxonomic conclusions for the studied species and for biosynthetic pathways. Complex multi-chiral molecules may serve as models for elaboration and validation of new analytical of methods and structure determination methods.
The results will be presented on international and national conferences as lectures and posters, and published in leading international journals. In the project young researchers will also be involved, thus it will contribute to the education at undergraduate and graduate level with elaboration of dissertations, diploma works and conference presentations.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Medicinal plants have been used for millennia as one of the main sources of therapeutic agents for mankind. The medicinal use of plant-derived compounds in pure form has a two-century-long history. Nowadays the development of new drugs containing plant-derived compounds or purified plant extracts is continued, furthermore, other (non-drug type) herbal medicinal products are also very popular. Besides the direct utilization, natural products are important for the pharmaceutical industry, since they serve as model for synthetic chemistry in drug design.
The present project aims at discovering new plant-derived compounds promising for medicinal use. First of all the study of Hungarian plants is planed which will be selected with regard to pharmacological tests, ethnopharmacological and literature data. The active compounds will be prepared from the plants by guidance of bioassay. The compounds will be isolated in pure form from the very complex multi-component extracts and their structures will be then determined. The compounds will be offered for further detailed pharmacological investigations to our cooperative academic partners. Hopefully our work can contribute to the development of new drugs suitable for healing or preventing different chronic diseases (inflammation, cardiovascular disorders, cancer, etc.).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Jelen projekt célja magyarországi növényfajokban előforduló új bioaktív növényi szekunderanyagok felfedezése volt. Biológiai és kémiai szűrővizsgálatok eredményeit, népgyógyászati ismereteket és irodalmi adatokat vettünk figyelembe a növényfajok kiválasztásánál. Asteraceae, Elaeagnaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Juncaceae, Lamiaceae, Papaveraceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rutaceae, Scrophulariaceae és a Solanaceae növénycsaládokba tartozó fajok álltak a kutatások fókuszában, valamint néhány Basidiomycetes és Ascomycetes osztályba tartozó makrogomba. Modern extrakciós és elválasztási módszerek kombinálásával 24 növényfajból összesen 187 vegyületet, köztük 54 új anyagot nyertünk ki, és spektroszkópiai vizsgálatokkal meghatároztuk a szerkezetüket. Az izolált vegyületek különféle kémiai osztályba tartoznak (terpének, alkaloidok, peptidek, amidok és fenolos anyagok), közülük több vegyület ígéretes biológiai aktivitást – gyulladáscsökkentő, antimikrobiális, antiproliferativ, ioncsatorna gátló, fájdalomcsillapító, MDR módosító, TRPV1 antagonista – mutat. Munkánk során olyan molekulákat fedeztünk fel, amelyek további in vivo állatkísérletes értékelésekre, mélyebb hatásmechanizmus vizsgálatokra érdemesek. A megismert vegyületek esetenként lehetőséget adtak arra, hogy értékeljük a növények népgyógyászati vagy fitoterápiás felhasználását, és növénytaxonómiai vagy bioszintézis utakra vonatkozó összefüggéseket tárjunk fel.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the present project was the discovery of new bioactive plant secondary metabolites from Hungarian plants. Results of bioactivity and chemical screenings, ethnomedicinal knowledge and literature data were considered for selection of plant species. Species of Asteraceae, Elaeagnaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Juncaceae, Lamiaceae, Papaveraceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rutaceae, Scrophulariaceae and Solanaceae families were in the focus of the research, together with some macrofungus belonging to Basidiomycetes and Ascomycetes classes. The isolation of the compounds was carried out with combination of modern extraction and separation techniques affording 187 compounds, including 54 new natural products from 24 plant species. The structures were determined by means of spectroscopic methods. The isolated compounds represent different chemical classes of plant metabolites (terpenes, alkaloids, peptides, amides and phenolic compounds). Some of them have promising biological activities, such as anti-inflammatory, antimicrobial, antiproliferative, ion channel inhibitory, analgesic, MDR modulatory and TRPV1 antagonist activities. Our experiments afforded molecules worthy for further in vivo animal studies, and detailed evaluation of their mode of action. Some compounds allowed the validation of ethnomedicinal and therapeutic uses of plants, and provided important information for plant taxonomy and biosynthetic considerations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109846
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vasas A, Lajter I, Forgo P, Kúsz N, Bózsity N, Zupkó I, Nagy N, Krupitza G, Frish R, Judit Hohmann: Sesquiterpenes from Neurolaena lobata with antiproliferative activity, 65th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Basel 03 - 07 Sep 2017, 1-PO-69, 2017
Kúsz N, Sátori G, Kincses A, Spengler G , Barina Z, Hohmann J, Rédei D: Novel MDR-modulating diterpenes from Euphorbia taurinensis, 65th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Basel 03 - 07 Sep 2017, 1-PO-97, 2017
Hajdú Z, Forgo P, Király G, Pinke G, Zupkó I, Hohmann J: Isolation and characterisation of chemical constituents of Filago vulgaris Lam., Pak J Pharm Sci (accepted), 2017
Háznagy-Radnai E, Fási L, Wéber E, Pinke G, Király G, Sztojkov-Ivanov A, Gáspár R, Hohmann J: Anti-inflammatory activity of Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. ex Willd. and isolation of iridoid and flavonoid compounds, Natural Product Communications (under review), 2017
Hajdú Z, Hohmann J, Forgo P, Máthé I, Molnár J, Zupkó I: Antiproliferative activity of Artemisia asiatica extract and its constituents on human tumor cell lines, Planta Med. 2014: 80,1692-1697., 2014
Oláh Z, Rédei D, Pecze L, Vizler C, Jósvay K, Forgó P, Winter Z, Dombi G, Szakonyi G, Hohmann J: Pellitorine, an extract of Tetradium daniellii, is an antagonist of the ion channel TRPV1, Phytomedicine 4: 44-49. (2017), 2017
Orbán-Gyapai O, Liktor-Busa E, Kúsz N, Stefkó D, Urbán E, Hohmann J, Vasas A: Antibacterial screening of Rumex species native to the Carpathian Basin and bioactivity-guided isolation of compounds from Rumex aquaticus, Fitoterapia 118: 101-106. (2017), 2017
Kiss T, Borcsa B, Orvos P, Tálosi L, Hohmann J, Csupor D: Diterpene lipo-alkaloids with selective activities on cardiac K+ channels, Planta Med. (közlésre elfogadva. doi: 10.1055/s-0043-109556., 2017
Tóth B, Chang FR, Hwang TL, Szappanos Á, Mándi A, Hunyadi A, Kurtán T, Jakab G, Hohmann J, Vasas A: Screening of Luzula species native to the Carpathian Basin for anti-inflammatory activity and bioactivity-guided isolation of compounds from Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott, Fitoterapia 116: 131-138. (2017), 2017
Roza O, Martins A, Hohmann J, Lai WC, Eloff J, Chang FR, Csupor D: Flavonoids from Cyclopia genistoides and their xanthine oxidase inhibitory activity, Planta Med. 82: 1274-1278. (2016), 2016
Rédei D, Kúsz N, Jedlinszki N, Blazsó G, Zupkó I, Hohmann J: Bioactivity-guided investigation of the anti-inflammatory activity of Hippophae rhamnoides fruits, Planta Med. (közlésre elfogadva) doi: 10.1055/s-0043-114424, 2017
Palici IF, Liktor-Busa E, Zupko I, Touzard B, Chaieb M, Urban E, Hohmann J: Study of in vitro antimicrobial and antiproliferative activities of selected Saharan plants., Acta Biologica Hungarica 66: 385-394., 2015
Tóth B; Liktor-Busa E; Kúsz N; Szappanos Á; Mándi A; Kurtán T; Urbán E; Hohmann J; Chang FR; Vasas A.: Phenanthrenes from Juncus inflexus with antimicrobial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 79: 2814-2823, 2016, 2016
Tóth B, Kúsz N, Forgo P, Bózsity N, Zupkó I, Pinke G, Hohmann J, Vasas A: Abietane diterpenoids from Sideritis montana L. and their antiproliferative activity, FITOTERAPIA 122, 90-94., 2017
Tuzun BS, Hajdu Z, Orban-Gyapai O, Zomborszki Z, Jedlinszki N, Forgo P, Kivcak B, Hohmann J: Isolation of chemical constituents of Centaurea virgata Lam. and xanthine oxidase inhibitory activity of the plant extract and compounds, Medicinal Chemistry 13: 498-502. 2017, 2017
Laczkó-Zöld E, Forgó P, Zupkó I, Sigrid E, Hohmann J: Isolation and quantitative analysis of physalin D in the fruit and calyx of Physalis alkekengi L., Acta Biol. Hung. 68: 300-309, 2017, 2017
Tóth B, Kúsz N, Csorba A, Kurtán T, Hohmann J, Vasas A: Isolation and characterization of new phenanthrenes from Juncus inflexus and their chemotaxonomic significance, Joint Natural Products Conference 2016 Copenhagen, 24-27 July, 2016, 2016
Vasas A, Tóth B, Kúsz N, Hwang TL, Cheng YB, Chang FR, Wu YC, Hohmann J: Anti-inflammatory activity of Luzula luzuloides and isolation of its compounds, Joint Natural Products Conference 2016 Copenhagen, 24-27 July, 2016, 2016, 2016
Kúsz N, Orvos P, Csorba A, Tálosi L, Chaieb Md , Hohmann J, Rédei D: Jatrophane diterpenes from Euphorbia guyoniana are new potent inhibitors of atrial GIRK channels, TETRAHEDRON 72:(37) pp. 5724-5728., 2016
Ványolós A, Dékány M, Kovács B, Krámos B, Bérdi P, Zupkó I, Hohmann J, Béni Z: Gymnopeptides A and B, Cyclic Octadecapeptides from the Mushroom Gymnopus fusipes, ORGANIC LETTERS 18:(11) pp. 2688-2691., 2016
Vasas A, Forgo P, Orvos P, Talosi L, Csorba A, Pinke G, Hohmann J: Myrsinane, Premyrsinane, and Cyclomyrsinane Diterpenes from Euphorbia falcata as Potassium Ion Channel Inhibitors with Selective G Protein-Activated Inwardly Rectifying I, JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 79:(8) pp. 1990-2004., 2016
Palici IF, Liktor-Busa E, Zupko I, Touzard B, Chaieb M, Urban E, Hohmann J: Study of in vitro antimicrobial and antiproliferative activities of selected Saharan plants., ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 66:(4) pp. 385-394., 2015
Rédei Dóra, Kúsz Norbert, Szabó Máté, Pinke Gyula, Zupkó István, Hohmann Judit: First phytochemical investigation of secondary metabolites of Euphorbia davidii Subils. and antiproliferative activity of its extracts, ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 66:(4) pp. 464-467., 2015
Hohmann J: Biological and chemical diversity of the Middle European flora - unexploited potency for drug discovery, ÍInternational Symposium on Natural Products for the Future 2016, 1-4 September, Tokushima, 2016
Borcsa B; Fodor L; Csupor D; Forgo P; Molnár VA Hohman J: Diterpene alkaloids from the roots of Aconitum moldavicum and assessment of Nav1.2 sodium channel activity of Aconitum alkaloids, Planta Med 80: 231-236, 2014
Csupor-Löffler B; Zupkó, I; Molnár J; Forgo P; Hohmann, J: Bioactivity-guided Isolation of Antiproliferative Compounds from the Roots of Onopordum acanthium, Nat Prod Commun 9: 337-340, 2014
Háznagy-Radnai E; Wéber E; Czigle Sz; Berkecz R; Csedő K; Hohmann J: Identification of Iridoids, Flavonoids and Triterpenes from the Methanolic Extract of Melampyrum bihariense A. Kern. and the Antioxidant Activity of the Extract, Chromatographia 77: 1153-1159, 2014
Lajter I; Vasas A; Béni Z; Forgo P; Binde M; Bochkov V; Zupkó I; Krupitza G; Frisch R; Kopp B; Hohmann J: Sesquiterpenes from Neurolaena lobata and Their Antiproliferative and Anti-inflammatory Activities, J Nat Prod 77: 576-582, 2014
Hajdú Zs; Martins A; Orbán-Gyapai O; Forgo P, Jedlinszki N; Máthé I; Hohmsnn J: Xanthine Oxidase-Inhibitory Activity and Antioxidant Properties of the Methanol Extract and Flavonoids of Artemisia Asiatica, Rec Nat Prod 8: 299-302, 2014
Hajdu Zs; Nicolussi S; Rau M; Lórántfy L; Forgo P; Hohmann J; Csupor D; Gertsch J: Identification of Endocannabinoid System-Modulating N‐Alkylamides from Heliopsis helianthoides var. scabra and Lepidium meyenii, J Nat Prod 77: 1663-1669, 2014
Lajter I; San-Po P; Vasas A;Forgo P, Hohmann J; Bauer R: Anti-inflammatory activity of Onopordum acanthium extracts and isolated compounds, 62nd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research - GA2014, Guinmaraes, Portugal, 2014
Csupor D; Kiss T; Hohmann J; Bauer R: Phytochemical and pharmacological research on Chinese and European Aconitum species, The 3rd Annual Meeting of GP-TCM RA; The Council Election; The 5th Annual Conference of the Speciality Committee of TCM Pharmaceutical Analysis of WFCMS. Konferencia hely, 2014
Rédei D, Boros K, Forgo P, Molnár J, Kele Z, Palinko I, Pinke Gy, Hohmann J: Diterpene constituents of Euphorbia exigua L. and multidrug resistance reversing activity of the isolated diterpenes, Chem. Biodivers. 12, 1214-1221, 2015
Orvos P, Virág L, Tálosi L, Hajdú Zs, Csupor D, Jedlinszki N, Szél T, Varró A, Judit Hohmann: Effects of Chelidonium majus extracts and major alkaloids on hERG potassium channels and on dog cardiac action potential - a safety approach., Fitoterapia 100, 156-165, 2015
Zana, A., Hajdú, Z., Jedlinszki, N., Máthé, I., Dombi, G., Hohmann, J.: Isolation and structural determination of new metabolites from Artemisia asiatica roots, Tetrahedron 71, 4817-4820, 2015
Lajter, I.; Pan, S.P.; Nikles, S.; Ortmann, S.; Vasas, A.; Csupor-Löffler, B.; Forgó, P.; Hohmann, J.; Bauer, R.: Inhibition of COX-2 and NF-κB1 gene expression, NO production, 5-LOX, and COX-1 and COX-2 enzymes by extracts and constituents of Onopordum acanthium, Planta Med. 81, 2170-1276, 2015
Vasas, A., Orvos, P., Tálosi, L., Forgo, P., Pinke, Gy., Hohmann, J.: Myrsinane and related diterpenes from Euphorbia falcata with selective potassium ion channel activity, 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Budapest, 23 - 27 August, 2015
Roza, O., Martins, A., Hohmann, J., Lai, W.C., Chang, F.R., Eloff, J., Csupor, D.: Polyphenols from Cyclopia genistoides and their xanthine oxidase inhibitory activity, 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Budapest, 23 - 27 August, 2015
Lajter, I., Kúsz, N., Hohmann, J., Vasas A.: Isolation, characterisation and chemotaxonomic significance of secondary metabolites from Polygonum persicaria L., 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Budapest, 23 - 27 August, 2015

 

Projekt eseményei

 
2017-06-29 10:19:23
Résztvevők változása
2016-01-05 15:09:33
Résztvevők változása
2015-06-26 16:38:08
Résztvevők változása
2013-07-26 12:39:57
Résztvevők változása
vissza »