Állatgyógyászati és mezőgazdasági felületaktív anyagok mechanizmusfüggő teratogén, hormonmoduláns és egyéb toxikus hatásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
109865
típus K
Vezető kutató Székács András
magyar cím Állatgyógyászati és mezőgazdasági felületaktív anyagok mechanizmusfüggő teratogén, hormonmoduláns és egyéb toxikus hatásai
Angol cím Mechanism-related teratogenic, hormone modulant and other toxicological effects of veterinary and agricultural surfactants
magyar kulcsszavak felületaktív anyagok, takarmányadjuvánsok, retionsav útvonal, ösztrogénhatás, programozott sejthalál, membránpermeabilitás, kémiai analízis
angol kulcsszavak surfactants, feed adjuvants, retionoic acid patway, estrogenic activity, apoptosis, membrane permeability, chemical analysis
megadott besorolás
Állatorvos-tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Ortelius tudományág: Állat-toxikológia
Takarmányozás-élettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
Állatélettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Agrár-környezettudományi Kutatóintézet (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ)
résztvevők Bánáti Hajnalka
Fejes Ágnes
Fekete Gábor
Gyurcsó Gergő
Klátyik Szandra
Madarász Emília
Oláh Marianna
Pásztiné Dr. Gere Erzsébet
Takács Eszter
projekt kezdete 2013-10-01
projekt vége 2017-09-30
aktuális összeg (MFt) 35.467
FTE (kutatóév egyenérték) 7.32
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A feltételezetten inert mezőgazdasági felületaktív anyagok gyakran fejteneik ki - akár a hatóanyaggal (h.a.) szinergens - toxikus mellékhatást. A projektben végzett kutatás rávilágított, állatgyógyászati és növényvédő szerek - a h.a.-okhoz képest - módosult toxicitására; és biokémiai, (öko)toxikus veszélyeket tárt fel, pl. sejttoxicitást, endokrin zavaró hatást és vízi toxicitást. In vivo D. magna biotesztekben az antimikrobiális SUMETROLIM toxikusabb volt (EC50=106,2±54,9 mg/l) mint a h.a. sulfamethoxazole és trimethoprim. Az APACHE 50 WG rovarirtó szer (EC50 = 11,4±3,7 mg/l) 50-szer mérgezőbb volt, mint a h.a. clothianidin; és a ROUNDUP CLASSIC, MEDALLON PREMIUM gyomirtó szerek 10-50-szer voltak toxikusabb a glyphosate h.a.-nál a formázó szerek (polietoxilált faggyúamin, alkil-poliglükozidok). Hasonló hatás mutatkozott algán és zebradánión is, és még erősebb in vitro sejtvonalteszekben (NE-4C egér-neuroektodermális, MC3T3-E1 egér-preoszteoblaszt, JEG3 placenta chorikarcinóma, IPEC-J2 sertésepithel, MCF7, MDA-MD-231 emberi emlőkarcinóma, HepG2 emberi hepatokarcinóma, HEK-293 embrionális vesesejt). A vizsgálatok (Comet- és Tunel-teszt, áramlási citometria, holografikus mikroszkópia, expresszióanalízis RT PCR és Qiagen-teszt módszerekkel) szerint a hatások reaktív oxigénszrámazékok és DNS-károsodás miatti apoptózishoz vagy glikoszfingolipid-kötegek miatti memránkárosodáshoz vezettek. A retinoidok szerepe nem volt kimutatható, az aromatázgátlás viszont endocrin zavarokra utal.
kutatási eredmények (angolul)
Agricultural surfactants, assumedly inert, commonly exert side-effects, in cases synergistic with the active ingredients (AIs). Research in this project demonstrated altered toxicity of veterinary and pesticide formulations compared to their AIs; and identified biochemical and (eco)toxicological hazards e.g. cytotoxicity, endocrine disruption and aquatic toxicity. In in vivo biotests, on D. magna, antimicrobial SUMETROLIM was more toxic (EC50=106.2±54.9 mg/l) than its AIs sulfamethoxazole and trimethoprim. Toxicity of an insecticide APACHE 50 WG (EC50 = 11.4±3.7 mg/l) was 50 times higher than its AI clothianidin; and herbicides ROUNDUP CLASSIC, MEDALLON PREMIUM were 10-50 times more toxic than their AI glyphosate due to formulants (polyethoxylated tallowamine, alkyl-polyglucosides). Similar effects were seen on algae and zebrafish, and even stronger in vitro on cell lines (NE-4C murine neuroectodermal, MC3T3-E1 murine preosteoblast, JEG3 placenta choricarcinoma, IPEC-J2 porcine epithelial, MCF7, MDA-MD-231 human breast carcinomas, HepG2 human hepatocarcinoma, HEK-293 human embryonic kidney cells). Effects were shown (by Comet and Tunel assays, flow cytometry, holographic microscopy, expression analysis by RT PCR and Qiagen ingenuity pathway analysis) to be due to apoptosis via reactive oxygen species, DNA damage or membrane integrity damage via glycosphingolipid rafts. The role of retinoids could not be shown. Aromatase inhibition tests indicated endocrine disruption.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109865
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bánáti, H., Székács, A., Fehér-Tóth, Sz., Czéh, Á., Darvas, B.: Determination of mycotoxin production of Fusarium graminearum and Fusarium verticillioides in genetically modified maize varieties by quantitative flow immunocytometry, Toxins, 9 (2): 70, 2017
Székács, I., Fejes, Á., Klátyik, Sz., Takács, E., Patkó, D., Pomóthy, J., Mörtl, M., Horváth, R., Madarász, E., Darvas, B., Székács, A.: Environmental and toxicological impacts of glyphosate with its formulating adjuvant, Intl. J. Biol., Veter., Agric. Food Engineer., 8 (3): 213-218., 2014
Székács, A., Mörtl, M., Fekete, G., Fejes, Á., Darvas, B., Dombos, M., Szécsy, O., Anton, A.: Monitoring and biological evaluation of surface water and soil micropollutants in Hungary, Carpathian J. Earth Environ. Sci., 9 (3): 47-60., 2014
Paszti-Gere, E., Barna, R. F., Kovago, Cs., Szauder, I., Ujhelyi, G., Jakab, Cs., Meggyesházi, N., Szekacs, A.: Changes in the distribution of Type II transmembrane serine protease, TMPRSS2 and in paracellular permeability in IPECJ2 cells exposed to oxidative stress, Inflammation, 37: in press, 2014
Székács, I., Fejes, Á., Klátyik, Sz., Takács, E., Patkó, D., Pomóthy, J., Mörtl, M., Horváth, R., Madarász, E., Darvas, B., Székács, A.: Environmental and toxicological impacts of glyphosate with its formulating adjuvant, Intl. J. Biol., Veter., Agric. Food Engineer., 8 (3): 213-218, 2014
Székács, A., Mörtl, M., Fekete, G., Fejes, Á., Darvas, B., Dombos, M., Szécsy, O., Anton, A.: Monitoring and biological evaluation of surface water and soil micropollutants in Hungary, Carpathian J. Earth Environ. Sci., 9 (3): 47-60, 2014
Paszti-Gere, E., Barna, R. F., Kovago, Cs., Szauder, I., Ujhelyi, G., Jakab, Cs., Meggyesházi, N., Szekacs, A.: Changes in the distribution of Type II transmembrane serine protease, TMPRSS2 and in paracellular permeability in IPECJ2 cells exposed to oxidative stress, Inflammation, 38 (2): 775-783, 2015
Székács, A., Mörtl, M., Darvas, B.: Monitoring pesticide residues in surface and ground water in Hungary – surveys in 1990-2015., J. Chem., 2015: Article ID 717948, 15 pages, 2015
Pászti-Gere, E., Balla, P., Ujhelyi, G., Székács, A.: Effects of sphingosine-1-phosphate and suramin on intestinal epithelial barrier integrity do not involve elevated H2O2 production, Oxid. Med. Cell. Longev., 2016: Article ID 9674272, 7 pages, 2016
Pászti-Gere, E., Balla, P., Ujhelyi, G., Székács, A.: Reinforced epithelial barrier integrity via matriptase induction with sphingosine-1-phosphate did not result in disturbances in physiological redox status, Oxid. Med. Cell. Longev., 2016: Article ID 9674272, 7 pages, 2016
Defarge, N., Takács, E., Lozano, V., Mesnage, R., Spiroux de Vendômois, J., Séralini, G.E., Székács, A.: Co-formulants in glyphosate-based herbicides disrupt aromatase activity in human cells below toxic levels, Int. J Environ. Res. Pub. Health, 13: 264, 2016
Székács, I., Horvath, R., Székács, A.: Label-free optical biosensors for monitoring cellular processes and cytotoxic agents at interfaces using guided modes and advanced phase-contrast imaging techniques, Biosensors for Security and Bioterrorism Applications (Nikolelis, D. P., Nikoleli, G.-P., Eds.), Springer, Cham, Switzerland, pp. 443-468., 2016
Székács, A., Mörtl, M., Fekete, G., Fejes, Á., Darvas, B., Dombos, M., Szécsy, O., Anton, A.: Monitoring and biological evaluation of surface water and soil micropollutants in Hungary, Carpathian J. Earth Environ. Sci., 9 (3): 47-60, 2014
Székács, I., Fejes, Á., Klátyik, Sz., Takács, E., Patkó, D., Pomóthy, J., Mörtl, M., Horváth, R., Madarász, E., Darvas, B., Székács, A.: Environmental and toxicological impacts of glyphosate with its formulating adjuvant, Intl. J. Biol., Biomol., Agric. Food Biotech. Engineer., 8 (3): 219-224, 2014
Székács, A., Mörtl, M., Darvas, B.: Monitoring pesticide residues in surface and ground water in Hungary – surveys in 1990-2015, J. Chem., 2015: Article ID 717948, 15 pages, 2015
Paszti-Gere, E., Barna, R. F., Kovago, Cs., Szauder, I., Ujhelyi, G., Jakab, Cs., Meggyesházi, N., Szekacs, A.: Changes in the distribution of Type II transmembrane serine protease, TMPRSS2 and in paracellular permeability in IPECJ2 cells exposed to oxidative stress, Inflammation, 38 (2): 775-783, 2015
Defarge, N., Takács, E., Lozano, V., Mesnage, R., Spiroux de Vendômois, J., Séralini, G.E., Székács, A.: Co-formulants in glyphosate-based herbicides disrupt aromatase activity in human cells below toxic levels, Int. J Environ. Res. Pub. Health, 13: 264, 2016
Pászti-Gere, E., Balla, P., Ujhelyi, G., Székács, A.: Reinforced epithelial barrier integrity via matriptase induction with sphingosine-1-phosphate did not result in disturbances in physiological redox status, Oxid. Med. Cell. Longev., 2016: Article ID 9674272, 7 pages, 2016
Székács, I., Horvath, R., Székács, A.: Label-free optical biosensors for monitoring cellular processes and cytotoxic agents at interfaces using guided modes and advanced phase-contrast imaging techniques, Biosensors for Security and Bioterrorism Applications (Nikolelis, D. P., Nikoleli, G.-P., Eds.), Springer, Cham, Switzerland, pp. 443-468, 2016
Székács, A.: Environmental and ecological aspects in the overall assessment of bioeconomy, J. Agric. Environ. Ethics, 30 (1): 153-170, 2017
Klátyik, Sz., Darvas, B., Oláh, M., Mörtl, M., Takács, E., Székács, A.: Pesticide residues in spice paprika and their effects on environmental and food safety, J. Food Nutr. Res. 56 (3): 201-218, 2017
Klátyik, Sz., Bohus, P., Darvas, B., Székács, A.: Authorization and toxicity of veterinary drugs and plant protection products: residues of the active ingredients in food and feed and toxicity problems related to adjuvants, Front. Vet. Sci., 4: 146, 2017
Takács, E., Klátyik, Sz., Mörtl, M., Rácz, G., Kovács, K., Darvas, B., Székács, A.: Effects of neonicotinoid insecticide formulations and their components on Daphnia magna – the role of active ingredients and co-formulants, Int. J. Envir. Anal. Chem., 97 (9): 885-900, 2017
Mörtl, M., Darvas, B., Vehovszky, Á., Győri, J., Székács, A.: Occurrence of neonicotinoids in guttation liquid of maize – soil mobility and cross-contamination, Int. J. Envir. Anal. Chem., 97 (9): 868-884, 2017
Klátyik, Sz., Takács, E., Mörtl, M., Földi, A., Trábert, Zs., Ács, É., Darvas, B., Székács, A.: Dissipation of the herbicide active ingredient glyphosate in natural water samples in the presence of biofilms, Int. J. Envir. Anal. Chem., 97 (10): 901-921, 2017
Szekacs, A., Komives, T.: Research directions in plant protection chemistry, Ecocycles, 3 (2): 4-12, 2017
Székács, A.: Mechanism-related teratogenic, hormone modulant and other toxicological effects of veterinary and agricultural surfactants, Insights Vet. Sci., 1: 24-31, 2017
Győri, J., Farkas, A., Stolyar, O., Székács, A., Mörtl, M., Vehovszky, Á.: Inhibitory effects of four neonicotinoid active ingredients on acetylcholine esterase activity, Acta Biol. Hung., 68 (4): 345-357, 2017
Mörtl, M., Székács, A.: Determination of surfactants used in agrochemicals, 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems (Szeged, Hungary, October 9-10, 2017) pp. 62-66., 2017
Gyurcsó, G., Mörtl, M., Takács, E., Fejes, Á., Simon, L., Darvas, B., Székács, A.: Effects of glyphosate-based herbicides and their components on the embrional development of zebrafish (Danio rerio): assessment of the role of retinoids, 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems (Szeged, Hungary, October 9-10, 2017) pp. 420-425, 2017
Klátyik, Sz., Sági, Gy., Takács, E., Kovács, K., Wojnárovits, L., Takács, E., Darvas, B., Székács, A.: Comparative evaluation of veterinary active ingredients and formulations, 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems (Szeged, Hungary, October 9-10, 2017) pp. 444-449., 2017
Sági, Gy., Bezsenyi, A., Kovács, K., Klátyik, Sz., Darvas, B., Székács, A., Wojnárovits, L., Takács, E.: The impact of H2O2 and the role of mineralization in biodegradation or ecotoxicity assessment of advanced oxidation processes, Radiat. Phys. Chem., 144: 361-366, 2018
Székács, A., Wilkonson, M. G., Mader, A., Appel, B.: Environmental and food safety of spices and herbs along global food chains, Food Control, 83: 1-6, 2018
Sági, Gy., Bezsenyi, A., Kovács, K., Klátyik, Sz., Darvas, B., Székács, A., Mohácsi-Farkas, Cs., Takács, E., Wojnárovits, L.: Radiolysis of sulfonamide antibiotics in aqueous solution: Degradation efficiency and assessment of antibacterial activity, toxicity and biodegradability of products, Sci. Tot. Environ., 622-623: 1009-1015, 2018
Mörtl, M., Klátyik, Sz., Molnár, H., Tömösközi-Farkas, R., Adányi, N., Székács, A.: The effect of intensive chemical plant protection on the quality of spice paprika, J. Food Comp. Anal., 67: 141-148, 2018
Klátyik, Sz., Molnár, H., Pék, M., Bata-Vidács, I., Adányi, N., Székács, A.: Quality management in spice paprika production: from cultivation to end product, In: Quality Management Systems (Kounis, L., Ed.), InTech. Rijeka, Croatia, közlésre elfogadva, 2018
Sági, Gy., Szabacsi, K., Szabó, L.,. Homlok, R., Kovács, K., Mohácsi-Farkas, Cs., Takács, E., Wojnárovits, L.: (2018) Elimination of antibacterial activity of sulfamethoxazole and trimethoprim by ionizing radiation, J. Environ. Sci. Health A, közlésre elfogadva, 2018
Székács, A., Darvas, B.: Re-registration challenges of glyphosate in the European Union, Front. Environ. Sci., közlésre elfogadva, 2018
Farkas, E., Szekacs, A., Kovacs, B., Olah, M., Horvath, R., Szekacs, I.: (2018) Label-free optical biosensor for real-time monitoring the cytotoxicity of xenobiotics: a proof of principle study on glyphosate, J. Hazard. Mater., bírálat alatt, 2018

 

Projekt eseményei

 
2019-02-13 11:05:38
Résztvevők változása
2014-02-25 21:39:11
Résztvevők változása
vissza »