A magyar húsmarha variabilitása a késő középkori és korai újkori külkereskedelem, az írott források és a régészeti leletek tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115261
típus PD
Vezető kutató Csippán Péter
magyar cím A magyar húsmarha variabilitása a késő középkori és korai újkori külkereskedelem, az írott források és a régészeti leletek tükrében
Angol cím Variability in Hungarian cattle in light of export at the end of the Middle Ages and the Early Modern Age: written sources and archaeological finds
magyar kulcsszavak régészet, archaeozoológia, magyar szürke, DNS, geometrikus morfometria, kereskedelem
angol kulcsszavak archaeology, archaeozoology, Hungarian Grey, DNA, geometric morphometrics, trade
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)80 %
Ortelius tudományág: Régészet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)20 %
Ortelius tudományág: Gazdaságtörténet
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészettudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2015-10-01
projekt vége 2018-09-30
aktuális összeg (MFt) 19.670
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásom elsődleges vállalása a késő középkori – kora újkori szarvasmarha-kereskedelem állatállományának rekonstrukciós kísérlete volt. Célkitűzésemhez olyan a korabeli tenyésztőkörzeteket jellemző régészeti lelőhelyekről származó szarvasmarha csontleleteket gyűjtöttem, amelyek morfológiai szempontból a legtöbb információval bírnak – ezek a metapodiumok. A felgyűjtött csontokat, valamint néhány recens faj (magyar szürke, magyar tarka, kárpáti borzderes) csontjait geometrikus morfometriai vizsgálatnak vetettem alá, ami alapján egyértelműen megmutatkozott, hogy a mellső lábközépcsontok szoros összefüggéssel rendelkeznek az egyes állatok méretbeli és morfológiai megjelenésével kapcsolatban, míg a hátsó lábközépcsontok elsősorban a méretváltozással mutatnak összefüggéseket. A morfometriai vizsgálatok alapján kimutatható kapcsolatrendszer azonban nem csupán a korabeli állományok diverzitására – esetleges fajták/típusok megléte –, hanem a magyar szürke marha, a lábközépcsontok alapján feltételezhető megjelenésének forrásaira is rávilágított. A morfometriai vizsgálatokkal párhuzamosan végzett történeti kutatások pedig azt igazolták, hogy az élőállatok kereskedelme nem csupán mint gazdasági tevékenység játszott kiemelkedő szerepet, hanem egyszerre volt a gazdasági és a társadalmi struktúrát is megmozgató jelenség. Az eddigi vizsgálatok eredményeinek genetikai elemzése is folyamatban van. A végzett kutatás új irányokat mutathat a hazai fajtakutatás, fajtatörténet keretein belül.
kutatási eredmények (angolul)
The primary commitment of my research was to reconstruct the stock of livestock of the late medieval - early modern cattle trade. To my aims I collected bovine bone finds from the most characteristic archaeological sites of contemporary breeding centers. The collected bones had to be most informative ones from morphological point of view - these are metapodials. The collected archaeological bones and the bones of some recent species (Hungarian Gray, Hungarian Brindle, Carpathian Brown) were subjected to geometric morphometric examination, which clearly showed that the metacarpal bones have a close correlation with the size and morphological appearance of each animal, while the metatarsals mainly show correlations with the size change. The connections which are based on the morphometric research reflect not only the diversity of the contemporary stocks - or possible types - , but also reflect the possible origins of the Hungarian Grey Cattle on the basis of the metapodials. Historical research in parallel with morphometric studies demonstrated that trade of live animals played an outstanding role not only as an economic activity, but also at the same time as a socio-economic phenomenon. The genetic analysis of the results of previous studies is ongoing. Further research can show new directions in the domestic breed research and breed history.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115261
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csippán Péter: A későközépkori Révfalu állattartása, "Hadak útján" - 26th Conference of Young Scholars on the Migration Period. DissArch. Ser. 3. Supplementum 2. pp.325-344., 2018
Csippán Péter: A késő középkori - kora újkori szarvasmarhaexport állatállománya a geometrikus morfometria tükrében, in press (p.24), 2018
Csippán Péter - Ferenczi László: A késő középkori szarvasmarha-kereskedelem és hatásai az korabeli állatállományra, in press (p. 47), 2018
Csippán Péter: Állatcsontleletek Vác belvárosából, Mészáros Orsolya: Régészeti kutatás a középkori Vác német városrészében. A Piac utcai mélygarázs területének megelőző feltárása. Bp., Martin Opitz Kiadó, pp. 325-342, 2016
Csippán Péter: Cattle types in the Carpathian Basin in the Late Medieval and Early Modern Ages, DISSARCH 4: 179-212, 2016
Csippán Péter: Állatcsontleletek Vác belvárosából, In: Mészáros O (szerk.) (szerk.) Régészeti kutatás a középkori Vác német városrészében: A Piac utcai mélygarázs területének megelőző feltárása. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2016. pp. 363-382. (Opitz Archaeologica; 7..), 2016
vissza »