(Disz)kontinuitások - A magyar szociológia 1960 és 2010 között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115644
típus K
Vezető kutató Kovács Éva Judit
magyar cím (Disz)kontinuitások - A magyar szociológia 1960 és 2010 között
Angol cím (Dis)continuities - Hungarian Sociology Between 1960 and 2010
magyar kulcsszavak magyar szociológiatörténet, tudományszociológia, örökség, utánzás, felfedezés
angol kulcsszavak History of Hungarian Sociology, STS, heritage, repetition, innovation
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Szociológia
zsűri Társadalom
Kutatóhely Szociológiai Intézet (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Gárdos Judit
Lénárt András
Mátay Melinda
Ságvári Bence
Szabari Veronika
Szász Anna
Tibori Tímea
Vajda Róza
Vigvári András
Zombory Máté
projekt kezdete 2016-02-01
projekt vége 2019-05-31
aktuális összeg (MFt) 11.906
FTE (kutatóév egyenérték) 7.94
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásunk a folytonosságot és a megszakítottságot vizsgálta az 1960-2010 közötti magyar szociológiai tudástermelésben. Bár az 1960-as években kiépült hazai szociológiát meghatározta az a körülmény, hogy a szocialista rendszer keretei között formálódott, melyben szinte folytonos volt a politikai befolyás, a korabeli tudományos eredmények és módszerek mégsem írhatók le pusztán “szocialista szociológiaként” - sőt megkerülhetetlen, olykor nemzetközileg is egyedülálló kutatások zajlottak és a relatíve zárt országhatárok ellenére kimutatható a nemzetközi trendekhez való alkalmazkodás is. A projekt számba vette szakmai örökségünk máig ható, hasznosítható elemeit, azokat a kutatási stratégiákat, melyek érdemben járultak hozzá a nemzetközi szociológiai gondolkodáshoz. A kutatás elsősorban a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely egyedülálló társadalomkutatási gyűjteményeire és e kutatócsoport tagjainak munkájára épült, melyhez a korábbi OTKA támogatások már eddig is nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak.
kutatási eredmények (angolul)
Our research explored continuities and discontinuities in the knowledge production of Hungarian sociology between 1960 and 2010. Emerging in the 1960s, Hungarian sociology was largely determined by its being formed in the state socialist regime that exercised quasi-permanent political pressure. Still, contemporary scientific achievements and methods cannot be simply labelled as the products of some “socialist sociology”: as a matter of fact, this social-political context provided fruitful grounds for distinguished, sometimes internationally renowned research. Despite more or less closed borders, adaptation to international trends can also be observed. Our project reviewed our professional legacy, examining its elements still in evidence and use today, including research strategies contributing significantly to international sociological thinking. The research was mainly based on the unique collections of social research and the work of the members of Voices of the 20th Century Archive and Research Group, established and long operating thanks to the support provided by the Hungarian Scientific Research Fund.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115644
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Éva: Parallel Readings: Narratives of Violence, Fazil Moradi, Ralph Buchenhorst, Maria Six-Hohenbalken (eds.) Memory and Genocide: On What Remains and the Possibility of Representation. New York; Oxford: Routledge, 2017
Szabari Vera: A módszertani individualizmus mint a keményi megismerés sajátos formája: A cigánykutatás margójára, REPLIKA 4:(104) pp. 33-46., 2017
Szabari Vera: A 20. század hangja Archívum és Kutatóműhely Szakmatörténeti gyűjteményének bemutatása., socio.hu 2017/1, 77-83., 2017
Tari Örs Lehel: A Liskó Ilona gyűjtemény bemutatása, socio.hu 2017/4, 150-157., 2017
Tari Örs Lehel: Kamarás István gyűjteményének bemutatása, socio.hu 2017/1, 84-90., 2017
Tari Örs Lehel: Kemény István gyűjteménye és a kapcsolódó iratok a Blinken OSA Archívumban, Replika 104, 111–117., 2017
Tibori Timea: Utasi Ágnes szociológusról és a gyűjteményről, socio.hu 2017/3, 86-95., 2017
Vajda Róza: Elmélet és empíria, Szociológiai Szemle 27(1), 133-140., 2017
Vajda Róza: Az elismerés tétje: Az elismerés alapú politizálás paradoxonjairól, socio.hu 2018/1, 33-63, 2018
Vigvári András: Laki Mihály gyűjteményének bemutatása, socio.hu 2017/2, 89-93, 2017
Gerőcs Tamás, Vigvári András: The Concept of ‘Peasant Embourgeoisement’ in the Perspective of Different Historical Conjunctures, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI SOCIOLOGIA 62:(1) pp. 85-104., 2017
Vigvári András: Kettős kihívás előtt: A hallgatás megtörése és a megosztás felelőssége a kortárs terepkutatásokban, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 27:(2) pp. 41-53., 2017
Filipkowski, Piotr ; Gárdos, Judit ; Kovács, Éva ; Szabari, Vera: CULTURE OVER STRUCTURE: THE HERITAGE OF LIFESTYLE RESEARCH IN THE 1970S IN HUNGARY AND POLAND, STAN RZECZY / STATE OF AFFAIRS 13 : 2 pp. 147-170., 2017
Kovács, Éva: A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely első évtizede, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE : 1 pp. 120-123., 2018
Erőss Gábor: Intim részletek. A magyar szociológia történetének hangoskönyve, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE : 1 pp. 120-123, 2018
Sárosi Anna: Szolidaritás, társadalomkritika és felelősségvállalás, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE : 1 pp. 130-137, 2018
Kecskés Nóra: A kritikai cselekvés új színterei, Szociológiai Szemle 28(1): 138–145., 2018
Tibori Timea: A kultúra fogalmának változásai a 80-as években, Kultúra és Közösség, 2018.1.sz. pp. 43-60., 2018
Kovács Éva: Testimonies in the Digital Age – New Challenges in Research, Academia and Archives, In: Werner, Dreier; Angelika, Laumer; Moritz, Wein (szerk.) INTERACTIONS, Books on Demand Gmbh (2018) pp. 76-92., 2018
Kovács Éva: „Post-testimony”, SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE (3) pp. 107-119., 2018
Kovács Éva: A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely első évtizede, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 28: (1) pp. 120-123., 2018
Kovács Éva, Szabari Vera, Lénárt András: (Fel)talált tudomány, HÍD (12) pp. 104-125., 2016
Kovács Éva: Ungarn und die Erinnerung an 1956: Eine Nation ohne Revolution, In: Jerzy Kochanowski, Joachim von Puttkamer (szerk.) (szerk.) 1956 - Eine (etwas) andere Perspektive. Warszava: PISM (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych / The Polish Institute Of International Affairs), 2016. pp. 193-206., 2016
Kovács Éva: Sexualisierte Gewalt und Trauma, OSTEUROPA 66: (6-7) 43-58, 2016
Kovács Éva: Overcoming History through Trauma., EUR REV 24: (4) 523-534, 2016
Kovács Éva, Szabari Vera, Lénárt András: (Fel)talált tudomány, HÍD : (12) 104-125, 2016
Perenyei Monika: Nézze, apukám, így nem lehet élni! Az 1980-as évek elején felvett neurózis-interjúk, socio.hu 4, 2016
Lénárt András: Zsidó identitáskutatások a holokauszt után született generáció körében, socio.hu 3, 2016
Adler Tamás - Lelkes Szilvia: A Teleki'44 projekt interjús gyűjteménye, socio.hu 3, 2016
Szabari Vera: Örkény Antal interjúja Szabó Ildikóval (1946-2016). Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Szabari Vera, socio.hu 4, 2016
Tibori Timea: Síklaki István szociálpszichológus gyűjteményének bemutatása, socio.hu 4, 2016

 

Projekt eseményei

 
2019-04-24 09:12:14
Résztvevők változása
2017-03-24 08:25:56
Résztvevők változása
2016-05-27 12:35:12
Résztvevők változása
vissza »