Az intraluminális kalcium szerepe az endoplazmás reticulum redox homeosztázisának szabályozásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111899
típus PD
Vezető kutató Lizák Beáta
magyar cím Az intraluminális kalcium szerepe az endoplazmás reticulum redox homeosztázisának szabályozásában
Angol cím Role of intraluminal calcium in regulation of endoplasmic reticulum redox balance
magyar kulcsszavak endoplazmás retikulum, redox, transzport, glutation, kalcium
angol kulcsszavak endoplasmic reticulum, redox, transport, gluthathione, calcium
megadott besorolás
Sejtdifferenciálódás, sejtélettan, sejtdinamika (Orvosi és Biológiai Tudományok)100 %
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet (Semmelweis Egyetem)
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 8.970
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kalcium kiáramlás az endoplazmás retikulum (ER) lumenéből redukáló irányba tolja el a lumen redox egyensúlyát. Ezen jelenség molekuláris mechanizmusának felderítése volt kutatásunk fő célja. Megfigyeltük, hogy glutation- szintézis gátlása, vagy a citoszól tartalmának kihígítása a sejtmembrán szelektív permeabilizálásával megakadályozták a redox eltolódást. A luminális glutation koncentráció is növekedett kalcium depléció hatására, tovább erősítve ezen elektronszállító szerepét. A korábbi feltételezésekkel ellentétben kalretikulin, egy kalciumkötő fehérje kiütése nem befolyásolta a vizsgált folyamatot. Ezzel szemben puromycin és ciklosporin A hatására ugyanazt a gyors, reduktív irányú változást tapasztaltuk, mint kalcium kiáramlás hatására. Puromycin a transzlokon peptidcsatorna nyílását okozza, így megvizsgáltuk a transzlokont alkotó Sec61 fehérje szerepét. Sec61 csendesítés nem befolyásolta a kalcium kiáramlás kiváltotta redox egyensúlyváltozást, viszont puromycin hatása magyarázható a transzlokon pórus kalciumszivárgásban leírt szerepével. A ciklosporin A indukálta glutation beáramlás calcineurin, ciklofilin A és B-től független módon, ismeretlen mechanizmus alapján történt. Megfigyeléseink szerint a kalciumfüggő redox eltolódás glutation beáramlás és nem az ER lumenben lokalizált oxidoreduktázok működésének a következménye. Eredményeink egy még ismeretlen, kalciumra és ciklosporin A-ra érzékeny glutation transzporter létezésére utalnak.
kutatási eredmények (angolul)
Depletion of luminal Ca2+ from the ER provokes a rapid and reversible shift towards a more reducing poise, but the molecular basis for this shift is currently unclear. We found that the Ca2+ mobilization dependent reduction was sensitive to the inhibition of glutathione synthesis or the dilution of cytosolic glutathione by selective permeabilization of the plasma membrane. A glutathione-centered mechanism was further indicated by a sharp increase in ER-luminal glutathione levels that occurred concomitant to Ca2+ efflux. We also show that inducible reduction of the ER lumen by glutathione is independent of the Ca2+-binding chaperone calreticulin, which has previously been implicated in this process. However, opening the translocon channel by puromycin or the addition of cyclosporine A mimicked the glutathione-related effect of Ca2+ mobilization. While the action of puromycin was ascribable to a Ca2+ mobilizing mechanism, the mechanism of cyclosporine A-induced influx of glutathione was independent of calcineurin and cyclophilin A and B and remained unclear. We conclude that the influx of cytosolic glutathione rather than the inhibition of local oxidoreductases is responsible for the reductive shift upon Ca2+ mobilization and postulate the existence of a Ca2+- and cyclosporine A-sensitive glutathione transporter in the ER membrane.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111899
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Beáta Lizák, Gergely Kosztyi, Julia Birk, Davide Montero, Richard Zimmermann, Christian Appenzeller-Herzog, Gábor Bánhegyi: Endoplasmic reticulum Ca2+ depletion triggers import of reductants from the cytosol, The structure and function endoplasmic reticulum, EMBO meeting, Girona, Spain, 26-31 October 2014., 2015
Márton M, Kurucz A, Lizák B, Margittai É, Bánhegyi G, Kapuy O: A systems biological view of life-and-death decision with respect to endoplasmic reticulum stress—The role of PERK pathway, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 18:(1) Paper 58. 19 p., 2017
vissza »