Az urbanizáció és a klímaváltozás együttes hatásai természetes populációk reproduktív fenológiájára és sikerére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112838
típus K
Vezető kutató Liker András
magyar cím Az urbanizáció és a klímaváltozás együttes hatásai természetes populációk reproduktív fenológiájára és sikerére
Angol cím Urbanization and climate change: interactive effects on phenology and reproductive success in natural populations
magyar kulcsszavak élőhely urbanizáció, extrém időjárási események, fenológiai szétcsúszás, reproduktív siker, madarak
angol kulcsszavak habitat urbanization, extreme wheather events, phenological mismatch, reproductive success, birds
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)80 %
Ortelius tudományág: Antropogén hatások az ökoszisztémákra
Filogenetika, szisztematika, taxonómia, összehasonlító biológia, ökofiziológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
zsűri Agrár, Környezet, Ökológia, Földtudományok zsűrielnökök
Kutatóhely Környezettudományi Intézet Limnológiai Intézeti Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Bán Miklós
Bókony Veronika
Czikkelyné Ágh Nóra
Gigler Dóra
Gönye Zsuzsanna
Pálmai Tamás
Papp Sándor
Péter Áron
Pipoly Ivett Ildikó
Preiszner Bálint
Selmeczy Géza Balázs
Seress Gábor
Vincze Ernő
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2019-12-31
aktuális összeg (MFt) 33.856
FTE (kutatóév egyenérték) 17.16
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az urbanizáció és a napjainkban zajló klímaváltozás alapvető hatással vannak környezetünk élővilágára. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy ez a két folyamat miként hat vadonélő állatok szaporodási fenológiájára és sikerére. Városi és erdei területeken élő madárpopulációk összehasonlításával kimutattuk, hogy urbanizált területeken korábban kezdődik a szaporodás és alacsonyabb sikerességű, mint erdőkben. A madarak fő táplálékát jelentő hernyók mennyisége 5-20-szor alacsonyabb városban mint erdőben, ami magyarázhatja az alacsony sikert. A hipotézist igazolta, hogy az utódgondozás alatt adott kiegészítő táplálék hatására a városi madarak szaporodási sikere az erdeiekhez hasonló mértékűre nőtt. Erdei területeken a hernyók mennyiségére egyetlen markáns tavaszi maximum, míg városban több kisebb csúcs jellemző. Azonban a hernyómennyiség maximumának átlagos ideje hasonló a két élőhelyen, így a táplálék-maximum idejének változása nem magyarázza a városi madarak korábbi szaporodását. A szaporodás kezdése városban kevésbé szinkronizált a hernyó mennyiség maximumával mint erdőben, és a sikeresség csak erdőben függ a szinkronizáltságtól. A szaporodás alatti hőségnapok gyakoribbak az urbanizált mint az erdei területeken, azonban a fiókák tömegére gyakorolt negatív hatása erősebb az erdőben. A legmelegebb városi területen a fiókák tömege nőtt a hőségnapok számával, ami a városi madarak extrém hőmérsékleti hatásokhoz történő alkalmazkodására utalhat.
kutatási eredmények (angolul)
Habitat urbanization and the recent climate change are major factors influencing wild populations in our environment. In this project we investigated how these processes affect phenology and reproductive success in wild animals. By comparing populations breeding in urban and forest sites, we showed that birds start breeding earlier and achieve lower success in urban than in forest habitats. The biomass of caterpillars, the main component of the birds' diet, is 5-20-times lower in the cities than in forests, which may explain lower breeding success in the cities. This hypothesis was supported by an experiment in which we provided supplemental food for breeding birds, which increased the breeding success of urban pairs to the level of forest birds. Caterpillar biomass shows a single large seasonal peak in forests, while it has several small peaks in urban sites. However, the average date of maximum biomass does not differ between habits thus the time of maximum food availability cannot explain the earlier breeding of urban birds. Breeding is less synchronized with caterpillar peak in cities than in forest, and synchrony is related to breeding success only in the latter habitat. Extreme hot days are more frequent in urban than forest sites, and has a stronger negative effect on nestling mass in the latter habitat. In the warmest study site, nestling mass increased with the number of hot days, which may suggest adaptation to extreme hot conditions in urban birds.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112838
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pipoly I: Environmental and genetic predictors of reproductive success and sex ratios in vertebrates, PhD dissertation, Doctoral School of Chemistry and Environmental Sciences, University of Pannonia., 2020
Pipoly, I., Szabó, K., Bókony, V., Hammer, T., Papp, S., Preiszner, B., Seress, G., Vincze, E., Schroeder, J., Liker, A.: Higher frequency of extra-pair offspring in urban than forest broods of great tits (Parus major), Frontiers in Ecology and Evolution 7: 229, 2019
Végvári Z, Katona G, Vági B, Freckleton R, Gaillard J-M, Székely T, Liker A.: Sex-biased breeding dispersal is predicted by social environment in birds, Ecology and Evolution 13: 6483-6491., 2018
Vincze E, Pipoly I, Seress G, Preiszner B, Papp P, Németh B & Liker A. Bókony V,: Great tits take greater risk toward humans and sparrowhawks in urban habitats than in forests, Ethology, 125: 686–701., 2019
Ágh N., Seress, G.: Az urbanizáció és a széncinegék: Fiókanevelés az erdőben és a nagyvárosban, Természetbúvár 74: 46-48., 2019
Bukor B.: Széncinegék (Parus major) túlélésének vizsgálata különböző fészkelő helyeken., MSc szakdolgozat, Állatorvostudományi Egyetem, Biológiai Intézet, Ökológia Tanszék, Budapest., 2019
Liker A.: Reproductive differences between urban and forest populations of great tits, Meghívott előadás. 2019. január 9., Centre of New Technologies, University of Warsaw, Lengyelország., 2019
Liker A.: A városi környezet hatása lepkehernyók és velük táplálkozó madarak populációira., Meghívott előadás. Pannon Egyetem Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont Szimpózium, 2019. március 20, Veszprém., 2019
Vincze E., Seress G., Pipoly I., Sinkovics C., Sándor K., Bókony V., Liker A.: Risk-taking toward humans by incubating female great tits in urban and forest habitats., Előadás. Magyar Etológiai Társaság XXI. konferenciája, 2019. november 29. – december 1., Mátrafüred., 2019
Bukor B, Czikkelyné Ágh N, Pipol Iy, Sándor K, Seress G, Sinkovics C, Vincze E, Liker A.: Annual survival of adult Great Tits in different types of breeding habitat., Előadás. Student Conference on Conservation Science, Tihany, 2019.08.27-31., 2019
Sinkovics C, Pipoly I, Vincze V, Evans K, Seress G, Liker A: Effects of urbanization on nestling diet and reproductive success in great tits., Poszter. 12th European Ornithologists’ Union Congress, 26–30 August 2019, Cluj Napoca, Romania., 2019
Sándor, K., Liker, A., Sinkovics, Cs., Péter, Á., Seress, G.: Effects of urbanization on feather number of great tit (Parus major) nestlings., Poszter. 12th European Ornithologists’ Union Congress, 26–30 August 2019, Cluj Napoca, Romania., 2019
Seress, G., Sándor, K., Evans, K.L.E, Liker, A.: Food availability limits avian reproduction in the city: an experimental study on great tits (Parus major)., Poszter. 12th European Ornithologists’ Union Congress, 26–30 August 2019, Cluj Napoca, Romania., 2019
Sinkovics C, Seress G, Pipoly I, Vincze E, Liker A: Szezonális és élőhelyi különbségek széncinegék (Parus major) utódgondozó viselkedésében., Előadás, 7. Szünzoológiai Szimpózium, 2019. március 29, Budapest., 2019
Liker, A., Freckleton, R.P., Remeš, V. & Székely, T.: Sex differences in parental care: gametic investment, sexual selection and social environment, Evolution 69: 2799–3024, 2015
Pipoly, I., Bókony, V., Kirkpatrick, M., Donald, P. F. Székely, T. & Liker, A.: The genetic sex determination system predicts the adult sex ratio in tetrapods, Nature 527: 91–94., 2015
Remeš, V., Freckleton, R.P., Tökölyi, J., Liker, A. & Székely, T.: Parental cooperation in birds: sexual selection, social environment, and climate, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 2015
Liker, A.: Az éghajlatváltozás és az urbanizáció együttes ökológiai hatásai, Magyar Tudomány 176: 546-552, 2015
Liker, A.: Az éghajlatváltozás és az urbanizáció együttes ökológiai hatásai, Meghívott előadás, Kutatók éjszakája, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2015. szeptember 25, 2015
Liker, A.: Mortality, adult sex ratio and reproductive sex roles in birds, Plenáris előadás, 10th Conference of the European Ornithologists' Union, 2015. augusztus 24-28, Badajos, Spanyolország., 2015
Liker, A.: A felnőttkori ivararány változatosságának okai és szaporodási rendszerekre gyakorolt hatásai, Plenáris előadás. 10. Magyar Ökológus Kongresszus, 2015. augusztus 12-14, Veszprém, 2015
Liker, A.: Problem solving in sparrows: the effects of individual traits and habitat, Max Planck Institute for Ornithology, 18 March 2015, Seewiesen, Germany, 2015
Hammer, T., Seress, G., Vincze, E., Preiszner, B., Papp, S., Bókony, V., Pipoly, I., Sinkovics, C., Evans, K. & Liker, A: Caterpillar abundance and its seasonal dynamics differ between forests and urban habitats, Meghívott előadás, Ludwig Maximilian Universität, 2015. december 7, München, Németország, 2015
Hammer, T., Papp, S., Seress, G., Pipoly, I., Preiszner, B., Vincze, E. & Liker, A.: Rádiótelemetriás jelölés hatása a széncinegék (Parus major) viselkedésére, Poszter, Magyar Etológiai Társaság XVI. Konferenciája, 2015. november 27-29, Dobogókő, 2015
Seress, G., Hammer, T., Papp, S., Pipoly, I., Preiszner, B., Vincze, E. & Liker, A.: Hogyan befolyásolja az odúcsapdás befogás a széncinegék utódgondozó magatartását?, Előadás, Magyar Etológiai Társaság XVI. Konferenciája, 2015. november 27-29, Dobogókő, 2015
Szabó, K., Pipoly, I., Preiszner, B., Hammer, T., Papp, S., Seress, G., Vincze, E., Liker, A. & Bókony, V.: Promiszkuitás és problémamegoldási siker széncinegéknél (Parus major), Előadás, Magyar Etológiai Társaság XVI. Konferenciája, 2015. november 27-29, Dobogókő, 2015
Bókony, V., Lendvai, Á.Z., Vágási, I.C, Seress, G., Papp, S., Preiszner, B., Vincze, E. & Liker, A.: Measuring urbanization and its effects on avian physiology: pitfalls and approaches, Előadás, 10th Conference of the European Ornithologists' Union, 2015. augusztus 24-28, Badajos, Spanyolország, 2015
Preiszner, B., Papp, S., Pipoly, I., Seress, G., Vincze, E., Liker, A. & Bókony, V.: Urbanization, problem-solving and reproductive success in Great Tits Parus major, Előadás, 10th Conference of the European Ornithologists' Union, 2015. augusztus 24-28, Badajos, Spanyolország, 2015
Vincze, E., Németh, B., Pipoly, I., Papp, S., Preiszner, B., Seress, G., Hammer, T., Bókony, V. & Liker, A.: Anti-predator responses of Great Tits Parus major in urban and rural habitats, Poszter, 10th Conference of the European Ornithologists' Union, 2015. augusztus 24-28, Badajos, Spanyolország, 2015
Seress, G., Hammer, T., Papp, S., Pipoly, I., Preiszner, B., Vincze, E. & Liker, A.: The effects of nest-trapping and video-recording on breeding birds’ behaviour, Poszter, 10th Conference of the European Ornithologists' Union, 2015. augusztus 24-28, Badajos, Spanyolország, 2015
Hammer, T., Sinkovics, C., Bókony, V., Papp, S., Pipoly, I., Somogyi, S., Evans, K. & Liker, A.: Lepkehernyók mennyiségének és időbeli változásának vizsgálata erdei és városi területeken, Előadás, 10. Magyar Ökológus Kongresszus, 2015. augusztus 12-14, Veszprém, 2015
Németh, B., Vincze, E., Pipoly, I., Papp, S., Preiszner, B., Seress, G., Hammer, T., Liker. A. & Bókony, V.: Széncinegék (Parus major) ragadozóval szembeni viselkedése az élőhely-urbanizáció függvényében, Előadás, 10. Magyar Ökológus Kongresszus, 2015. augusztus 12-14, Veszprém, 2015
Papp, P., Vejnovic, A., Hammer, T., Vincze, E., Preiszner, B., Pipoly, I., Seress, G., Bókony, V. & Liker, A.: Városi és erdei széncinegék (Parus major) kockázatvállaló viselkedésének vizsgálata a fészkelés alatt, Előadás, 10. Magyar Ökológus Kongresszus, 2015. augusztus 12-14, Veszprém, 2015
Preiszner, B., Vincze, E., Papp, S., Pipoly, I., Seress, G., Liker, A. & Bókony, V.: Problem-solving performance and reproductive success in urban and rural great tits, Előadás, International Ethological Conference, 2015. augusztus 9-14, Cairns, Ausztrália, 2015
Kirkpatrick, M., Pipoly, I., Bókony, V., Székely, T., Liker A.: The genetic sex determination system predicts adult sex ratio in tetrapods, Előadás, XVth Conference of the European Society for Evolutionary Biology, 2015. augusztus 10-14, Lausanne, Svájc, 2015
Vincze, E.: Behavioural responses to humans and predators by urban and rural songbirds, Meghívott előadás, Ludwig Maximilian Universität, 2015. március 35, München, Németország, 2015
Liker, A., Freckleton, R.P., Remeš, V. & Székely, T.: Sex differences in parental care: gametic investment, sexual selection and social environment, Evolution 69: 2799–3024, 2015
Pipoly, I., Bókony, V., Kirkpatrick, M., Donald, P. F. Székely, T. & Liker, A.: The genetic sex determination system predicts the adult sex ratio in tetrapods, Nature 527: 91–94., 2015
Preiszner, B., Papp, S., Pipoly, I., Seress, G., Vincze, E., Liker, A. & Bókony, V.: Problem-solving performance and reproductive success of great tits in urban and forest habitats, Animal Cognition, doi:10.1007/s10071-016-1008-z, 2016
Vincze, E., Papp, S., Preiszner, B., Seress, G., Bókony, V. & Liker, A.: Habituation to human disturbance is faster in urban than rural house sparrows, Behavioral Ecology 27: 1304-1313, 2016
Liker, A.: Reproductiv differences between urban and forest populations of great tit, Invited talk. University of Groningen, 12 May 2016, Groningen, The Netherlands., 2016
Hammer, T., Seress, G., Vincze, V., Preiszner, B., Papp, S., Bókony, V., Pipoly, I., Sinkovics, C., Evans, K. & Liker, A.: Caterpillar abundance and its seasonal dynamics differ between forests and urban habitats, Poszter. BOU 2016 Annual Conference, Urban birds: Pressures, processes and consequences, 5-7 April 2016, University of Leicester, UK, 2016
Sinkovics, C., Seress, G., Pipoly, I., Hammer, T., Papp, S., Preiszner, B., Vincze, E. & Liker, A.: Differences in composition and biomass of nestlings' food between urban and forest great tits, Poszter. Student Conference on Conservation Science, 2016.8.30-9.3., Tihany, 2016
Vincze, E.: Urbanization's effects on nest predation - first results of a meta-analyis, Előadás. Department II: Behavioral Ecology, Ludwig Maximilians University München, 2016. 06. 27., Németország, 2016
Liker, A.: Hogyan kell magasra célozni? Publikálás interdiszciplináris és HI folyóiratokban, Meghívott előadás. MTA NÖVI Retreat 2016, Bakonybél, 2016
Liker, A.: A klímaváltozás és az urbanizáció együtes ökológiai hatásai, Meghívott előadás. Eötvös Loránd Szakkollégium Biológia Műhely, 2016.10.25., Szeged, 2016
Vincze, E., Seress, G., Lagisz, M., Nakagawa, S., Dingemanse, N., Sprau, P.: Az urbanizáció eltérően hat a természetes és mesterséges fészkek predációjára – egy metaanalízis eredménye, Előadás, XVIII. Magyar Etológus Konferencia, Debrecen, 2016. december 2-4., 2016
Pipoly, I., Bókony, V., Donald, P.F., Hammer, T., Kirkpatrick, M., Papp, S., Preiszner, B., Schroeder, J., Seress, G., Szabó, K., Székely, T., Vincze E. & Liker, A.: Környezeti tényezők hatása az ivararányra és szaporodási sikerre, Az Év Ifjú Viselkedéskutatója, plenáris előadás, XVIII. Magyar Etológus Konferencia, Debrecen, 2016. december 2-4., 2016
Sinkovics, C., Seress, G., Pipoly, I., Hammer, T., Papp, S., Preiszner, B., Vincze, E. & Liker, A.: Ivari és élőhelyi különbségek széncinegék (Parus major) utódgondozó viselkedésében, Előadás, XVIII. Magyar Etológus Konferencia, Debrecen, 2016. december 2-4., 2016
Bukor, B., Bókony, V., Hammer, T., Papp, S., Pipoly, I., Preiszner, B., Seress, G., Sinkovics, C., Vincze, E. & Liker, A.: Éven belüli és évek közötti újrafészkelés gyakorisága erdei és városi széncinege populációkban, Poszter, XVIII. Magyar Etológus Konferencia, Debrecen, 2016. december 2-4., 2016
Hammer, T., Seress, G., Vincze, V., Preiszner, B., Papp, S., Bókony, V., Pipoly, I., Sinkovics, C., Evans, K. & Liker, A.: Rovarevő madarak táplálékbázisának összehasonlítása városi és erdei élőhelyek között, Poszter, XVIII. Magyar Etológus Konferencia, Debrecen, 2016. december 2-4., 2016, 2016
Remeš, V., Freckleton, R.P., Tökölyi, J., Liker, A. & Székely, T.: Parental cooperation in birds: sexual selection, social environment, and climate, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 2015
Preiszner, B., Papp, S., Pipoly, I., Seress, G., Vincze, E., Liker, A. & Bókony, V.: Problem-solving performance and reproductive success of great tits in urban and forest habitats, Animal Cognition 20: 53–63., 2017
Vincze, E., Papp, S., Preiszner, B., Seress, G., Bókony, V. & Liker, A.: Habituation to human disturbance is faster in urban than rural house sparrows, Behavioral Ecology 27: 1304-1313, 2016
Bókony V, Pipoly I, Szabó K, Preiszner B, Vincze E, Papp S, Seress G, Hammer T & Liker A.: Innovative females are more promiscuous in great tits (Parus major)., Behavioral Ecology 28: 579-588., 2017
Seress G., Vincze E., Pipoly I., Hammer T., Papp S., Preiszner B., Bókony V. & Liker A.: Effects of capture on the behavior and breeding success in urban and forest Great Tits (Parus major)., Journal of Field Ornithology 88: 299-312., 2017
Vincze, E., Seress, G., Lagisz, M., Nakagawa, S., Dingemanse N. J. & Sprau, P.: Does urbanization affect predation of bird nests? A meta-analysis., Frontiers in Ecology and Evolution 5: Art. Num. 29, DOI: 10.3389/fevo.2017.00029, 2017
Liker A: Evolúciós ökológiai vizsgálatok városi életközösségekben., Meghívott előadás, “Integratív ökológia: járványoktól a tájhasználatig” c. előadóülés, 2017. november 16, MTA, Budapest, 2017
Seress G., Hammer T., Bókony V., Vincze E., Preiszner B., Pipoly I., Sinkovics Cs., Evans, K.L., Liker A.: Impact of urbanization on abundance and phenology of caterpillars and consequences for breeding in an insectivorous bird., Talk, 8th International Hole-Nesting Birds Conference, Trondheim, Norway., 2017
Seress G: Az élőhely urbanizáció hatásai a madarak táplálékbázisára és szaporodási sikerére., Meghívott előadás, “Az Év Kiemelkedő Ifjú Kutatója” díjátadó, 2017. december 6, MTA VEAB, Veszprém, 2017
Seress G., Sándor K., Liker A.: A szaporodási siker táplálék általi limitáltságának kísérletes tesztelése városi és erdei széncinegéken (Parus major)., Poszter, XIX. Magyar Etológus Konferencia, 2017. december 1-3, Dobogókő., 2017
Vincze, E., Bókony, V., Pipoly, I., Seress, G., Preiszner, B., Papp, S., Németh, B., Liker, A.: Széncinegék emberrel és karvallyal szembeni viselkedése városban és vidéken: általános vagy ragadozó-specifikus kockázatvállalási viselkedés?, Előadás, XIX. Magyar Etológus Konferencia, 2017. december 1-3, Dobogókő., 2017
Vincze E: Habituation: Stress tolerance through individual plasticity., Talk, “Human-induced landscape of fear: how much is too much?”, Symposium of the Swedish Oikos Meeting 2017, Lund, Sweden., 2017
Bukor B.: Erdei és városi széncinege (Parus major) populációk éven belüli és évek közötti újrafészkeléseinek gyakoriságának vizsgálata., BSc szakdolgozat, Állatorvostudományi Egyetem, Biológiai Intézet, Ökológia Tanszék, Budapest, 2017
Völgyi N: Mesterséges kiegészítő táplálék kifejlesztése széncinegék számára, és tesztelése laboratóriumi és szabadon fészkelő madarakkal, BSc szakdolgozat, Pannon Egyetem, Limnológia Tanszék, Veszprém., 2017
Preiszner, B., Papp, S., Pipoly, I., Seress, G., Vincze, E., Liker, A. & Bókony, V.: Problem-solving performance and reproductive success of great tits in urban and forest habitats, Animal Cognition 20: 53–63., 2017
Bókony V, Pipoly I, Szabó K, Preiszner B, Vincze E, Papp S, Seress G, Hammer T & Liker A.: Innovative females are more promiscuous in great tits (Parus major)., Behavioral Ecology 28: 579-588., 2017
Seress G., Vincze E., Pipoly I., Hammer T., Papp S., Preiszner B., Bókony V. & Liker A.: Effects of capture on the behavior and breeding success in urban and forest Great Tits (Parus major)., Journal of Field Ornithology 88: 299-312., 2017
Sinkovics C., Seress G., Fábián V., Sándor K. & Liker A.: Obtaining accurate measurements of the size and volume of insects fed to nestlings from video recordings, Journal of Field Ornithology 89: 165-172., 2018
Seress G., Hammer T., Bókony B., Vincze E., Preiszner B., Papp S., Pipoly I., Sinkovics C., Evans K.L. & Liker A.: Impact of urbanization on abundance and phenology of caterpillars and consequences for breeding in an insectivorous bird., Ecological Applications 28: 1143-1156., 2018
Liker András, Bókony Veronika, Papp Sándor, Pipoly Ivett, Preiszner Bálint, Seress Gábor, Szabó Krisztián, Vincze Ernő: Élőhelyi különbségek a madarak problémamegoldási sikerében, Meghívott előadás. "Botanikai és Zoológiai Kutatások Épített Környezetünkben" c. előadóülés, 2018. november 6., MTA, Budapest, 2018
Liker András: Városi vadon: az urbanizáció ökológiai, viselkedési és evolúciós következményei, Plenáris előadás. 19. Kolozsvári Biológus Napok, 2018. április 13-14, Kolozsvár, Románia., 2018
Liker András: A viselkedés evolúciós változásai., Meghívott előadás. Pannon Egyetem Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont Szimpózium, 2018. április 11, Veszprém., 2018
Vincze Ernő, Bókony Veronika, Pipoly Ivett, Seress Gábor, Preiszner Bálint, Papp Sándor, Németh Brigitta, Liker András: Effects of urbanization on risk taking by great tits: general syndrome or threat-specific responses?, Előadás. ISBE 2018 – 17th International Behavioral Ecology Congress, 2018.08.11-16., Minneapolis, Minnesota, USA, 2018
Liker, András, Veronika Bókony, Ivett Pipoly, Jean-Francois Lemaitre, Jean-Michel Gaillard, Tamás Székely, Robert P. Freckleton: Sexual size dimorphism is associated with adult sex ratios in birds and other tetrapods, Symposium talk. 27th International Ornithological Congress, 19-26 August 2018, Vancouver, Canada, 2018
Czikkelyné, Ágh Nóra (szerk.), Sándor, Krisztina (szerk.), Seress, Gábor (szerk.): 1. Urbanizációs Ökológia Konferencia. Absztrakt kötet., Pannon Egyetem, Veszprém, 62 p., 2018
Fábián V.: Ivari különbségek a széncinegék (Parus major) utódgondozó viselkedésében természetes és urbanizált környezetben, MSc szakdolgozat, Pannon Egyetem, Veszprém, 2018
Bubla P.: Erdei és városi fán élő hernyópopulációk összehasonlítása, BSc szakdolgozat, Állatorvostudományi Egyetem, Biológiai Intézet, 2018
Vincze E.: Behavioral responses to humans and predators in urban and non-urban birds, PhD thesis, Doctoral School of Chemistry and Environmental Sciences, University of Pannonia, 2018
Ayele Woldemanuel G.: Comparing the carotenoid content of caterpillars between an oak and beech forest, MSc thesis, University of Pannonia, 2018
Bukor Boglárka: Széncinegék túlélésének vizsgálata, különböző típusú fészkelő helyeken, TDK dolgozat, Állatorvostudományi Egyetem, Ökológiai Tanszék, 2018
Bukor B., Czikkelyné Ágh N., Pipoly I., Sándor K., Seress G., Sinkovics C., Vincze E., Liker A.: Széncinegék túlélésének vizsgálata különböző típusú fészkelő helyeken., Előadás. 1. Urbanizációs Ökológia Konferencia, 2018.10.19-20., Veszprém., 2018
Bukor B., Czikkelyné Ágh N., Pipoly I., Sándor K., Seress G., Sinkovics C., Vincze E., Liker A.: Széncinegék túlélésének vizsgálata különböző típusú fészkelő helyeken, Előadás. Magyar Etológiai Társaság XX. Konferenciája, 2018. november 23-25., Kolozsvár, Románia., 2018
Czikkelyné Ágh N., Pipoly I., Bókony V., Vincze E., Seress G., Szabó K. & Liker A.: Környezeti tényezők és a szülők testméreteinek hatása a fészekalj ivararányára széncinegéknél, Előadás. 19. Kolozsvári Biológus Napok, 2018. április 13-14, Kolozsvár, Románia., 2018
Péter Á., Sándor., Seress G., Vincze E., Klucsik K.P., Liker A.: Az éjszakai mesterséges fény hatása a lombkoronában élő lepkehernyók biomasszájára, Előadás. 1. Urbanizációs Ökológia Konferencia, 2018.10.19-20., Veszprém., 2018
Péter Á., Sándor., Seress G., Vincze E., Klucsik K.P., Liker A.: Az éjszakai mesterséges fény hatása a lombkoronában élő lepkehernyók biomasszájára, Előadás. Magyar Etológiai Társaság XX. Konferenciája, 2018. november 23-25., Kolozsvár, Románia., 2018
Pipoly I., Szabó K., Bókony V., Hammer T., Papp S., Preiszner B., Seress G., Vincze E., Liker A.: Extra-pár utódok gyakorisága városi és erdei széncinege (Parus major) populációkban., Poszter. 1. Urbanizációs Ökológia Konferencia, 2018.10.19-20., Veszprém., 2018
Seress G., Hammer T., Bókony V., Vincze E., Preiszner B., Pipoly I., Sinkovics Cs., Evans, K. L., Liker A.: A lombfakadás, a hernyók szezonalitása és tömegessége, és a széncinegék szaporodási sikere közötti összefüggések és eltérések városi és természetes élőhelyeken., Előadás. 1. Urbanizációs Ökológia Konferencia, 2018.10.19-20., Veszprém., 2018
Sinkovics C., Seress G., Pipoly I., Vincze E. & Liker A.: Urbanizáció hatása széncinegék (Parus major) fiókaetetési viselkedésére., Előadás. 1. Urbanizációs Ökológia Konferencia, 2018.10.19-20., Veszprém., 2018
Sinkovics C., Seress G., Pipoly I., Vincze E. & Liker A.: Urbanizáció hatása széncinegék (Parus major) fiókaetetési viselkedésére, Előadás. Magyar Etológiai Társaság XX. Konferenciája, 2018. november 23-25., Kolozsvár, Románia., 2018
Vincze E., Pipoly I., Seress G., Preiszner B., Papp S., Németh B., Liker A. & Bókony V.: Széncinegék emberrel és karvallyal szembeni viselkedése városban és erdőben általános vagy veszély-specifikus kockázatvállalási viselkedés?, Előadás. 19. Kolozsvári Biológus Napok, 2018. április 13-14, Kolozsvár, Románia., 2018
Seress G., Vincze E., Pipoly I., Hammer T., Papp S., Preiszner B., Bókony V. & Liker A.: Effects of capture and video‐recording on the behavior and breeding success of Great Tits in urban and forest habitats, Journal of Field Ornithology 88: 299-312., 2017

 

Projekt eseményei

 
2020-02-18 12:33:33
Résztvevők változása
2019-06-05 16:01:34
Résztvevők változása
2019-04-25 10:00:59
Résztvevők változása
2018-03-07 13:12:14
Résztvevők változása
2017-09-20 14:01:06
Résztvevők változása
2017-06-02 13:23:57
Résztvevők változása
vissza »