A görög kultúra itáliai és magyarországi recepciója a 15-16. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112283
típus K
Vezető kutató Bolonyai Gábor
magyar cím A görög kultúra itáliai és magyarországi recepciója a 15-16. században
Angol cím The Reception of Greek Culture in Italy and Hungary in the 15th and 16th Centuries
magyar kulcsszavak görög irodalom, klasszika filológia, reneszánsz, humanizmus, kodikológia, fordítás
angol kulcsszavak Greek literature, classical philology, renaissance, humanism, codicology, translation
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Görög civilizáció
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Filológia
zsűri Irodalom
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gaál Balázs
Gábor Sámuel
Gábor Sámuel
Németh András
Zsupán Edina
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2019-12-31
aktuális összeg (MFt) 23.870
FTE (kutatóév egyenérték) 12.50
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Azonosítottuk az egykor Janus Pannonius tulajdonában lévő görög-latin szótár másolóját, valamint a kódex mesterpéldányát. Ehhez kapcsolódóan felállítottuk a szótár fennmaradt 15 apográfjának családfáját, bemutattuk az egyik másoló (Benedetto Bursa) eddig ismeretlen életpályáját kiadatlan levelei alapján. Két korvina valószínű azonosítása két kortárs görög másoló (Skutariótés és Tribolés) Corvina Könyvtárhoz köthető kéziratainak és kódexek utóéletének vizsgálatával. Új részleteket tártunk föl a Corvina Könyvtár görög kódexeinek budai újrakötésének technikájában, valamint általában a budai műhely tevékenységében, ahol egyebek között Vitéz görög fordításokat tartalmazó kódexeit is átkötötték. Feltérképeztük Bonfini Symposion c. művének hivatkozás nélkül használt forrásait és jelöletlen idézeteit, a mű szövegét előkészítettük kiadásra. Több tanulmány mutatja be Naldinak a Corvina Könyvtárat magasztaló enkómionjában megfogalmazódó irodalmi kánont és ennek szellemi hátterét. Rámutattunk arra is, hogy Naldi műve a wolfenbütteli korvinacsoportot magasztaló írások előképének is tekinthető. Részletes elemzés született egy plutarchosi állatfilozófiai írás első latin fordításairól (szövegkritikai és fordítástechnikai szempontból), valamint egy ókori anekdota utóéletéről, amely az állatokkal való kíméletes bánásmódot szorgalmazza. Egy másik tanulmány arra a kérdésre válaszol, hogyan jutott el Calderini, Pausanias első fordítója a mű fordításának gondolatához.
kutatási eredmények (angolul)
Identification of the scribe who copied the exemplar of a Greek-Latin dictionary once possessed by Janus Pannonius. Identification of its master exemplar, along with an overview of Benedetto Bursa’s unknown career, who made this particular copy. Setting up a stemma of all the extant 15 manuscripts preserving this type of dictionary. Identification of two codices as probable part of the Corvinian Library, with the analysis of the activities of two contemporary scribes (Skutariotes and Triboles) and the later fate of the relevant codices. A new, more detailed, description of the special (re)binding technique used in Buda for Greek codices. An overall analysis of this scriptorium, where Vitéz’s codices containing translations from Greek were also rebound. Detecting unmarked quotations in Bonfini’s Symposion. Collation of the manuscript text, in preparation for a new critical edition. An investigation of the literary canon of Greek authors set up by Naldi in his encomium of the Corvinian Library. An examination of the role the genre of library encomium played in the history of the Wolfenbüttel Corvinas. A textual and codicological analysis of the first Latin translations of Bruta Animalia from Plutarch. An investigation of Calderini’s possible motives for his translation of Pausanias’s travel book. An investigation of the ways an ancient anecdote about a suppliant dove was diffused both in Indian and Western cultures.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112283
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bolonyai Gábor - Gábor Sámuel: Az „isteni Platón” és a „legszemérmetlenebb Epikuros” – Bessarion-idézetek Bonfini Symposionjában, ItK 122 (2018), 1-28, 2018
Bolonyai Gábor: Ore rotundo – egy horatiusi fordulat elő- és utótörténete, Helikon 61 (2015), 399–420, 2015
Bolonyai Gábor: A szótárírás ferrarai műhelyében, Antik Tanulmányok (közlésre elfogadva), 2020
Bolonyai Gábor: A görög költők tízes kánonja a Corvina-könyvtárban, Magyar Könyvszemle (közlésre elfogadva), 2020
Bolonyai Gábor: A három ősi vátesz a Corvina-könyvtárban, Magyar Könyvszemle (közlésre elfogadva), 2020
Bolonyai Gábor: Who copied Janus Pannonius’s Vocabularium? – The Beginnings of Greek Studies in Hungary, Graecia transvolavit Alpes: The Study of Greek in Early Modern Europe Edited by Federica Ciccolella and Luigi Silvano, Brill, Leiden (közlésre elfogadva), 2020
Bolonyai Gábor: Cod. Lat. 421 (Antonio Bonfini: Beszélgetés a szüzességről és a házasélet tisztaságáról / Symposion de virginitate et pudicitia coniugali), A Corvina könyvtár budai műhelye. Szerk. Zsupán Edina. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2019, 345-349., 2019
Bolonyai Gábor: Ore rotundo – egy horatiusi fordulat elő- és utótörténete, Helikon 61 (2015), 399–420, 2015
Gaál Balázs: A Bruta animalia latin fordításai: Antonio Cassarino és Lampugnino Birago, Antik Tanulmányok (közlésre elfogadva), 2020
Gaál Balázs: Plutarchos vegetarianizmusa: közös hagyomány és egyéni érzékenység, Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, szerk. Bárány István–Bolonyai Gábor–Ferenczi Attila–Vér Ádám, Budapest: ELTE Eötv, 2015
Gábor Sámuel: Kr. e. 140 – a görög történelem vége? Az akháj szövetség bukása 300 év távlatából (Pausanias: Görögország leírása VII 6. 3–17. 4), Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, eds. István Bárány–Gábor Bolonyai–Attila Ferenczi–Ádám Vér, Budapest: ELTE Eötvös, 2015
Zsupán Edina: Bessarion immer noch in Buda? Zur Geburt der Bibliotheca Corvina, Augustinus Moravus Olomucensis: Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513), ed. P, 2015
Bolonyai Gábor: Poet in the Sky – the New Literary History and Canon as Reflected in the Corvinian Library, Corvina Conference, Milano, 2015
Gábor Sámuel: Pauszaniasz hermeneutikája, Budapest, ELTE, 2015
Gaál Balázs: Antonio Cassarino’s Latin translation of Plutarch’s Bruta animalia ratione uti, közlésre elküldve, 2020
Gaál Balázs: Apechesthai tón empsychón. A vegetarianizmus eszményének formái és változásai az ókorban, Budapest, ELTE, 2015
Zsupán Edina: The Corvina Praise: On the Evaluation of a Genre, Milano, Corvina Conference, 2015
Németh András: Il copista Giovanni Scutariota e la collezione di manoscritti greci di Mattia Corvino, Milano, Corvina conference, 2015
Zsupán Edina: A magyarországi humanizmus kezdetei az írás tükrében. Vitéz és Vergerio, Pécsi Egyetem, 2015
Zsupán Edina (-Maria Theißen): Mitteleuropäische Schulen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Budapest, Byzanz und das Abendland IV., 2015
Bolonyai Gábor: Benedictus és szótára, Ókor, 2016
Benedictus és szótára: Benedictus és szótára, Ókortudományi Társaság (előadás), 2016
Gaál Balázs: King Śibi in the East and the West: Following the Flight of a Suppliant Dove, International Journal of the Classical Tradition, 2016
Zsupán Edina: A wolfenbütteli corvinacsoport, Kézirat, 2016
Bolonyai Gábor: Benedictus and his Greek-Latin Dictionary: Escorial Σ I.12, Greek, Roman, and Byzantine Studies 57 (2017) 792–836, 2017
Bolonyai Gábor: Poet in the sky – Naldo Naldi’s portrait of Pindar in his encomium of the Corvinian Library, A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Ed. by Edina Zsupán, Budapest, OSZK, 2017, 63–75., 2017
Németh András: Il copista Giovanni Scutariota e la fortuna dei manoscritti greci di Giano Pannonio e Mattia Corvino, A Home of Arts and Muses: The Library of King Matthias Corvinus (Supplementum Corvinianum IV; Budapest: OSZK, 2017), 89–112, 2017
Németh András: Compilation methods of the Excerpta Constantiniana revisited: From one compilator to the three-stage model of teamwork, Byzantinoslavica 75 (2017), pp.1–26, 2017
Gaál Balázs: Bird in a Human Lap: From Natural Observation to Moral Lesson, International Journal of the Classical Tradition 24 (2017) 262-288., 2017
Zsupán Edina: The Corvina Praise. On the Evolution of a Genre, A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Ed. Edina Zsupán, Bp, Országos Széchényi Könyvtár, 2017, [De Bibliotheca Corviniana ‒ Supplementum Corvin, 2017
Bolonyai Gábor: Benedictus and his Greek-Latin Dictionary: Escorial Σ I.12, Greek, Roman, and Byzantine Studies 57 (2017) 792–836, 2017
Bolonyai Gábor: Poet in the sky – Naldo Naldi’s portrait of Pindar in his encomium of the Corvinian Library, A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Ed. by Edina Zsupán, Budapest, OSZK, 2017, 63–75., 2017
Gaál Balázs: A Bruta animalia latin fordításai: Giovanni és Raffaele Regio, Antik Tanulmányok 72 (2018), 211–235., 2018
Németh András: A Database for Re-conceiving Imperial Ideology? Constantine VII Porphyrogennetos and the Historical Excerpts, Gaul, N. and Menze, V. (eds), Center, Province and Periphery in the Age of Constantine VII Porphyrogennetos: From De Ceremoniis to De Administrando Imperio (Mainzer Veröf, 2018
Gábor Sámuel: Emlékállítás, emlékműolvasás, műemlékvédelem Pausanias Akropolis-leírásáról, Ókor 17 (2018/1), 40-58., 2018
Bolonyai Gábor - Gábor Sámuel: Bonfini autográf görög nyelvű idézetei a Symposionban, Antik Tanulmányok 62 (2018) 179–209, 2018
Bolonyai Gábor - Gábor Sámuel: Az „isteni Platón” és a „legszemérmetlenebb Epikuros” – Bessarion-idézetek Bonfini Symposionjában, ItK 122 (2018), 1-28, 2018
Bolonyai Gábor: Szótárak vándorlása – adalékok a görög-latin szótárak 15. századi történetéhez, XIII. Magyar Ókortudományi Konferencia, Szeged, előadás, 2018
Németh András: Fulvio Orsini: The antiquarian and the fragments of lost historical texts, ‘The Filologos and the Antiquarius’ workshop, Princeton, 2018
Gaál Balázs: Bird in a Human Lap: From Natural Observation to Moral Lesson, International Journal of the Classical Tradition 24 (2017) 262-288., 2017
Gaál Balázs: Plutarchos vegetarianizmusa: közös hagyomány és egyéni érzékenység, Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, szerk. Bárány István–Bolonyai Gábor–Ferenczi Attila–Vér Ádám, Budapest: ELTE Eötv, 2015
Gaál Balázs: Apechesthai tón empsychón. A vegetarianizmus eszményének formái és változásai az ókorban, Budapest, ELTE, 2015
Gábor Sámuel: Kr. e. 140 – a görög történelem vége? Az akháj szövetség bukása 300 év távlatából (Pausanias: Görögország leírása VII 6. 3–17. 4), Studia Classica: Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből, eds. István Bárány–Gábor Bolonyai–Attila Ferenczi–Ádám Vér, Budapest: ELTE Eötvös, 2015
Gábor Sámuel: Pausanias „Megalopolis-élménye”: Múltkutatás és romtapasztalat, Ókor 2016/4: 18-25., 2016
Németh András: Il copista Giovanni Scutariota e la fortuna dei manoscritti greci di Giano Pannonio e Mattia Corvino, A Home of Arts and Muses: The Library of King Matthias Corvinus (Supplementum Corvinianum IV; Budapest: OSZK, 2017), 89–112, 2017
Németh András: A Corvina görög nyelvű kódexeinek restaurálása Budán, A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, szerk. Zsupán Edina. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2019, pp. 107-125., 2019
Németh András: Janus Pannonius evangéliumoskönyve, A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, szerk. Zsupán Edina. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2019, 188., 2019
Németh András: Mynas-kódex, A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, szerk. Zsupán Edina. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2019, 194-195., 2019
Németh András: Wien ÖNB Suppl. gr. 177 (Nazianzi Szent Gergely homíliái (Homiliae), A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, szerk. Zsupán Edina. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 192., 2019
Németh András: Bíborbanszületett (VII.) Konstantin: Ceremóniák könyve (De ceremoniis), A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, szerk. Zsupán Edina. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2019, 190., 2019
Németh András: Compilation methods of the Excerpta Constantiniana revisited: From one compilator to the three-stage model of teamwork, Byzantinoslavica 75 (2017), pp.1–26, 2017
Zsupán Edina, Rozsondai Marianne: Flavius Philostratos: Hőstörténet, Képek, Szofisták életrajzai, Levelek (Heroica, Imagines, De vitis sophistarum, Epistolae), Bp., OSZK, Cod. Lat. 417., Zsupán E. (szerk.): A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK, Kat. G1, 340–344., 2019
Zsupán Edina: Nagy Szent Vazul: Eunomius ellen a Fiúisten és a Szentlélek istenséféről – A Szentlélekről (Adversus Eunomium de divinitate filii et spiritus sancti – Ad Amphilochium de spiritu sancto adversus Eunomium), Bp., OSZK, Cod. Lat. 415., Zsupán E. (szerk.): A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK, 399–401., 2019
Zsupán Edina: Cyrillus Alexandrinus: A Szentháromságról (Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate), Bp., OSZK, Cod. Lat. 358., Zsupán E. (szerk.): A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK, Kat. H20, 424–425., 2019
Zsupán Edina: Nagy Szent Vazul: Szentbeszédek a teremtéstörténetről (Homiliae in Hexaemeron), Bp., Cod. Lat. 426., Zsupán E. (szerk.): A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK,Kat. H21, 426–428., 2019
Zsupán Edina, Rozsondai Marianne: Xenophón művei Francesco Filelfo fordításában, Bp., OSZK, Cod. Lat. 422., Zsupán E. (szerk.): A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK, Kat. H13, 405–407., 2019
Zsupán Edina: A Corvina Könyvtár budai műhelye. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállításának eredményei, Századok 153 (2019) 997–1036., 2019
Zsupán Edina: A Corvina Könyvtár „első” címerfestője: stílushűség és imitáció. A Philostratos- és a Ransanus-corvina provenienciájához, Művészettörténeti Értesítő 66 (2017), 273‒302., 2017
Zsupán Edina: The Corvina Praise. On the Evolution of a Genre, A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus.Ed. Edina Zsupán (De Bibliotheca Corviniana ‒ Supplementum Corvinianum IV.). Budapest: OSZK 2017, 77‒87., 2017
Zsupán Edina: Eusebius Krónikájának második könyve (Chronikoi Kanones) Szent Jeromos latin fordításában, Bp., ELTE EK, Cod. Lat. 5., Zsupán E. (szerk.): A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK, ), Kat. F8, 313–315., 2019
Zsupán Edina: Pseudo-Aristeas: Levél Philocrateshez a Septuaginta fordításáról (Epistula ad Philocratem), München, BSB, Clm 627., Zsupán E. (szerk.): A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK, Kat. d11, 232–234., 2019
Zsupán Edina, Zsoldos Endre és Rozsondai Marianne: Johann von Königsberg (Regiomontanus): Ptolemaeus Almagestjének kivonata (Epitome Almagesti), Bécs, ÖNB, Cod. 44., A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK, 2019
Zsupán Edina: A budai műhely, A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, szerk. Zsupán Edina. Bp. OSzK., 2019
Zsupán Edina: A wolfenbütteli corvinacsoport, Kézirat, 2016
Zsupán Edina: A szövegalkotás tényezői Janus Pannonius Apophthegmata-fordításában, közlésre leadva, 2020
Zsupán Edina: Paleográfiai fordulat – egy Vitéz-töredék, Töredéktől töredékig, 2019. nov. 25, OSzK. (megjelenésre beküldve), 2020
Zsupán Edina: Vitéz János Leveleskönyve. Az eredeti példány (ÖNB 431) kodikológiai leírása és Vitéz saját kezű margójegyzetei, Magyar Könyvszemle (közlésre leadva), 2020
Zsupán Edina: Vitéz János Plinius-kódexének (ÖNB, Cod. 141) leírása és tanulságai a főpap szöveggondozói, jegyzetelési gyakorlatát illetően, különös tekintettel a görög margójegyzetekre, megjelenésre elküldve, 2020
vissza »