Birodalmi átmenetek helyi kontextusban, 1918 – 1925. Helyi és regionális átmenettörténetek összehasonlító szemszögből az Osztrák–Magyar Monarchiától az utódállamokig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
112968
típus K
Vezető kutató Egry Gábor
magyar cím Birodalmi átmenetek helyi kontextusban, 1918 – 1925. Helyi és regionális átmenettörténetek összehasonlító szemszögből az Osztrák–Magyar Monarchiától az utódállamokig
Angol cím Negotiating post-imperial transitions, 1918-1925. A comparative study of local and regional transitions from Austria-Hungary to the successor states
magyar kulcsszavak első világháború, átmenet, helyi társadalom, nemzetiesítés, államépítés, társadalmi struktúrák, helyi elit
angol kulcsszavak World War I, transition. local society, nationalizing, state building, social structures, local elites
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.
résztvevők Bukovszky László
Dácz Enikő
Fodor János
Rigó Máté
Simon Attila
Szeghy-Gayer Veronika
Weaver Eric Beckett
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2018-12-31
aktuális összeg (MFt) 17.931
FTE (kutatóév egyenérték) 14.40
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás rámutatott a dualista Magyarország birodalmi jellegzetességeire (differenciált uralom, helyi elitek kooptálása, önkolonizáció, birodalmi személyiségek szerepe) és arra, hogy ez a helyi társadalmak jelentős eltérése révén miként nyomta rá a bélyegét az átmenetre Magyarországtól az utódállamokhoz. Ezen túl feltárta a strukturális tényezők szerepét, mint centrum-periféria viszony, periferializálódás, kumulatív periferializáció és ez miként vezetett olyan jelenségekhez, mint a rétegzett regionalizmus. Megállapította, hogy az utódállamok erőforráshiánya is jelentős mértékben befolyásolta az átmenet jellegét, az ebből adódó lehetőségeket azonban az egyes helyi társadalmak saját jellegzetességeiknek megfelelően használták ki. Végül rámutatott, hogy a nemzetállamépítés sok szempontból csak a világháborús átalakulásokat vitte tovább, illetve az akkor bevezetett eszközöket használhatta fel az új állami célok elérésére.
kutatási eredmények (angolul)
The project revealed the imperial features of dualist Hungary (differentiated rule, co-optation of local elites, self-colonizing, role of imperial figures) and how these characteristics, always conditioned on the differences between local societies, defined the transition from Hungary to the successor states. It pointed out the importance of structural factors, like center-periphery, peripherization, cumulative peripherization, and how it led to phenomena like layered regionalism. The scarcity of human resources within the new states had an impact on the nature of transition too, and local societies used this leverage according to their specificities. Finally, it made clear that the post-WWI nation-states often took over methods and institutions devised during WWI and uses these tools for their own purpose.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112968
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fodor János: Bernády György. Politikai életrajz, REÁL, 2016
Máté Rigó: Imperial Elites after the Fall of Empires: Business Elites in Europe’s East and West 1867–1928, Cornell Universty, 2016
Fodor János: Impériumváltás Marosvásárhelyen 1918-1922, Múltunk 2016. 2. szám, 2016
Gábor Egry: Negotiating Post-Imperial TRansitions: Local Societies and Nationalizing States in Eastern Europe, Claire Morelon, Paul Miller (szerk.): As If There Had Been No Revoultion at All: Continuity and Rupture with the Habsurg Regime, 1914 to Today. (megjelenés előtt), 2017
Egry Gábor: Találkozások a vadonban. Etnicitás és önazonosság Székelyföldön 1918-1940, Replika, 105 (2017/5) 153-168., 2017
Gábor Egry: Negotiating Post-Imperial Transitions: Local Societies and Nationalizing States in East Central Europe, Claire Morelon, Paul Miller (eds.): The Persistence of Empire: Continuity and Rupture in the Habsburg Successor States after 1918. Berghahn, New York, 2018
Gábor Egry: Unholy Alliances? Language Exams, Loyalty, and Identification in Interwar Romania, Slavic Review 76, no. 4 (Winter 2017), 2017
Fodor János: Bernády György. Politikai életrajz, Lector Kiadó- Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, Erdély Múzeum-Egyesület, Marosvásárhely-Kolozsvár, 2017., 2017
Szeghy-Gayer Veronika: A szlovák–magyar–zsidó–cseh Kassa a 20. század első felében., KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (ISSN: 1586-2410) 68: pp. 99-121., 2017
Máté Rigó: The Long First World War and the survival of business elites in East-Central Europe: Transylvania’s industrial boom and the enrichment of economic elites, EUROPEAN REVIEW OF HISTORY / REVUE EUROPEENNE D'HISTOIRE (ISSN: 1350-7486) (eISSN: 1469-8293) 24: (2) pp. 250-272., 2017
Egry Gábor: Háborús nacionalizmusok, versengő imperializmusok. Nemzet, állam, birodalom az első világháború idején., Egry Gábor, Kaba Eszter szerk.: 1916 a fordulat éve? Tanulmányok a Nagy Háborúról. Napvilág, Budapest, 2017, 49-72., 2017
Fodor János: György Bernády: A Case Study of a Post-imperial Biography, Paths of Transition / Transformation Local Societies in Southeastern Europe in Transition from Empires to Nation States after WWI. Konferencia, München, november 23-24., 2017
Dácz Enikő: Local Societies in Transition: Braşov and Sibiu, Paths of Transition / Transformation Local Societies in Southeastern Europe in Transition from Empires to Nation States after WWI. Konferencia, München, november 23-24., 2017
Simon Attila: Alternativen des Machtübergangs. Kaschau 1918−1919, Paths of Transition / Transformation Local Societies in Southeastern Europe in Transition from Empires to Nation States after WWI. Konferencia, München, november 23-24., 2017
Egry Gábor: Shoulder to Shoulder? Local Professional Networks and Institutions, Local and Regional Solidarity in the Emerging Romanian Nation State 1918-1925, Paths of Transition / Transformation Local Societies in Southeastern Europe in Transition from Empires to Nation States after WWI. Konferencia, München, november 23-24., 2017
Eric Weaver: The Nation that Was Not to Be. Reactions of Bunjevci and other South Slavs in Hungary to Revolution and State Change at the End of the First World War, Paths of Transition / Transformation Local Societies in Southeastern Europe in Transition from Empires to Nation States after WWI. Konferencia, München, november 23-24., 2017
Fodor János: The missing link? György Bernády ad middleman between centre, periphery, elite and society, Ruptures. Empires, Revolutions. Fifth European Congress on World and Global History, Budapest, August 31 – September 3, 2017., 2017
Egry Gábor: An imperial entrepreneur from the remote wilderness., Ruptures. Empires, Revolutions. Fifth European Congress on World and Global History, Budapest, August 31 – September 3, 2017., 2017
Szeghy-Gayer Veronika: Decentralizing the Hungarian cultural life in interwar Czechoslovakia: the biography of Ferenc Sziklay, Ruptures. Empires, Revolutions. Fifth European Congress on World and Global History, Budapest, August 31 – September 3, 2017., 2017
Gayer Veroika: Spányi Artúr és az „eperjesi középosztály” a két világháború között., REGIO 2015/1, 2015
Egry Gábor: Találkozások a vadonban. Etnicitás és önazonosság Székelyföldön 1918-1940, Replika, 105 (2017/5) 153-168., 2017
Gábor Egry: Negotiating Post-Imperial Transitions: Local Societies and Nationalizing States in East Central Europe, Claire Morelon, Paul Miller (eds.): Embers of Empire: Continuity and Rupture in the Habsburg Successor States after 1918. Berghahn, New York, 2019
Gábor Egry: Unholy Alliances? Language Exams, Loyalty, and Identification in Interwar Romania, Slavic Review 76, no. 4 (Winter 2017), 2017
Szeghy-Gayer Veronika: A szlovák–magyar–zsidó–cseh Kassa a 20. század első felében., KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT (ISSN: 1586-2410) 68: pp. 99-121., 2017
Fodor János: The missing link? György Bernády a middleman between centre, periphery, elite and society, Ruptures. Empires, Revolutions. Fifth European Congress on World and Global History, Budapest, August 31 – September 3, 2017., 2017
Gayer Veronika: Spányi Artúr és az „eperjesi középosztály” a két világháború között., REGIO 2015/1, 2015
Ábrahám Barna, Egry Gábor (szerk.): ÖSSZEOMLÁS, URALOMVÁLTÁS, NEMZETÁLLAMÉPÍTÉS 1918–1925 Dokumentumválogatás. I. kötet, Románia, Napvilág Kiadó, Budapest, 2018
Egry Gábor: The Máramaros/ Maramureș Way of Doing Things: Social Networks and Structures, Center-periphery Relations and Nation-state Building before and after 1919, Nationalism in Times of Uncertainty, ASN European Conference 2018, Graz 2018. július 4-6., 2018
Egry Gábor: Unruly borderlands: border-making, post-imperial spatial reconfiguration, (cumulative) peripheralization and layered regionalism in post-WWI Maramureș and Banat, European Review of History, 2020
Egry Gábor: Made in Paris? Contested regions and poltical regionalism during and after peacemaking: Székelyföld and the Banat in a comparative perspective, Journal of Romanian Stuides, 2019
vissza »