A Pannon-medence miocén szilíciumgazdag magmatizmusának eredete és fejlődése elsősorban a bükkaljai ignimbritekben lévő cirkonok szöveti és összetételi sajátosságai alapján.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112584
típus PD
Vezető kutató Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna
magyar cím A Pannon-medence miocén szilíciumgazdag magmatizmusának eredete és fejlődése elsősorban a bükkaljai ignimbritekben lévő cirkonok szöveti és összetételi sajátosságai alapján.
Angol cím Origin and evolution of the Miocene silicic magmatism in the Pannonian basin primarily based on textural and compositional characteristics of zircon from the Bükkalja ignimbrites
magyar kulcsszavak cirkon, riolit, ignimbrit, Bükkalja, geokronológia, izotóp-geokémia, magmagenezis
angol kulcsszavak zircon, rhyolite, ignimbrite, Bükkalja, oxygen isotopes, geochronology, magmagenesis
megadott besorolás
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)80 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
Ortelius tudományág: Kőzettan
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport (Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2018-06-30
aktuális összeg (MFt) 10.494
FTE (kutatóév egyenérték) 2.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A Pannon-medence miocén szilíciumgazdag vulkáni működése egy változó geodinamikai környezetben (fokozatos földkéreg- és litoszféra elvékonyodás) zajlott. Kiemelt kérdés tehát, hogy milyen kapcsolat lehetett a földkéreg jelentékeny megolvadását is eredményező magmatizmus és a tektonikai fejlődéstörténet között. Ehhez elsőként a magmakamrák kialakulásának eseménysorát kell rekonstruálnunk. Ebben kiemelt szerepe van az ellenálló, akcesszórikus cirkon ásványnak, ami kiegészítve vulkanológiai és kőzettani vizsgálatokkal, fontos információt ad nem csak a magmás eseményekről, hanem azok idejéről is. Az ásvány belső szövete, kémiai összetételi zónássága tükrözi a magmás (és metamorf) folyamatokat, Ti-koncentrációja pedig hőmérséklet jelzőként segít a termális folyamatok számszerűsítésében. Az oxigén és hafnium izotópösszetétel alapján következtethetünk a magmák földköpeny-, illetve földkéreg-eredetére, ezáltal a földköpeny-földkéreg dinamikus kölcsönhatásra, az esetleges hidrotermális átalakulás fokára. A Bükkalja vulkáni terület különleges lehetőséget ad a szilíciumgazdag vulkáni működés komplex vizsgálatára. A korábbi kutatások alapján kiválasztott, jelentős időtartamot átfogó, egymást követő vulkáni rétegekből álló szelvények szisztematikus jellemzésével nem csak a fő kitörési szakaszok tárhatók fel, hanem rekonstruálható a szilíciumgazdag magmatározó rendszer időbeli fejlődése, gyarapodása, részleges vagy teljes megszilárdulása, kristálypép állapotban való maradása, remobilizációja. A kutatási eredmények hozzájárulhatnak mind a miocén rétegtan korbeli pontosításához, vezérszintek kijelöléséhez, valamint a magmatizmus-földkéreg fejlődés kapcsolatrendszer megértéséhez.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

E kutatás kulcskérdései:
(1) A bükkaljai miocén ignimbrit kitörések pontos kora, aminek nagy jelentősége van a regionális miocén rétegtanban is. Kijelölhetők-e regionális vezérszintek? Mindehhez a cirkon geokronológia adja a legpontosabb választ.
(2) A Pannon-medence kialakulásával egy időben zajlott szilíciumgazdag vulkanizmus eredete (földköpeny-, földkéreg hozzájárulás az olvadékképződéshez) még mindig nem tisztázott kellően. E kutatás lehetőséget ad arra, hogy a szilíciumgazdag magmák keletkezését egy változó geodinamikai környezetben vizsgálja, amikor a kontinentális földkéreg jelentős mértékben elvékonyodott. A komplex cirkon-alapú kutatásból nyert eredmények (pl. izotópadatok, termális környezet számszerűsítése) hozzájárulnak a vulkáni működés okának jobb megértéséhez.
(3) Napjaink egy fontos tudományos kérdése, hogy milyen hosszú ideig élhetnek a magmatározók (tározórendszerek), a vulkáni működés előtt mennyi időt töltenek el egyes ásványok a magmakamrában (akár 100 ezer éves nagyságrend), milyen mértékben dolgozódnak fel a későbbi magmás benyomulások során (akár millió éves nagyságrend), mi okozza végül a vulkáni működést. Az ellenálló cirkon kristályok különleges lehetőséget adnak mindezek kérdések vizsgálatára. Nem véletlen, hogy az elmúlt években egyre nő a cikron-perspektivikus kutatások száma (pl. Snake folyó síkságtól a Yellowstone-ig húzódó kaldera rendszer, Bishop tufa-Long Valley kaldera, Kos-plató tufa). A bükkaljai cirkonok hasonló jellegű kutatása, kiegészítve az olvadékfázis képviselő friss kőzetüvegek és a fenokristályok elemzésével fontos adatokat szolgáltathat a nagy vulkáni kitöréseket megelőző magmás folyamatok megértéséhez.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A nagy térfogatú vulkáni anyagot szolgáltató, jelen tudásunk szerint többszáz-többezer évente bekövetkező pusztító vulkánkitörések okának tisztázásában, amely kutatásokat jellemzően kiemelkedő média figyelem kísér, kulcsfontosságú a magmakamrában zajló folyamatok megismerése. A közvetlen megfigyelések hiányában mindezt a kőzetekben található ásványok jellemzésén keresztül valósíthatjuk meg. Ezek közül különösen nagy szerepe van az ellenálló cirkonnak, mivel pontos koradatot adhat a vulkánkitörések és a kristályosodás idejére, a magmakamrák élethosszúságára, valamint kémiai összetétele és belső összetételbeli változékonysága hűen tükrözi a magmafejlődési folyamatokat és a magmák forrásanyagának jellegeit. A cirkon-perspektivikus kutatásoknak az elmúlt években nagy lendületet adtak az analitikai technikai fejlődés új lehetőségei, mint például a pontelemzések. Ezt a földtudomány frontvonalában lévő újszerű, integrált vizsgálati módszert térségünkben először alkalmazza majd a tervezett kutatás. Mindezzel lehetőség nyílik számos kulcskérdés vizsgálatára a szilíciumgazdag magmák keletkezését és fejlődését illetően. Az eredmények segítenek közelebb jutni a Pannon-medence történetének egyik legfontosabb szakaszában zajlott vulkáni működés okának megértésében. A nemzetközileg is elismert, kiemelkedő kutatókkal (pl. Ilya Bindeman, Oregon, USA; Dunkl István, Göttingen, Németország; Theodoros Ntaflos, Bécsi egyetem, Ausztria; Etienne Deloule, Nancy, Franciaország) való kapcsolat és együttes munka segítheti az eredmények jobb nemzetközi megismertetését.
A vulkáni kitörések pontos korának meghatározása, regionálisan követhető, egyidős szintek azonosítása kulcskérdés a térség miocén rétegtanának finomításában. Szilíciumgazdag vulkáni képződmények nagy kiterjedésben és vastagságban találhatók a Pannon-medence aljzatában, amelyek pontos ismeretét, korbesorolását és korrelációját jelentősen akadályozta a képződmények erős átalakulása. E kutatás tapasztalatai egy olyan új eszköz kialakítását hozhatja, ami megoldást jelenthet e problémára, mivel a cirkonok ellenállóak a különböző átalakulási folyamatokkal szemben. E képződmények vizsgálata ezzel az eszköztárral ezért új perspektívát adhat a hazai szénhidrogénkutatásban is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A szilíciumgazdag (SiO2>65tömeg%) magmák kitörései a Föld legpusztítóbb természeti folyamatai közé tartoznak, elérhetik a szupervulkáni kitörések nagyságát is. Egyes kitörések során akár több száz köbkilométer térfogatú magma jut a felszínre, ami akár globális következménnyel is járhat. A történelmi időkben ilyen nagy vulkáni kitörést nem figyeltek meg, ezért lefolyásukat csak a földtörténeti idők korábbi eseményeinek vizsgálatán keresztül ismerhetjük meg. Térségünkben 12-20 millió évvel ezelőtt voltak ilyen vulkánkitörések, amelyek a Pannon-medence kialakulását kísérték. Ekkor a terület alatti kontinentális földkéreg és litoszféra jelentős mértékben felfűtődött és elvékonyodott. E vulkáni működés képződményeit a Bükk előtere kiválóan feltárja, ezzel egy ritka jó lehetőséget adnak arra, hogy a nagy térfogatú, hosszú életű szilíciumgazdag magmás rendszerek kialakulásának okát, eseménysorát vizsgálhassuk. Ebben nagy szerepet kap az egyik legellenállóbb, pici ásvány, a cirkon, aminek vizsgálata pontos információt ad a vulkánkitörés korára, továbbá a magmatározók élettartalmára. A kapcsolódó szöveti és geokémiai elemzések segítenek annak feltárásában, hogy e „nagy túlélő” ásvány hogyan keveredhet be újabb és újabb magmatározókba, ezzel egy hosszú magmás folyamatsor eseményeiről hordozva információt. A cirkon-perspektivikus kutatás során közelebb juthatunk a Föld nagy vulkánkitöréseit megelőző és az azt befolyásoló magmakamra folyamatok jobb megismeréséhez, segíthet a térségünkben 12-20 millió éve keletkezett rétegsorok korrelációjában, a magmatizmus és tektonikai fejlődés kölcsönhatásának feltárásában.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The Miocene silicic volcanic activity in the Pannonian basin occurred during a changing geodynamic environment. This ignimbrite flare-up was one of the most significant volcanic events in Europe during this period. A crucial question is the relationship between the magmatism what was associated with major crustal melting and the tectonic evolution of this area. To answer this question, first the dynamics of the magma chamber processes should be understood. In such study, zircon could be a key-mineral due to its resistant behaviour. It provides age data as well as information about the open-system magmatic processes including the thermal evolution of the magma chambers. The oxygen and hafnium isotope composition of zircons reflects the relative role of mantle and crustal-derived magmas in the petrogenesis and thus, the dynamic mantle-crust interrelationship as well as the possible hydrothermal alteration of crustal bodies. The Bükkalja volcanic field provides an excellent opportunity to investigate the silicic magma chamber evolution over a 5-8 Ma long period. The chosen sections involve many successive volcanic units, which cover the timespan of the entire silicic volcanism. This enables a high-resolution combined geochronological and petrogenetic investigation. It involves (1) definition of the major eruption ages and the repose times and (2) understanding the temporal changes of the magma reservoirs, i.e. the longevity of crystal-mush state and the remobilization processes or the total solidification and development of new magma chamber with time. The result of this research could contribute to the refinement of the regional Miocene stratigraphy.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

This research attempts to answer a number of key-questions:
(1) The exact age and the repose time of the ignimbrite-forming eruptions in Bükkalja that is important also in the regional Miocene stratigraphy. Zircon dating could provide the most reliable data to answer this question. This could help also the correlation with the drilling core data and the horizons in seismic sections.
(2) A particularly important and still unresolved question is the relationship between the Miocene ignimbrite flare-up and the formation of the Pannonian basin. This complex zircon-perspective research could provide new data (e.g., isotope data, quantification of the thermal evolution of the magma reservoirs) to know more about this significant tectonic period.
(3) A key question in the silicic magma genesis is how mantle-derived magmas contribute to the formation of crustal-derived magmas, how these high-Si magmas are generated and what is the longevity of the silicic magma reservoirs. In this respect, zircon is again a key-mineral, which can provide information about the residence time in the magma chamber (in a scale of 100’s ka) as well as how long a silicic magma reservoir could be active (in a scale of even more than 1 Ma) and how zircon crystals are recycled in successive magmatic events. Zircons of the Bükkalja ignimbrites could help to understand the temporal behaviour of silicic magma reservoirs that is highly important to have a better knowledge on the precursor events of large to supersized volcanic eruptions.
(4) This research could yield temperature controlled zircon-melt distribution coefficients for various trace elements that are important in petrogenetic modelling.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

One of the key-points in the understanding the nature and origin of large volcanic events of the Earth is the characterization of the processes occurring in the magma chambers. This can contribute to know more about the reason of the most devastating volcanic eruptions, which take place with several 100 to 1000 yr repose time. In the absence of direct observations, we can have knowledge on these subterraneous processes by careful investigation of mineral phases. Among them, zircon has a particular importance, because it can provide precise age constraints for the eruptions as well as for the lifetime of the magma chambers. In addition, its composition and inner compositional variation provide clues to reveal the magma evolution history and the identification the source region of the magmas. Such zircon perspective studies have got a major impetus by the advent of introduction of in-situ analytical techniques and are in the frontline of present researches. This novel integrated research philosophy will be applied for the first time at our region focusing on a volcanic suite, which gives a special opportunity to answer many questions related to the nature of large silicic volcanic systems. The results could help to know more about one of the most important periods of our region, when repeated eruptions of silicic magmas occurred during the formation of the Pannonian basin. Analysis and discussion with the help of leading scientists in this field (Ilya Bindeman, Theodoros Ntaflos, István Dunkl) could help to integrate these results in international context.
An important contribution of this study will be the precise determination of the eruptive ages of the Miocene silicic volcanic activity that are crucial to recognize key-horizons in the Miocene stratigraphy of this region. Silicic pyroclastic rocks are abundant in the basement of the Pannonian basin, however, majority of them are variably altered preventing their precise characterization including determination of their ages. Experiences of this zircon perspective research could give a new tool to solve this problem since zircons are highly resistant minerals. Reappraisal of such buried volcanic rocks could help also the hydrocarbon prospecting in our region.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Eruptions of silicic (SiO2>65wt%) magmas are among the Earth’s most devastating natural events, often called as supervolcanic eruptions. Individual eruptions could release several 100’s km3 magma to the surface, affecting not only the close environment, but could have also global consequences. So far, no historical records of such large volcanic events are available and therefore we can understand their nature only by investigating the past events. In the Carpathian-Pannonian region, a very intensive volcanic period occurred at 12-20 million years ago. This was also the time of the formation of the Pannonian basin by dramatic thinning of the continental crust and the lithosphere. Products of this volcanism are excellently exposed in Northern Hungary (Bükkalja) and there are number of borehole sections with well-preserved drilling-cores. This provides a unique opportunity to investigate the behaviour of large volume, long-lived silicic magmatic system. In such study, zircon, a tiny accessory mineral in silicic volcanic rocks has a particular importance due to its highly resistant behaviour and its key-role in the determination of the eruptive ages. Applying high-precision geochronological techniques, it is possible to investigate how long this survivor mineral could reside in the magma chamber before eruptions and how these grains can be incorporated in the successive volcanic events. Combining this with the textural and compositional features of zircons, it is possible to reveal the origin and the evolution of the silicic magmas that can allow us to know more about the precursor events of large volcanic eruptions and could help in the regional stratigraphic correlation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projekt során cirkon U-Pb koradatok alapján határoztuk meg a Pannon-medencében a korai és középső miocénben zajlott szilíciumgazdag vulkáni kitörések idejét, ami a geokémiai adatokkal együtt fontos hozzájárulást ad a térség rétegtani, kéregfejlődési és tektonikai folyamatainak megismeréséhez. Ezen kívül ezek az eredmények elősegítik általában a nagy térfogatú vulkáni kitörések jobb megértését is. A szilíciumgazdag vulkáni működés több mint 4000 köbkilométer vulkáni anyagot szolgáltatott és ezzel Európában az elmúlt 20 millió év legjelentősebb vulkáni eseménye volt. Rámutattunk arra, hogy e kitörési eseménysor kevesebb, mint 4 millió éven keresztül tartott (18,2 és 14,4 millió évvel ezelőtti időszakban) a Bükkalja vulkáni területen. Ezen belül 8 kitörési eseményt azonosítottunk, amelyek közül 3 kitörés olyan nagy volt, hogy vulkáni hamuanyaga a Pannon-medence nagyrészét, sőt a környező területeket is beterítette és ezért kulcsfontosságú rétegtani szintet jelentenek. A képződmények pontos kronosztratigráfiai adatai alapján történt korreláció szerint a 14,88 és 14,38 millió éves robbanásos kitörések vulkáni hamuanyaga több mint 1000 kilométer távolságba is eljutott és megőrződött különböző üledékgyűjtő területeken közép és dél Európa területén. A vulkáni működés a Pannon-medence szin-rift szakaszában történt, a nagy kiterjedésű magmatározók több százezer éven keresztül is fennmaradhattak, átfűtötték a térség alatt elvékonyodó földkérget és megváltoztatták reológiáját.
kutatási eredmények (angolul)
We determined the ages of the Early to Mid-Miocene silicic volcanic eruptions in the Pannonian basin by zircon U-Pb dating. Completing these data by geochemical analyses, our results provide important contributions to the knowledge of the stratigraphy, the continental crust evolution and tectonic processes in this region. In addition, they help to get a better understanding about the eruptions of large volume silicic magmas. The silicic volcanism yielded more than 4000 km3 of volcanic material and thus, this volcanic event was the most significant one in Europe for the last 20 Myr. We pointed out that this ignimbrite flare-up event was taking place for less than 4 Myr (from 18.2 to 14.4 Ma) in the Bükkalja area. Within this, 8 eruption events were recognized, 3 of them were large enough to cover the Pannonian basin and the surrounding areas by volcanic ash deposit. Thus, these volcanic layers are important key-horizons in the regional stratigraphy. The accurate zircon-based chronostratigraphy helped to establish correlations between the 14.88 Ma and 14.38 Ma volcanic eruptions and the volcanic ash material in various subbasins in central and southern Europe even more than 1000 km distance from Bükkalja. The volcanic activity was coeval with the syn-rift phase of the Pannonian basin. The extended silicic magma reservoirs in the upper crust had a prolonged – several 100’s kyr long – lifetime. They significantly heated the continental crust and changed its rheological property.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112584
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lukács Réka, Harangi Szabolcs, Guillong Marcel, Bachmann Olivier, Fodor László, Buret Yannick, Dunkl István, Sliwinski Jakub, von Quadt Albrecht, Peytcheva Irena, Zimmerer Matthew: Early to Mid-Miocene syn-extensional massive silicic volcanism in the Pannonian Basin (East-Central Europe): Eruption chronology, correlation potential and geodynamic implications, EARTH-SCI REV 179: pp. 1-19., 2018
Lukács Réka, Guillong Marcel, Sliwinski Jakub, Dunkl István, Bachmann Olivier, Harangi Szabolcs: LA-ICP-MS U-Pb zircon geochronology data of the Early to Mid-Miocene syn-extensional massive silicic volcanism in the Pannonian Basin (East-Central Europe), DATA IN BRIEF 19: pp. 506-513., 2018
Szepesi J, Ésik Zs, Soós I, Novák T, Sütő L, Rózsa P, Lukács R, Harangi Sz: Földtani objektumok értékminősítése: módszertani értékelés a védelem, bemutatás, fenntarthatóság és a geoturisztikai fejlesztések tükrében, FÖLDTANI KÖZLÖNY 148: (2) pp. 143-160., 2018
Szepesi J, Harangi Sz, Ésik Zs, Novák T J, Lukács R, Soós I: Volcanic Geoheritage and Geotourism Perspectives in Hungary: a Case of an UNESCO World Heritage Site, Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape, Hungary, GEOHERITAGE 9: (3) pp. 329-349., 2017
Lukács R, Harangi Sz, Guillong M, Bachmann O, Fodor L, Buret Y, Dunkl I, Sliwinski J, Quadt v A, Peytcheva I, Zimmerer M: Early to Mid-Miocene syn-extensional massive silicic volcanism in the Pannonian basin (East-Central Europe): eruption chronology, correlation potential and geodynamic implications, In: EGU General Assembly: Geophysical Research Abstracts. Bécs, Ausztria, 2018.04.08-2018.04.13. Kiadvány: 2018. Paper &. (20.), 2018
RÉKA LUKÁCS, SZABOLCS HARANGI, ISTVÁN DUNKL, MARCEL GUILLONG, OLIVIER BACHMANN, YANNICK BURET, JAKUB SLIWINSKI, KRISZTINA SEBE, SÁNDOR JÓZSA, ILDIKÓ SOÓS, ZSOLT BENKÓ, JÖRG PFAENDER: Correlation of Miocene tephras in the Carpathian-Pannonian Region and the surrounding areas, In: Ulrich Hambach, Daniel Veres (szerk.) (szerk.) Crossing New Frontiers . Brassó, Románia, 2018.06.24-2018.07.01. Kiadvány: Cluj-Napoca: [s.n.], 2018. pp. 55-56., 2018
Petrik Attila, Beke Barbara, Fodor László, Lukács Réka: Cenozoic structural evolution of the southwestern Bükk Mts. and the southern part of the Darnó Deformation Belt (NE Hungary), GEOL CARPATH 67: (1) 83-104, 2016
Harangi S, Jankovics ME, Sági T, Kiss B, Lukács R, Soós I: Origin and geodynamic relationships of the Late Miocene to Quaternary alkaline basalt volcanism in the Pannonian basin, eastern–central Europe, INT J EARTH SCI 104: (8) 2007-2032, 2015
Harangi S, Lukács R, Schmitt AK, Dunkl I, Molnár K, Kiss B, Seghedi I, Novothny Á, Molnár M: Constraints on the timing of Quaternary volcanism and duration of magma residence at Ciomadul volcano, east–central Europe, from combined U–Th/He and U–Th zircon geochronology, J VOLCANOL GEOTH RES 301: 66-80, 2015
Harangi S, Novák A, Kiss B, Seghedi I, Lukács R, Szarka L, Wesztergom V, Metwaly M, Gribovszki K: Combined magnetotelluric and petrologic constrains for the nature of the magma storage system beneath the Late Pleistocene Ciomadul volcano (SE Carpathians), J VOLCANOL GEOTH RES 290: 82-96, 2015
Lukács R, Harangi S, Bachmann O, Guillong M, Danišík M, Buret Y, von Quadt A, Dunkl I, Fodor L, Sliwinski J, Soós I, Szepesi J: Zircon geochronology and geochemistry to constrain the youngest eruption events and magma evolution of the Mid-Miocene ignimbrite flare-up in the Pannonian Basin, eastern central Europe, CONTRIB MINERAL PETR 170: (5-6) , 2015
Lukács R, Harangi Sz, Czuppon Gy: Bogácsi-egység, Vén-hegy és Ábrahámka (Bogács), In: Dégi Júlia, Király Edit, Kónya Péter, Kovács István János, Pál-Molnár Elemér, Thamóné Bozsó Edit, Török Kálmán, Udvardi Beatrix (szerk.) (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Budapest: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, 2017. pp. 191-193., 2017
Lukács R, Harangi Sz, Guillong M, Bachmann O, Fodor L, Buret Y, Dunkl I, Sliwinski J: Early to Mid-Miocene syn-extensional massive silicic volcanism in the Pannonian basin (East-Central Europe): Zircon perspective age and isotopic constrains, In: IAVCEI IAVCEI (szerk.) (szerk.) IAVCEI General Assembly . Portland (OR), Amerikai Egyesült Államok, 2017.08.14-2017.08.18. Kiadvány: 2017. pp. 627, 2017
Lukács Réka, Harangi Szabolcs, Czuppon György, Fodor László, Petrik Attila, Dunkl István, Olivier Bachmann, Marcel Guillong, Yannick Buret, Jacub Sliwinski, Szepesi János, Soós Ildikó: A Bükkalja vulkáni terület miocén szilíciumgazdag vulkanizmusa., In: Dégi Júlia, Király Edit, Kónya Péter, Kovács István János, Pál-Molnár Elemér, Thamóné Bozsó Edit, Török Kálmán, Udvardi Beatrix (szerk.) (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Budapest: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, 2017. pp. 105-107., 2017
Molnár K, Dunkl I, Harangi Sz, Lukács R: A cirkon (U-Th)/He kormeghatározás módszertani alapjai és alkalmazása fiatal (<1 M év) vulkánkitörések datálására, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147: (3) 225-244, 2017
Petrik Attila, Fodor László, Bereczki László, Lukács Réka, Harangi Szabolcs: Szubvulkáni és vulkáni testek azonosítása ÉK-Magyarországon: bizonyítékok szeizmikus szelvények és fúrási adatok alapján, In: Dégi Júlia, Király Edit, Kónya Péter, Kovács István János, Pál-Molnár Elemér, Thamóné Bozsó Edit, Török Kálmán, Udvardi Beatrix (szerk.) (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Budapest: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, 2017. pp. 139-142., 2017
Szemerédi Máté, Varga Andrea, Lukács Réka, Pál-Molnár Elemér: A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani vizsgálatának eredményei a Villányi-hegység északi előterében, FÖLDTANI KÖZLÖNY 147: (4) 357-382, 2017
Szepesi J, Soós I, Ésik Zs, Lukács R, Sütő L, Novák T, Baráz Cs, Harangi Sz: A Bükkalja geoturisztikai potenciálja, In: Dégi Júlia, Király Edit, Kónya Péter, Kovács István János, Pál-Molnár Elemér, Thamóné Bozsó Edit, Török Kálmán, Udvardi Beatrix (szerk.) (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Budapest: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, 2017. pp. 158-159., 2017
Petrik A, Beke B, Fodor L, Lukács R: Cenozoic structural evolution of the southwestern Bükk Mts. and the southern part of the Darnó Deformation Belt (NE Hungary), GEOL CARPATH 67: , 2016
Harangi Sz, Németh K, Korbély B, Szepesi J, Szarvas I, Lukács R, Soós I: The Pannonian Volcano Route: a plan to connect volcanic heritage sites across Hungary, In: Casadevall T, Németh K, Marti J, Geyer A (szerk.) (szerk.) 2nd Volcandpark Conference Abstracts Book . Lanzarote, Spanyolország, 2015.11.16-2015.11.20. Kiadvány: Lanzarote: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), 2015. pp. 40-41., 2015
Lukács Réka, Harangi Sz, Bachmann O, Guillong M, Danisik M, von Quadt A, Dunkl I, Fodor L, Soós I: Combined (U-Th)/He and U-Pb zircon dating to constrain the eruption events of the early to middle Miocene ignimbrite flare-up in the Pannonian basin, eastern-central Europe, In: Bartha I-R, Kriván Á, Magyar I, Sebe K (szerk.) (szerk.) Neogene of the Paratethyan Region. 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe. An RCMNS Interim Colloquium. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, 2015. pp. 56-57., 2015
Szepesi J, Harangi Sz, Ésik Zs, Novák J T, Lukács R, Soós I: Volcanic Geoheritage and Geotourism Perspectives in Hungary: a Case of an UNESCO World Heritage Site, Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape, Hungary, GEOHERITAGE First Online: 1-21, 2017
Harangi Sz, Kiss B, Lukács R, Schmitt A K, Seghedi I, Dunkl I, Novák A, Molnár K, Kis B M, Palcsu L, Ntaflos T, Mészáros K, Szarka L: How could a seemingly inactive volcano reawaken? Anatomy of the late Pleistocene Ciomadul volcano (eastern-central Europe), In: Caulfield J, Tomlinson E, Ubide T (szerk.) (szerk.) VMSG2016: 52nd Annual Volcanic and Magmatic Studies Group conference. Dublin, Írország, 2016.01.06-2016.01.08. Kiadvány: Dublin: Trinity College, 2016. pp. 36, 2016
Harangi Sz, Lukács R, Sebe K, Józsa S, Schléder Zs, Dunkl I, Benkó Zs, Magyar I, Konrád Gy, Kronz A: A PÁSZTORI VULKÁN MŰKÖDÉSE: ÚJ KŐZETTANI, VULKANOLÓGIAI ÉS GEOKRONOLÓGIAI EREDMÉNYEK, In: Benkó Zs (szerk.) (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai. Debrecen: MTA ATOMKI, 2016. pp. 23., 2016
Lukács R, Harangi Sz, Bachmann O, Guillong M, Buret Y, Dunkl I, Schmitt A K, Molnár K, Soós I, Szepesi J: A CIRKON VULKANOLÓGIAI, RÉTEGTANI ÉS PETROGENETIKAI JELENTŐSÉGE A KÁRPÁT-PANNON TÉRSÉG NEOGÉN-KVARTER VULKÁNI MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSÉBEN, In: Benkó Zs (szerk.) (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai. Debrecen: MTA ATOMKI, 2016. pp. 63., 2016
Lukács R, Harangi Sz, Bachmann O, Guillong M, Danisik I, Dunkl I, Fodor L, Sliwinsksi J, Burret Y, von Quadt A: Constraints on the timing and duration of magma residence for the youngest phase of the Mid-Miocene ignimbrite flare-up in the Pannonian Basin, eastern-central Europe, In: Caulfield J, Tomlinson E, Ubide T (szerk.) (szerk.) VMSG2016: 52nd Annual Volcanic and Magmatic Studies Group conference. Dublin, Írország, 2016.01.06-2016.01.08. Kiadvány: Dublin: Trinity College, 2016. pp. 79, 2016
Mészáros K, Lukács R, Harangi Sz, Hora J, Kronz A: CSOMÁDI DÁCIT MINTÁK FE-TI OXIDJAINAK VIZSGÁLATA: KÖVETKEZTETÉSEK A KITÖRÉS ELŐTTI HŐMÉRSÉKLETRE, In: Benkó Zs (szerk.) (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai. Debrecen: MTA ATOMKI, 2016. pp. 65., 2016
Molnár K, Dunkl I, Harangi Sz, Lukács R: A CIRKON (U-TH)/HE GEOKRONOLÓGIA ALAPJA ÉS ALKALMAZÁSA FIATAL VULKÁNKITÖRÉSEK KORMEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL, In: Benkó Zs (szerk.) (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai. Debrecen: MTA ATOMKI, 2016. pp. 67., 2016
Molnár K, Harangi Sz, Dunkl I, Lukács R, Kiss B, Seghedi I, Schmitt A K: ERUPTION CHRONOLOGY OF A LONG DORMANT VOLCANIC SYSTEM IN THE EASTERN CARPATHIANS, In: Carmina B, Pasero M (szerk.) (szerk.) EMC2016 2nd European Mineralogical Conference: Minerals, rocks and fluids: alphabet and words of planet Earth. Rimini, Olaszország, 2016.09.11-2016.09.15. Kiadvány: Rimini: 2016. pp. 641, 2016
Petrik Attila, Beke Barbara, Fodor László, Lukács Réka: Cenozoic structural evolution of the southwestern Bükk Mts. and the southern part of the Darnó Deformation Belt (NE Hungary), GEOL CARPATH 67: (1) 83-104, 2016
Szemerédi M, Varga A, Lukács R, Pál-Molnár E: A GYŰRŰFŰI RIOLIT FORMÁCIÓ KŐZETEINEK KOMPLEX VIZSGÁLATA A SZAVA–1 ÉS A VÓKÁNY–2 MÉLYFÚRÁSOKBAN, In: Benkó Zs (szerk.) (szerk.) Itt az idő! kőzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai változásai. Debrecen: MTA ATOMKI, 2016. pp. 91-94., 2016
Szemerédi M, Varga A, Lukács R, Pál-Molnár E: A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani vizsgálata a felszíni előfordulások alapján (Nyugati-Mecsek), FÖLDTANI KÖZLÖNY 146: (4) 335-354, 2016
Szepesi J, Harangi Sz, Lukács R, Pál-Molnár E: 2016: Facies analysis of a Late Miocene lava dome field in the Tokaj Mts. (Carpathian-Pannonian Region): Implication for a silicic caldera structure?, In: Branca S, Groppelli G, Lucchi F, Sulpizio R (szerk.) (szerk.) Geological fieldwork in volcanic areas: mapping techniques and applications III. Workshop on Volcano Geology . Catania, Olaszország, 2016.07.03-2016.07.10. Kiadvány: 2016. pp. 60-63., 2016
Lukács R, Harangi S, Bachmann O, Guillong M, Danišík M, Buret Y, von Quadt A, Dunkl I, Fodor L, Sliwinski J, Soós I, Szepesi J: Zircon geochronology and geochemistry to constrain the youngest eruption events and magma evolution of the Mid-Miocene ignimbrite flare-up in the Pannonian Basin, eastern, CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY 170:(5-6) Paper 52. 26 p., 2015
Harangi Sz, Németh K, Korbély B, Szepesi J, Szarvas I, Lukács R: The Pannonian Volcano Route – volcanological heritage and geotouristic perspectives, In: 26th IUGG General Assembly Abstracts . Prága, Csehország, 2015.06.22-2015.07.02. Kiadvány: 2015. Paper IUGG-4802. , 2015
Lukács R, Harangi Sz, Bachmann O, Guillong M, Dunkl I: Constrains on the Timescale of the Silicic Magma Reservoir System during the Miocene Ignimbrite Flare-Up Episode in the Pannonian Basin, Eastern-Central Europe, In: Goldschmidt 2015 25th Anniversary Abstracts . Prága, Csehország, 2015.08.16-2015.08.21. Kiadvány: 2015. Paper 1935. , 2015
Lukács R, Harangi Sz, Bachmann, O., Guillong, M., Dunkl, I., Fodor, L., Soós, I., Szepesi, J.: A miocén piroklasztitok sztratigráfiája az új U-Pb cikron geokronológiai eredmények tükrében, In: Pál-Molnár E, Raucsik B, Varga A (szerk.) (szerk.) Meddig ér a takarónk? A magmaképződéstől a regionális litoszféra formáló folyamatokig: 6. Kőzettani és geokémiai vándorgyűlés. Szeged: SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, 2015. pp. 83., 2015
vissza »