Mai tárgyak, mai emberek, társadalmi múzeumok. Út a részvételen és együttműködésen alapuló múzeumok felé – módszertani alapkutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112185
típus K
Vezető kutató Frazon Zsófia
magyar cím Mai tárgyak, mai emberek, társadalmi múzeumok. Út a részvételen és együttműködésen alapuló múzeumok felé – módszertani alapkutatás
Angol cím Contemporary objects, contemporary people, social history museums. Towards a museum based on participation and collaboration
magyar kulcsszavak múzeumtudomány, kortárs anyagi kultúra kutatás, részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum
angol kulcsszavak museum studies, contemporary material culture studies, participation, collaboration, social history museums
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Etnográfia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Etnológiai Archívum (Néprajzi Múzeum)
résztvevők Foster Hannah
Hermann Veronika
Illés Péter
Kemény Márton
Schleicher Veronika
Szakács Eszter
Toronyi Zsuzsanna
Wilhelm Gábor
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2018-03-31
aktuális összeg (MFt) 20.236
FTE (kutatóév egyenérték) 6.46
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A társadalomtudományok és a múzeumtudomány érintkezési pontján található, három éves módszertani alapkutatás célja egy társadalmi múzeumokban alkalmazható kutatási modell létrehozása, az eredmények kézikönyvben való publikálása. A kutatás tudományos és társadalmi célja a magyarországi társadalmi múzeumok kortárs tárgykutatásainak élénkítése, egy interaktív kutatáson alapuló modell létrehozása, tesztelése és modellezése. A kutatás három pillérre épül: mai tárgyakra, mai emberekre és kortárs jelenségekkel foglalkozó társadalmi múzeumokra. A cél egy részvételen és együttműködésen alapuló kutatási modell létrehozása: amely összegyűjti, feldolgozza és integrálja a magyar és a nemzetközi kurátori munka gyakorlati példáit, kísérleti mintaprojekteket valósít meg, vizsgálja a múzeumtudomány, a néprajztudomány és a kulturális antropológia résztvevő megfigyelésre, illetve a 20. század második felétől a művészeti szcéna együttműködésre (collaboration) és részvételre (participation) épített gyakorlatait. Az alapkutatás során kiemelt szerepet kap a témához kapcsolódó eddigi gyakorlatok és kritikai szövegek feldolgozása, az alapfogalmak összeszedése és tisztázása, a témához kapcsolódó szakirodalom összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele, mintaprojektek megvalósítása, a saját gyakorlatok kritikai feldolgozása és a tapasztalatok alapján egy együttműködésben megvalósított kézikönyv publikálása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás kiinduló kérdése, hogy milyen válaszokat tudnak ma adni a magyarországi társadalmi múzeumok az őket körülvevő társadalmi, tudományos és kulturális kihívásokra? A múzeumok számára valóban a látogatólétszám növekedése az egyetlen megoldás? A társadalmi kérdésekkel foglalkozó múzeumok betölthetnek-e más társadalmi küldetést? A kutatás arra a hipotézisre épül, hogy a muzeológia és a múzeumtudomány számára a módszertani alapkutatások ugyanúgy nélkülözhetetlenek, mint az akadémiai tudományok számára. Magyarországon az egyetemi oktatásban alig van jelen a muzeológia mint korszerű tudomány, ezért elengedhetetlen, hogy a múzeumokban tudományos műhelyek alakuljanak: nemcsak a gyűjtemények feldolgozására, hanem az aktív forrásképzés, a módszertani lehetőségek és a társadalmi beágyazódás megteremtésére. A Néprajzi Múzeum MaDok-program által kezdeményezett, a kutatók együttműködésében megvalósított módszertani alapkutatás arra a tudományos hipotézisre épül, hogy a társadalmi múzeumok alapvető szerepet tölthetnek be a tudományban és a társadalomban egyaránt, továbbá a múzeumi tudás kiterjeszthető a mai közösségek irányába. Ehhez pedig nemcsak a pedagógia, hanem a tudomány módszertani eszközkészlete és praxisa is segítséget ad. Eszerint: a kutató és a közösség már a kutatás időszakában egymás terében mozog, figyel, kérdez és reagál egymásra. A közösen létrehozott tudás pedig helyet talál a múzeum terében és gyűjteményében, amely hozzájárul az intézmények emancipálódásához. Ez mára mára nélkülözhetetlen egy társadalmi múzeum számára.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás eredményei szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy múzeumokban, kortárs jelenségekhez kapcsolódóan, több, egymástól eltérő profilú intézményben, együttműködésben végzett módszertani alapkutatás Magyarországon eddig nem történt. Az egy időben, azonos módszertani alapokra, de eltérő témákra és eltérő profilú intézmények gyakorlatára épített kutatás teret ad az összehasonlításra, a következtetések egymásra vonatkoztatására és a kritikára. A munka során a muzeológus-kutatók olyan tapasztalatokra tesznek szert, amelyek nemcsak az egyes esetek megértésében és feldolgozásában, hanem a hosszabb távú stratégiák kialakításában is segítséget adnak. A magyarországi társadalom máig nem, vagy alig tapasztalta meg a részvételt: azt, hogy aktív szereplő lehet saját élete és környezete alakításában. A múzeumok számára tehát nemcsak saját gyakorlatuk megújításában, hanem a működés társadalomformáló erejében is érdemes látni a projekt célját. Az együttműködésen és részvételen alapuló gyakorlatok múzeumi modellje olyan demokratikus formák megtanulását és gyakorlati alkalmazását eredményezhetik, amelyek hosszú távon az életminőség javítását szolgálják, továbbá csökkenthetik a (nagyvárosokra különösen jellemző) elszigetelődés kultúráját. A kutatáson és kritikán kiérlelt szakmai tudás, a közönséggel kialakított érdemi együttműködés mára az intézmények társadalmi beágyazódásának alapfeltétele.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A Contemporary objects, contemporary people, social history museums. Towards a museum based on participation and collaboration című múzeumi kutatást a Néprajzi Múzeum kortárs jelenségekkel foglalkozó programja kezdeményezi. A kutatás arra tesz kísérletet, hogy a társadalommal foglalkozó múzeumok (néprajzi, történeti, helytörténeti) számára létrehozzon egy olyan módszertani modellt, amellyel nemcsak a gyűjteményi múlt, hanem az „itt és most” is izgalmas és szakszerű módon feldolgozható és megmutatható. A nemzetközi művészeti és múzeumi gyakorlatban évtizedek óta formálódik egy olyan társadalmi modell, amelyben az alkotók (művészek és kurátorok) együtt dolgoznak a közönséggel egy mű (alkotás, kiállítás) létrehozásában. A munka során együtt formálódik az a kép, amelyet a közösség látogatóként a múzeumokban viszontláthat. A részvétel, az együttműködés és az interaktivitás olyan mentalitások, amelyek egyre inkább részei az emberi kultúrának, a társadalomról való felelős gondolkodásnak. A kutatás arra jön létre, hogy kísérletet tegyen a magyar és nemzetközi szakirodalom és múzeumi gyakorlatok áttekintésére, létrehozzon olyan mintaprojekteket, amelyekben kipróbálhat különféle megközelítéseket, ebből következtetések vonj le, végül elkészít egy olyan kézikönyvet, ami segítséget ad a művészeti múzeumoknál egyelőre lényegesen kisebb presztízsű, de nélkülözhetetlen társadalmi jelentőségű intézményeknek a társadalmi beágyazódásra. A munka sikeres megvalósításával a múzeumok és a közönség egyaránt nyertesek, egymás partnerei és a társadalom valódi formálói lehetnek. A múzeumok mint közintézmények valóban a közösség számára hozzáférhetővé válhatnak.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The objective of this three-year basic methodological research project in which the social sciences and museology intersect is to create a research model for use by social history museums, and to publish the results in handbook form. In terms of its scientific and social objectives, the project aims to enliven the study of contemporary artefacts by social history museums in Hungary, and to create and test an interactive research model. The project rests on three individual pillars: social history museums concerned with contemporary objects, contemporary people, and contemporary phenomena. The goal is to create a participative, collaborative model that collects, evaluates, and integrates practical examples of the work of Hungarian and international curators, implements experimental pilot projects, and examines museological, ethnographic, and cultural anthropological practices built on participative observation, along with those participative and collaborative practices that have been employed by the art world since the second half of the 20th century. The basic research project will focus on evaluating known relevant practices and related critical texts, collecting and clarifying fundamental terminology, collecting professional literature and making it accessible to researchers, implementing pilot projects, critically analysing domestic practices, and publishing a co-operatively produced manual based on the experiences gained throughout the project.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

How can social history museums in Hungary today address the social, scientific, and cultural challenges with which they are surrounded? Are increased visitor numbers the only solution? Can museums concerned with social issues have any other mission in society? The project builds on the hypothesis that basic methodological research is just as indispensable to museology as it is to other academic sciences. In Hungary, as museology is rarely presented as a modern science in university education, is it crucial that scientific workshops within the museums themselves undergo a transformation, that beyond the management of collections, museums deal equally with active resource generation, the creation of methodological opportunities, and the integration of the institution with its social environment. Social history museums have a fundamental role to play in both scientific work, and society. Museum work may be expanded both in time, and methodological space toward the realm occupied by its visitorship.To this end, assistance may be sought not only from museum education, but also from use of the methodological tools and practices of museological science. In this approach, the researcher and public occupy the same spaces as early as the research phase, where they watch each other, ask each other questions, and react to each other’s actions. Knowledge created on a collaborative basis finds its place both on the museum floor, and in its collections, leading not only to the emancipation of the institution, but also to the creation of a refreshingly broad range of voices and approaches – indeed, voices and approaches that a social history museum in today’s world cannot live without.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

From the standpoint of results, it is important to stress that to date, no basic methdological research related to contemporary phenomena has ever been conducted in Hungarian museums – that is, multiple institutions of differing profile – on a collaborative basis. The project described above, conducted in a single period of time over a uniform methodological foundation, but involving varying themes and the practices of institutions of differing profiles, permits for a great deal of comparison, cross-referencing of conclusions, and critical thinking. In performing the work, the museologists/researchers will gain experiences that aid not only in analysing and understanding individual cases, but also in developing long-term strategies. To date, the act of participation is barely, if at all perceptible in Hungarian society – meaning that society does not play an active part in shaping its own life or environment. It is therefore worth viewing the objective of this project not only in the rejuvenation of the program’s own mode of practice, but in its power to shape society as a whole, as well. The museum model for collaborative and participative practice can result in the absorption and practical application of democratic forms that in the long run, will help improve the quality of people’s lives and reduce the culture of isolation (seen particuraly frequently in the urban setting). Today, if an institution seeks to embed itself in the social environment, it must possess a body of specialised knowledge that has been matured through research and criticism, and must offer the possibility of true collaboration with the public.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

This project proposed by a program that deals with contemporary phenomena run by the Museum of Ethnography. The project attempts to create a methodological model for use by museums dealing with the social sciences (ethnography, history, and local history), with which not only collections of historical artefacts, but also material dealing with the “here and now” can be studied and presented in an exciting and academic fashion. For decades, the international art and museum communities have seen the emergence of a social model in which creators (artists and curators) collaborate with the public in the creative process (works of art, exhibitions), in which the image that the public sees when it visits the museum is actually a collaborative effort. Participation, collaboration, and interactivity represent mentalities that now play an increasing role in both human culture, and responsible thinking about society. The purpose of the present project is firstly, to attempt a review both of the Hungarian and international professional literature, and of museum practices pursued at home and abroad; secondly, to execute pilot programs in which several types of approach can be tried and conclusions drawn; and finally, to draft a manual that can help such much-needed institutions as play a role in society, but that for the time being, enjoy considerably less prestige than art museums, to integrate with their social environment. Once this work has been successfully carried out, both parties win, as museums and their visitorships become partners in shaping society in a very real way; museums as public institutions become truly accessible to their communities.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A módszertani alapkutatás eredménye a …NYITOTT MÚZEUM… című kézikönyv és az azonos című weboldal. Az eredmények mindegyikét jellemzi a tartalmi, a műfaji, strukturális és formai komponensek tudatos és módszeres tervezése, továbbá a korábbi intézményi hagyományok tiszteletben tartása (kézikönyv mint műfaj). A 600 oldal (32 szerzői ív) terjedelmű kötet szerzői a kutatócsoport tagjai (9 fő), ami egy esettanulmány esetében egészült ki vendégszerzőkkel, és egy esetében vendégkommentálókkal. A kötet fontos része az egységes szempontok alapján felépített szócikk fejezet (összesen 20 szócikk), ennek angol fordítása is elkészült - kéziratként. Ezt követi 16 esettanulmány, 9 interjú, egy összesített szakirodalom-jegyzék. A kötet központi eleme a fogalmi háló: ami a kötet esetében tárgymutató diagramként, a weboldalon pedig egy adatbázis alapú keresőrendszerként működik. A párhuzamosan két médium használata tudatos döntés, más-más felhasználói igényekre ad választ, a weboldal továbbá lehetővé teszi a közös gondolkodás folytatását.
kutatási eredmények (angolul)
The output of the project was a handbook entitled …OPEN MUSEUM… and webpage of the same name, each characterised by deliberately and methodically planned content, genre, structure, and form, as well as a respect for previous institutional tradition (the handbook as genre). The authors of the 600-page volume (32 author’s sheets) comprised the members of the research team (9 individuals), the guest authors on one case study, and a number of commentators on another. An important part of the work was its encyclopaedic chapter (20 entries in total), constructed according to consistently applied criteria, of which a hand-written English translation was also produced. This was followed by 16 case studies, 9 interviews, and a consolidated bibliography. The work centres around a mind map, which in the book operates as an index, and on the Web site as a database search engine. The use of the two media in parallel was chosen deliberately as a means of addressing the variety of user needs, the Web site additionally enabling continued discussion of the topics involved.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112185
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Frazon Zsófia: Vonz-e újabb látogatókat a múzeumba, vagy a bemutatás lehetőségeit bővíti, ha nyílt városi térben rendez kiállítást egy intézmény?, MúzeumCafé 48., 2015
Toronyi ZSuzsanna: Museumswissenschaft des Judentums: Comparative and Transnational Perspectives, Wiese Christian, Mirjam Thulin (szerk.) Wissenschaft des Judentums in Europe: Comparative and Transnational Perspectives. 550 p. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 201, 2015
Toronyi Zsuzsanna: A holokauszt örökségét kiállítani is nehéz: A soára történő emlékezés problémái és lehetőségei a hazai muzeológiában, MÚZEUMCAFÉ - A MÚZEUMOK MAGAZINJA 40:(2) pp. 50-65. (2014), 2014
Hermann Veronika: Hétköznapok és csodák, Balkon 2015 / 3., 2015
Hermann Veronika: Láthatatlan városom, Magyar Múzeumok Online, 2015. 06. 12., 2015
Wilhelm Gábor: Az állandó kiállítás: a jó, a rossz, és a „szükséges”, Néprajzi Értesítő 97, 2015
Gadó Flóra: Az egyéntől a közösségig, Magyar Múzeumok Online 2016.03.24., 2016
Gadó Flóra: Radikális muzeológia, Magyar Múzeumok Online 2016.06.14., 2016
Frazon Zsófia: Moszkva tér. Hétköz. Napsütés., Magyar Múzeumok Online 2016.05.27., 2016
Frazon Zsófia: Gyűjtemény és közösség, Magyar Múzeumok Online 2016.04.11., 2016
Frazon Zsófia: Thinking outside the box – mai jelenségek és nyitott művek múzeuma, Replika 100, 2016
Hermann Júlia: Mindenkinek ismerős dolgok, Magyar Múzeumok Online 2017.02.03., 2017
Tárgyakadémia100+ munkacsoport: 10 tárgytörténet, Magyar Múzeumok ONline Blog rovat, 2017
Gadó Flóra: Élő archívum, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 34-43., 2018
Hermann Veronika: Fikció, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 44-51., 2018
Wilhelm Gábor: Határtárgy, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 52-59., 2018
Wilhelm Gábor: Kollaboratív etnográfia, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 60-69., 2018
Toronyi Zsuzsanna: Kommentármuzeológia, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 70-77., 2018
Wilhelm Gábor: Kontaktzóna, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 78-85., 2018
Foster Hannah Daisy: Közösségi múzeum, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 86-95., 2018
Gadó Flóra: Művész mint, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 96-105., 2018
Illés Péter: Örökség, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 105-115., 2018
Frazon Zsófia: Résztvevő megfigyelés, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 116-125., 2018
Foster Hannah Daisy, Frazon Zsófia, Gadó Flóra, Illés Péter, Schleicher Vera, Szakács Eszter, Toronyi Zsuzsanna, Wilhelm Gábor: Részvétel és együttműködés, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 126-141., 2018
Szakács Eszter: Szakmai önszerveződés, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 142-149., 2018
Frazon Zsófia: Szubjektív múzeum, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 150-161., 2018
Wilhelm Gábor: Tárgyorientált ontológia, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 162-173., 2018
Wilhelm Gábor: Társadalmi tárgy, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 174-181., 2018
Schleicher Vera: Tematikus múzeumi gyűjtőkampány, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 182-191., 2018
Illés Péter: Terep, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 192-201., 2018
Gadó Flóra: Többszólamúság, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 202-211., 2018
Schleicher Vera, Wilhelm Gábor: Tudáskörforgás, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 212-223., 2018
Gadó Flóra: Újrajátszás, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 224-237., 2018
Foster Hannah Daisy, Frazon Zsófia, Gadó Flóra, Wilhelm Gábor: Mindenkinek ismerős dolgok, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 240-261., 2018
Illés Péter, Andreas lehner, Vörös Gabriella: Gyermekvilágok - Kinderwelten, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 262-277., 2018
Csatlós Judit, Csengei Andrea, Horváth Kitti, Őze Eszter, Thury Lili: Tettek ideje. Egy közösségi kiállítás születése, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 278-301., 2018
Frazon Zsófia: Plasztik művek, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 302-311., 2018
Schleicher Vera: A közös zsákmány, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 312-327., 2018
Schleicher Vera: Vendégtárgyak, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 328-341., 2018
Frazon Zsófia: Etnomobil projekt, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 342-355., 2018
Frazon Zsófia: MaDok LABOR, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 356-369., 2018
Frazon Zsófia: Ellenpedagógia a tóparton, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 370-385., 2018
Toronyi Zsuzsanna: Itt lakott Rosenthal, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 386-395., 2018
Wilhelm Gábor: A Kontaktzóna mint interkulturális dialógus, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 396-407., 2018
Frazon Zsófia: Érzékösvény, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 408-415., 2018
Foster Hannah Daisy: DiverCity, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 416-427., 2018
Gadó Flóra, Hermann Veronika, Szakács Eszter, Wilhelm Gábor: Manifesta11. Egy kortárs művészeti biennálé interdiszciplináris észlelése, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 438-453., 2018
Gadó Flóra: Film, színház, közösség, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 454-463., 2018
Gadó Flóra: Interjú Bujdosó Attilával, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 466-473., 2018
Gadó Flóra: Interjú László Zsofival, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 474-483., 2018
Gadó Flóra: Interjú Menesi Attilával és Orbán Györggyel, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 484-493., 2018
Schleicher Vera: Interjú Romsics Imrével, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 494-505., 2018
Gadó Flóra: Interjú Simonovics Ildikóval, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 506-513., 2018
Gadó Flóra: Interjú Soós Borbálával, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 514-523., 2018
Gadó Flóra: Interjú Szijártó Zsolttal, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 524-531., 2018
Gadó Flóra: Interjú Timár Katalinnal, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 532-539., 2018
Gadó Flóra: Interjú Trapp Dominikával, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 540-550., 2018
Foster Hannah Daisy: Menekültmese, ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum. szerk. Frazon Zsófia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018, 428-437., 2018
Frazon Zsófia szerk.: ...NYITOTT MÚZEUM... Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum., Budapest, Néprajzi Múzeum, 2018

 

Projekt eseményei

 
2016-02-05 14:48:29
Résztvevők változása
vissza »