Az Anjou dinasztia országainak, tartományainak hatalmi elitje (13-15. század). Prozopográfiai adatbázis, összehasonlító társadalom- és kormányzattörténeti vizsgálat  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111049
típus NN
Vezető kutató Csukovits Eniko
magyar cím Az Anjou dinasztia országainak, tartományainak hatalmi elitje (13-15. század). Prozopográfiai adatbázis, összehasonlító társadalom- és kormányzattörténeti vizsgálat
Angol cím The Power Elites in the Countries and Provinces under the Lordship of the Angevin Dynasty (13th to 15th Centuries). Prosopographical Database, Comparative Analysis of Social and Political History
magyar kulcsszavak Középkor, Anjou dinasztia, társadalom- és kormányzattörténet, prozopográfia
angol kulcsszavak Middle Ages, Angevin Dynasty, Social and Political History, Prosopography
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Csákó Judit
projekt kezdete 2014-03-01
projekt vége 2019-02-28
aktuális összeg (MFt) 30.679
FTE (kutatóév egyenérték) 6.80
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
The project and its international sister project (ANR EUROPANGE, Processes of political community formation: the example of Angevin Europe [13th–15th centuries]) carried out research within the geographical framework of states and provinces once dominated by the Angevin dynasty. The objective of the programme was to examine the corps of secular officers of Angevin rulers. During the project, a prosopographical database and a five-language website were set up and five volumes containing French- and Italian-language studies (among which two have already been published in the series Collection de l'École française de Rome) were written in the course of the collaboration with French, Italian and Canadian colleagues. In the framework of the Hungarian project, a monograph was published in Slovak about the rule of the House of Anjou and another one in Hungarian is coming out this spring. The monograph was translated into French and financial resources for an English-language version are available. Furthermore, a collection of Hungarian-language studies has been written with the title Az Anjou-kor hatalmi elitje [Power elites in the Angevin era]. During the five-year period of the project, the two participants wrote 13 studies either in Hungarian or in French, more than half of which have already been published. As a result of the programme, Hungarian research on Agevin era has become an integral part of international Angevin studies.
kutatási eredmények (angolul)
A pályázat és nemzetközi társpályázata (ANR EUROPANGE, Les processus de rassemblements politiques: l’exemple de l’Europe angevine [XIIIe–XVe siècles]) az egykor az Anjou-ház által uralt országok és tartományok földrajzi keretei között folytatott kutatásokat, a program célja az Anjou uralkodók világi tisztségviselői karának vizsgálata volt. A pályázat időtartama alatt a francia, olasz és kanadai kollégákkal együtt végzett közös munka eredményeképpen létrejött egy prozopográfiai adatbázis és egy ötnyelvű honlap, valamint elkészült öt francia, illetve olasz nyelvű tanulmánykötet – ebből már kettő megjelent a Collection de l'École française de Rome sorozatban. A hazai projekt keretében továbbá megjelent egy szlovák nyelvű és még ez év tavaszán megjelenik egy magyar nyelvű monográfia az Anjou-ház magyarországi uralmáról. Elkészült a monográfia francia nyelvű fordítása, és biztosított az anyagi fedezete angol nyelvű megjelentetésének is, valamint elkészült egy magyar nyelvű tanulmánykötet Az Anjou-kor hatalmi elitje címmel. A pályázat ötéves futamideje alatt a két résztvevő 13 magyar, illetve francia nyelvű tanulmányt írt, a tanulmányok több mint fele már megjelent. A projekt eredményeként a magyar Anjou-kutatás integráns részévé vált a nemzetközi Anjou-kutatásnak.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111049
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csukovits Enikő: Ludwik Węgierski i węgierska gałąź dynastii Andegawenów., W Sieci Historii 6/2014. 18-20., 2014
Thierry Pécout, Jean-Luc Bonnaud, Enikő Csukovits, Isabelle Mathieu, Serena Morelli et Riccardo Rao: Europange : les processus de rassemblements politiques. L’exemple de l’Europe angevine (XIIIe-XVe siècle), Riccarddo Rao (dir.): Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini, Publications de l’École française de Rome, 2016., 2016
Enikő Csukovits: Le gouvernement du royaume de Hongrie : personnel et institutions, Riccarddo Rao (dir.): Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini, Publications de l’École française de Rome, 2016. (Co, 2016
Csukovits Enikő: Lackfi István Apuliában, Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Kolozsvár, 2016. 63-68., 2016
Csukovits Enikő: Karol I. a obdobie jeho vlády (1301–1342), Pro historia, Bratislava, 2017
Csákó Judit: Kancellária és történetírás a 14. századi Magyarországon. Kutatástörténeti áttekintés, Történelmi Szemle 59. (2017) 1. sz. 77–101, 2017
Csukovits Enikő: Le gouvernement du royaume de Hongrie : personnel et institutions, Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini. Études réunies par Riccardo Rao. Publications de l’École française de Rome, 2017
• Thierry Pécout, Jean-Luc Bonnaud, Enikő Csukovits, Isabelle Mathieu, Serena Morelli et Riccardo Rao: Europange : les processus de rassemblements politiques. L’exemple de l’Europe angevine (XIIIe-XVe siècle), Riccarddo Rao (dir.): Les grands officiers dans les territoires angevins – I grandi ufficiali nei territori angioini, Publications de l’École française de Rome, 2017. 9-, 2017
Csukovits Enikő: A magyar bárók műveltsége az Anjou-korban., Zsoldos Attila (szerk.): Nagyvárad és Bihar az Anjou-korban. Nagyvárad, 2018. (Tanulmányok Biharország történetéről 5.) 111-128., 2018
Csukovits Enikő: Az „idegen” Anjou-ház, Történelmi Szemle 60 (2018) 565-574., 2018
Csukovits Enikő: Les caracteristiques de la culture des barons hongrois, Isabelle Matthieu (dir.): Parcours universitaires et formations intellectuelles des officiers angevins (közlésre elfogadva), 2019
Csákó Judit: Chancellerie royale et historiographie dans la Hongrie du XIVe siècle. État de recherches, Isabelle Matthieu (dir.): Parcours universitaires et formations intellectuelles des officiers angevins (közlésre elfogadva), 2019
Csákó Judit: Les diplomates de Louis le Grand. Quelques remarques sur la culture politique en Hongrie angevine, Thierry Pécout dir.): Les officiers et les choses publiques dans les territoires angevins (XIIIe–XVe siècles) - közlésre elfogadva, 2019
Csákó Judit - Csukovits Enikő:: Compétences militaires ou compétences administratives? Louis Ier et ses voïvodes de Transylvanie en Hongrie et à l’étranger, Thierry Pécout (dir.): Gouverner le royaume: le roi, la reine et leurs officiers. Les terres angevines au regard de l’Europe (XIIIe–XVe siècle) - közlésre elfogadva, 2019
Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon. I. (Nagy) Lajos és Mária uralma [1342-1395], Magyar történelmi emlékek. Értekezések sorozat - megjelenés alatt, 2019
vissza »