A budai vár Zsigmond kori szoborleletei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112678
típus K
Vezető kutató Papp Szilárd
magyar cím A budai vár Zsigmond kori szoborleletei
Angol cím Sigismund Period Sculpture Finds from Buda Castle
magyar kulcsszavak Luxemburgi Zsigmond, Buda, középkor, szobrászat, uralkodói reprezentáció
angol kulcsszavak King Sigismund of Luxemburg, Buda, Middle Ages, sculpture, royal display
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)80 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)10 %
Ortelius tudományág: Régészet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)10 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
zsűri Kultúra
Kutatóhely Budapesti Történeti Múzeum (Budapesti Történeti Múzeum)
résztvevők Spekner Enikö
Végh András
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 22.635
FTE (kutatóév egyenérték) 6.10
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a következő munkálatokra került sor: a tárgyakkal kapcsolatban eddig keletkezett, publikálatlan dokumentumok begyűjtése, digitalizálása és kiértékelése; a szobrok és építészeti keretük, a középkori budai várpalota szakirodalmának összegyűjtése és feldolgozása; a palota munkálataival kapcsolatos írott forrásanyag összegyűjtése és kiértékelése; a faragványok katalógustétel formájában történt részletes leírása; az anyagról teljes körű, nyomdakész fotódokumentáció készítése; restaurátori beavatkozások és 3D-s rekonstrukciók tervezése; a kőanyagok geológiai meghatározása; a festések anyagvizsgálata és színrekonstrukciók készítése; az együttessel releváns nemzetközi művészettörténeti szakirodalom feldolgozása; féltucatnyi külföldi tanulmányút könyvtárazással egybekötve; két hazai és három külföldi előadás a kutatások eredményeiről; monografikus igényű publikáció írása (folyamatban). A fenti munkák következtében számos új, alapvető eredmény született: a szobrok eddigi datálásának pontosítása; létrejöttük és fennmaradásuk körülményeit illető új elképzelések; belső összefüggéseik tisztázása; eddig gondolt ábrázolási témáik felülbírálata és kibővítése; technikai kivitelezésük aprólékos dokumentálása; az együttes stílusának és a mesterek eredetének alapvetően új összefüggésbe helyezése; a szobrok jelentőségének és nemzetközi beágyazottságának konkréttá és világossá tétele.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of the research the following tasks have been completed. Collecting, digitalising and analysing unpublished documents related to the artifacts. Collecting and processing literature related to the sculptures, their architectural context, the mediaeval palace of Buda. Collecting and analysing written documents related to the construction work of the palace of Buda. Detailed, catalogue entry format description of the statues. Making of an all encompassing, ready-for-print photo documentation. Outlining restauration work and 3D reconstruction schemes. Geological identfication of the stone material. Analysis of the paint material and reconstructing colours. Thorough study of relevant international literature in art history. Half a dozen study trips abroad including research work done in libraries. Two lectures in Hungary, three abroad presenting the results of the research project. Writing a monography format study of the subject – still in progress. Due to the research project a significant number of new results have been obtained. A more precise dating of the sculptures. New thesis of their making and survival. Clarifying relations of the different pieces. A critical analysis and developmment concerning their themes. Precise documentation of the technology of their making. Placing into a new perspective the style of the artifacts and the origin of the masters/stone masons. Definig and emphasisisng the international context and the significance of the sculptures.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112678
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Papp, Szilárd: Workshop for the King. Sigismund of Luxemburg’s Statues in Buda and their Place in Art History, Medieval Buda in Context. Ed. Szende, Katalin–Nagy, Balázs. Leiden (Brill) 2015 (megjelenés alatt, közlésre elfogadva), 2015
Papp, Szilárd: Workshop for the King. Sigismund of Luxemburg’s Statues in Buda and their Place in Art History, Medieval Buda in Context. Ed. Szende, Katalin–Nagy, Balázs. Leiden (Brill) 2016, 387-451., 2016
Papp Szilárd: Kalapos férfifej, kendős női fej, próféta vagy apostol feje, Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus. szerk. Benda Judit – Kiss Virág – Lihończak-Nurek, Grażyna – Magyar Károly. Budapest 2016, 252–255., 2016
Papp Szilárd: Court Sculpture during the Reign of Sigismund of Luxembourg: Gothic Statues from the Royal Palace of Buda, Art and Culture in Medieval Hungary. Ed. Xavier Barral i Altet - Lővei, Pál - Takács, Imre. Roma 2016. (megjelenés alatt, elfogadva), 2016
Papp Szilárd: Gothic Statues from the Royal Palace of Buda, The Art of Medieval Hungary. Ed. Xavier Barral i Altet - Pál Lővei - Vinni Lucherini - Imre Takács. Roma 2018, 421-425., 2018
Papp Szilárd: Male head with hat, On Common Path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Exhibition catalouge. Eds. J. Benda et alii. Budapest 2016, 252-253., 2016
Papp Szilárd: Head of a prophet or apostle, On Common Path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Exhibition catalouge. Eds. J. Benda et alii. Budapest 2016, 254., 2016
Papp Szilárd: Female head in scarf, On Common Path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Exhibition catalouge. Eds. J. Benda et alii. Budapest 2016, 255., 2016
Papp Szilárd: A király műhelye. Luxemburgi zsigmond budavári szobrai és művészettörténeti helyzetük, Művészettörténeti Értesítő 63 (2014) 1-36., 2014
vissza »