A másság terei. Kulturális tér-képek, érintkezési zónák a kortárs magyar és román filmben és irodalomban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112700
típus NN
Vezető kutató Dánél Mónika
magyar cím A másság terei. Kulturális tér-képek, érintkezési zónák a kortárs magyar és román filmben és irodalomban
Angol cím Space-ing Otherness. Cultural Images of Space, Contact Zones in Contemporary Hungarian and Romanian Film and Literature
magyar kulcsszavak kortárs magyar és román irodalom és film, interkulturalitás, intermedialitás, térbeli fordulat, kulturális fordítás, másság, liminalitás, nem-helyek, heterotópia, geokulturális tér, nyugati tekintet
angol kulcsszavak Contemporary Hungarian and Romanian Literature and Film, Interculturality, Intermediality, Spatial Turn, Cultural Translation, Otherness, Liminality, Heterotopia, Geocultural Space, Western Gaze
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Filológia
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gyenge Zsolt
Györe Borbála
Győri Zsolt István
Hlavacska András
Hlavacska András
Hlavacska András
Kalmár György
Király Hajnal
Kovács Flóra
Margitházi Beáta
Pálos Máté
Sághy Miklós
Schöck Cecília
Strausz László
Szűcs Terézia
Ureczky Eszter
Varga Balázs
Vincze Ferenc
Vincze Teréz
projekt kezdete 2014-10-01
projekt vége 2019-03-31
aktuális összeg (MFt) 33.994
FTE (kutatóév egyenérték) 27.40
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Projektünk fő célja a tér nyugati diskurzusainak a posztkommunista térképződésekkel való összemérése, a kelet-európai műalkotások „eltérő tereinek” értelmezését elősegítő konceptuális keret létrehozása volt. E cél megvalósulását szolgálja a Tér-elmélet-kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény publikálása (2019). Az angol nyelvű Contact Zones online folyóirat hat száma a nemzetközi irányba közvetít, akárcsak a háromnapos nemzetközi konferenciánk és a kutatás anyagából válogatást közlő Contact Zones: Between East and West. Studies in Postcommunist Cinema and Literature című tanulmánykötet (közlés alatt). A hazai és nemzetközi együttműködésen alapuló interdiszciplináris projekt (öt egyetem kutatói, hallgatói vettek részt benne) megerősítette a magyar és román szakmai kapcsolatokat, a transzkulturális és lokális diskurzusok interferenciáját, a magyarországi egyetemek közötti együttműködést. Kiemelkedő a publikációk (közel száz, a projektet jelző közlemény) és konferencia-részvételek száma (62). A megvalósult együttműködési módozatok (meghívott előadók, workshopok, tematikus párbeszédek a folyóiratban) a közös kutatómunka gerincét képezték. Az oktatás mellett a doktoranduszok, hallgatók szakmai képzését a projekt tevékenységeibe való bevonással (fordítás, lektorálás, folyóirat- és kötetszerkesztés) tudatosan alakítottuk. Eseményeinket, eredményeinket a honlapunkon (http://contactzones.elte.hu/language/hu/) és a közösségi médiában is következetesen megosztottuk.
kutatási eredmények (angolul)
The goal of our interdisciplinary project was the exploratory application of Western European discourses of space on postcommunist spatial formations, the creation of a conceptual framework suitable for the interpretation of East-European "other spaces". The main results of this line of research is the handbook Tér-elmélet-kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény (2019), a collection of Hungarian translations of relevant scholarly articles. The six issues of the English journal Contact Zones served as a site of international dissemination, just like the volume Contact Zones: Between East and West. Studies in Postcommunist Cinema and Literature gathering presentations from our international conference (forthcoming). The internal and international cooperation (involving five universities) strengthened the relationships between Hungarian and Romanian researchers and the interference of transcultural and local discourses. The number of our publications (near 100, marking the funding) and conference participations (62) is outstanding. The accomplished forms of cooperation (invited presenters, workshops, thematic dialogues in the journal) were at the core of the group research. Besides teaching, we have consciously dedicated attention to the "bildung" of graduate and postgraduate students by involving them in all project activities. We have continuously shared our events and results on our website (http://contactzones.elte.hu/) and on social media.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112700
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Győri Zsolt és Király Hajnal (eds.): Contact Zones: Between East and West. Studies in Postcommunist Cinema and Literature, Palgrave MacMillan (kiadási folyamat alatt), 2020
Dánél Mónika, Hlavacska András, Király Hajnal, Vincze Ferenc: Tér - Elmélet - Kultúra. Interdiszciplináris térelméleti szöveggyűjtemény, Eötvös Kiadó, 2019
Győri Zsolt, Kalmár György: Nemek és etnikumok terei a magyar filmben, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018
Dánél Mónika, Vincze Ferenc: Tér, In: Kricsfalusi, Beatrix; Kulcsár, Szabó Ernő; Molnár, Gábor Tamás; Tamás, Ábel (szerk.) Média- és kultúratudomány, Ráció Kiadó (2018) pp. 173-193., 2018
Zsolt Gyenge: Animated Visions of Reality. The Real as Experimental Aesthetic in Anca Damian’s Animated Documentaries. (Közlésre elfogadott tanulmány), In S.W.Schmidt (ed.): The Real of Reality. Brill/Rodopi, 2020
Győri Zsolt: Wir sterben nie/Sose halunk meg, In. DANIEL BÜHLER (HG.), DOMINIK HILFENHAUS (HG.), STEPHAN KRAUSE (HG.): KLASSIKER DES UNGARISCHEN FILMS, Schüren Verlag, 161-168., 2019
Király Hajnal: Hukkle/Hukkle, In. DANIEL BÜHLER (HG.), DOMINIK HILFENHAUS (HG.), STEPHAN KRAUSE (HG.): KLASSIKER DES UNGARISCHEN FILMS, Schüren Verlag, 203-210., 2019
Margitházi Beáta: Sauls Sohn/Saul fia, In. DANIEL BÜHLER (HG.), DOMINIK HILFENHAUS (HG.), STEPHAN KRAUSE (HG.): KLASSIKER DES UNGARISCHEN FILMS, Schüren Verlag, 227-234., 2019
Ureczky Eszter: Sindbad/Szindbád, In. DANIEL BÜHLER (HG.), DOMINIK HILFENHAUS (HG.), STEPHAN KRAUSE (HG.): KLASSIKER DES UNGARISCHEN FILMS, Schüren Verlag, 89-96., 2019
Sághy Miklós: Moskauer Platz/Moszkva tér, In. DANIEL BÜHLER (HG.), DOMINIK HILFENHAUS (HG.), STEPHAN KRAUSE (HG.): KLASSIKER DES UNGARISCHEN FILMS, Schüren Verlag, 187-194., 2019
Varga Balázs: Glastiger 1-3/Üvegtigris 1-3, n. DANIEL BÜHLER (HG.), DOMINIK HILFENHAUS (HG.), STEPHAN KRAUSE (HG.): KLASSIKER DES UNGARISCHEN FILMS, Schüren Verlag, 195-202., 2019
Vincze Teréz: Mein 20. Jahrhundert/Az én XX. századom, In. DANIEL BÜHLER (HG.), DOMINIK HILFENHAUS (HG.), STEPHAN KRAUSE (HG.): KLASSIKER DES UNGARISCHEN FILMS, Schüren Verlag, 151-159., 2019
Dánél Mónika: Bolsche Vita/Bolse vita (1995), In. DANIEL BÜHLER (HG.), DOMINIK HILFENHAUS (HG.), STEPHAN KRAUSE (HG.): KLASSIKER DES UNGARISCHEN FILMS, Schüren Verlag, 179-186., 2019
Dánél Mónika, Sándor Katalin: Intermedialitás, In: Kricsfalusi, Beatrix; Kulcsár, Szabó Ernő; Molnár, Gábor Tamás; Tamás, Ábel (szerk.) Média- és kultúratudomány, Ráció Kiadó (2018) pp. 283-287., 2018
Dánél Mónika: Vándorhegyek – politikai határok, mediális transzformációk, szimbolikus kisajátítások, KORUNK (KOLOZSVÁR) XXIX: (9) pp. 14-22., 2018
András Hlavacska, Fruzsina Kirzsai: Functions of the Diary in Bram Stoker’s Dracula, Język. Komunikacja. Informacja Ilona Koutny, Ida Stria (red./ed.) 13/2018: 145–158, 2018
Dánél Mónika, Szűcs Teri (szerk.): Closing the Project: Processes, Experiences, Plans. Q and A Dialogue of the Members of the Contact Zones Research Group, Contact Zones: Studies in Central and Eastern European Film and Literature 2018/2., 2018
Győri Zsolt: Industry Statistics, Market Forces, Filmmaking Trends: An ”Institutional Turn” in Hungarian Film Studies?, Contact Zones: Studies in Central and Eastern European Film and Literature 2018/2., 2018
Hlavacska András: Border Crossing International Conference Csíkszereda / Miercurea Ciuc, 20–21 April 2018, Contact Zones: Studies in Central and Eastern European Film and Literature 2018/2., 2018
Kránicz Bence: In-between worlds, in-between images Workshop on Intermediality in Contemporary Central and East European Cinema, 30–31 May 2016, Studies in Eastern European Cinema 2016/3. 293-295., 2016
Győri Zsolt, Ureczky Eszter: Fluid audio-spatial aesthetics and the communalization of popular music in the multi-clip movie Balaton method, Studies in Eastern European Cinema, 2019
Gyenge Zsolt: Framing Doors, Opening Up Spaces: Cristi Puiu and His Cruel Phenomenology of Space, In: Filipa, Rosário; Iván, Villarmea Álvarez (szerk.) New Approaches to Cinematic Space. New York and London, Amerikai Egyesült Államok : Routledge Taylor & Francis Group, 2019
Ureczky Eszter: "Crises of Care: Precarious Bodies in Western and Eastern European Clinical Film Dystopias.", Contact Zones: Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/1., 2018
Kránicz Bence, Emanuel Modoc: Report on the International Conference Contact Zones: Transnational Encounters, Dialogues and Self-Representation in Contemporary Eastern European Literature, Cinema and, Contact Zones: Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/1., 2018
Gyenge Zsolt: Hesitant Histories on the Romanian Screen, Contact Zones: Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/2., 2017
Strausz László (szerk.): Commemoration and the Space of the Family in Cristi Puiu’s Sieranevada (2016). Q and A Dialogue of the Members of the Contact Zones Research Group, Contact Zones: Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/2., 2017
Kránicz Bence: False Gods. Superhero Myths and Graphic Storytelling in Contemporary Eastern European Cinema, Contact Zones 2016/2, 2016
Dánél Mónika: Multiple Revolutions. Remediating and Re-enacting the Romanian Events of 1989, Acta Universitatis Sapientiae. Film and Media Studies, vol. 14, 2017, 95–131., 2017
Dánél Mónika: Kortárs hagyományteremtés (Keszeg Anna: A holdbéli völgy képzelete), Alföld 2018/4. LXIX évfolyam, 116–119., 2018
Dánél Mónika, Sándor Katalin: Intermedialitás, In. Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel (szerk.): Média- és Kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, 2018, 283–287., 2018
Dánél Mónika, Vincze Ferenc: Tér, In. Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel (szerk.): Média- és Kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, 2018, 173–193., 2018
Dánél Mónika: Vándorhegyek – politikai határok, mediális transzformációk, szimbolikus kisajátítások. KissPál Szabolcs: Szerelmes földrajz (2012–2016)., Korunk 2018/9. XXIX. évf., 14–22., 2018
Vincze Ferenc: A fordítás mint Kelet-Európa. transznacionális reprezentációja. A romániai német irodalom magyar fordításai, Kulturális transzferek. Történelmi és irodalmi diskurzusok a román és magyar kulturális térben, szerk. Miskolczy Ambrus, Nagy Levente, Vincze Ferenc, Napkút, Budapest, 20, 2019
Vincze Ferenc: Contextualisation as a Methodological Possibility. The Case of a History of Hungarian Literature in Romanian, Contact Zones: Studies in Central and Eastern European Film and Literature 2018/2., 15–27., 2018
Vincze Ferenc: Az idegen tekintet mint Kelet-Európa színrevitele: A transznacionális irodalomértés perspektívái, Irodalmi Szemle 2019/3., 37–55., 2019
Gyenge Zsolt: Framing Doors, Opening Up Spaces: Cristi Puiu and His Cruel Phenomenology of Space, In: Filipa, Rosário; Iván, Villarmea Álvarez (szerk.) New Approaches to Cinematic Space New York and London, Amerikai Egyesült Államok : Routledge Taylor & Francis Group,, 2019
Vincze Ferenc: A kontextualizálás módszertani lehetőségei egy román nyelvű magyar irodalomtörténetben, Hungarológiai Közlemények 2017/4., 17–31., 2017
Vincze Ferenc: Mickey egér útja Bukaresttől Prágáig. 1968 mint Kelet-Európa színrevitele, Szépirodalom Figyelő 2018/5., 48–58., 2018
Vincze Ferenc: Előszó, Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., szerk Vincze Ferenc, 2018, 7–12, 2018
Vincze Ferenc: Színnarratívák. A szín(kezelés) mint fokalizáció a képregényben, Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány,77–94, 2018
Kalmár György: A férfiasság alakzatai a rendszerváltás utáni magyar rendezői filmben, Gondolat Kiadó, Budapest, 2018
Király Hajnal: Women on the Road: Representing Female Mobility in Contemporary Hungarian-Romanian Co-productions, In Louis Bayman and Natalia Pinazza (eds.): Journeys On Screen: Theory, Ethics and Aesthetics. Edinburgh University Press, 147-163., 2018
Király Hajnal: A popzene mint a nosztalgia és a melankólia alakzata. Csinibaba és Liza, a rókatündér., Apertúra, 13. 4. , 2018 nyár, 2018
Király Hajnal: Pop Music, Nostalgia and Melancholia in Dollybirds and Liza, the Fox Fairy., In Ewa Mazierska and Zsolt Győri (eds.): Not Only Entertainment: Popular Music and Moving Image in Eastern Europe. Bloomsbury Publishing, 2018, 83-96., 2018
Király Hajnal: A női és etnikai identitás nyelvi performanciái a kortárs magyar filmben., In Kalmár György és Győri Zsolt (szerk.): A nemi és etnikai identitás terei a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 59-69., 2018
Király Hajnal: A comparative approach to spatial figurations in Hungarian and Romanian Cinema. Space in Romanian and Hungarian Cinema, by Anna Batori, Studies in Eastern European Cinema, Vol. 10, issue 1,, 2019
Király Hajnal: An Insider’s Guide to the Hungarian New Film. Formations of Masculinity in Post-Communist Hungarian Cinema. Labyrinthian Men by György Kalmár, Studies in Eastern European Cinema, Vol. 9, issue 3, 2018 280-283., 2018
Margitházi Beja: „Ez itt a táj, kapitulálj, beljebb...”: Férfi identitás és férfiképzelet az ezredforduló utáni epizodikus Budapest-filmek paratereiben., In: Győri, Zsolt; Kalmár, György (szerk.) Nemek és etnikumok terei a magyar filmben. Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó, (2018) pp. 86-103. , 18 p., 2018
Margitházi Beja: Dogs and Underdogs at the End of the World: Bogdan Mirică: Dogs, 2016: Q and A Dialogue of the Members of the Contact Zones Research Group, CONTACT ZONES: STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FILM AND LITERATURE IV : 1 pp. 1-3. , 3 p. (2018), 2018
Margitházi Beja: Embodying sense memory: archive image and traumatic experience in Son of Saul, Warsaw Uprising and Regina., STUDIES IN EASTERN EUROPEAN CINEMA 9 pp. 1-19. , 19 p. (2018), 2018
Vincze Teréz: Historical exercises: Hungarian sports films as political commentary and historical memory, APPARATUS 7 Paper: 127 (2018), 2018
Vincze Teréz: Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema: Spaces, Bodies, Memories, CONTACT ZONES: STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FILM AND LITERATURE 3 : 1 pp. 58-65. , 8 p. (2018), 2018
Sághy Miklós: „A privát szféra faggatása, avagy miről árulkodnak a családi filmek”, In Apertúra 2017/ősz, 2017
Sághy Miklós: A vizuális befolyásolás hét évtizede. Plakátkiállítás szegeden., In Pannonhalmi szemle 2017/3. 119–122., 2017
Sághy Miklós: Államszocializmus a televízióban, televízió az államszocializmusban (Anikó Imre: TV Socialism), In Apertúra 2018/tavasz, 2018
Sághy Miklós: A Moszkva téren áll az idő (Török Ferenc Moszkva tér című filmjéről), In Láng Gusztáv – Pusztai János – Sipos Lajos – Vörös Ferenc szerk.: Élményközpont (Fűzfa Balázs 60 éves). Savaria University Press, Szombathely, 2018, 236–243., 2018
Kránicz Bence: Hungarian Bandit(s)., Contact Zones, 2018/1, p. 3, 2018
Ewa Mazierska and Zsolt Győri: Popular Music and the Moving Image in Eastern Europe, New York-Oxford: Bloomsbury Academic. 2018, 256 o., 2018
Győri Zsolt: Music isn't music, words aren't words: Underground music in the Hungarian cinema of the new sensibility, In: Ewa, Mazierska; Zsolt, Győri (szerk.) Popular Music and the Moving Image in Eastern Europe. New York-Oxford: Bloomsbury Academic. 2018. pp. 117-138., 2018
Hlavacska András: Dracula and the Mediaparadox, CONTACT ZONES: STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FILM AND LITERATURE 3 : 1 (2018), 38-53, 2018
Hlavacska András - Krizsai Fruzsina: A napló műfajisága Bram Stoker Drakula című regényében, MAGYAR NYELVŐR 142 : 1 pp. 45-57. , 13 p. (2018), 2018
Hlavacska András: Drakula és a médiumok: Drakula médiumidegensége két kortárs vámpírfilm tükrében, MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT : 1 pp. 79-89. , 10 p. (2018), 2018
Hlavacska András: Ördögűző: Radu Vancu: Hajnali négy. Otthonos énekek, TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 72 : 2 pp. 97-99. , 3 p. (2018), 2018
Hlavacska András: Kovács Flóra: Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban, IRODALOMTÖRTÉNET 98 : 3 pp. 396-399. , 3 p. (2017), 2017
Varga Balázs: Recent Eastern European Crime Films - A Q and A Dialogue (ed.), CONTACT ZONES: STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FILM AND LITERATURE 5 : 2, 3-17, 2018
Varga Balázs: Honosítások. Transznacionalizmus és társadalmi képzelet az HBO kortárs kelet-európai bűnügyi sorozataiban, Metropolis 2017/4 pp. 62-69, 2017
Vincze Ferenc: モルナール、フェレンツ (Ferenc Molnár), In Akaitori Jiten (Lexikon des Kindermagazins "Roter Vogel"), szerk. Toshie, Izumo; Seigo, Mutou; Sonoko, Mizobuichi; Kazunari, Omoto; Shunsuke, Ogawa; Hiromi, Shigeno, T, 2018
Vincze Ferenc: ルーマニア王おう妃ひ マリア (Königin Maria von Rumänien), Akaitori Jiten (Lexikon des Kindermagazins "Roter Vogel"), szerk. Toshie, Izumo; Seigo, Mutou; Sonoko, Mizobuichi; Kazunari, Omoto; Shunsuke, Ogawa; Hiromi, Shigeno, Toki, 2018
Dánél Mónika: Széthangzó forradalom. Az 1989-es romániai történések újrajátszásai, remedializációi., Metropolis. Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat, 2016/2. XX. évfolyam, 24–46., 2016
Dánél Mónika: Atmospheric Adaptation as Cultural Translation. (Ádám Bodor – Gábor Ferenczi: The Possibilities of Making Friends, 2007, ). Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. A Biannual Online Journal. 2016/2., 6–23., 2016
Dánél Mónika: Úton. Kulturális és mediális kontaktzónák. (Bodor Ádám: A barátkozás lehetőségei), Szépirodalmi Figyelő 2016/3. 78–87., 2016
Kalmár György: Formations of Masculinity in Post-Communist Hungarian Cinema: Labyrinthian Men, Palgrave MacMillan, 2017
Strausz László: Hesitant Histories on the Romanian Screen, Palgrave MacMillan, 2017
Dánél Mónika: Nyelv-karnevál, Budapest: Kijárat Kiadó, 248 p., 2016
Gyenge Zsolt: This is Not Magritte. Corneliu Porumboiu’s Theory of Representation., Contatct Zones 2016/2, 2016
Gyenge Zsolt: Kísérletek a román film kritikai és teoretikus értelmezésére, Metropolis, pp. 77-81, 2016
Király Hajnal: Leave to Live? Placeless People in Contemporary Hungarian and Romanian Films of Return, Studies in Eastern European Cinema, 2015
Győri Zsolt: Veterán emlékezet a Gulyás testvérek Én is jártam Isonzónál című filmjében, Magyar Művészet, 2015
Sághy Miklós: A túlvilág nincstelenjei. (Hajléktalanábrázolás Szilasi László A harmadik híd című regényében, Jelenkor, 2015
Sághy Miklós: A képzelet vasfüggönye. (Magyar filmek nyugat képe), Filmvilág, 2015
Sághy Miklós: Eastploitation, Filmvilág, 2014
Schöck Cecília: 3. Uránia filmnapok: Migráció a köbön, Tiszatáj, 2014
Schöck Cecília: 9. román filmhét: A szűnni nem akaró múltfeldolgozás jegyében, Tiszatáj online, 2014
Király Hajnal: Playing with the Mind’s Eye: Visual Clues, Trompe l’oeils in Contemporary Hungarian Cinema, ISIS 2015, konferencia absztraktfüzet, 2015
Varga Balázs: Tér és identitás Hajdu Szabolcs filmjeiben, Prizma, 2015
Dánél Mónika": Spect-actors: between Watching and Play in the Re-enactments of "Televised Revolution", ISIS 2015 konferencia absztraktfüzet, 2015
Dánél Mónika: A megjelenítés gesztusai, (belső) képek valósága Hajdu Szabolcs filmjeiben., Prizma, 2015
Dánél Mónika: Inf(l)ection of the Medium: Sándor Kardos’s Films in Between Eye and Hand., Alphaville: Journal of Film and Screen Media, 2015
Dánél Mónika: 1989/Románia: újrajátszás, archívum, történelmi esemény., Híd, 2016
Dánél Mónika: Atmoszféra, légkör, haptikus érzék. Közös terek, kontaktzónák – A barátkozás lehetőségei, Litera, 2016
Dánél Mónika: Úton. Kulturális és mediális kontaktzónák. (Bodor Ádám: A barátkozás lehetőségei), Szépirodalmi Figyelő, 2016
Győri Zsolt: Indiánok és téeszelnökök: két esettanulmány az államszocializmus „boncasztaláról.”, Tér, hatalom és szubjektivitás viszonyai a magyar filmben, 2015
Győri Zsolt, Kalmár György: Tér, hatalom és szubjektivitás viszonyai a magyar filmben, Debrecen, Debrecen Egyetemi Kiadó, 2015
Vincze Teréz: Remembering Bodies: Picturing the Body in Hungarian Cinema After the Fall of Communism., Studies in Eastern European Cinema, 2016
Vincze Teréz: Testek táguló keretben – Térkoncepciók a modernista magyar filmben., Tér, hatalom és identitás kérdései a magyar filmben, 2015
Vincze Teréz: A lelkiismeret hangja: Hang és haptikus érzékelés a Saul fia című filmben, Metropolis, 2015
Varga Balázs: Terek és szerepek: tér és identitás Hajdu Szabolcs filmjeiben., Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben, 2015
Sághy Miklós: „Irány a nyugat! – filmes utazások keletről nyugatra a magyar rendszerváltás után, Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben, 2015
Sághy Miklós: Nagy ívű kettős narratíva. Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek. A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között”, Jelenkor, 2016
Ureczky Eszter: Nyögvenyelős gulyáskommunizmus: Az evés mint a késő-kádárkori hatalmi viszonyok, nemi szerepek és fogyasztási módok metaforája a Veri az ördög a feleségét című filmben, Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben, 2015
Kalmár György: A labirintus-elv: férfiasságkonstrukciók és térszerkezetek összefüggései a magyar szerzői filmben, Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben, 2015
Király Hajnal: A klinikai tekintet diskurzusai a kortárs magyar filmben, Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben, 2015
Király Hajnal: A Walk Around the Wall. Theorizing New European Cinema in East, West and Centre. Reframing Post-1989 European Cinema, Studies in Eastern European Cinema, 2016
Király Hajnal: Places of Encounter. Thematising Cultural Exchange in Contemporary Hungarian-Romanian Co-Productions, Contact Zones, 2016
Hlavacska András: Can Freud Cure Vampires? Therapy for a Vampire from the Perspective of Dracula’s Psychoanalytic Readings, Contact Zones, 2016
Sóki Diána: The Danube as Cultural Body/Space, Contact Zones, 2016
Vidosa Eszter: Transgressive Body in Hungarian Literature and film Matters of the Cyborg-phenomena, Contact Zones, 2016
Dánél Mónika: Contact Zones of Cultural Images, Textures, Accents, Contact Zones, 2016
Szűcs Teri: Emlékezeti élveboncolás. Závada Pál: Egy piaci nap., Revizor, 2016
Szűcs Teri: Vivisection of Memory. Pál Závada: A Day at the Market, Hungarian Literature Online, 2016
Hlavacska András: Can Freud Cure Vampires? Therapy for a Vampire from the Perspective of Dracula’s Psychoanalytic Readings, Contact Zones 2016/1, 2016
Sóki Diána: The Danube as Cultural Body/Space, Contact Zones 2016/1, 2016
Vidosa Eszter: Transgressive Body in Hungarian Literature and film Matters of the Cyborg-phenomena, Contact Zones 2016/1, 2016
Király Hajnal: The Unseen and the Unspeakable (Radu Jude: It can Pass Through the Wall, 2014), Short Film Studies, Vol. 7, no. 2, 177-180., 2017
Király Hajnal: Looking West: Understanding Socio-Political Allegories and Art References in Contemporary Romanian Cinema, Acta Universitatis Sapientiae. Film and Media Studies, Vol. 12/2016, 67-86., 2016
Király Hajnal: A társadalmi krízis allegorikus figurációi a rendszerváltás utáni román filmben Pintilie-től az Aferim!-ig, Metropolis, XX. évfolyam 2 (2016), 48-59., 2016
Vincze Teréz: The Phenomenology of Trauma – Sound and Haptic Sensuality in Son of Saul, Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 2016
Sághy Miklós: Retreat into the Space of Consciousness, Contact Zones 2017/1, 2017
Sághy Miklós: Az irodalmi adaptáció elemzésének módszereiről, Tiszatáj 2017/4, 2017
Sághy Miklós: Holokausztmagyarok. Török Ferenc és Szántó T. Gábor együttműködéséről, Élet és Irodalom LXI (2017)/33. 13., 2017
Győri Zsolt: From North to East: Children and the Spatial Allegory of Entrapment in Ken Loach’s Kes and Csaba Bollók’s Iska's Journey.’, Heading North: The North of England in Film and Television. (Ed. Ewa Mazierska). London: Palgrave,, 2017
Győri Zsolt: „Tibi, sok nekünk ez a meló!” – gengszterábrázolás és maszkulinitáskonstrukciók a magyar filmben., Metropolis 2016/4: 3-17., 2016
Vidosa Eszter: Poszthumán testek. Bartók Imre: A patkány évein., Lajos Katalin, Tapodi Zsuzsa szerk. AZ IDEGENSÉG DISKURZUSAI, 2017
Kalmár György: Formations of Masculinity in Post-Communist Hungarian Cinema: Labyrinthian Men, Palgrave Macmillan, 2017
Kalmár György: Apostate Bodies: Nimród Antal’s Kontroll and Eastern-European Identity Politics, Andrea Virginás (szerk.) Spaces, Bodies, Memories. Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema. Cambridge Scholars Publishing, 2017
Kalmár György: Sporty, traumatised men: Masculinity and the bodily inscriptions of cruelty in Szabolcs Hajdu's White Palms, Studies in Eastern European Cinemas, Vol. 8. 2017: (1) pp. 34-48. (2016)., 2016
Kalmár György: Rites of Retreat in Contemporary Hungarian Cinema, Contact Zones 2017/1, 2017
Strausz László: Realism under Construction: Radu Jude's It Can Pass Through the Wall, Short Film Studies. 7: 2 (2017) pp. 149-52., 2017
Szűcs Teri (ed.): ‘Eastern European’ – a Changing Label/Term in a Changing Context?, Contact Zones, 2017/1, 2017
Dánél Mónika–Strausz László: Bevezető a kortárs román filmről szóló összeállításhoz, Metropolis. Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat, 2016/2. XX. évfolyam, 6–7., 2016
Király Hajnal: International Conference on Space and Cinema (28-30 November 2016, Lisbon) - Conference report, Contact Zones 2017/2, 2017
Dánél Mónika: Multiple Revolutions, ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE FILM AND MEDIA STUDIES 9: (14) pp. 95-130., 2017
Vincze Ferenc: Räumliche Praktiken und Grenzerfahrung. Praxis der Literaturgeschichtsschreibung der regionalen Literaturen in Südosteuropa, Deutschpsrachige Literatur im rumänischen Kulturraum (19.-21. Jahrhundert) / Interkulturelle Begegnungen, szerk. Roxana Nubert – Grazziella Predoiu – Ana-Maria Dascălu-Ro, 2017
Dánél Mónika: Széthangzó forradalom, METROPOLIS: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XX: (2) pp. 24-46., 2016
Dánél Mónika: Atmospheric Adaptation as Cultural Translation, CONTACT ZONES: STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FILM AND LITERATURE 1: (2) pp. 6-23., 2016
Dánél Mónika: Nyelv-karnevál, Kijárat Kiadó, 2016
Dánél Mónika: Inf(l)ection of the Medium: Sándor Kardos’s Films in Between Eye and Hand, ALPHAVILLE: JOURNAL OF FILM AND SCREEN MEDIA 5: (9) 2009-4078, 2015

 

Projekt eseményei

 
2016-04-28 15:17:25
Résztvevők változása
vissza »