A miozin foszfatáz regulátor alegység nukleocitoplazmatikus transzportjának mechanizmusa és szerepe különböző sejtfolyamatok szabályozásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111715
típus PD
Vezető kutató Kiss Andrea
magyar cím A miozin foszfatáz regulátor alegység nukleocitoplazmatikus transzportjának mechanizmusa és szerepe különböző sejtfolyamatok szabályozásában
Angol cím Mechanism of nucleocytoplasmic trafficking of myosin phosphatase targeting subunit and its significance in the regulation of distinct cellular processes
magyar kulcsszavak protein foszfatáz-1, miozin foszfatáz, protein kináz és foszfatáz inhibitorok/aktiválószerek, nukleocitoplazmatikus transzport, sejtproliferáció, sejtdifferenciáció, retinoblasztóma fehérje, merlin
angol kulcsszavak protein phosphatase-1, myosin phosphatase, protein kinase and phosphatase inhibitors/activators, nucleocytoplasmic transport, cell proliferation, cell differentiation, retinoblastoma protein, merlin
megadott besorolás
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok)100 %
Ortelius tudományág: Molekuláris biológia
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely ÁOK Orvosi Vegytani Intézet (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 9.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.39
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A miozin foszfatáz (MP) a sejt csaknem valamennyi szubcelluláris frakciójában megtalálható és számos sejtfolyamat (sejtproliferáció, apoptózis, sejtdifferenciáció) szabályozásában vesz részt az e folyamatokban kulcsszerepet betöltő fehérjék defoszforilációja révén. A MP protein foszfatáz-1 katalitikus alegységből (PP1cδ) és miozin foszfatáz regulátor alegységből (MYPT1) épül fel, amely fontos szerepet játszik a holoenzim sejten belüli célrairányításában és a szubsztrátmolekulával történő kölcsönhatás kialakításában. Jelentősége ellenére a MYPT1 szubcelluláris eloszlását irányító mechanizmus részletei nem ismertek. A pályázat legfőbb eredményei az alábbiak: Új foszforilációs helyként azonosítottuk a MYPT1 Ser20 oldalláncát, amely a sejtmagi lokalizációs szignál, valamint a PP1c-kötőhely közelsége miatt befolyásolhatja a MYPT1 nukleocitoplazmatikus transzportjának mechanizmusát. Kimutattuk, hogy a MYPT1-Ser20 foszforilációs állapota nem befolyásolja a MYPT1 és a PP1cδ kölcsönhatását. Megerősítettük, hogy a Chk1 kináz képes a MYPT1-Ser20 oldalláncot foszforilálni. A Chk1 gátlása csökkenti, de nem akadályozza meg a MYPT1 nukleocitoplazmatikus exportját, jelezve, hogy a Ser20 oldallánc foszforilációja nem játszik kizárólagos szerepet e folyamat szabályozásában. Makrofág differenciáció során a MYPT1 a sejtmagból a citoplazmába vándorol, míg a MP aktiválása a differenciáció gátlását eredményezi, ami a MP szabályozó szerepére utal a sejtdifferenciáció szabályozásában.
kutatási eredmények (angolul)
Myosin phosphatase (MP) plays important role in the regulation of many cellular processes, such as contractility, cell cycle, mitosis, and gene expression regulation via dephosphorylating key regulatory proteins acting in the cytoplasm and in the nucleus. MP is composed of a protein phosphatase-1 (PP1cδ) catalytic subunit associated with a regulatory protein termed myosin phosphatase targeting subunit 1 (MYPT1), which directs MP to specific substrates at distinct cellular compartments. Subcellular localization of MYPT1 appears to be dependent on its phosphorylation, however, the details of this mechanism are largely unknown. The major results of the research project are as follows: We identified Ser20 as a novel phosphorylation site of MYPT1, which is close to both the nuclear localization signal and the PP1c binding motif of MYPT1, therefore, it could modulate its nucleocytoplasmic trafficking. We have demonstrated that binding of MYPT1 to PP1cδ is independent of MYPT1-Ser20 phosphorylation. We have confirmed that check point kinase 1 (Chk1) can phosphorylate MYPT1-Ser20. Inhibition of Chk1 blocks only partially the nucleocytoplasmic translocation of MYPT1, suggesting that phosphorylation of Ser20 might not be the exclusive regulator of this process. MYPT1 translocates form the nucleus to the cytoplasm during macrophage differentiation, while the activation of MP attenuates the macrophage phenotype, suggesting a crucial role of MP in cell differentiation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111715
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dedinszki D, Kiss A, Márkász L, Márton A, Tóth E, Székely L, Erdődi F: Inhibition of protein phosphatase-1 and -2A decreases the chemosensitivity of leukemic cells to chemotherapeutic drugs, CELL SIGNAL 27: 363-372, 2015
Dedinszki D, Sipos A, Kiss A, Bátori R, Kónya Z, Virág L, Erdődi F, Lontay B: Protein phosphatase-1 is involved in the maintenance of normal homeostasis and in UVA irradiation-induced pathological alterations in HaCaT cells and in mouse skin, BBA-MOL BASIS DIS 1852: (1) 22-33, 2015
Emese Tóth, Ferenc Erdődi, Andrea Kiss: Activation of myosin phosphatase sensitizes cancer cells to chemotherapeutic drugs, Europhosphatase 2019: From Molecular Mechanisms to System-wide Responses, Debrecen, Hungary, 11-16 June 2019, 2019
Emese Tóth, Ferenc Erdődi and Andrea Kiss: Activation of myosin phosphatase increases the chemosensitivity of leukemic cells, Book of abstracts - FEBS3+ conference, 2018
Andrea Kiss, Emese Tóth and Ferenc Erdődi: Phosphorylation of Ser20 residue might be involved in the regulation of nucleocytoplasmic trafficking of myosin phosphatase target subunit 1, Europhosphatase 2017: Phosphatases in cell fates and decisions. Paris, France, 23 – 28 July 2017, 2017
Kiss A, Erdődi F, Lontay B: Myosin phosphatase: unexpected functions of a long-known enzyme, BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH 1866: (1) pp. 2-15., 2019
Kónya Zoltán, Bécsi Bálint, Kiss Andrea, Horváth Dániel, Raics Maria, Kover Katalin E., Lontay Beáta, Erdődi Ferenc: Inhibition of protein phosphatase-1 and-2A by ellagitannins: structure-inhibitory potency relationships and influences on cellular systems, JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 34: (1) pp. 500-509., 2019
Czifra G, Szöllősi A, Nagy Zs, Boros M, Juhász I, Kiss A, Erdődi F, Szabó T, Kovács I, Török M, Kovács L, Blumberg PM, Bíró T: Protein kinase Cδ promotes proliferation and induces malignant transformation in skeletal muscle, JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 19: (2) pp. 396-407., 2015
Bécsi B, Kiss A, Erdődi F: Interaction of protein phosphatase inhibitors with membrane lipids assessed by surface plasmon resonance based binding technique., CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS 183: pp. 68-76., 2014
Andrea Kiss, Ferenc Erdodi: Role of phosphorylation in the regulation of nuclear transport of myosin phosphatase targeting subunit, Annual Meeting of the Hungarian Biochemical Society, Debrecen, 2014, 2014
Dedinszki D, Kiss A, Márkász L, Márton A, Tóth E, Székely L, Erdődi F: Inhibition of protein phosphatase-1 and -2A decreases the chemosensitivity of leukemic cells to chemotherapeutic drugs, CELL SIGNAL 27: 363-372, 2015
Andrea Kiss, Emese Tóth and Ferenc Erdődi: Phosphorylation of Ser20 residue might be involved in the regulation of nucleocytoplasmic trafficking of myosin phosphatase target subunit 1, Europhosphatase 2017: Phosphatases in cell fates and decisions. Paris, France, 23 – 28 July 2017., 2017
Horvath D, Sipos A, Major E, Konya Z, Batori R, Dedinszki D, Szollosi A, Tamas I, Ivan J, Kiss A, Erdodi F, Lontay B: Myosin phosphatase accelerates cutaneous wound healing by regulating migration and differentiation of epidermal keratinocytes via Akt signaling pathway in human and murine skin., BIOCHIM BIOPHYS ACTA 1864: pp. 3268-3280., 2018
Kiss A, Erdődi F, Lontay B: Myosin phosphatase: unexpected functions of a long-known enzyme, BBA-MOL CELL RES &: p. &., 2018
Kónya Z, Bécsi B, Kiss A, Tamás I, Lontay B, Szilágyi L, Kövér KE, Erdődi F: Aralkyl selenoglycosides and related selenosugars in acetylated form activate protein phosphatase-1 and -2A, BIOORGAN MED CHEM 26: (8) pp. 1875-1884., 2018
vissza »