Az egységes lélek koncepciója az ókori filozófiában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115513
típus PD
Vezető kutató Brunner Ákos
magyar cím Az egységes lélek koncepciója az ókori filozófiában
Angol cím The Unitary Soul in Ancient Philosophy
magyar kulcsszavak ókori filozófia, morálpszichológia, pszichológiai monizmus, kognitivizmus, sztoicismus, többosztatú lélek-modellek
angol kulcsszavak ancient philosophy, moral psychology, psychological monism, cognitivism, Stoicism, part-based psychologies
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ókori filozófia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2015-10-01
projekt vége 2017-09-30
aktuális összeg (MFt) 11.666
FTE (kutatóév egyenérték) 2.00
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás történetiségében és elméleti mélységben kívánta feldolgozni az antik morálpszichológia "monista" vagy "intellektualista" hagyományát, amely Platón ún. "szokratikus" dialógusaiban bukkan fel először, Később Arisztotelészt is diszkusszióra késztetve, majd a korai Sztoa etikájában jelenik meg ismét, részletesen kidolgozott elméletként. Izgalmas kérdés, hogy ennek az első ránézésre oly kontra-intuitív álláspontnak mi adja a filozófiai vonzerejét, illetve milyen érvek és megfontolások támogatják. A kutatás három területre fókuszált: a) Platón szókratikus dialógusainak vonatkozó megnyilvánulásaira, mint egy lehetséges koherens cselekvéselmélet forrásaira; b) a szókratikus dialógusok intellektualizmusa és Platón ezzel látszólag szakító, "dualista" morálpszichológiájának kapcsolatára, ahogyan az a későbbi antik, határozottan koherentista Platón-recepció számára értelmezhető lehetett. c) Az előzőekből levont tanulságok hasznosításával a sztoikus intellektualizmus legkorábbi (és egyúttal nem negatívan elfogult) forrásának, Cicerónak az értelmezésére. Cicero, értelmezésem szerint, a sztoikus intellektualizmust alapvetően másként értelmezi, mint azt a ma uralkodó értelmezési irány teszi, és ez az értelmezés figyelemre méltó módon kompatibilisnak tekinti a stoikus intellektualizmust Platón morálpszichológiájával, amire a Timaiosz lélektanának egy koherentista olvasata nyújthatja a legszilárdabb alapot.
kutatási eredmények (angolul)
The research aimed at an in-depth and historical exploration of the 'monistic' or 'intellectualistic' moral-psychological tradition that first emerges in Plato's Socratic dialogues, provoking Aristotle's discussion, and resurfaced in the early Stoa as an elaborate moral-psychological theory. What may have been the intellectual appeal of this counter-intuitive philosophical position, an what rational considerations and arguments may have served to support it? The research focussed on three areas: a) The relevant passages in Plato's dialogues, as soures of a coherent theory of motivation and action; b) the relationship between this intellectualist theory and Plato's 'dualist' moral psychology in the Republic and onwards, with special regard to the question how the later ancient 'coherentist' approaches to the philosophy in Plato's dialogues may have tackled the apparent contrast between the two; c) the earliest treatment of the Stoic version of intellectualism in Cicero. In my view, Cicero's understanding of the Stoic theory significantly differs from the now prevalent line of interpetation, regarding it as compatible with Plato's moral psychology, for which a reading of the psychology in Plato's Timaeus may have provided the firmest ground.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115513
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Brunner Ákos: "A *Prótagorasz* 356aff csapdája" (VII. Ókortudományi Konferencia, Debreceni Egyetem 2016), Stratégiai adatbázis, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2016
Brunner Ákos: "A látszat hatalma és előzetes vélekedés a Prótagorasz 356 aff-ben" (ELTE BTK Filozófiai Intézet, Filozófiatörténeti fórum, 2016 szeptember), Stratégiai adatbázis, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2016
Brunner Ákos: Cicero a sztoikus szenvedélyekről, Ókor, 2017
vissza »