A globális szocializmus: Kelet-Európa és a harmadik világ kapcsolatai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115711
típus NN
Vezető kutató Apor Péter
magyar cím A globális szocializmus: Kelet-Európa és a harmadik világ kapcsolatai
Angol cím Socialism Goes Global: Eastern Europe and the Third World
magyar kulcsszavak Kelet-Európa, harmadik világ, globalizáció, szocializmus
angol kulcsszavak Eastern Europe, Third World, globalisation, socialism
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)85 %
Ortelius tudományág: Kortárs történelem
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)15 %
Ortelius tudományág: Nemzetközi politika
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Iacob Bogdan
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2018-04-30
aktuális összeg (MFt) 17.325
FTE (kutatóév egyenérték) 3.60
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projekt a gyarmati rendszerek felbomlásának hatásait vizsgálta a kelet-közép európai szocialista társadalmakban. Az NKFIH támogatás közvetlenül az MTA BTK és az Exeteri Egyetem együttműködésében valósult meg. A brit partnerrel közösen támogatott programban több más intézmény is részt vett: Londoni Egyetem, Oxfordi Egyetem, Columbia Egyetem, Lipcsei Egyetem, Belgrádi Egyetem. A program fő célkitűzése egy két kötetből álló könyv közös megírása és kiadása, melynek kézirata elkészült. A fejezetek forrásanyaga részben a már a szakirodalomban elérhető esettanulmányok, melyek feldolgozása megtörtént. Jelentős részben új levéltári forrásanyagot is használ a szintézis, melyek az egykori szocialista tömb minden országára kiterjednek és a legfontosabb párt- és kormányzati levéltárak anyagára épülnek. A munka legfontosabb megállapításai a következőek: Az 1950-es évek végétől kezdve Kelet-Európa és a fejlődő világ kapcsolatai diplomáciai, katonai, gazdasági ér kulturális téren is megsokasodtak. Ezzel egy időben viszonylag szabad terület nyílt a kisebb kelet-európai országok előtt, hogy saját érdekeiket és céljaikat is képviseljék a harmadik világban kifejtett tevékenység során. Kelet-Európa és a gyarmati világ kapcsolatai, ugyanakkor, hosszú történeti múltra tekintenek vissza, melynek egyszerre része a gyarmati népekkel való szolidaritás és a gyarmatosításban való részvétel története.
kutatási eredmények (angolul)
The research project has explored the impacts of decolonization on the socialist societies of Eastern Europe. The NKFIH grant funded directly the cooperation of MTA BTK and the University of Exeter. The project funded together with the UK partner included other partner institutions: University of London, University of Oxford, Columbia University, University of Leipzig, University of Belgrade. The main objective of the program was to produce and publish a book in two volumes. The manuscript of both volumes has been finished. The chapters are based partly on case studies already available. The project has prepared an extensive bibliography ad database of such literature. New archival source material is also extensively used from all countries of the former socialist bloc and include the main communist party and government archives. The chief argument of the book is the following: From the late 1950s onwards, the contacts between Eastern Europe and the developing world were multiplied in diplomatic, military, economic and cultural areas as well. At the same time, such contacts enabled the lesser Eastern European countries to pursue their own national interests and goals in the Third World. The relationships of Eastern Europe and the colonial world have a long history, which involves both the solidarity with colonial peoples and the contribution to colonialism itself.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115711
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
James Mark; Apor Péter: Socialism Goes Global: Decolonisation and the Making of a New Culture of Internationalism in Socialist Hungary, 1956-1989, The Journal of Modern History, 2015
Bogdan C. Iacob: Southeast European Studies during the Cold War. Aspects of International Institutionalization (1960s-1970s), New Europe College Ștefan Odobleja Program. Yearbook 2014-2015 (Bucharest: New Europe College), 21-52., 2016
Bogdan C. Iacob: Monique de Saint Martin, Grazia Scarfò Ghellab and Kamal Mellakh eds., Étudier à l’Est. Expériences de diplômés africains (Paris: Karthala. 2015), International Affairs, 92:4 (July), 997–999., 2016

 

Projekt eseményei

 
2015-08-25 16:15:13
Résztvevők változása
vissza »