A munkaerő-áramlás hálózatának szerepe a munkapiaci folyamatokban és a vállalati teljesítményben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112330
típus K
Vezető kutató Kiss Károly Miklós
magyar cím A munkaerő-áramlás hálózatának szerepe a munkapiaci folyamatokban és a vállalati teljesítményben
Angol cím The impact of labor mobility networks on Labor Market outcomes and Company Performance
magyar kulcsszavak kapcsolatháló-elemzés, munkaerőpiac, vállalati teljesítmény, szervezeti tanulás, regionális dinamika
angol kulcsszavak social network analysis, labor market, corporate performance, organizational learning, regional dynamics
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Közgazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bajnai Blanka
Köllő János
Lengyel Balázs
Lőrincz László
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 9.960
FTE (kutatóév egyenérték) 6.80
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás arra a jelentős, de kevéssé kutatott kérdéskörre koncentrált, hogy milyen szerepe van a különféle kapcsolatrendszereknek a tudás terjedésében, és hogy a kapcsolathálók által generált tudás-áramlás hogyan befolyásolja a gazdasági (vállalati, iparági, regionális) teljesítményt. A kutatók elsőként térképezték fel a magyar vállalatok közti munkaerő-áramlás hálózatát. Empirikusan bizonyították, hogy a vállalatok közti munkaerő-áramlás a tudásterjedés egyik fontos eszköze és szerepet játszik a vállalati teljesítmény, a termelékenység alakulásában. Bizonyították, hogy az egyes iparágakban a vállalatok termelékenység különbségeit nem csak a piaci ki- és belépések dinamikája, hanem a vállalatok közötti tudásáramlás is csökkentheti. A munkatársi kapcsolathálóknak a regionális gazdasági folyamatokban betöltött szerepét is vizsgálták, amely kapcsolathálók a helyi tanulás fontos csatornái lehetnek. E kapcsolathálók vizsgálata új magyarázatot nyújt a régiós termelékenység-növekedés különbségeire. Új bizonyítékot találtak arra, hogy a nagyvárosi térségekben elsősorban a sokszínűségre alapuló tudásexternáliák, a középvárosokban pedig az iparágak kognitív közelségén alapuló tudásexternáliák érvényesülnek. A kutatók vizsgálták az iparágak technológiai kapcsolatrendszerét is, amit felhasználtak a vállalatok termékdiverzifikációs döntéseinek és válság stratégiáinak megértéséhez és bemutatták a regionális fejlesztéspolitikai alkalmazásának lehetőségit is.
kutatási eredmények (angolul)
The research focused on the significant, but under-studied issues that what the role of various networks of ties is in spread of knowledge and how the social networks generated knowledge flow affects economic performance (of a company, industry or region). Researchers firstly mapped the networks of labor-flow between Hungarian firms. They found empirical evidence that labor-flow between firms is an important instrument of knowledge spread and it has significant effect on firm performance and productivity. It has been proved that differences in firms’ productivity in each industries can be reduced not only by the dynamics of market entry and exit but also through knowledge flow among firms. Researchers also studied the role of co-worker networks in regional productivity growth, what social ties can be important channels of local learning. Analysis of these networks could offer a new explanation for differences in regional productivity growth. New evidence was found that diverse knowledge externalities have more important role in metropolitan regions of large cities, whereas in regions of middle-sized cities, the knowledge externalities based on specialization have a dominant role. Researchers examined technological relatedness of industries, which has been used to understand product diversification decisions and crisis strategies of firms, and they also presented its applications in regional development policy.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112330
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csáfordi Zs, Lőrincz L, Lengyel B, Kiss K M: Productivity spillovers through labor flows, J TECHNOL TRANSFER IN PRESS: p. IN PRESS., 2018
Kiss K M, Lőrincz L, Csáfordi Zs, Lengyel B: Related and unrelated diversification in crisis and in prosperity, Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 33 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP – 2018/23.), 2018
Kiss K M, Edőcs K: A Modelling of the Role of Social Networks in Market Mechanism, Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 20 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP – 2018/24.), 2018
Lőrincz L, Kiss K M, Elekes Z, Csáfordi Zs, Lengyel B: Az iparágak közti hasonlóság mérésének hálózati módszerei és relevanciájuk a gazdaságfejlesztésben, Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, 35 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP – 2018/16.), 2018
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Related and unrelated diversification in crisis and prosperity, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Műhelytanulmányok = Discussion Papers), 2017
Kiss Károly Miklós, Stenger Zsolt, Edőcs Kinga: Information Problems and Role of Social Networks in Market Mechanism - Social ties as screening tools in price discrimantion, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Műhelytanulmányok = Discussion Papers), 2017
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Productivity spillovers through labor flows: productivity gap, multinational experience and industry relatedness, 12 International Conference of Challenges of Europe: “INNOVATIVE RESPONSES FOR RESILIENT GROWTH AND COMPETITIVENESS”? Bol, 20. May 2017, 2017
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Productivity spillovers through labor flows: productivity gap, multinational experience and industry relatedness, World Finance Conference, Cagliari, 28 July 2017, 2017
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Related and unrelated diversification in crisis and prosperity, 57th ERSA Congress “Social Progress for Resilient Regions” 29 August-1 September 2017, Groningen, 2017
Csáfordi Zsolt, Lőrincz László, Lengyel Balázs, Kiss Károly Miklós: Productivity spillovers through labor flows: productivity gap, multinational experience and industry relatedness, 32nd Annual Congress of the European Economic Association, Lisbon, August 21-25, 2017., 2017
Lengyel Balázs, Lőrincz László, Kiss károly Miklós: Dynamics of indusrty space over the financial crisis in Hungary, 2nd workshop "The Evolution of networks, industries and clusters (ENIC)", Halle, 2014
Csáfordi Zsolt, Lengyel Balázs, Lőrincz László, Kiss károly Miklós: The effect of labor flows and skill-relatedness networks on firm performance in Hungary, XXXV Sunbelt Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA), Brighton, 2015
Csáfordi Zsolt, Lengyel Balázs, Lőrincz László, Kiss károly Miklós: The effect of labor flows and skill-relatedness networks on firm performance in Hungary, Finance and Economics Conference of LUPCON, Frankfurt am Main, 2015
Kiss Károly Miklós, Lengyel Balázs, Lőrincz László: A magyar iparágak kapcsolatrendszerének dinamikája a pénzügyi válság után - egy hálózatalapú megközelítés, Tudásexport - Szemelvények a 60 éves MTA (KRTK) KTI fiatal kutatóinak aktuális eredményeiből, Budapest, 2014. 11. 19., 2014
Lengyel, B., Eriksson, R.: Co-worker networks and productivity growth in regions., Papers in Evolutionary Economic Geography #15.13., 2015
Lengyel, B., Eriksson, R.: Munkatársi kapcsolatháló és regionális növekedés., MTA KRTK KTI szeminárium-sorozat, 2015. január 22, 2015
Lengyel, B., Eriksson, R.: Co-worker networks and productivity growth in regions., AAG Annual Meeting Economic Geography Sessions, April 24 2014, Chicago Illinois, 2015
Eriksson, R., Lengyel, B.: Co-worker networks and local knowledge externalities., Paper presented at NetWorkShop, June 25 2015, Pécs University, Pécs, 2015
Zsolt Csáfordi - László Lőrincz – Balázs Lengyel – Károly Miklós Kiss: The effect of labor flows and skill-relatedness networks on firm performance in Hungary, 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in Central and Eastern Europe: Agglomeration Economies, Relatedness and Spatial Networks. Szeged, October 21-22, 2015, 2015
Zsolt Csáfordi, L. Lőrincz, B. Lengyel, K. M. Kiss: The effect of labor flows, skill relatedness and organizational culture on firm productivity, “Networks, Complexity and Economic Development” workshop, Budapest, 30.11-01.12, 2015., 2015
Csáfordi, Zsolt – Lőrincz, László – Lengyel, Balázs – Kiss, Károly Miklós: The effect of labor flows and skill relatedness on firm productivity, The Third International Workshop on Inter-industry relatedness, Göteborg, 09.12.2015., 2015
Lőrincz László – Csáfordi Zsolt – Lengyel Balázs – Kiss Károly Miklós: The effect of labor flows and skill-relatedness on firm productivity, Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület IX. éves konferencia, Budapest, 2015. december 17-18., 2015
Csáfordi, Zsolt – Lengyel, Balázs – Lőrincz, László – Kiss, Károly Miklós: The effect of labor flows, skill relatedness and ownership on firm productivity, IISES 24th International Academic Conference, Barcelona, June 28 – July 1, 2016., 2016
Csáfordi, Zsolt – Lengyel, Balázs – Lőrincz, László – Kiss, Károly Miklós: The effect of labor flows and skill relatedness on firm productivity, 81st International Atlantic Economic Conference, Lisbon, March 18, 2016, 2016
Eriksson, R, Lengyel, B: Co-worker networks and agglomeration externalities, 3rd Geography of Innovation Conference, Toulouse, January 28-30 2016., 2016
Csáfordi, Zsolt – Lőrincz, László – Lengyel, Balázs – Kiss, Károly Miklós: Productivity spillovers through labor flows: The effect of productivity gap, foreign-owned firms, and skill-relatedness, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2016. 35 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP-2016/10.), 2016
Lengyel, B – Eriksson, R.: Co-worker networks, labour mobility and productivity growth in regions, Journal of Economic Geography, 2016
Balázs Lengyel, Rikard H. Eriksson: Co-worker networks, labour mobility and productivity growth in regions, Journal of Economic Geography, Volume 17, Issue 3, 1 May 2017, Pages 635–660,, 2017
vissza »