Az üzemszerepek hatása a tudásmegosztásra termelési és ellátási hálózatokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112745
típus K
Vezető kutató Városiné Demeter Krisztina
magyar cím Az üzemszerepek hatása a tudásmegosztásra termelési és ellátási hálózatokban
Angol cím The impact of plant roles on knowledge sharing in manufacturing and supply networks
magyar kulcsszavak termelési hálózatok, tudásmegosztás, üzemszerep
angol kulcsszavak manufacturing networks, knowledge sharing, plant role
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ipari tanulmányok
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Jenei István
Losonci Dávid
Matyusz Zsolt
projekt kezdete 2014-10-01
projekt vége 2017-11-30
aktuális összeg (MFt) 6.758
FTE (kutatóév egyenérték) 1.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

1.) Napjainkban a verseny ellátási hálózatok között folyik: az alapvető képességek szerepének erősödése nyomán az elmúlt évtizedekben kiszervezési hullámok zajlottak le. Emiatt az egyes vállalatok által hozzáadott érték drasztikusan csökken, a beszerzett érték pedig nő. 2.) A regionalizáció és fregmentáció (termék előállítási fázisai sok helyre szétszórva) következtében az ellátási hálók egyre komplexebb struktúrákra épülnek. Ezért a rugalmas alkalmazkodás alapfeltétele a hatékony koordináció, információ- és tudásmegosztás. 3.) A fenntartható versenyképesség alapját a szervezetek tanulóképessége jelenti, melynek jelentőségét a turbulens környezet tovább növeli.
A három fenti állítás következménye, hogy folyamatos alkalmazkodásra, a tudás gyors megszerzésére és megosztására van szükség az ellátási hálózatokban.
Kutatásunk középpontjában az áll, hogy a termelési hálózatokon belül (multinacionális cégek leányvállalatai között) és e hálózati szereplők ellátási hálózatai között (a vevő-beszállító kapcsolatok mentén) milyen tudásmegosztási mintázatok jellemzőek. Olyan tényezőket keresünk, amelyek segítik, hogy a termelési hálózatokon belüli tudásmegosztás kiterjedjen az ellátási hálózatokra is, ami hozzájárulhat a teljes termelési és ellátási hálózat versenyképességének növekedéséhez. Különösképpen azt keressük, hogy a termelési hálózatokon belüli üzemszerepek hogyan befolyásolják a tudásmegosztás mintázatait ellátási lánc partnereikkel. Vizsgálatainkat elsősorban a termék előállítás mentén kialakult tudásmegosztásra fókuszálva végezzük, egy nemzetközi kérdőíves felmérés adatainak felhasználásával és hazai esettanulmányok segítségével.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás a termelési és ellátási hálózatok tudásmegosztási mintázatait vizsgálja. Mintázat alatt értjük a tudásmegosztást a lehető legteljesebben leíró képet, amely tartalmazza e mintázatokra ható legfontosabb tudásbeli és ellátási hálózati jellemzőket is. Elemzési egységünk az üzem, amely termelési és ellátási hálózatában a tudást megosztja.
A kutatás alapkérdése, hogy a) a termelési és ellátási hálózatokban milyen tudásmegosztási mintázatok léteznek, b) a termelési és ellátási hálózatok mintázataiban van-e különbség, c) milyen kapcsolat van a termelési és ellátási hálózatok tudásmegosztási rendszerei között, d) milyen motivációk, és milyen tényezők befolyásolják a tudásmegosztás mértékét és sikerét, e) milyen eszközökkel segíthető, hogy a termelési hálózatok intenzívebb tudásmegosztási gyakorlata átvihető legyen az ellátási hálózatokra, f) milyen mértékben áramlik a tudás az ellátási hálózatokból a termelési hálózatok irányába?
A kérdőíves elemzés képet ad arról, hogy a nemzetközi termelési gyakorlatban milyen szerepeket töltenek be a vizsgált üzemek, milyen e szerepek mentén az ellátási hálózatokban a tudásmegosztás mértéke, és ezt milyen tényezők befolyásolják. A nemzetközi kérdőívek felhasználásának elsődleges célja, hogy a később csak hazai terepen végzett esettanulmányos kutatásból a hazai sajátosságokat kiszűrhetővé, és ezzel az általánosíthatóság mértékét meghatározhatóvá tegye.
Az esettanulmányos kutatás sokkal mélyebb betekintést, az összefüggések alaposabb megértését teszi lehetővé, melyek segítségével a fent megfogalmazott kérdéseket megválaszolhatjuk. Az esettanulmányok között 3-6 üzemhez tartozó termelési és ellátási hálózat feltérképezését tervezzük.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás legnagyobb hozzáadott értéke, hogy a termelési hálózat (multinacionális vállalat leányvállalatai) és az ellátási hálózat (vevő-beszállító kapcsolatban lévő vállalatok) közötti kapcsolódási pontok tudásmegosztási jellemzőit vizsgálja. Ilyen jellegű empirikus kutatással a nemzetközi szakirodalomban nem találkoztunk. Számos cikk létezik a globális termelési hálózatokon belüli tudásmegosztás jellemzőinek feltárására, illetve az ellátási hálózatokon belüli tudásmegosztás vizsgálatára. Mivel a tudásmegosztást az egyes szereplők hálózati integráltságának szintje jelentősen befolyásolja, ezért a vizsgálatot a termelési hálózatban betöltött üzemi szerepek mentén végezzük el.
A kapcsolódás termelési és ellátási hálózat kapcsolódásának jelentősége abban áll, hogy - feltételezéseink szerint - a termelési hálózatokon belül intenzívebb a tudásmegosztás, ezért fontos kérdés, miként és milyen eredményességgel konvertálható mindez az ellátási hálózatra, hiszen e konvertálás fokozhatja a teljes termelési és ellátási hálózat teljesítményét. De érdemes e tétel ellenkezőjét is megvizsgálni: vajon létezik-e tudásáramlás az ellátási hálózatokból a termelési hálózatok irányába, és miként jellemezhető ez a folyamat?
A kutatás közvetve arra is választ ad, a) vajon mi motiválhat egy Magyarországon működő multinacionális leányvállalatot arra, hogy egy magyar beszállítóval intenzívebben ossza meg tudását; b) milyen nehézségekkel szembesülnek a partnerek; c) milyen hozadéka lehet ezeknek a törekvéseknek? A válaszok a vállalati szakemberek és a gazdaságpolitikai döntéshozók fejlesztési prioritásainak kijelöléséhez is hozzájárulhatnak.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

1.) Napjainkban a verseny ellátási hálózatok között folyik: az alapvető képességek szerepének erősödésése nyomán az elmúlt évtizedekben kiszervezési hullámok zajlottak le. Emiatt az egyes vállalatok által hozzáadott érték drasztikusan csökken, a beszerzett érték pedig nő. 2.) A regionalizáció és fregmentáció (termék előállítási fázisai sok helyre szétszórva) következtében az ellátási hálók egyre komplexebb struktúrákra épülnek. Ezért a rugalmas alkalmazkodás alapfeltétele a hatékony koordináció, információ- és tudásmegosztás. 3.) A fenntartható versenyképesség alapját a szervezetek tanulóképessége jelenti, melynek jelentőségét a turbulens környezet tovább növeli.
A három fenti állítás következménye, hogy folyamatos alkalmazkodásra, a tudás gyors megszerzésére és megosztására van szükség az ellátási hálózatokban.
Kutatásunk középpontjában az áll, hogy a termelési hálózatokon belül (multinacionális cégek leányvállalatai között) és e hálózati szereplők ellátási hálózatai között (a vevő-beszállító kapcsolatok mentén) milyen tudásmegosztási mintázatok jellemzőek. Olyan tényezőket keresünk, amelyek segítik, hogy a termelési hálózatokon belüli tudásmegosztás kiterjedjen az ellátási hálózatokra is, ami hozzájárulhat a teljes termelési és ellátási hálózat versenyképességének növekedéséhez. Különösképpen azt keressük, hogy a termelési hálózatokon belüli üzemszerepek hogyan befolyásolják a tudásmegosztás mintázatait ellátási lánc partnereikkel. Vizsgálatainkat elsősorban a termék előállítás mentén kialakult tudásmegosztásra fókuszálva végezzük, egy nemzetközi kérdőíves felmérés adatainak felhasználásával és hazai esettanulmányok segítségével.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

1) Today competition takes place among networks. Due to the increasing importance of core competences and the resulting outsourcing trends, added value by single companies has decreased drastically, and purchased value increased, accordingly. 2) Region based organizations and fragmentation of production activities require supply networks to be built on complex structures. Therefore the efficient coordination, information and knowledge sharing (KS) became the basis of flexible adaptation. 3) Nowadays, sustainable competitiveness is based on learning capabilities of organizations, which tendency is further strengthened by the rapidly changing environment.
As a consequence of these tendencies, there is an elementary need for continuous adaptation, fast knowledge acquisition and sharing at the level of manufacturing and supply networks.
In our research we analyze the patterns of KS within manufacturing networks (between plants of multinational companies) and between these manufacturing network players and their supply networks. We search for factors that help KS mechanisms within manufacturing networks to expand to supply networks in order to increase the competitiveness of whole networks. In particular, we look at how the role of plants within manufacturing networks determines the KS patterns they use with their partners. We build on two methods: case studies for understanding deep phenomena of KS patterns and supplement this spatially constrained approach with international questionnaire data.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our research examines the knowledge sharing patterns of manufacturing and supply networks (MSNs) using the plant as a unit of analysis. Under KS patterns we understand the total description of knowledge sharing (kind, form, direction). These patterns are affected by the role plants play in manufacturing networks, as well as by its network characteristics (manufacturing or supply network). We identify the affecting factors and the resulting ways of knowledge sharing.
The core questions of our research are the following: a) what kind of knowledge sharing patterns exist within MSNs? b) are there any differences in the KS patterns of manufacturing vs. supply networks? c) how the relationship between manufacturing and supply KS systems can be characterized? d) what kind of motivations and factors affect the extent and success of KS? e) what methods can help to transfer the more advanced KS practice from manufacturing to supply networks? f) To what extent knowledge flows from supply networks towards manufacturing networks?
International survey data provides excellent insight into the roles that plants can play in manufacturing networks, the KS they have with their MSNs, and the factors behind. The main goal is to form a good point of international reference to identify Hungarian specialities and understand to what extent our Hungarian based case study results can be generalized. Case studies provide deeper insights and the necessary level of details for our research to be able to answer questions raised in the quantitative phase. Our case studies describe KS patterns of MSNs through 3-6 plants.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The academic contribution of our research lies in the examination of the characteristics of KS on the interfaces between the internal supply network (the multinational companies and its subsidiaries) and the external supply network (companies in supplier –buyer relationship). According to our literature review, we have not found any empirical research focusing on this particular issue. Several studies analyse KS within global manufacturing networks (internal networks). Similarly, many papers examine KS in supplier networks (external networks). Since KS is affected by the level of integration of players, thus we make our analyses along the roles plant play within their manufacturing networks.
The significance of examining the interface of manufacturing and supply networks is derived from the notion that – according to our hypothesis – KS is more advanced (intense, effective, and efficient) in manufacturing networks. Hence to improve the performance of whole networks it is of crucial importance to effectively transfer the manufacturing network's KS system into the supplier network, but it is also worth studying how knowledge flows the other way around. Therefore the most important questions are; how and how effectively KS practices can be transferred between manufacturing and supply networks.
Finally, our research findings can shed light on the following issues: a) what factors do motivate a subsidiary of a multinational company located in Hungary to share its knowledge or to enhance KS towards Hungarian suppliers, b) what are the obstacles partners are facing with, c) what is the economic return of KS efforts. Altogether, our findings can also deliver notable help both for managers and decision makers in defining developmental priorities.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

1) Today competition takes place among networks. Due to the increasing importance of core competences and the resulting outsourcing trends, added value by single companies has decreased drastically, and purchased value increased, accordingly. 2) Region based organizations and fragmentation of production activities require supply networks to be built on complex structures. Therefore the efficient coordination, information and knowledge sharing (KS) became the basis of flexible adaptation. 3) Nowadays, sustainable competitiveness is based on learning capabilities of organizations, which tendency is further strengthened by the rapidly changing environment.
As a consequence of these tendencies, there is an elementary need for continuous adaptation, fast knowledge acquisition and sharing at the level of manufacturing and supply networks.
In our research we analyze the patterns of KS within manufacturing networks (between plants of multinational companies) and between these manufacturing network players and their supply networks. We search for factors that help KS mechanisms within manufacturing networks to expand to supply networks in order to increase the competitiveness of whole networks. In particular, we look at how the role of plants within manufacturing networks determines the KS patterns they use with their partners. We build on two methods: case studies for understanding deep phenomena of KS patterns and supplement this spatially constrained approach with international questionnaire data.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk középpontjában az állt, hogy a multinacionális cégek leányvállalatai között és e hálózati szereplők ellátási hálózatai között milyen tudásmegosztási mintázatok jellemzőek, és mindezt a leányvállalatok kompetenciája hogyan befolyásolja. Az adatokat egy nemzetközi kérdőíves felmérés és hazai esettanulmányok biztosították. Fő megállapítások • A multi cégek leányvállalatai közötti tudásmegosztás a leányvállalatoknál csak akkor generál valós eredményt, ha a tudást ellátási lánc partnereikkel is megosztják. • A kelet-európai leányvállalatok fiatalabbak és még ha meg is szerzik a szükséges kompetenciát, a kontroll továbbra is várhatóan a fejlett országok leányvállalatainak kezében fog maradni. • A multikon belül a termelési gyakorlatokat a magasabb kompetenciájú üzemek jellemzően a differenciálásra, az alacsonyabb kompetenciájúak a költségcsökkentésre használják. • A lean tudás multinacionális vállalaton belüli sikeres megosztásának feltételei: (1) több tudásmegosztási gyakorlatra épül; (2) az egységek közötti tudásátadás vertikális és horizontális relációkban is biztosított; (3) a szakértők mellett a (helyi) vezetők is aktívan be vannak vonva a tudásátadásba; (4) rendszeres és igény szerinti gyakorlatokra is épít; (5) a napi működést a multi meglévő szervezeti struktúrájába illeszkedő lean csapatok biztosítják. • A lean tudásmegosztás szervezeti struktúráját jelentősen befolyásolja a multinacionális vállalat mérete.
kutatási eredmények (angolul)
Our research focused on knowledge sharing patterns among subsidiaries of multinational companies (internal networks) and between subsidiaries and suppliers (external networks). We also investigated how subsidiaries' competence affect these patterns. Data were provided by an international survey and case studies. Main conclusions: • Knowledge sharing among subsidiaries generate real value only of this knowledge is shared with supply chain partners. • Eastern European subsidiaries are younger, and even if they have the necessary competences, control will remain in the hand of subsidiaries in developed countries. • Within multinationals production practices are used for differentiation in higher competent plants, and for cost reduction in lower competent ones. • Conditions of successful lean related knowledge sharing within multinationals: (1) builds on several knowledge sharing practices; (2) knowledge transfer is assured in both vertical and horizontal relations; (3) beyond lean exports local managers are also actively involved in knowledge transfer; (4) builds both on regular and as needed practices; (5) everyday operations are assured by lean teams matching the existing organizational structure. • Organizational structure of lean knowledge sharing in highly affected by the size of the multinational company.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112745
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Demeter Krisztina, Szász Levente, Rácz-Béla Gergely: The impact of subsidiaries’ internal and external integration on operational performance, INT J PROD ECON 182: 73-85, 2016
Demeter Krisztina, Losonci Dávid: Transferring lean knowledge within multinational networks, 19th International Working Seminar on Production Economics, February 22-26, Innsbruck Pre-Prints, Vol. 1 , 2016
Demeter Krisztina, Losonci Dávid: Organizational support and practices of lean knowledge transfer within multinational networks, European Operations Management Association Conference Trondheim, June 17-22, Proceedings (abstracts), CD (full paper) , 2016
Demeter Krisztina, Szász Levente: The diversity of European manufacturing plant roles in international manufacturing networks, J EAST EUR MANAG STUD 21: (2) 1-25, 2016
Városiné Demeter Krisztina, Losonci Dávid: A LEAN TUDÁS ÁTADÁSÁNAK GYAKORLATAI MULTINACIONÁLIS HÁLÓZATOKBAN, VEZETÉSTUDOMÁNY 47: (12) 61-71, 2016
Krisztina Demeter, Dávid Losonci, Zoltán Kovács: Transferring lean knowledge within multinational networks: Does size matter?, In: not known International EurOMA Conference. Edinburgh: European Operations Management Association (EurOMA), 2017. pp. ., 2017
Demeter Krisztina, Losonci Dávid, Kovács Zoltán: Transferring lean knowledge within multinational networks: does size matter?, EurOMA Conference (Edinburgh) Proceedings (abstract), CD (full paper), 2017
Demeter Krisztina és Losonci Dávid: Tudom, tudod .... tudjuk? - A lean tudás átadása multi környezetben, Magyar Minőség (megjelenés alatt), 2017
Demeter Krisztina, Szász Levente, Harry Boer: Plant role and the effectiveness of manufacturing practices, International Journal of Operations and Production Management Q1 (megjelenés alatt), 2018
Demeter Krisztina és Szász Levente: The diversity of Eastern and Western European manufacturing plant roles in international manufacturing networks, Journal of Eastern European Management Studies, 2016
Demeter Krisztina, Szász Levente, Rácz Béla-Gergely: The impact of subsidiaries’ internal and external integration on operational performance, EurOMA Conference Proceedings (GLO-07 32885) (Neuchatel), 2015
Demeter Krisztina, Szász Levente, Harry Boer: The effectiveness of manufacturing practices in different subsidiary types – consequences for CEE subsidiaries, AIB-CEE Conference Proceedings (Varsó), 2015
Krisztina Demeter, Levente Szász: The diversity of Eastern and Western European manufacturing plant roles in international manufacturing networks, Journal for East European Management Studies, 2016
Krisztina Demeter, Levente Szász, Béla-Gergely Rácz: The impact of subsidiaries’ internal and external integration on operational performance, International Journal of Production Economics, 2016
Krisztina Demeter, Dávid Losonci: Transferring lean knowledge within multinational networks, Pre-Prints, Vol. 1, p. 121-132., 2016
Krisztina Demeter, Dávid Losonci: Organizational support and practices of lean knowledge transfer within multinational networks, Proceedings (abstracts), CD (full paper) - paper code: LCIP-6-3, 2016
Demeter Krisztina, Losonci Dávid: A lean tudás átadásának gyakorlatai multinacionális hálózatokban, Vezetéstudomány (decemberi megjelenés), 2016
Krisztina Demeter, Levente Szász: The diversity of Eastern and Western European manufacturing plant roles in international manufacturing networks, Journal for East European Management Studies (Q2), 2016
Krisztina Demeter, Levente Szász, Béla-Gergely Rácz: The impact of subsidiaries’ internal and external integration on operational performance, International Journal of Production Economics (Q1/D1), 2016
Krisztina Demeter, Dávid Losonci: Transferring lean knowledge within multinational networks, International Working Seminar on Production Economics (Innsbruck) Pre-Prints, Vol. 1, p. 121-132., 2016
Krisztina Demeter, Dávid Losonci: Organizational support and practices of lean knowledge transfer within multinational networks, EurOMA Conference (Trondheim) Proceedings (abstracts), CD (full paper) - paper code: LCIP-6-3, 2016
Demeter Krisztina és Losonci Dávid: A lean tudás átadásának gyakorlatai multinacionális hálózatokban, Vezetéstudomány, 2016
Demeter Krisztina, Losonci Dávid: Tudom, tudod ... tudjuk? – A lean tudás átadása multi környezetben, MAGYAR MINŐSÉG XXVI: (11) 51-62, 2017
Krisztina Demeter, Levente Szász, Harry Boer: Plant role and the effectiveness of manufacturing practices, INT J OPER PROD MAN 37: (12) 1773-1794, 2017
Demeter Krisztina, Losonci Dávid, Balogh Adél, Erdős Zsófia, Lénárt Nikolett, Széky Krisztina: A lean tudás megosztása, Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, 153 p., 2017

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 16:21:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Logisztikai és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
2015-11-12 09:07:06
Résztvevők változása
vissza »