A pikkelysömör patogenezisének új aspektusai: epigenetikai változások valamint a fibroblasztok és a melanociták szerepének vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111885
típus K
Vezető kutató Bata-Csörgő Zsuzsanna
magyar cím A pikkelysömör patogenezisének új aspektusai: epigenetikai változások valamint a fibroblasztok és a melanociták szerepének vizsgálata
Angol cím New aspects of psoriasis pathogenesis: investigations on epigenetic changes and on the role of fibroblasts and melanocytes
magyar kulcsszavak pikkelysömör, epigenetika, sejtciklus, fibroblasztok, melanociták
angol kulcsszavak psoriasis, epigenetics, cell cycle, fibroblasts, melanocytes
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Bőrgyógyászat
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Balog Zsanett
Barta Endre
Bebes Attila
Belső Nóra
Fazekas Barbara
Gál Brigitta
Groma Gergely
Gubán Barbara
Jakab Ádám
Jakobicz Eszter
Kádár Gabriella
Kemény Lajos
Szél Edit
Széll Márta
Szlávicz Eszter
projekt kezdete 2015-02-01
projekt vége 2019-01-31
aktuális összeg (MFt) 30.120
FTE (kutatóév egyenérték) 13.94
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázatban felvázolt kísérletek a pikkelysömör betegség pathomechanizmusának jobb megértését célozzák. A munka négy részre tagolódik, korábbi eredményeinkből kiindulva kívánjuk folytatni a D ciklinek és a Ki67 szerepének vizsgálatát a keratinociták proliferációjának és differenciációjának szabályozásában, vizsgáljuk a fibroblasztok és melanociták szerepét a pikkelysömörös tünetmentes bőrben észlelt eltérések hátterében, mely elsősorban az EDA+ fibronektin (EDA+FN) és a keratinocita növekedési faktor (KGF) kórosan emelkedett kifejeződésében nyilvánul meg. Vizsgáljuk a KGF autokrin szabályozásának részleteit a fibroblasztok EDA+FN termelésében. Korábbi eredményeinkre támaszkodva három, az mRNS érésben fontos gént karakterizálunk, melyeknek szerepe lehet az EDA+FN abnormálisan emelkedett kifejeződésében a pikkelysömörös tünetmentes bőrben. Ugyancsak korábbi eredményekre támaszkodva vizsgáljuk az alfa6 integrin ellenes autoantitesteket pikkelysömörben és más ízületi gyulladással járó betegségekben.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése a pikkelysömör betegség kialakulásában szerepet játszó mechanizmusok feltárása. A betegség multigénes, melyben kifejezett gyulladás mellett alapvető szöveti elváltozások is jellemzőek, karakteresen a hámsejtek fokozott proliferációja és abnormális differenciálódása figyelhető meg. Korábbi munkánkból tudjuk, hogy pikkelysömörben az egészségesnek látszó, tünetmentes bőrben kórosan emelkedett EDA+FN és KGF kifejeződés figyelhető meg. Mindkét tényező jelentős lehet a hámsejtek kóros proliferációjában és differenciálódásában. Vizsgálatainkban azokat a mechanizmusokat próbáljuk felderíteni, melyek a pikkelysömörös tünetmentes bőr kóros elváltozásában szerepet játszanak, azzal a céllal, hogy jobb terápiás célpontokat találjunk a betegség gyógyítására.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Bár az elmúlt évtizedben a biológiai szerek alkalmazása jelentős előrelépést jelentett a pikkelysömör betegség gyógyításában, az is világossá vált, hogy a gyulladásos mechanizmusok blokkolása önmagában nem vezet tartós tünetmentességhez. Saját vizsgálataink a betegségben olyan, a hámszövethez köthető mechanizmusokat céloznak feltárni a betegségben,melyek terápiás célpontként tartósabb tünetmentességet eredményezhetnek.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A pikkelysömör betegség a kaukázusi populációban gyakori bőrbetegség, mely még enyhe formában is súlyos életminőség rontó hatású. A betegség kezelése tüneti, a betegek folyamatosan kezelésre szorulnak. Az utóbbi években hála a betegséggel kapcsolatos intenzív kutatómunkának, számos új gyógyszer került bevezetésre, melyek a betegek életét jelentősen könnyebbé teszik, ugyanakkor ezek a szerek jelentős költségűek és sajnos a hatásuk csak átmeneti. Addig hatnak, amíg alkalmazzuk őket. Kutatásaink célja olyan új terápiás eljárások kifejlesztésének megalapozása, melyek a betegség gyógyításában tartósabb eredményhez vezetnek.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

We aim to investigate mechanisms that could be relevant to psoriasis. The project is divided into four parts. As continuation of our previous work we would like to invetigate the regulatory role of D cyclins and Ki67 in keratinocyte proliferation and differentiation. We palnned experiments to see what is the contribution of fibroblasts and melanocytes in the abnormal EDA+ fibronectin (EDA+FN) and keratinocyte growth factor (KGF) expression detected in the psoriatic non-lesional skin. We will invetigate steps in the autocrin regulation of KGF to induce EDA+FN production in fibroblasts. We will characterize three mRNA maturation related genes which could be important in the fibronectin splicing process. We continue to measure autoantibodies directed against alpha6 integrin in sera of psoriatic patients and patients with other inflammatory joint diseases.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our basic goal in the study is to investigate mechanisms that we propose to be important in psoriasis development. The disease is multigenic, beside inflammatory changes in the skin, in the epidermis keratinocytes hyperproliferate and abnormally differentiate. We showed overexpression of EDA+FN and KGF in the healthy-looking, psoriatic non-lesional skin. These changes may be very important in driving keratinocyte proliferation and abnormal differentiation. Our experiments are designed to understand those mechanisms that lead to changes in the non-lesional skin, and to uncover better therapeutic targets for treating the disease.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Although, the use of biologicals targeting inflammation has revolutionized psoriasis therapy in the past decade, it has also become clear that these therapies have limitations. Blocking only inflammation does not give lasting remission. We aim to better undertand the tissue environment in which the inflammation takes place in order to elucidate new and better potential therapeutic targets.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Psoriasis is a frequent disease among caucasians, and it disturbs life quality strongly even in its limited forms.
Available therapy is only symptomatic, not curative, patients require continous treatment. As a result of intensive research, in the past years numerous new therapies became available, that have greatly helped patients. However, these new therapies are very costly and have limited efficacy. With our reserch we aim to contribute to develop better therapies with longer lasting beneficial effects for psoriasis .

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkánk során, mely a pikkelysömörös egészségesnek látszó (nem léziós) bőr és az egészséges bőr közötti alapvető különbségeket célozza feltárni, bizonyítottuk, hogy a STAT1 útvonal pikkelysömörös fibroblastokban az egészségestől eltérő módon szabályozza a fibronectin (FN) és az onkofoetális fibronectin (EDA+FN) expresszióját. Leírtuk a korábban ismeretlen keratinocita növekedési factor (KGF) autokrin szabályozási mechanizmusát fibroblasztokban. Eredményeink szerint a LUC7L3, PPIG és SFRS18 splicingot szabályozó faktorok szerepet játszhatnak az EDA+FN kifejeződés szabályozásában és ezek szerepet játszhatnak a pikkelysömörös nem léziós bőrben észlelhető abnormális EDA+FN kifejeződésben. Leírtuk, hogy a pikkelysömörös betegek szérumában alfa-6 integrin ellenes ellenanyag található, ami véleményünk szerint a pikkelysömörös bőr bazális membrán strukturájában található kóros szerkezet következménye. A bazális membrán eltérése hozzájárulhat a pikkelysömörös léziókban észlelhető abnormálisan fokozott sebgyógyulási mechanizmusk kialakulásához. A sejtciklust szabályozó D típusú ciklinekről megmutattuk, hogy azok a jól ismert G0-G1/S tranzició mellett a mitózisban is fontos szerepet játszanak HaCaT keratinocitákban, mégpedig a Ki67 expresszió szabályozásával, feltehetően az E2F1-en keresztül.
kutatási eredmények (angolul)
In our search for finding relevant differences between psoriatic healthy looking (non-lesional) skin and healthy skin we showed altered STAT1 regulation of both fibronectin (FN) and oncofoetal fibronectin (EDA+FN) in psoriatic fibroblasts. We also provided evidence for previously unknown autocrine regulation of keratinocyte growth factor (KGF) in fibroblasts. Our work suggests participation of LUC7L3, PPIG and SFRS18 splicing factors in the abnormal splicing of EDA+FN resulting in overexpression of this protein in the non-lesional psoriatic skin. We also showed the presence of anti- alfa-6 integrin antibodies in psoriasis which could be an indication of an abnormal basement membrane structure in psoriatic skin, resulting in micro-wounds and contributing to the abnormal wound healing phenotype, observed in psoriatic lesional skin. Our investigation on the cell cycle regulatory D-type cyclins revealed that beside their well-known functions during the G0-G1/S transition they also play a pivotal role in the regulation of mitosis via influencing Ki67 expression in a downstream manner probably through E2F1 activation in HaCaT keratinocytes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111885
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tamási B, Brodszky V, Hajdu K, Gulácsi L, Péntek M, Szegedi A, Sárdy M, Bata-Csörgő Zs, Kinyó Á, Rencz F: A pemphigus betegségköltsége Magyarországon: keresztmetszeti kérdőíves felmérés 2014-17, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 94: (6) 272, 2018
Bozó R, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Groma G: A pikkelysömör tünetmentes bőr rugalmasságát befolyásoló molekulák vizsgálata, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 94: (6) 291, 2018
Széll M, Danis J, Göblös A, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A PRINS hosszú nem-kódoló RNS szabályozó szerepe a keratinociták gyulladásos folyamataiban, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 94: (6) 290, 2018
Bozó R, Erdei L, Danis J, Bolla BSz, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Groma G: CORONIN-1A in psoriasis, Immunológiai Szemle 10: (3) 27, 2018
Mihályi L, Nagy G, Bata-Csörgő Zs: Az epicutan teszt szerepe a fix gyógyszerexanthaemák diagnózisában, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 94: (6) 294, 2018
Gubán B, Bozó R, Danis J, Miklovics N, Koncz B, Kui R, Németh I, Bebes A, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Abnormal type VII collagen protein expression in non-lesional psoriatic skin, Immunológiai Szemle 10: (3) 33-34, 2018
Göblös A, Danis J, Gál B, Farkas K, Nagy N, Kemény L, Bata-Csörgő Zs, Széll M: CARD14 génvariánsok és a nukleáris faktor B (NF B) aktiváció vizsgálata pityriasis rubra pilarisban, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 94: (6) 287-288, 2018
Göblös A, Danis J, Gál B, Farkas K, Nagy N, Kemény L, Bata-Csörgő Zs, Széll M: CARD14 gene variants and nuclear factor kappaB (NFkappaB) activation in pityriasis rubra pilaris, Immunológiai Szemle 10: (3) 14, 2018
Göblös A, Danis J, Gál B, Farkas K, Varga E, Korom I, Kemény L, Nagy N, Széll M, Bata-Csörgő Zs: CARD14 variants in pityriasis rubra pilaris, Journal of Investigative Dermatology 138: (5) S80, 2018
Danis J, Göblös A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Prins long non-coding RNA regulates interleukin expression in keratinocytes, Immunológiai Szemle 10: (3) 11-12, 2018
Rencz F, Tamási B, Hajdu K, Gulácsi L, Ruzsa G, Péntek M, Szegedi A, Sárdy M, Bata-Csörgő Zs, Kinyó Á, Brodszky V: Az egészség-nyereség mérése pemphigusban: magyarországi keresztmetszeti kérdőíves felmérés, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 94: (6) 306, 2018
Belső N, Nagy G, Rózsa T, Kinyó Á, Veres K, Varga E, Korom I, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Cutan polyarteritis nodosa a klinikai gyakorlatban: betegeink kapcsán szerzett tapasztalataink, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 94: (6) 272, 2018
Danis J, Janovák L, Göblös A, Gubán B, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Cytosolic nucleic acid induced signaling events in keratinocytes, Journal of Investigative Dermatology 138: (5) S167, 2018
Tamasi B, Brodszky V, Péntek M, Gulácsi L, Hajdu K, Sárdy M, Szegedi A, Bata-Csörgő Zs, Kinyó Á, Rencz F: Validity of the EQ-5D in pemphigus vulgaris and foliaceus patients, British Journal of Dermatology Paper online, 2018
Szlavicz E, Oláh P, Szabó K, Pagani F, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Analysis of psoriasis-relevant gene expression and exon usage alterations after silencing of SR-rich splicing regulators, Experimental Dermatology 27: (6) 656-662, 2018
Danis J, Göblös A, Gál B, Sulák A, Farkas K, Török D, Varga E, Korom I, Kemény L, Széll M,: Nuclear factor kappaB activation in a type V pityriasis rubra pilaris patient harboring multiple CARD14 variants, Frontiers in Immunology 9: (1564) 8, 2018
Danis J, Janovák L, Gubán B, Göblös A, Szabó K, Kemény L, Bata-Csörgő Zs, Széll M: Differential inflammatory-response kinetics of human keratinocytes upon cytosolic RNA- and DNA- fragment induction, International journal of molecular sciences 19: (3) paper: 774, 13, 2018
Bata-Csörgő Zs, Gyulai R: A pikkelysömör patomechanizmusa, Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 94: (4) 178-181, 2018
Belső N, Gubán B, Manczinger M, Kormos B, Bebes A, Németh I, Veréb Z, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Differential role of D cyclins in the regulation of cell cycle by influencing Ki67 expression in HaCaT cells, Experimental Cell Research, 2018
Nagy GR, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: Neutrophil-to-lymphocyte ratio: a biomarker for predicting systemic involvement in adult IgA vasculitis patients, J EUR ACAD DERMATOL 31: 1033-1037, 2017
Szlavicz E, Szabo K, Groma G, Bata-Csorgo Z, Pagani F, Kemeny L, Szell M: Splicing factors differentially expressed in psoriasis alter mRNA maturation of disease-associated EDA+ fibronectin., MOL CELL BIOCHEM 436: (1-2) pp. 189-199., 2017
Gál B, Dulic S, Kiss M, Groma G, Kovács L, Kemény L, Bata-Csörgő Z: Increased circulating anti-α6-integrin autoantibodies in psoriasis and psoriatic arthritis but not in rheumatoid arthritis., J DERMATOL In press: , 2016
Guban B, Vas K, Balog Z, Manczinger M, Bebes A, Groma G, Szell M, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: Abnormal regulation of fibronectin production by fibroblasts in psoriasis., BRIT J DERMATOL 174: (3) 533-541, 2016
Göblös Anikó, Danis Judit, Vas Krisztina, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Kemény Lajos, Széll Márta: Keratinocytes express functional CARD18, a negative regulator of inflammasome activation, and its altered expression in psoriasis may contribute to disease pathogenesis, MOL IMMUNOL 73: 10-18, 2016
Mahil SK, Twelves S, Farkas K, Setta-Kaffetzi N, Burden AD, Gach JE, Irvine AD, Kepiro L, Mockenhaupt M, Oon HH, Pinner J, Ranki A, Seyger MM, Soler-Palacin P, Storan ER, Tan ES, Valeyrie-Allanore L, Young HS, Trembath RC, Choon SE, Szell M, Bata-Csorgo Z, Smith CH, Di Meglio P, Barker JN, Capon F: AP1S3 Mutations Cause Skin Autoinflammation by Disrupting Keratinocyte Autophagy and Up-Regulating IL-36 Production., J INVEST DERMATOL 136: (11) 2251-2259, 2016
Szell M, Danis J, Bata-Csorgo Z, Kemeny L: PRINS, a primate-specific long non-coding RNA, plays a role in the keratinocyte stress response and psoriasis pathogenesis., PFLUG ARCH EUR J PHY 468: (6) 935-943, 2016
Bata-Csörgő Zs: A krónikus spontán urticaria kezelése, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (3) pp. 136-137., 2017
Bata-Csörgő Zs: Az atópiás dermatitis szisztémás kezelése, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (5) pp. 240-243., 2017
Belső N, Kemény L, Bata Zs: Gondoljunk rá: granulomatosis polyangiitissel egy 28 éves nőbeteg kapcsán, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (6) p. 275., 2017
Bozó R, Szél E, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Groma G: Megváltozott porc oligomer mátrix fehérje expresszió pikkelysömörben, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (6) pp. 263-264., 2017
Buknicz T, Gubán B, Bolla BSz, Buzás K, Harmati M, Bálint Á, Horváth P, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Németh IB: Melanóma-eredetű exoszómák hatása a peritumorális strómális sejtekre (poszter), BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (6) p. 285., 2017
Danis J, Janovák L, Göblös A, Konczné Gubán B, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Cytosolic nucleic acid induced signaling events in keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 9: (3) pp. 30-31., 2017
Danis Judit, Göblös Anikó, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Kemény Lajos, Széll Márta: PRINS long –non-coding RNA directly binds to the mRNA of IL-6 leading to its destabilization, J INVEST DERMATOL 137: (10S2) p. S269., 2017
Farkas K, Molnár T, Szepes Z, Bata Z, Németh I, Nagy F: AZ INFLIXIMAB ALLERGIÁRÓL ESETÜNK KAPCSÁN, CENT EUR J GASTRO HEPATOL 3: (Suppl. 1) p. 87., 2017
Gál B, Dulic S, Kiss M, Groma G, Kovács L, Kemény L, Bata-Csörgő Z: Increased circulating anti-α6-integrin autoantibodies in psoriasis and psoriatic arthritis but not in rheumatoid arthritis, J DERMATOL 44: (4) pp. 370-374., 2017
Göblös A, Danis J, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: The modifying role of CARD18 in cytosolic DNA mediated IL-1B signaling, In: Duric D, Jakovljevic V (szerk.) (szerk.) Joint Meeting of National Physiological Societies "New Perspectives in Physiological Research - Young Investigator Forum": Final Program & Abstract Book. Beograd: Društvo fiziologa Srbije, 2017. pp. 98., 2017
Göblös A, Danis J, Gál B, Farkas K, Varga E, Korom I, Kemény L, Bata-Csörgő Z, Nagy N, Széll M: The functional characterization of rare and common CARD14 variants in pityriasis rubra pilaris, Human well-being and the environment for living: health, water, climate Responsibility of science and education in the 21. century, Pécs, 2017.11.16-18. , 2017
Göblös A, Danis J, Gál B, Farkas K, Varga E, Korom I, Kemény L, Bata-Csörgő Zs, Nagy N, Széll M: Investigation of CARD14 variants in pityriasis rubra pilaris affected skin and keratinocytes, IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 9: (3) pp. 33-34., 2017
Göblös A, Danis J, Gál B, Farkas K, Varga E, Korom I, Kemény L, Bata-Csörgő Zs, Nagy N, Széll M: A CARD14 génvariánsok funkcionális vizsgálata pityriasis rubra pilarisban, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (6) pp. 267-268., 2017
Göblös Anikó, Danis Judit, Gál Brigitta, Farkas Katalin, Varga Erika, Korom Irma, Kemény Lajos, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Széll Márta, Nagy Nikoletta: The functional characterization of CARD14 variants in pityriasis rubra pilaris affected skin and keratinocytes, J INVEST DERMATOL 137: (10S2) p. S247., 2017
Gubán B, Bozó R, Kui R, Miklovics N, Németh I, Bebes A, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Abnormal basal membrane protein expression in non-lesional psoriatic skin (poster), IMMUNOLÓGIAI SZEMLE 9: (3) pp. 41-42., 2017
Guban B, Kui R, Nemeth I, Bebes A, Szell M, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: Abnormal basal membran protein expression in non-lesional psoriatic skin, J INVEST DERMATOL 137: (102) p. S273., 2017
Hajdu K, Irinyi B, Gyimesi E, Kapitany A, Dajnoki Z, Bata-Csorgo Z, Kinyo A, Kiss F, Gaspar K, Szegedi A: A simple, combined test can improve the diagnosis of autoimmune urticaria, BRIT J DERMATOL 177: (3) pp. 864-866., 2017
Jakabné Jakobicz E, Tariné Palotás Zs, Ónodi-Nagy K, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A perifériás vér mononukleáris sejtjeinek analízise gyógyszerérzékenységi reakciókban, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (6) p. 263., 2017
Képíró L, Kinyó Á, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Zoon plazmasejtes balanitis, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (2) pp. 79-81., 2017
Nagy GR, Varga E, Korom I, Oláh J, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Atípusos unilateralis nasalis ulceratio egy eset kapcsán, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (6) pp. 276-277., 2017
Szlavicz E, Olah P, Szabo K, Pagani F, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Szell M: Analysis of psoriasis-relevant gene expression and exon usage changes upon the altered expression of splicing factors differentially expressed in psoriatic epidermis, J INVEST DERMATOL 137: (102) p. S268., 2017
Tamási B, Brodszky V, Hajdu K, Gulácsi L, Kárpáti S, Szegedi A, Bata-Csörgő Z, Kinyó Á, Péntek M, Beretzky Z, Sárdy M, Rencz F: Életminőség-mérés pemphigusban az EQ-5D kérdőívvel, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (6) p. 256., 2017
Tóth E J, Nagy G R, Homa M, Ábrók M, Kiss I É, Nagy G, Bata-Csörgő Z, Kemény L, Urbán E, Vágvölgyi C, Papp T: Recurrent Scedosporium apiospermum mycetoma successfully treated by surgical excision and terbinafine treatment: a case report and review of the literature, ANN CLIN MICROBIOL ANTIMICROB 16: Paper 31. 9 p., 2017
Danis J, Goblos A, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Szell M: PRINS Non-Coding RNA Regulates Nucleic Acid-Induced Innate Immune Responses of Human Keratinocytes., FRONT IMMUNOL 8: 1053. 9 p, 2017
Szlávicz E, Oláh P, Szabó K, Pagani F, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Génexpressziós és mRNS érési változások a pikkelysömör kialakulásához hozzájáruló LUC7L3 és SFRS18 splicing regulátorok csendesítését követően, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 93: (6) p. 267., 2017
Szlavicz E, Szabo K, Bata-Csorgo Z, Bebes A, Groma G, Kemeny L, Szell M: The altered expression of splicing factors in non-involved psoriatic epidermis contributes to the synthesis of the EDA plus fibronectin isoform and to enhanced keratinocyte responsiveness, J INVEST DERMATOL 135: (2) S61, 2015
Szel E, Bozo R, Hunyadi-Gulyas E, Gal B, Belso N, Medzihradszky KF, Kemeny L, Bata-Csorgo Z, Groma G: A proteomic screen for alterations in psoriasis, J INVEST DERMATOL 135: (2) S60, 2015
Danis J, Göblös A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: PRINS, the psoriasis susceptibility related non-coding RNA is involved in stress response of cells, but not in inflammation (poszter), EUR J HUM GENET 23: (Suppl 1) 104, 2015
Guban B, Vas K, Balog Z, Manczinger M, Bebes A, Groma G, Szell M, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: Abnormal regulation of fibronectin production by fibroblasts in psoriasis., BRIT J DERMATOL In press:, 2015
Danis J, Göblös A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Investigating the involvement of PRINS non-coding RNA in psoriasis associated inflammatory responses of keratinocytes (poszter), In: 4th European Congress of Immunology, Abstract Book . Bécs, Ausztria, 2015.09.06-2015.09.09. Kiadvány: Bécs: European Congress of Immunology, 2015. pp. 121, 2015
Göblös A, Danis J, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Characterization of CARD18, a novel negative regulator of IL-1β in human keratinocytes and in psoriasis, In: 4th European Congress of Immunology, Abstract Book . Bécs, Ausztria, 2015.09.06-2015.09.09. Kiadvány: Bécs: European Congress of Immunology, 2015. pp. 120, 2015
Szlávicz E, Oláh P, Szabó K, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Global transcriptome analysis of human keratinocytes after silencing of SFRS18 and LUC7L3 splicing regulators implicated in psoriasis pathogenesis, In: 4th European Congress of Immunology, Abstract Book . Bécs, Ausztria, 2015.09.06-2015.09.09. Kiadvány: Bécs: European Congress of Immunology, 2015. pp. 122, 2015
Guban B, Vas K, Balog Z, Manczinger M, Bebes A, Groma G, Szell M, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: Abnormal regulation of fibronectin production by fibroblasts in psoriasis., BRIT J DERMATOL 174: (3) 533-541, 2016
Gubán B, Kui R, Képíró L, Bebes A, Groma G, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: Abnormális STAT1 aktivitás pikkelysömörben, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 92: (1) 18-21, 2016
Göblös Anikó, Danis Judit, Vas Krisztina, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Kemény Lajos, Széll Márta: Keratinocytes express functional CARD18, a negative regulator of inflammasome activation, and its altered expression in psoriasis may contribute to disease pathogenesis, MOL IMMUNOL 73: 10-18, 2016
Mahil SK, Twelves S, Farkas K, Setta-Kaffetzi N, Burden AD, Gach JE, Irvine AD, Kepiro L, Mockenhaupt M, Oon HH, Pinner J, Ranki A, Seyger MM, Soler-Palacin P, Storan ER, Tan ES, Valeyrie-Allanore L, Young HS, Trembath RC, Choon SE, Szell M, Bata-Csorgo Z, Smith CH, Di Meglio P, Barker JN, Capon F: AP1S3 Mutations Cause Skin Autoinflammation by Disrupting Keratinocyte Autophagy and Up-Regulating IL-36 Production., J INVEST DERMATOL 136: (11) 2251-2259, 2016
Szell M, Danis J, Bata-Csorgo Z, Kemeny L: PRINS, a primate-specific long non-coding RNA, plays a role in the keratinocyte stress response and psoriasis pathogenesis., PFLUG ARCH EUR J PHY 468: (6) 935-943, 2016
Danis J, Goblos A, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Marta S: The non-coding RNA, PRINS regulates psoriasis associated cytokine production in human keratinocytes, J INVEST DERMATOL 136: (92) S204, 2016
Guban B, Varga J, Facsko A, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Vereb Z: Immunological properties of adipose tissue derived mesenchymal stem cells, J INVEST DERMATOL 136: (92) S230, 2016
Guban B, Kui R, Bozo R, Groma G, Nemeth I, Bebes A, Szell M, Kemeny L, Bata-Csorgo Z: Abnormal collagen VII expression in non-lesional psoriatic skin, J INVEST DERMATOL 136: (92) S230, 2016
Danis J, Göblös A, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: Extracelluláris nukleotid fragmentumok által indukált jelátviteli folyamatok vizsgálata humán keratinocitákban, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 92: (6) 275-276, 2016
Göblös A, Danis J, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Széll M: A CARD18 molekula szerepe a citoplazmás DNS-mediált IL-1 szignalizációban, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 92: (6) 276-277, 2016
Gubán B, Vas K, Balog Zs, Manczinger M, Groma G, Bebes A, Széll M, Kemény L, Bata-Csörgő Zs: A pikkelysömörös nem léziós bőr elváltozásai, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 92: (6) 278, 2016
Bozó R, Szél E, Bata-Csörgő Zs, Kemény L, Groma G: A dermális extracelluláris mátrix elváltozásai pikkelysömörös nem léziós bőrben: a COMP és az MFAP4, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 92: (6) 278, 2016
Szél E, Bozó R, Hunyadi-Gulyás É, Manczinger M, F Medzihradszky K, Kemény L, Bata-Csörgő Zs, Groma G: A pikkelysömör proteomikai vizsgálata, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 92: (6) 279, 2016
Nagy N, Farkas K, Sulák A, Szolnoky Gy, Rózsa T, Gál B, Kemény L, Széll M, Bata-Csörgő Zs: Heterozigóta missense CARD14 mutáció azonosítása pityriasis rubra pilarisban szenvedő betegünkben, BŐRGYÓGY VENEROL SZLE 92: (282) 283, 2016
vissza »