A múlt változó arcai az eurázsiai sztyeppén és annak perifériáin  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
113199
típus ANN
Vezető kutató Bálint Csanád
magyar cím A múlt változó arcai az eurázsiai sztyeppén és annak perifériáin
Angol cím Changes in the Eurasian Steppes and their Peripheries
magyar kulcsszavak régészet, történelem, szociolingvisztika, kultúrtörténet, koraközépkor
angol kulcsszavak archaeology, history, sociolinguistics, cultural history, Early Middle Ages,
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)45 %
Ortelius tudományág: Társadalomtörténet
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)35 %
Ortelius tudományág: Régészet
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)20 %
Ortelius tudományág: Szociolingvisztika
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bakró-Nagy Marianne
Biró Ádám
Blay Adrienn Katalin
Csiky Gergely
Csiky Gergely
projekt kezdete 2015-01-01
projekt vége 2018-12-31
aktuális összeg (MFt) 32.749
FTE (kutatóév egyenérték) 8.79
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kora középkor vonatkozásában az európai történettudományt sokáig a római világ átalakulása, a barbár királyságok kialakulása foglalkoztatta, amelyek mellett sokáig kevés figyelem irányult Európa keleti, még kevesebb Ázsia nyugati felére. A 20. század folyamán a történettudományban alapvető változások álltak be: intézetek, folyóiratok sora született Kelet-Európa és a sztyeppe kutatására; ennek ellenére ezek tekintetében a hagyományos európai kutatásban továbbra is nagy fehér foltok vannak. Pályázatunk alapvető célkitűzése néhány, Kelet-Európában és Nyugat-Ázsiában élt kora középkori sztyeppei, ill. azzal szomszédos népnek a nagybirodalmakkal való találkozásának egy-egy kulturális lecsapódásának vizsgálata volt, amit néhányunk egy rövid pályázati ciklus alapján ehhez a hatalmas és végtelenül szövevényes kérdéskörhöz hozzá tud tenni. A sokféle kérdésföltevés után egyik közös eredményünk annak fölismerése, hogy miközben a szóban forgó népek kutatásában közhely számba megy a sztyeppei népek és a nagybirodalmak közti “kölcsönhatás” fölemlítése, a sztyeppéről átvett elemek száma valójában jelentéktelen. Ugyanakkor azt is megfigyeltük, hogy a sztyeppeiek is keveset, mégpedig a lehetségesnél és a “fejlődést” jelentőknél sokkal kevesebbet vettek át a nagycivilizációktól, mint tehették volna A sztyeppeiek számára ui. – több okból sem lévén képesek az életmódjukon változtatni – az alternatívát csak a változatlan szinten maradás vagy az ethnikai-kulturális önállóság föladása jelentette.
kutatási eredmények (angolul)
European scholarship tended to study the transformation of the Roman world as well as the emergence of Barbarian kingdoms in the frame of early medieval history, while less attention were paid on Eastern Europe and Western Asia. During the 20th century it has been changed, however, several gaps remained in the European research in this sense. The aim of our project was to study the encounter of some early medieval people with the great civilisations and its cultural effects. Among the many putting questions one of the most important discovery was that the cultural interaction between the steppes and sedentary empires was not so important, contrary to the general commonplace. We observed that the steppe people adopted very few cultural elements as they could have done. As they were not able to change basically their way of life, the real alternative for them was either stagnation or complete ethnic-cultural assimilation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113199
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Marianne Bakró-Nagy: Hatto, Arthur 2017 The World of the Khanty Epic Heroe-Princes. An exploration of a Siberian Oral Tradition, University of Cambridge Oriental Publications 69. Cambridge University Press, Cambridge. 246 pp., 2017
Csiki József Attila – Csiky Gergely: A Kárpát-medence a magyar honfoglalás előtt., In: Hermann Róbert (szerk.) Magyarország hadtörténete I. A kezdetektől 1526-ig. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2017
Csiky Gergely: Fegyveresek a 9. századi Alföldön? Adatok a késő avar kori fegyvermelléklet-adás megszűnéséhez., In: Takács Melinda (szerk.) Az Alföld a 9. században II. Szeged 2017. 73-101., 2017

 

Projekt eseményei

 
2019-07-04 13:35:18
Résztvevők változása
vissza »