Csáth Géza naplóinak és levelezésének kiadása, életművének monografikus feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112816
típus K
Vezető kutató Szajbély Mihály
magyar cím Csáth Géza naplóinak és levelezésének kiadása, életművének monografikus feldolgozása
Angol cím Publishing of diaries and correspondence of Géza Csáth, monographic processing of his life work
magyar kulcsszavak Forráskiadások, esettanulmány, monográfia
angol kulcsszavak Resource publications, case study, monograph
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)80 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)20 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Irodalom
Kutatóhely Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Molnár Eszter Edina
Varga Katalin
projekt kezdete 2014-09-01
projekt vége 2019-02-28
aktuális összeg (MFt) 18.628
FTE (kutatóév egyenérték) 8.04
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az 1914. szeptember 1-jén indult és 2019. február 28-án zárult kutatás vállalásai megvalósultak. A cél kettős volt. Egyrészt Csáth Géza naplóinak, emlékiratainak és levelezésének feltárása és kiadásra való előkészítése, másrészt a feltárt adatok birtokában a szerző életéről és műveiről megjelent korábbi kismonográfia (Szajbély Mihály: Csáth Géza. Bp. Gondolat K. 1989) átdolgozása. Bár a projekt az elkészült munkák publikálását nem ígérte, ennek ellenére a már korábban sajtó alá rendezett gimnazistakori naplók („Méla akkord: hínak lábat mosni” Naplófeljegyzések 1897-1904, Bp. Magvető K. – PIM, 2013.) után sikerült megjelentetni a kutatás első és második periódusa során sajtó alá rendezett, 1906 és 1919 keletkezett naplókat és emlékiratokat is. (Úr volt rajtam a vágy. Naplók és feljegyzések 1906–1914, Bp. Magvető. K. 2016.; Sötét örvénybe süllyedek. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1914-1916, Bp. Magvető K. 2017.) A kutatás harmadik és negyedik periódusa, ill. 2019. febr. 28-án zárult hosszabbítása során megtörtént a levelezés sajtó alá rendezése. Elkészült a korábbi kismonográfiánál háromszor terjedelmesebb, Csáth Géza életét és műveit a teljesség igényével bemutató nagymonográfia, mely várhatóan 2019 őszén jelenik meg a Magvető Kiadónál. A levelezés – terjedelme okán – előreláthatólag e-könyv formájában válik majd a hozzáférhetővé, de egy 20-22 íves válogatás várhatóan ugyancsak megjelenik a Magvető Kiadónál 2019 őszén.
kutatási eredmények (angolul)
A kutatás magyar nyelvű anyagon, magyar nyelven folyt, a pályázat angol nyelvű beadása alól mentességet kaptunk. Így értelemszerűen a részbeszámolókat is magyar nyelven készítettük el , és magyar nyelven készült a záróbeszámoló is. Az 1914. szeptember 1-jén indult és 2019. február 28-án zárult kutatás vállalásai megvalósultak. A cél kettős volt. Egyrészt Csáth Géza naplóinak, emlékiratainak és levelezésének feltárása és kiadásra való előkészítése, másrészt a feltárt adatok birtokában a szerző életéről és műveiről megjelent korábbi kismonográfia (Szajbély Mihály: Csáth Géza. Bp. Gondolat K. 1989) átdolgozása. Bár a projekt az elkészült munkák publikálását nem ígérte, ennek ellenére a már korábban sajtó alá rendezett gimnazistakori naplók („Méla akkord: hínak lábat mosni” Naplófeljegyzések 1897-1904, Bp. Magvető K. – PIM, 2013.) után sikerült megjelentetni a kutatás első és második periódusa során sajtó alá rendezett, 1906 és 1919 keletkezett naplókat és emlékiratokat is. (Úr volt rajtam a vágy. Naplók és feljegyzések 1906–1914, Bp. Magvető. K. 2016.; Sötét örvénybe süllyedek. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1914-1916, Bp. Magvető K. 2017.) A kutatás harmadik és negyedik periódusa, ill. 2019. febr. 28-án zárult hosszabbítása során megtörtént a levelezés sajtó alá rendezése. Elkészült a korábbi kismonográfiánál háromszor terjedelmesebb, Csáth Géza életét és műveit a teljesség igényével bemutató monográfia.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112816
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szajbély Mihály: Hipochondria, anyagi boldogulás és pszichikus impotencia. Csáth (tév)képzetei, Csáth Géza: Úr volt rajtam a vágy. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1906-1914, 2016
Molnár Eszter Edina, Szajbély Mihály: Csáth Géza: Úr volt rajtam a vágy. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1906-1914, --, 2016
Molnár Eszter Edina: Adalékok Csáth Géza Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa című könyvéhez, Imágó, 2018
Molnár Eszter Edina: "főbe lövöm magam, hogy elkerüljem a halálra kínoztatást...": Csáth Géza halálhoz való viszonya az első világháború vonatkozásában, Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918), 2015
Szajbély Mihály: Die vergessene musikalische Studie in deutscher Sprache von Géza Csáth, Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte, 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Wien 2018. [Praesens Verlag] 311-321, 2018
Molnár Eszter Edina: Morfium, háború, vallás, Csáth Géza: Sötét örvénybe süllyedek. Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1914-1919, 2017
Molnár Eszter Edina: Félelem, hit és elköteleződés összefüggései és ellentmondásai: Csáth Géza az első világháborúban, E nagy tivornyán : Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről, 2017
Molnár Eszter Edina: Énféltések Csáth Géza első világháborús személyes forrásaiban, Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig : Válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola által, 2014
Molnár Eszter Edina: Csáth Géza tragédiája: Psziché és történelem, Aetas, 2014
vissza »