Biogázok és ipari füstgázok CO2 tartalmának leválasztása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112699
típus K
Vezető kutató Mizsey Péter
magyar cím Biogázok és ipari füstgázok CO2 tartalmának leválasztása
Angol cím Capture of CO2 from biogases and industrial flue gases
magyar kulcsszavak biogáz, füstgáz, CO2 leválasztás
angol kulcsszavak biogas, flue gas, CO2 capture
megadott besorolás
Műszaki kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Környezeti kémia
Biokémia és élelmiszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Élelmiszeripari technológiák
Analitikai kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Műszeres analitika
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők André Anita
Benkő Tamás
Cséfalvay Edit
Fózer Dániel
Haáz Enikő
Kiss András
Kovács András
Mika László Tamás
Nagy Géza
Nagy Tibor
Nagyné dr. Zengo Lívia
Rodriguez Balda Carolina Andrea
Stelén Gábor
Tóth András József
Valentínyi Nóra
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2019-12-31
aktuális összeg (MFt) 31.984
FTE (kutatóév egyenérték) 19.19
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A biogáz termelés során CO2 is kerül a képződött gázba, amit a biogáz hatékony felhasználhatósága érdekében célszerű eltávolítani. Művelettanilag hasonló feladat a CO2 leválasztása az ipari füstgázokból. A munka során mindkét esetet vizsgáljuk: élelmiszeripari hulladékokból termelt biogáz és ipari füstgázok megtisztíthatóságát vizsgáljuk. A biogázt laboratóriumi körülmények között mi magunk állítjuk elő, a CO2 leválasztását alkanol-aminokkal végezzük. Az aminos leválasztást professzionális folyamatszimulátorral modellezzük. A modellezésben bizonytalanság az alkalmazott fizikokémiai (reakciókinetikai, fázisegyensúlyi, és anyagátadási) modellek pontatlansága. E célból a korábbiaknál lényegesen pontosabban, a Pécsi Tudományegyetemen dolgozó kollégákkal közösen, in situ mérjük a folyamatok paramétereit. A mérésekhez használt analitikai eszközök között szerepel antimon mikrolemez pH elektród alapú mikroméretű Severinghaus mérőcella, kvarckristályos piezoelektromos mikromérleg, termogravimetriás eszközök: Shimadzu TGA-50, Shimadzu DTA, TA-50 WSI és DSC, nagy-pontosságú vezetőképességi és ionkromatográfiás detektor rendszer.
A verifikált egyensúlyi adatokkal érzékenységvizsgálatot végzünk, az adatokhoz jobban illeszkedő modelleket fejlesztünk, azokat a különböző biogázok és ipari füstgázok esetére verifikáljuk, és ezekkel végezzük el a különböző gázokra a CO2 leválaszthatóságának vizsgálatát. Ez a vizsgálat kiterjed a leválasztás optimális paramétereinek megállapítására, melyek minden esetben függenek a kérdéses gázelegy paramétereitől (összetétel, mennyiség). A CO2 leválasztás környezeti hatását életciklus elemzéssel és karbon-lábnyom módszerekkel is megvizsgáljuk.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az ipari fenntarthatóság alapkérdései közé tartoznak a biztonságos energiaellátás és a környezet védelme. A biogáz termelés ezen célokat szolgálja, viszont a magas CO2 tartalma rontja annak felhasználhatóságát. A fosszilis alapon működő erőművek az energiaellátás biztonsága érdekében flexibilisen kell, hogy működjenek, azaz változó primer energiahordozókból is képesek legyenek az energia termelésre. Ez változó összetételű ipari füstgázokat eredményez. A környezet védelme érdekében ezekből el kell távolítani a CO2-t melyhez egy hasonlóan flexibilis CO2 leválasztó üzemegység szükséges. Ez a kiinduló hipotézis azokat a kérdéseket veti fel, hogy hogyan lehet optimálisan megoldani a fentebb említett feladatokat. A megoldás a gázok aminos mosással történő tisztítása, mely jellemzően ipari méretekben valósul meg. A CO2 eltávolíthatóságának mértéke, illetve optimális körülményei megbízható folyamatszimulációkat igényelnek. Ehhez a professzionális szoftver rendelkezésre áll, viszont megbízható reakciókinetikai, fázisegyensúlyi, és anyagátadási modellek. Ezért ezt a kérdést is meg kell válaszolni, hogy a folyamatmodellezések eredményei megbízhatóak legyenek.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A különböző jellegű biogázokból történő CO2 eltávolítás valamint a flexibilis működésű erőművi füstgáztisztító legkedvezőbb paramétereinek megállapítása új perspektívát nyit az alapkutatásban. Ehhez olyan alapkutatási tevékenységek szükségesek, melyek megbízható reakciókinetikai, fázisegyensúlyi, és anyagátadási modelleket eredményeznek a CO2 eltávolítás vizsgálatához. A megbízható modelleken alapuló folyamatmodellezések megadják a CO2 eltávolításának követendő paramétereit, alapkutatás jelleggel.
A kutatás társadalmi hasznosíthatósága a biztonságos energia ellátásban és a környezetvédelemben realizálódik, hiszen a projekt alapkutatási eredményei közvetlenül átültethetőek lesznek a gyakorlatba. Az alapkutatásban elért eredmények megadják a vizsgált gázok esetére a CO2 eltávolíthatóságának optimális körülményeit, paramétereit.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média, illetve az érdeklődők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI Hivatal számára.

A biztonságos energia ellátás és klímaváltozás megkívánja, hogy az élelmiszer hulladékokból biogázt termeljünk, illetve fosszilis alapú hőerőműveink változó primer energiahordozóval is képesek legyenek üzemelni. A biogázban jelentős mennyiségben található szén-dioxidot helyet a jó hatékonyságú hasznosíthatóság érdekében el kell távolítani. A változó primer energiahordozóval üzemelő hőerőművek változó összetételű füstgázaiból mindig, megbízható módon el kell tudni távolítani az üvegházhatást okozó szén-dioxidot. Az eltávolítás jellemzőit a részletekre is kiterjedő mérnöki alapkutatással kell meghatározni. Az alapkutatás kiterjed a biogáz termelés vizsgálatára, a szén-dioxid eltávolítás egyensúlyi viszonyainak megállapítására, és precíz folyamatmodellezésre.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

During biogas production, major quantity of CO2 is formed. CO2 is an unwanted side product that should be removed from the gas mixture for feasible further utilization. In the aspect of chemical unit operation, it is similar to the CO2 removal from industrial flue gases. In this study we are investigating biogases originated from food industry wastes. The biogas will be produced in our laboratory and the capture of carbon dioxide will be done using amine solutions. The CO2 capture will be modelled with professional process simulator software. The uncertainty in modelling originates from the applied physico-chemical (reaction kinetics, phase equilibrium and mass transfer) models inaccuracies. To overcome this uncertainty, in cooperation with colleges from The university of Pécs, the research applies well selected analytical devices resulting in in situ measured basic parameters of the process, and uses these data to improve thermodynamic models to reach the needed accuracy. Planned analytical devices involve micro size Severinghaus measuring cell based on antimony micro disc pH electrode, quartz crystal microbalance, Shimadzu TGA-50, Shimadzu DTA, TA-50 WSI and DSC instruments, and high precision conductivity ion chromatographic detector and flow injection system. The improved accuracy in basic data will serve as basis for sensitivity analysis, model development for better fitting to experimental data, model verification for various bio- and flue gases, and improved process simulation. This study includes the optimization of the CO2 capture parameters and environmental impact of the process will be studied with life cycle assessment software and carbon footprint methods. 

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Among the main industrial sustainability issues, stands security of energy supply and environmental protection. Biogas production is one answer to serve these goals , but the high content of CO2 impairs its efficient use . To secure energy supply fossil fuel power plant must be able to operate on various primary energy sources. This results a change in the flue gas composition and quantity. To protect the environment, CO2 should be removed equally flexible in CO2 capture plant unit. This initial hypothesis raises the questions of how to solve the mentioned challenges optimally. The solution is based on gas scrubbing in industrial scales. The professional process simulator is available for this study, however reliable reaction kinetics, phase equilibrium and mass transfer models are also necessary. Therefore this question must be also answered, so the results of the process models will be reliable.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Carbon dioxide capture from different kind of biogases and parameter determination of flexible operating carbon dioxide capture process open perspectives in basic research. Basic research activities are required for determining reliable reaction kinetics, phase equilibrium and mass transfer models, for the study of CO2 removal. Process modelling based on reliable models give the proper parameters for further on. Model based on proper processmodelling give the parameters to be followed. The social utility of the research in security of energy supply and environmental protection are realized, as basic research results of the project will be directly used in practice. The achievements of the basic research, give the optimal conditions and parameters of CO2 capture for the tested gases.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NRDI Office in order to inform decision-makers, media, and others.

Climate change and the need of energy security demands the utilization of food waste by producing biogas, and our fossil fuel power plants to operate with various types primary fuels. In order utilize the biogas efficient, its high carbon dioxide content must be removed. Power plants operating on various primary energy sources, produce flue gases with changing composition, including carbon dioxide that needs to be reliably separated at all times. The detailed specifics of the separation need to be defined with basic engineering research. The base research reaches to the study of biogas production, the equilibrium state of the carbon dioxide capture and to rigorous process modelling.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Összesen 86 publikációnk született, nem beleszámítva a konferencia előadásokat, kb. 150 db. A projekt témájában négy "summa cum laude" minősítésű PhD született. Publikációink impakt faktora, szakmánkban magas: 162.259. Nívós díjakat nyertünk, mint pl. a Svéd Kereskedelmi Kamara által adományozott "Gran Prize" és az IChemE (United Kingdom) "Highly commended" díját. A CO2 leválasztással kapcsolatban megállapítottuk: - a matematikai modellezés eredményeit verifikálva, a megfelelő termodinamikai egyensúlyszámítást, - abszorber és deszorber rendszer adekvát modellezési algoritmusát, - a rendszer optimális működését, figyelembe véve megújuló energiahordozókat is, - elektrokémiailag MEA-s közegben metanollá alakítjuk a megkötött CO2-t. Az emissziószegény elválasztási eljárások kutatásában megállapítottuk: - az organofil és a hidrofil pervaporáció kapcsolása új távlatokat nyit, - elsőként definiáltuk a „membrán-flash index”-et, mellyel jól összevethető a pervaporáció és a desztilláció, - megállapítottuk az osztottfalú kolonnák termodinamikailag kedvező működési tartományát és szabályozhatóságát, - igazoltuk, hogy energiaintegrációval a rektifikálás energiaigénye a pervaporációval összemérhető, illetve annál jobb. A CO2 megkötésére és hasznosítására alga alapú technológiát dolgoztunk ki: - a CO2 akár a levegőből is megköthető, - az algás szuszpenzió hidrotermikus módszerrel gazdaságosan átalakítható iparilag hasznosítható gázeleggyé, lsd. Power-to-X technológiák.
kutatási eredmények (angolul)
In the project 86 publications were written plus conference presentations, approx. 150 pieces. Four "summa cum laude" PhDs were defended in the topics of the project. The total impact factor: 162.259. We have won awards such as the "Gran Prize" awarded by the Swedish Chamber of Commerce and the "Highly commended" award from IChemE (United Kingdom). Our major results: CO2 capture, - verification of the mathematical modeling using adequate thermodynamic equilibrium method, - determination of modeling algorithm for the CO2 capture systems, - the optimum operation of the system, including the use of renewable energy, - electrochemical conversion of the captured CO2 to methanol in MEA absorbent. Low emission separation techniques, - the combination of organo- and hydrophilic pervaporations opens up new horizons for membrane unit operations, - definition of the "membrane flash index" which provides an easy and simple comparison of pervaporation and distillation, - determination of the thermodynamically best operation range and controllability of dividing wall columns, - we proved that the energy requirement of rectification with energy integration is comparable or better than pervaporation. We developed algae based technology to capture and utilize CO2: - CO2 can be absorbed even from the air with algae, - the algae suspension can be converted economically to a commercially available gas mixture with a hydrothermal method, see. Power-to-X technologies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112699
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Daniel Fozer, Bernadett Kiss, Lorincz Laszlo, Edit Szekely, Peter Mizsey, Aron Nemeth: Improvement of microalgae biomass productivity and subsequent biogas yield of hydrothermal gasification via optimization of illumination, RENEWABLE ENERGY 138: pp. 1262-1272., 2019
Daniele Cespi, Fabrizio Passarini, Fabrizio Cavani, Mirco Volanti, Esmeralda Neri, Peter Mizsey, Daniel Fozer: Terephthalic acid from renewable sources: early stage sustainability analysis of a bio-PET precursor, GREEN CHEMISTRY, 2019
Haáz Enikő, Fózer Dániel, Nagy Tibor, Valentínyi Nóra, André Anita, Mátyási Judit, Balla József, Mizsey Péter, Tóth András József: Vacuum evaporation and reverse osmosis treatment of process wastewaters containing surfactant material: COD reduction and water reuse, CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 21: (4) pp. 861-870., 2019
Hadjadj Rachid, Deák Csaba, Palotás Árpád Bence, Mizsey Péter, Viskolcz Béla: Renewable energy and raw materials – The thermodynamic support, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 241: p. 118221., 2019
M Volanti, D Cespi, F Passarini, E Neri, F Cavani, P Mizsey, D Fozer: Terephthalic acid from renewable sources: early-stage sustainability analysis of a bio-PET precursor, Green chemistry, 21/4 pp. 885-896, 2019
André Anita, Nagy Tibor, Tóth András József, Haáz Enikő, Fózer Dániel, Tarjáni Ariella Janka, Mizsey Péter: Distillation contra pervaporation: comprehensive investigation of isobutanol-water separation,, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 187: pp. 804-818., 2018, 2018
Ariella Janka Tarjani, Andras Jozsef Toth,Tibor Nagy, Eniko Haaz,Nora Valentinyi, Anita Andre,Daniel Fozer, Peter Mizsey: Thermodynamic and Exergy Analysis of Energy-Integrated Distillation Technologies Focusing on Dividing-Wall Columns with Upper and Lower Partitions,, Ind. Eng. Chem. Res. 2018, 57, 3678−3684, 2018, 2018
Filotás D, Nagy T, Nagy L, Mizsey P, Nagy G: Extended Investigation of Electrochemical CO2 Reduction in Ethanolamine Solutions by SECM, ELECTROANALYSIS 30: (4) pp. 690-697., 2018
Rácz László, Fózer Dániel, Nagy Tibor, Tóth András József, Haáz Enikő, Tarjáni Ariella Janka, André Anita, Selim Asmaa Khaled Mohamed, Valentínyi Nóra, Mika László Tamás, Deák Csaba, Mizsey Péter: Extensive comparison of biodiesel production alternatives with Life Cycle, PESTLE and Multi-Criteria Decision Analyses, CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 20: (9) pp. 2013-2024., 2018
Fózer Dániel, Sziráky Flóra Zita, Rácz László, Nagy Tibor, Tarjáni Ariella Janka, Tóth András József, Haáz Enikő, Benkő Tamás, Mizsey Péter: Life cycle, PESTLE and Multi-Criteria Decision Analysis of CCS process alternatives, J CLEAN PROD 147: 75-85, 2017
Rachid Hadjadj, Csaba Deák, Árpád Bence Palotás, Péter Mizsey, Béla Viskolcz: Renewable energy and raw materials–The thermodynamic support, Journal of Cleaner Production, 2019
M Volanti, D Cespi, F Passarini, E Neri, F Cavani, P Mizsey, D Fozer: Terephthalic acid from renewable sources: early-stage sustainability analysis of a bio-PET precursor, Green chemistry, 2019/21/4, pp. 885-896, 2019
Eniko Haaz, Daniel Fozer, Tibor Nagy, Nora Valentinyi, Anita Andre, Judit Matyasi, Jozsef Balla, Peter Mizsey, Andras Jozsef Toth: Vacuum evaporation and reverse osmosis treatment of process wastewaters containing surfactant material: COD reduction and water reuse, Clean Technologies and Environmental Policy, 2019/5/15 pp. 861-870, 2019
Enikő Haáz, Nóra Valentinyi, Ariella Janka Tarjani, Dániel Fózer, Anita André, Selim Asmaa Khaled Mohamed, Fuad Rahimli, Tibor Nagy, Péter Mizsey, Csaba Deák, András József Tóth: Platform molecule removal from aqueous mixture with organophilic pervaporation: experiments and modelling, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 2019/63/1, pp. 138-146, 2019
Andras Jozsef Toth: Comprehensive evaluation and comparison of advanced separation methods on the separation of ethyl acetate-ethanol-water highly non-ideal mixture, Separation and Purification Technology 2019/224, PP. 490-508, 2019
Andras Jozsef Toth, Anita Andre, Eniko Haaz, Peter Mizsey,: Modelling of organophilic pervaporation to compete with distillation, Computer Aided Chemical Engineering, 38, 2016, pp. 343–348. ISBN (Part A): 978-0-444-63873-1, ISBN-0-444-63428-3, ISSN: 1570-7946, doi: 10.1016/B978-0-444-63428-3.50062, 2016
David Havasi, Peter Mizsey, Laszlo T. Mika,: Vapor−Liquid Equilibrium Study of the Gamma-Valerolactone−Water Binary System,, J. Chem. Eng. Data 2016, 61, 1502−1508, 2016
Anita Szőke-Kis, Mihály Zsitvai, László Rácz, Szabolcs Solti, Péter Mizsey: : Thermal study of the selective tread disassembling procedure of different waste tires, Progress in Rubber, Plastics & Recycling Technology, 2016, Vol. 32 Issue 3, p143-152. 10p., 2016
Fozer, D., N. Valentinyi, L. Racz, P. Mizsey,: Evaluation of microalgae-based biorefinery alternatives,, Clean Technologies and Environmental Policy, pp. 1-15 (2016), doi:10.1007/s10098-016-1242-8 (IF 1,934, 2014), 2016
Nagy Tibor (témavezető: Dr. Mizsey Péter): Comprehensive study of carbon-dioxide capture from industrial, BME Könyvtár, doktori.hu, 2016
Tibor Nagy, Peter Mizsey, Budapest University of Technology and Economics; Stefania Moioli, Stefano Lange, Laura Pellegrini, Politecnico di Milano,: Improvement of post combustion carbon capture process in retrofit case,, 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies November 14th - 18th, 2016, 2016
Tibor Nagy, Peter Mizsey, Budapest University of Technology and Economics; Stefania Moioli, Stefano Lange, Laura Pellegrini, Politecnico di Milano,: Simulation model evaluation of CO2 capture by aqueous MEA scrubbing for heat requirement analyses, 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies November 14th - 18th, 2016 Lausanne, Switzerland, 2016
Fózer Dániel, Valentínyi Nóra, Rácz László, Mizsey Péter,: Harmadik generációs biofinomítói alternatívák értékelése,, Ipari Ökológia pp. 3-22 (2016) 4. évfolyam 1. szám, pp. 3-22,, 2016
Tóth András József, André Anita, Haáz Enikő, Mizsey Péter,: Comparison of organophilic and hydrophilic pervaporation systems with distillation,, In: Zdenek Palaty (szerk.) (szerk.) PERMEA - Internatinal Conference on Membrane ProceProcesses. Prague: Czech Membrane Platform, 2016. pp. 202., 2016, 2016
Janka A Tarjani, Andras Jozsef Toth, Tibor Nagy, Enikő Haaz, and Peter Mizsey,: Dynamic Controllability Comparison of Conventional Distillation Sequences and Dividing-Wall Columns with Upper and Lower Partitions Using the Desirability Function,, Ind. Eng. Chem. Res, DOI: 10.1021/acs.iecr.6b02904, November 14, 2016, 2016
Fozer, D., N. Valentinyi, L. Racz, P. Mizsey,: Evaluation of microalgae-based biorefinery alternatives,, Clean Technologies and Environmental Policy, pp. 1-15 (2017), doi:10.1007/s10098-016-1242-8 (IF 1,934, 2014), 2017
Janka A Tarjani, Andras Jozsef Toth, Tibor Nagy, Enikő Haaz, and Peter Mizsey,: Dynamic Controllability Comparison of Conventional Distillation Sequences and Dividing-Wall Columns with Upper and Lower Partitions Using the Desirability Function,, Ind. Eng. Chem. Res, DOI: 10.1021/acs.iecr.6b02904, 56:(4) pp. 952-959. (2017), 2017
Daniel Fozer, Flora Zita Sziraky, Laszlo Racz, Tibor Nagy, Ariella Janka Tarjani, Andras Jozsef Toth, Eniko Haaz, Tamas Benko, Peter Mizsey,: Life cycle, PESTLE and Multi-Criteria Decision Analysis of CCS process alternatives, , Journal of Cleaner Production, 2017
Fózer Dániel, Kiss Bernadett, Lőrincz László, Tóth András József, André Anita, Tarjáni Ariella Janka, Nagy Tibor, Haáz Enikő, Valentínyi Nóra, Németh Áron, Székely Edit, Mizsey Péter: Metán és hidrogén tartalmú biogáz előállításának vizsgálata mikroalga biomassza hidrotermális elgázosításával, KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM / CIRCULAR ECONOMY, 1:(4) pp. 5-16. (2017), 2017
Haáz Enikő, Tóth András József, Solti Szabolcs, Mátyási Judit, Balla József, Mizsey Péter: Washing material removal from process wastewater with evaporation and membrane treatments, In: Barabás Enikő (szerk.) IV. Soós Ernő Tudományos Konferencia – Víz- és szennyvízkezelés az iparban. Konferencia helye, ideje: Zalakaros, Magyarország, 2017.10.19 Zal, 2017
Nagy Tibor, Koczka Katalin, Haáz Enikő, Tóth András József, Rácz lászló, Mizsey Péter: Efficiency Improvement of CO2 Capture, PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING 61:(1) pp. 51-58. (2017), 2017
Tibor Nagy, Stefania Moioli, Stefano Langé, Laura A Pellegrini, Peter Mizsey: Improvement of Post-combustion Carbon Capture Process in Retrofit Case, ENERGY PROCEDIA (ISSN: 1876-6102) 114: pp. 1567-1575. (2017), 2017
Tóth András József, Haáz Enikő, Mizsey Péter: A vegyészmérnöki tudomány a hulladékvizek ártalmatlanításában a körforgásos gazdaság jegyében, ÉLET ÉS TUDOMÁNY 72:(16) pp. 490-492. (2017), 2017
Tóth András József, Haáz Enikő, Nagy Tibor, Tari Renáta, Tarjáni Ariella Janka, Fózer Dániel, Szanyi Ágnes, Angyalné Koczka Katalin, Rácz László, Ugró Gergely, Mizsey Péter: Evaluation of the accuracy of modelling the separation of highly non-ideal mixtures: extractive heterogeneous-azeotropic distillation, COMPUTER-AIDED CHEMICAL ENGINEERING 40: pp. 241-246. (2017), 2017
Tóth András József, Rózsavölgyi Beáta, Haszon Boglárka, Kovács András, Haáz Enikő, Solti Szabolcs, Mizsey Péter: Ártalmatlanítási eljárások kőolajiparban keletkező MEROX LÚGOKRA, KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM / CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1:(2) pp. 5-20. (2017), 2017
Tóth András József, Mizsey Péter, Haáz Enikő: Technológiai hulladékvizek kezelése fiziko-kémiai módszerekkel a körforgásos gazdaság jegyében, In: Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.11.30 Budapest: p. 2., 2017
Tóth András József, Haáz Enikő, Manczinger József, Mizsey Pérer: Novel method for reuse of process wastewater based on distillation, 9th Eastern European Young Water Professionals Conference: book of abstracts., 2017
Tóth András József, Haáz Enikő, Szilágyi Botond, Nagy Tibor, Tarjáni Ariella Janka, Fózer Dániel, André Anita, Valentínyi Nóra, Solti Szabolcs, Mizsey Péter: COD reduction of process wastewater with vacuum evaporation, LIQUID WASTE RECOVERY 2: p. 21. (2017), 2017
Tóth András József, Haáz Enikő, Nagy Tibor, Tarjáni Ariella Janka, Fózer Dániel, André Anita, Valentínyi Nóra, Solti Szabolcs, Mizsey Péter: Treatment of pharmaceutical process wastewater with hybrid separation method: distillation and hydrophilic pervaporation, LIQUID WASTE RECOVERY 2: p. 26. (2017), 2017
Filotás D, Nagy T, Nagy L, Mizsey P, Nagy G Extended Investigation of Electrochemical CO2 Reduction in Ethanolamine Solutions by SECM ELECTROANALYSIS &: (2017): Extended Investigation of Electrochemical CO2 Reduction in Ethanolamine Solutions by SECM, ELECTROANALYSIS &: (2017), 2017
Filotás D, Nagy T, Nagy L, Mizsey P, Nagy G: Extended Investigation of Electrochemical CO2 Reduction in Ethanolamine Solutions by SECM, ELECTROANALYSIS &: (2017), 2017
André Anita, Nagy Tibor, Tóth András József, Haáz Enikő, Fózer Dániel, Tarjáni Ariella Janka, Mizsey Péter: Distillation contra pervaporation: comprehensive investigation of isobutanol-water separation, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 187: pp. 804-818., 2018
Csaba Deák, Árpád Bence Palotás, Péter Mizsey, Béla Viskolcz: Carbon-dioxide management network in Hungary, CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS Vol 70, 2018 pp.2143-2148, 2018
Viktória Kállai, János Kerezsi, Péter Mizsey, Gábor L. Szepesi: Ethane-Ethylene Rectification Column’s Parametric Examination, CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS Vol 70, 2018 pp.1477-1482, 2018
Andras Jozsef Toth, Eniko Haaz, Botond Szilagyi, Tibor Nagy, Ariella Janka Tarjani, Daniel Fozer, Anita Andre, Nora Valentinyi, Szabolcs Solti, Peter Mizsey: COD reduction of process wastewater with vacuum evaporation, Waste Treatment and Recovery 3 (1), 1-7, 2018
Andras Jozsef Toth, Eniko Haaz, Szabolcs Solti, Nora Valentinyi, Anita Andre, Daniel Fozer, Tibor Nagy, Peter Mizsey: Parameter estimation for modelling of organophilic pervaporation, Computer Aided Chemical Engineering 43, 1287-1292, 2018
Laszlo Racz, Daniel Fozer, Tibor Nagy, Andras Jozsef Toth, Eniko Haaz, Janka Ariella Tarjani, Anita Andre, Asmaa Selim, Nora Valentinyi, Laszlo Tamas Mika, Csaba Deak, Peter Mizsey: Extensive comparison of biodiesel production alternatives with life cycle, PESTLE and multi-criteria decision analyses, Clean Technologies and Environmental Policy, pp 1–12, 2018
Ariella Janka Tarjani, Andras Jozsef Toth,Tibor Nagy, Eniko Haaz,Nora Valentinyi, Anita Andre,Daniel Fozer, Peter Mizsey: Thermodynamic and Exergy Analysis of Energy-Integrated Distillation Technologies Focusing on Dividing-Wall Columns with Upper and Lower Partitions, Ind. Eng. Chem. Res. 2018, 57, 3678−3684, 2018
Daniel Fozer, Cintia Farkas, Bernadett Kiss, Laszlo Lorincz, Andras Jozsef Toth, Anita Andre, Tibor Nagy, Ariella Janka Tarjani, Eniko Haaz, Nora Valentinyi, Aron Nemeth, Edit Szekely, Peter Mizsey: The investigation and improvement of hydrothermal gasification parameters on microalgal biomass, 7th European Young Engineers Conference 2018: EYEC Monograph 2018. Konferencia helye, ideje: Varsó, Lengyelország, 2018.04.23-2018.04.26. Warsaw: Warsaw University of Tec, 2018
AJ Toth, E Haaz, N Valentinyi, T Nagy, AJ Tarjani, D Fozer, A Andre,  Selim Asmaa, Szabolcs Solti, Peter Mizsey: Selection between Separation Alternatives: Membrane Flash Index (MFLI), Industrial & Engineering Chemistry Research 57 (33), 11366-11373, 2018
Andras Jozsef Toth, Eniko Haaz, Tibor Nagy, Ariella Janka Tarjani, Daniel Fozer, Anita Andre, Nora Valentinyi, Szabolcs Solti, Peter Mizsey: Treatment of pharmaceutical process wastewater with hybrid separation method: distillation and hydrophilic pervaporation, Waste Treatment and Recovery 3 (1), 8-13, 2018
N Valentínyi, M Gáspár, AJ Tóth, E Haáz, A André, P Mizsey: Investigation of process alternatives for the separation of ethanol, n-butanol and water ternary mixture, Chemical Engineering Transactions, 69, 2018, pp. 607-612., 2018
András József Tóth, Enikő Haáz, Tibor Nagy, Ariella Janka Tarjáni, Dániel Fózer, Anita André, Nóra Valentínyi, Péter Mizsey: Novel method for the removal of organic halogens from process wastewaters enabling water reuse, DESALINATION AND WATER TREATMENT 120 (1), 1-28, 2018
Ariella Janka Tarjani, Andras Jozsef Toth, Tibor Nagy, Eniko Haaz, Daniel Fozer, Anita Andre, Peter Mizsey: Controllability features of dividing-wall column, Chemical Engineering Transactions, 69, 2018, pp. 403-408., 2018
Andras Jozsef Toth, Botond Szilagyi, Eniko Haaz, Szabolcs Solti, Tibor Nagy, Ariella Janka Tarjani, Nora Valentinyi, Peter Mizsey:: Separation of mixture containing maximum boiling azeotrope with extractive heterogeneous-azeotropic distillation, Chemical Engineering Transactions, 69, 2018, pp. 571-576., 2018
Enikő Haáz, Nóra Valentínyi, Ariella Janka Tarjani, Daniel Fozer, Anita André, Asmaa Khaled Mohamed Selim, Tibor Nagy, Csaba Deák, Péter Mizsey, András József Tóth: Platform molecule removal from aqueous mixture with organophilic pervaporation: experiments and modelling, PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING 62, 10.3311, 2018
H Cabezas, A Argoti, F Friedler, P Mizsey, J Pimentel: Design and engineering of sustainable process systems and supply chains by the P‐graph framework, Environmental Progress & Sustainable Energy, 37(2) 624-636, 2018
A Selim, N Valentínyi, T Nagy, AJ Toth, D Fozer, E Haaz, P Mizsey: Effect of silver-nanoparticles generated in poly (vinyl alcohol) membranes on ethanol dehydration via pervaporation, Chinese Journal of Chemical Engineering 2018/11/19, 2018
Daniel Filotás, Tibor Nagy, Livia Nagy, Peter Mizsey, Geza Nagy: Extended Investigation of Electrochemical CO2 Reduction in Ethanolamine Solutions by SECM, Electroanalysis 2018/4, 690-697, 2018
Erika Szabados, Andrea Jobbágy, András József Tóth, Péter Mizsey, Gábor Tardy, Cesar Pulgarin, Stefanos Giannakis, Erzsébet Takács, László Wojnárovits, Magdolna Makó, Zénó Trócsányi, Antal Tungler: Complex Treatment for the Disposal and Utilization of Process Wastewaters of the Pharmaceutical Industry, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 2018/62 76-90, 2018
Asmaa Selim, Nóra Valentínyi, Peter Mizsey: Influence of double-network interpenetration on ethanol dehydration performance of PVA-based pervaporation membranes, Chemical Papers 1-13, 2018
Nagy, Judit ̶Tóth, András József: Az emberi vizeletből történő tápanyag kinyerési módszerek bemutatása és összehasonlítása a körforgásos gazdaság jegyében, Circular Economy and Environemntal Protection 2/4 pp. 5-21, 2018
Kordé, Máté ̶Kardos, Johannes ̶Mizsey, Péter: Feasibility study of energy supply of households on renewable energy,, Circular Economy and Environmental Protection 2/2 pp. 5–21, 2018
Wafaa Cheikh, Zsófia Borbála Rózsa, Christian Orlando Camacho López, Péter Mizsey, Béla Viskolcz, Milán Szőri, Zsolt Fejes: Urethane Formation with an Excess of Isocyanate or Alcohol: Experimental and Ab Initio Study, Polymers, 2019/10 pp. 1543, 2019
Daniel Fozer, Bernadett Kiss, Laszlo Lorincz, Edit Szekely, Peter Mizsey, Aron Nemeth: Improvement of microalgae biomass productivity and subsequent biogas yield of hydrothermal gasification via optimization of illumination, Renewable Energy 2019/8/1 pp. 1262, 2019
Fózer Dániel: Development of microalgae based biorefinery to improve its energy efficiency, Oláh György Doktori Iskola - Kémiai és Vegyészmérnöki tudományok [302], 2019
Valentinyi Nóra: Theoretical and experimental study of the hydrophilic pervaporation of binary and ternary mixtures, Oláh György Doktori Iskola - Kémiai és Vegyészmérnöki tudományok [302], 2019
V Kállai, P Mizsey, LG Szepesi: Prediction of distillation plates’ efficiency, Solutions for Sustainable Developmnt: Proc.-s of the 1st International Conference on Engng Solutions for Sustainable Developm. (ICESSD 2019), Oct. 3-4, 20, pp. 41-47, 2019
Asmaa Selim, Andras Jozsef Toth, Eniko Haaz, Daniel Fozer, Agnes Szanyi, Nora Hegyesi, Peter Mizsey: Preparation and characterization of PVA/GA/Laponite membranes to enhance pervaporation desalination performance, Separation and Purification Technology, 2019/8/15, pp. 201-210, 2019
Andras Jozsef Toth, Botond Szilagyi, Eniko Haaz, Szabolcs Solti, Tibor Nagy, Agnes Szanyi, Judit Nagy, Peter Mizsey: Enhanced separation of maximum boiling azeotropic mixtures with extractive heterogeneous-azeotropic distillation, Chemical Engineering Research and Design, 2019/7/1 pp. 55-62, 2019
Asmaa Selim, Andras Jozsef Toth, Daniel Fozer, Eniko Haaz, Nóra Valentínyi, Tibor Nagy, Orsolya Keri, Lászlo Péter Bakos, Imre Miklós Szilágyi, Peter Mizsey: Effect of silver-nanoparticles generated in poly (vinyl alcohol) membranes on ethanol dehydration via pervaporation, Chinese Journal of Chemical Engineering, 2019/7/1 pp. 1595-1607, 2019
Nóra Valentínyi, Anita André, Enikő Haáz, Dániel Fózer, András József Tóth, Tibor Nagy, Péter Mizsey: Experimental investigation and modelling of the separation of ternary mixtures by hydrophilic pervaporation, SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 2019 vol. 1 pp. 1-17, 2019
Asmaa Selim, Nóra Valentínyi, Peter Mizsey: Influence of double-network interpenetration on ethanol dehydration performance of PVA-based pervaporation membranes, 2019/5/10 pp. 1069-1081, Chemical Papers, 2019
Viktória Kállai, Gábor L Szepesi, Péter Mizsey: Propylene-Propane Rectification Column’s Examination, MultiScience-XXXIII. MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, ISBN 978-963-358-177-3, pp. 1-7., 2019
Dániel Fózer, Tibor Nagy, András József Tóth, Péter Mizsey: Megújuló energia tárolásának és értéknövelt termék előállításának vizsgálata mikroalga biomassza felhasználásával, KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM / CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2019/ 3 / 2, pp. 5-14,, 2019
Péter Mizsey: Környezetorientált szén-dioxid-partnerség a megújuló energiáért és nyersanyagért, Magyar Acél ISSN 2560-0397, 2019/3/2, pp. 14-15, 2019
Andras Jozsef Toth, Daniel Fozer, Tibor Nagy, Eniko Haaz, Judit Nagy, Peter Mizsey: Modelling of extractive heterogeneous-azeotropic distillation in dividing wall column, Computer Aided Chemical Engineering, 2019/1/1, pp. 235-240, 2019
Tibor Nagy, Florian Enyedi, Eniko Haaz, Daniel Fozer, Andras Jozsef Toth, Peter Mizsey: Flexible and efficient solution for control problems of chemical laboratories, Computer Aided Chemical Engineering 2019/1/1, pp.1819-1824, 2019
Andras Jozsef Toth, Anita Andrea, Eniko Haaz, Peter Mizsey: New horizon for the membrane separation: combination of organophilic and hydrophilic pervaporations, Separation and Purification Technology, kötet 152, 2. rész, oldalszám 432–443, 2015
László Rácz, Szabolcs Solti, Iván Gresits, Sándor Tölgyesi, Dóra Benedek, Nóra Valentínyi, Péter Mizsey: Measurement of Rarely Investigated Trace Elements As, P, Sr, Zr, Rb and Y in Waste Tires, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 2015
András József Toth, Ágnes Szanyi, Péter Mizsey: Enhanced Separation of Highly Non-ideal Mixtures with Extractive Heterogeneous-azeotropic Distillation, Separation Science and Technology, 2015
Nagy E., Mizsey Péter: Analysis of energy consumption by combination of distillation and pervaporation for bioethanol production, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 2015
Tibor Nagy, András Kiss, Tamás Benkő, Lívia Nagy, Géza Nagy, Péter Mizsey: Online monitoring of CO2 chemisorption with Quartz Crystal Microbalance, Sensor Letters, 2015
László Rácz, Edit Cséfalvay, Mihály Zsitvai, Péter Mizsey, József M. Tukacs, László T. Mika, Ádám Török: Bead Cable Removal From Waste Tyres: Initial Step In Recycling, Studia Ubb Chemia, kötet 60., szám 1., oldalszám 7-17., 2015
Nagy, Tibor, Peter Mizsey: Model verification and analysis of the CO2-MEA absorber-desorber system, International Journal of Greenhouse Gas Control, 39. kötet, oldal 236-244., 2015
Tóth András József, Péter Mizsey: Methanol removal from aqueous mixture with organophilic pervaporation: experiments and modelling, Chemical Engineering Research and Design, kötet 98, oldal 123-135., 2015
Tóth, András József, Péter Mizsey: Comparison of air and steam stripping: removal of organic halogen compounds from process wastewaters, International Journal of Environmental Science and Technology, kötet 12, szám 4., oldal 1321-1330, 2015
Tóth András József: Liquid Waste Treatment with Physicochemical Tools for Environmental Protection, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2015

 

Projekt eseményei

 
2020-07-09 16:32:44
Résztvevők változása
2017-03-16 16:00:10
Résztvevők változása
2016-05-30 14:15:18
Résztvevők változása
2015-08-26 20:09:41
Résztvevők változása
2015-04-14 09:52:47
Résztvevők változása
vissza »