Az európai belső piac szabályozásának új tendenciái és ezek hatása a közigazgatás szervezetére, működésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112550
típus K
Vezető kutató Nagy Marianna
magyar cím Az európai belső piac szabályozásának új tendenciái és ezek hatása a közigazgatás szervezetére, működésére
Angol cím New tendencies of regulating the Single Market and their effects on the organization and functioning of public administration
magyar kulcsszavak belső piac, közvetlen és közvetett végrehajtás, uniós és tagállami reguláció,
angol kulcsszavak Single Market, role of direct and indirect implementation, new legal institutions on both EU- and national regulatory level.
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Közigazgatási jog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Közigazgatási Jogi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Barabás Gergely
Csűrös Gabriella Klára
Fazekas János
Fazekas Marianna
Hoffman István
Rozsnyai Krisztina
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2018-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.016
FTE (kutatóév egyenérték) 11.15
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az európai belső piac szabályozásának vizsgálata nem választható el közigazgatási jog globalizációs tendenciáitól. A jogi globalizáció a közjog és a magánjog területén konvergáló megoldásokat alakított ki, és ezek a globális közigazgatási jog kialakulásának irányába mutatnak. A globalizáció a jogi szabályozásra többrétegű hatással van: egyrészt megnő a normák mennyisége, a világszervezetek és az EU döntéshozó szervei által elfogadott normák állandó harmonizációt igényelnek, amelyekkel egyre inkább csökken a nemzeti közigazgatási jogok variabilitása. A nemzetállami közigazgatási jogalkotás „leértékelődik”. A jogalkotási hatáskörök megoszlanak a nemzetállami és a szupranacionális jogalkotók között, és egyre nagyobb szerephez jutnak a „nem állami jogalkotók”, a piac autoregulációja sok helyütt kiszorítja a korábban egyeduralkodó állami szabályozást. Mivel a közigazgatási szervezetrendszer alakítása a nemzetállami szuverenitás része, ezért az európai standardok részben az Európai Unió és az Európai Bíróság döntéseiben kikristályosodott jogelveken keresztül szivárognak át a nemzeti közigazgatási jogokba. Az egységes európai piac hatékony működését biztosító jogintézmények nem az anyagi jog érvényre juttatását megvalósító technikai normák implementációját jelentik, hanem a közigazgatás egészét átható elvek beépülését a nemzeti, és így a magyar közigazgatási jogba. Az európai eljárásjogi tendenciák ma sokkal inkább az európai értékközösséget fejezi ki, mint gazdasági érdekeket.
kutatási eredmények (angolul)
The analysis of the rules governing the internal market of the European Union is inseparable from the globalisation tendencies of legal systems and of administrative law. Legal globalisation has created convergent solutions both in the fields of private and public law, thus leading to the evolution of global administrative law. Globalisation has multi-layered effects on legal systems: the volume of norms increases along with a constant demand for the harmonisation of norms adopted by international and EU institutions, leading to a decreasing variability of national administrative law systems. On the one hand legislative powers are shared between national and supranational legislators; on the other hand non-state regulators gain an increasing role as the self-regulation of markets often challenges the dominance of state regulation. Due to the fact that the creation of administrative institutional systems is part of national sovereignty, the European standards usually infiltrate national administrative law through legal principles established by the European Court of Justice and other EU institutions. Today, the legal institutions that are responsible for the effective operation of the common European market include not only the implementations of substantive technical norms, but also the legal principles that influence national administrative laws. The European trends in administrative procedural law represent not only economic interests but rather common European values.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112550
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rozsnyai Krisztina: Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben -, ELTE Eötvös Kiadó, 2019
Rozsnyai Krisztina: Az uniós közigazgatási eljárásjog általános szabályozására tett javaslatok egyes kérdései., MAGYAR JOG 64 : 10 pp. 640-648. , 9 p., 2017
Rozsnyai Krisztina: Current tendencies of judicial review as reflected in the new Hungarian Code of Administrative Court Procedure, CEPAR (Central European Public Administration Review, 2019
Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási perjog néhány alapelvi aspektusa., Acta Humana, 2019
Hoffman István: Some Thoughts on the Administration of the Regional Development in the Member States of the EU – In the Light of the Role of the Municipal Bodies, Central European Public Administration Review 16 (1) pp. 7-29., 2018
Rozsnyai Krisztina: Habilitációs hiátusok, In: Chronowski, Nóra; Pozsár-Szentmiklósy, Zoltán; Smuk, Péter; Szabó, Zsolt (szerk.) A szabadságszerető embernek : Liber Amicorum István Kukorelli. Budapest, Gondolat, 2017
Rozsnyai Krisztina: Einige Aspekte der Umsetzung der EU-Regelungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes in Ungarn., In: Karl-Peter Sommermann - Cristina Fraenkel-Haeberle: Europäisierung nationaler Verwaltungen im Vergleich. OptDeutsche Universität für Verwaltungswissenschaften, Speyer, 2019
István Hoffman, Krisztina Rozsnyai: The Supervision of Self-Government Bodies' Regulation in Hungary, LEX LOCALIS-JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 13:(3) pp. 485-502., 2015
Ráth Olivér, Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási bíráskodás mintakódexe, KÖZJOGI SZEMLE VIII:(3) pp. 65-71., 2015
Rozsnyai Krisztina: Von Aarhus nach Budapest: Einwirkungen der Aarhus-Konvention auf das ungarische Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozessrecht, OFFENTLICHE VERWALTUNG: ZEITSCHRIFT FUR OFFENTLICHES RECHT UND VERWALTUNGSWISSENSCHAFT 68:(6) pp. 228-234., 2015
Rozsnyai Krisztina: Külön, de mégis együtt, A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései: Current Issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules). 574 p., 2015
Rozsnyai Krisztina: Konvergenciafolyamatok az ideiglenes jogvédelem témakörében, In: Fazekas Marianna (szerk.)Gazdaság és közigazgatás: Tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére. 242 p., 2015
Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási perjog és a közigazgatási eljárásjog kapcsolódási pontjai, FONTES IURIS: AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI FOLYÓIRATA 1:(2) pp. 15-21. (2015), 2015
István HOFFMAN: THE LEGAL STATUS OF THE PROCEDURE, A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései: Current Issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules). 373-383. p., 2015
Hoffman István: A személyes jellegű egészségügyi közszolgáltatások fontosabb uniós jogi kérdései – a belső piaci szabályozás tükrében., In: Fazekas Marianna (szerk.): Gazdaság és közigazgatás. Tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2015. 135-146. old., 2015
Fazekas Marianna: Volt egyszer egy Nemzeti Akkreditáló Testület, In: Fazekas Marianna (szerk.): Gazdaság és közigazgatás. Tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2015. 109-123. old., 2015
Fazekas János: Az önálló szabályozó szervek rendeletalkotási tevékenysége Magyarországon, ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 8:(2) pp. 15-21. (2015), 2015
Fazekas János: Az önálló szabályozó szervek rendeletalkotó hatáskörének alkotmányos keretei, In: Fazekas Marianna (szerk.): Gazdaság és közigazgatás. Tanulmányok Ficzere Lajos tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. 37-45., 2015
Gergely BARABÁS: DOCTRINES OF LEGAL CONSEQUENCES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURAL IRREGULARITIES In the Case-law of the Court of Justice, in: Gerencsér Balázs/Berkes Lilla/Varga Zs. András: Current Issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules), Pázmány Press, Bp. 2015., 2015
Anna Forgács: ADMINISTRATIVE RULE-MAKING BASED ON THE RENEUAL MODEL RULES, in: Gerencsér Balázs/Berkes Lilla/Varga Zs. András: Current Issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules), Pázmány Press, Bp. 2015., 2015
István Hoffman, János Fazekas & Krisztina Rozsnyai: Concentrating or Centralising Public Services? The Changing Roles of the Hungarian Inter-Municipal Associtiations in the Last Decades., Lex localis – Journal of Local Self-Governance. Vol. 14. No. 3., pp. 451-471., July 2016, doi: 10.4335/14.3.451-471(2016), 2016
Hoffman István: Az önkormányzati segélyezési rendszer változásai Magyarországon – különös tekintettel a 2015-ös reformokra, Közjogi Szemle IX. évf. 1. szám (2016) 19-26. o, 2016
Cseh Kristóf, Jugovics Andrea, Matos Lilla, Simon Judit, Zombori Petra, Zsembery Eszter, Hoffman István: Kereskedelmi igazgatás empirikus vizsgálata Balatonlellén, Közjogi Szemle IX. évf. 3. szám (2016) 72-75. o., 2016
Fazekas Marianna: Láthatatlan közigazgatási reformok - avagy hogyan befolyásolják életünket a tratorülésszabványok?, Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás 2016/3. 70-81., 2016
Forgács Anna: The Legal and Practical Effects Of Soft Law in the Administrative Law Systems of the United States and The European Union, Jogi Tanulmányok 2016, 2016
Hoffman István: A közterületek és közutak hasznosításával kapcsoaltos kérdések, Jegyző és Közigazgatás, 2016
-F. Rozsnyai Krisztina: Az uniós közigazgatási eljárásjog általános szabályozására tett javaslatok egyes kérdései, Mayar Jog (64) 640-648. p., 2017
Cseh Kristóf – Jugovics Andrea – Matos Lilla – Német Noémi – Papp Dorottya – Zsembery Eszter: Kereskedelmi igazgatás empirikus vizsgálata Budapest XIV. kerületében., Közjogi Szemle 2. 67-70. p., 2017
Cseh Kristóf – Jugovics Andrea – Kiss Anita – Matos Lilla – Német Noémi – Papp Dorottya – Simon Judit: Kereskedelmi igazgatás empirikus vizsgálata Balatonlellén., Jegyző és Közigazgatás 4. 27-31. p., 2017
Hoffman István: A szociális segélyezés alkotmányos keretei - az Alkotmánybíróság döntéseire figyelemmel, In: Chronowski Nóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Smuk Péter, Szabó Zsolt (szerk.), 2017
István Hoffman, János Fazekas:: The Nature of the “Quasi” – Municipal Policing in Hungary with International and Historical Outlook., . Lex Localis: Journal Of Local Self-Government 15:(3) pp. 541-558. (2017), 2017
Nagy Marianna: Közigazgatási szerződés az európai uniós eljárásjogban, avagy szabályozás Szkülla és Kharübdisz között, JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 72:(9) pp. 386-393. (2017), 2017
Forgács Anna: The Regulatory Powers of Agencies in the United States and the European Union,, European Networks Law And Regulation Quarterly (ENLR) 3 : 1 Pp. 11-24. , 14 P., 2015
Forgács Anna: A Közigazgatási Aktusok Bírói Felülvizsgálata Során Alkalmazott Perjogi Tesztek az Egyesült Államokban,, Közjogi Szemle 8 : 4 Pp. 29-36. , 8 P., 2015
vissza »