A XIII-as faktor és egyéb fibrinolízis regulátorok szerepe a trombolitikus terápia kimenetelében iszkémiás stroke-on átesett betegekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
111929
típus PD
Vezető kutató Bagoly Zsuzsa
magyar cím A XIII-as faktor és egyéb fibrinolízis regulátorok szerepe a trombolitikus terápia kimenetelében iszkémiás stroke-on átesett betegekben
Angol cím The role of factor XIII and other regulators of fibrinolysis in the outcome of thrombolytic therapy in ischemic stroke patients
magyar kulcsszavak XIII-as faktor, fibrinolízis, iszkémiás stroke, trombolízis
angol kulcsszavak factor XIII, fibrinolysis, ischemic stroke, thrombolysis
megadott besorolás
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)35 %
Ortelius tudományág: Hematológia
Neurológia, cerebrovascularis betegségek, pszichiátria (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)35 %
Ortelius tudományág: Neurológia
Kardiovaszkuláris rendszer (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Labóratóriumi Kutató Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 9.000
FTE (kutatóév egyenérték) 3.20
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A rekombináns szöveti plazminogén aktivátorral (rtPA) végzett trombolízis az egyik leghatékonyabb farmakológiai terápia iszkémiás stroke esetén. A lízis azonban sokszor hatástalan, másoknál pedig vérzéses komplikációk lépnek fel. Feltételeztük, hogy a terápia kimenetele összefüggésben lehet a fibrinolízis ellen ható fehérjék szintjével. A vizsgálatba 132 konszekutív, akut iszkémiás stroke-on átesett beteg került, akik i.v. trombolítikus terápiában részesültek. A betegektől felvételkor, az rtPA után és 24 órával később vettünk vért; meghatároztuk a főbb fibrinolitikus és néhány egyéb hemosztázis faktor szintjét és gyakori polimorfizmusait. A betegek klinikai adatait a kórházi felvételkor és a 7. napon rögzítettük. Az intrakraniális vérzést az ECASS II szerint osztályoztuk. A rövidtávú kimenetelt a neurológiai státusz (NIHSS) 7. napi változása alapján, a 90 napos kimenetelt a modifikált Rankin skála (mRS) szerint ítéltük meg. Eredményeink azt mutatták, hogy 24 órával a lízis után mért alacsony XIII-as faktor szint a rövid távú (<14 nap) mortalitás független prediktora. A felvételkor mért alacsony endogén trombin potenciál (ETP) a hosszú távú (<90 nap) mortalitás független prediktorának bizonyult, és szignifikáns összefüggést mutatott a terápia-asszociált szimptomatikus intracerebrális hemorrhagia (sICH) kialakulásával. A lízist követően mért magas VIII-as faktor és von Willebrand faktor szintek a 90. napi rossz funkcionális kimenet (mRS>3) független prediktorai.
kutatási eredmények (angolul)
Thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) is one of the most effective pharmacological therapies for ischemic stroke. However, lysis is often ineffective while in others bleeding complications occur. We hypothesized that the outcome of therapy may be related to levels of proteins regulating fibrinolysis. The study included 132 consecutive acute ischemic stroke patients who all underwent i.v. thrombolytic therapy. Blood samples were taken on admission, immediately after rtPA and 24 h later; major fibrinolytic and some other hemostasis factor levels and their common polymorphisms were determined. Clinical data of patients were recorded at on admission and on day 7. Intracranial bleeding was classified according to ECASS II. Short-term outcomes were assessed according to the change in neurological status (NIHSS) by day 7, long-term outcome was judged by the modified Rankin Scale (mRS) on day 90. Our results showed that a low factor XIII 24h after lysis is an independent predictor of short-term mortality (<14 days). A low endogenous thrombin potential (ETP) at the time of admission proved to be an independent predictor of long-term mortality (<90 days) and showed a significant correlation with therapy-associated symptomatic intracerebral hemorrhage (sICH). Elevated factor VIII and von Willebrand factor levels after lysis are independent predictors of poor long-term functional outcome (mRS> 3).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111929
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bagoly Z, Ariëns RAS, Rijken DC, Pieters M, Wolberg AS.: Clot Structure and Fibrinolysis in Thrombosis and Hemostasis, Biomed Res Int 2017; 2017: e4645137. doi: 10.1155/2017/4645137., 2017
Szegedi I, Székely EG, Czuriga-Kovács KR, Nagy A, Sarkady F, Lánczi LI, Berényi E, Csiba L, Bagoly Z.: The role of plasminogen activator inhibitor (PAI-1) levels and PAI-1 4G/5G polymorphism in the outcome of intravenous thrombolytic therapy in ischemic stroke patients., Res Pract Thromb Haemost; 2018; (2) S2: 153., 2018
Bagoly Z, Baráth B, Szegedi I, Kálmándi R, Csiba L, Katona É.: The effect of factor XIII levels on the incorporation of alpha2-plasmin inhibitor into fibrin clots: association with the therapeutic outcome of acute ischemic stroke patients., Res Pract Thromb Haemost 2018; (2) Suppl2: 198, 2018
Tóth NK, Székely EG, Czuriga-Kovács KR, Sarkady F, Nagy O, Lánczi IL, Berényi E, Fekete K, Fekete I, Csiba L, Bagoly Z.: Elevated factor VIII and von Willebrand factor levels predict unfavorable outcome in stroke patients treated with intravenous thrombolysis, Frontiers in Neurology; 2018;8:e721, doi:10.3389/fneur.2017.00721, 2018
Székely EG, Czuriga-Kovács KR, Bereczky Z, Katona É, Mezei ZA, Nagy A, Tóth NK, Berényi E, Muszbek L, Csiba L, Bagoly Z.: Low factor XIII levels after intravenous thrombolysis predict short-term mortality in ischemic stroke patients, Scientific Reports; 2018:8:e7662. doi: 10.1038/s41598-018-26025, 2018
Hudák R, Székely EG, Kovács KR, Nagy A, Hofgárt G, Berényi E, Csiba L, Kappelmayer J, Bagoly Z: Low thrombin generation predicts poor prognosis in ischemic stroke patients after thrombolysis, Plos One 12:e0180477, 2017
Csomós K, Kristóf E, Jakob B, Csomós I, Kovács G, Rotem O, Hodrea J, Bagoly Z, Muszbek L, Balajthy Z, Csősz É, Fésüs L.: Protein cross-linking by chlorinated polyamines and transglutamylation stabilizes neutrophil extracellular traps., Cell Death Dis. 2016; 7:e2332, 2016
Bagoly Z, Homoródi N, Kovács EG, Sarkady F, Csiba L, Édes I, Muszbek L.: How to test the effect of aspirin and clopidogrel in patients on dual antiplatelet therapy?, Platelets 2016; 27: 59-65., 2016
Bagoly Z.: Uncovering the genetic background of natural anticoagulant deficiencies: time to look behind the scenes, Pol Arch Int Med 127:465-467, 2017
Tóth NK, Csanádi Z, Hajas O, Kiss A, Nagy-Baló E, Kovács KB, Sarkady F, Muszbek L, Bereczky Z, Csiba L, Bagoly Z: Intracardiac hemostasis and fibrinolysis parameters in patients with atrial fibrillation., Biomed Res Int 2017:3678017, 2017
Bagoly Z.: Altered fibrin clot phenotype as predictor of the risk of recurrent venous thromboembolism: evidence is growing., Pol Arch Intern Med. 2018 Oct 31;128(10):569-571. doi: 10.20452/pamw.4356., 2018
Tóth NK: A VIII-as faktor és a von Willebrand faktor szintek vizsgálata pitvarfibrilláló és iszkémiás stroke-on átesett betegekben, Debreceni Egyetem, Laki Kálmán Doktori Iskola, PhD disszertáció, benyújtott (témavezető: Dr. Bagoly Zsuzsa), 2018
Mezei ZA.: Regulation of plasma factor XIII levels in healthy individuals; factor XIII and the risk of coronary artery disease, Debreceni Egyetem, Laki Kálmán Doktori Iskola, 2017 (témavezető: Prof. Muszbek László), 2017
Bagoly Z, Homoródi N, Kovács EG, Sarkady F, Csiba L, Édes I, Muszbek L.: How to test the effect of aspirin and clopidogrel in patients on dual antiplatelet therapy?, Platelets 2016; 27: 59-65., 2016
Bagoly Z.: Cancer and thrombosis: a fresh look at an old story, Thromb Res 2015;136: 1-2, 2015
Csomós K, Kristóf E, Jakob B, Csomós I, Kovács G, Rotem O, Hodrea J, Bagoly Z, Muszbek L, Balajthy Z, Csősz É, Fésüs L.: Protein cross-linking by chlorinated polyamines and transglutamylation stabilizes neutrophil extracellular traps., Cell Death Dis. 2016; 7:e2332, 2016
Tóth NK, Székely EG, Kovács KR , Sarkady F, Nagy O, Csiba L, Muszbek L, Bagoly Z.: The association of factor VIII and von Willebrand factor levels and the outcome of thrombolysis in ischemic stroke patients, GTH, 60th Meeting of the Society of Thrombosis and Hemostasis Research, Muenster, Germany, 2016
Hudák R, Székely EG, Kovács KR, Nagy A, Csiba L, Muszbek L, Kappelmayer J, Bagoly Z.: Does thrombin generation predict the outcome of ischemic stroke after thrombolysis treatment?, GTH, 60th Annual Meeting of the Society of Thrombosis and Hemostasis Research, Muenster, Germany, 2016
Kovács KB, Bagoly Z, Tóth NK, Székely EG, Kovács KR, Muszbek L, Csiba L.: The association of factor VIII and von Willebrand factor levels and the outcome of thrombolysis in ischemic stroke patients, ICHB Heart and Brain Conference, Paris, France, 2016
Kovács KB, Székely EG, Kovács KR, Mezei ZA, Katona E, Bereczky Z, Muszbek L, Csiba L, Bagoly Z.: The association of factor XIII levels and polymorphisms with the outcome of thrombolysis in ischemic stroke patients, ICHB Heart and Brain Conference, Paris, France, 2016
Hudák R, Székely EG, Kovács KR, Nagy A, Csiba L, Muszbek L, Kappelmayer J, Bagoly Z.: Does thrombin generation test predict the outcome of ischemic stroke after thrombolysis treatment?, J Thromb Haemost 2016; 14: (Suppl 1):129, 2016
Bádogos Á, Gindele R, Sarkady F, Magyar T, Kappelmayer J, Csiba L, Muszbek L, Bagoly Z.: CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben, Debreceni Akadémiai Bizottság KLKT Tudományos Rendezvénye, 2016
Bagoly Z, Székely EG, Kovács KR, Tóth NK, Mezei ZA, Katona É, Bereczky Z, Kappelmayer J, Csiba L, Muszbek L.: Hemosztázis paraméterek hatása a trombolízis kimenetelére akut iszkémiás stroke-on átesett betegekben., Debreceni Akadémiai Bizottság KLKT Tudományos Rendezvénye, Debrecen, 2016
Bagoly Z.: Uncovering the genetic background of natural anticoagulant deficiencies: time to look behind the scenes, Pol Arch Int Med 127:465-467, 2017
Hudák R, Székely EG, Kovács KR, Nagy A, Hofgárt G, Berényi E, Csiba L, Kappelmayer J, Bagoly Z: Low thrombin generation predicts poor prognosis in ischemic stroke patients after thrombolysis, Plos One 12:e0180477, 2017
Tóth NK, Csanádi Z, Hajas O, Kiss A, Nagy-Baló E, Kovács KB, Sarkady F, Muszbek L, Bereczky Z, Csiba L, Bagoly Z: Intracardiac hemostasis and fibrinolysis parameters in patients with atrial fibrillation., Biomed Res Int 2017:3678017, 2017
Mezei ZA, Katona É, Kállai J, Bereczky Z, Molnár É, Kovács B, Ajzner É, Bagoly Z, Miklós T, Muszbek L.: Regulation of plasma factor XIII levels in healthy individuals; a major impact by subunit B intron K c.1952+144 C>G polymorphism., Thromb Res 148:101-106, 2016
Bagoly Z, Hudák R, Székely EG, Kovács EG, Nagy A, Hofgárt G, Berényi E, Kappelmayer J, Csiba L: Low TG predicts poor prognosis in ischemic stroke patients after thrombolysis., 3rd European Stroke Organisation Conference, Abstract Book, 2017
Bagoly Z, Homoródi N, Kovács EG, Sarkady F, Csiba L, Édes I, Muszbek L.: How to test the effect of aspirin and clopidogrel in patients on dual antiplatelet therapy?, Platelets 2015; 19: 1-7, 2015
Bagoly Z.: Cancer and thrombosis: a fresh look at an old story, Thromb Res 2015;136: 1-2, 2015
Stercel V, Székely GE, Kovács KR, Sarkady F, Muszbek L, Bereczky Z, Csiba L, Bagoly Z: Trombin-aktiválta fibrinolízis inhibitor (TAFI) polimorfizmusok hatása a trombolízis kimenetelére iszkémiás stroke-on átesett betegekben, Magyar Thrombosis és Hemosztázis Társaság Szimpózium, Debrecen, Konferenciakiadvány, 2015
Stercel V, Székely GE, Kovács KR, Sarkady F, Muszbek L, Bereczky Z, Csiba L, Bagoly Z: The effect of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) polymorphisms on the outcome of thrombolysis in ischemic stroke patients, 46th Annual Scientific Meeting of the HMAA,2014, Sarasota, Florida, conference abstract book, 2014
Tóth NK, Székely EG, Kovács KR , Sarkady F, Nagy O, Csiba L, Muszbek L, Bagoly Z.: The association of factor VIII and von Willebrand factor levels and the outcome of thrombolysis in ischemic stroke patients, J Thromb Haemost 2015; 13 (Suppl 1): 694, 2015
Toth NK, Bagoly Z, Csanádi Z, Kiss A, Nagy-Baló E, Kovács KB, Muszbek L, Csiba L.: Local parameters of hemostasis activation in the fibrillating atrium, J Thromb Haemost 2015;13(Suppl2):785, 2015
Bagoly Z, Székely EG, Kovács KR, Mezei ZA, Bereczky Z, Katona É, Kappelmayer J, Csiba L, Muszbek L.: A faktor XIII (FXIII) szintek és főbb FXIII polimorfizmusok hatása a trombolízis kimenetelére iszkémiás stroke-on átesett betegekben, Metabolizmus 2014; 4:246, 2014
Stercel V. (témavezető: Bagoly Z): Trombin-aktiválta fibrinolízis inhibitor (TAFI) polimorfizmusok hatása a trombolízis kimenetelére iszkémiás stroke-on átesett betegekben, Debreceni Egyetem TDK pályamunka, 2015
Nagy O. (témavezető: Bagoly Z): A VIII-as faktor és a von Willebrand faktor szerepe a trombolízis kimenetelében akut iszkémiás stroke-on átesett betegekben, Debreceni Egyetem TDK pályamunka, 2015
Bagoly Z, Székely EG, Kovács KR, Mezei ZA, Katona É, Bereczky Z, Csiba L, Muszbek L.: A FXIII szintek és polimorfizmusok hatása a trombolitikus terápia eredményességére iszkémiás stroke-on átesett betegekben, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, A tudomány ünnepe előadássorozat, Debrecen, absztraktfüzet, 2014
Hudák R, Bagoly Z, Kappelmayer J.: Thrombin generation and its usefulness in laboratory medicine, 1st Congress of the Romanian Association of Laboratory Medicine, Romania, Sighisoara, 2015, abstract book, 2015
vissza »