A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115748
típus K
Vezető kutató Sándor Klára
magyar cím A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon
Angol cím The modern cult of Székely script in Hungary, its practices and their perceptions in present day Hungary
magyar kulcsszavak székely írás, rezisztens identitás, public history, szubkultúra, újnacionaizmus, képzelt közösségek, örökségturizmus, nemzetépítés, autenticitásdiskurzus,
angol kulcsszavak Székely script, resistent identity, public history, subculture, new Nationalism, imagined communities, heratige tourism, nation building, authenticity discourse
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalmi viselkedés
zsűri Társadalom
Kutatóhely Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Balog Iván
Pusztai Bertalan
Tóth Andrea
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 24.920
FTE (kutatóév egyenérték) 10.11
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Több diszciplína elméleti és módszertani elemeit egységbe olvasztó transzdiszciplináris módszer kidolgozása. 2. Sok részterületet figyelembe vevő, részletes, sok elemből álló, kvantitatív és kvalitatív elemzéseket is lehetővé tévő adatbázis kiépítése. 3. A székely írás jelenkori kultusza alapvonásainak föltárása: milyen csoportok gyakorolják a kultuszt, milyen azonos vagy eltérő motivációk irányítják őket ebben; mi az egymáshoz való viszonyuk, milyen vitapontok, esetleg törésvonalak vannak közöttük. Az antikultusz aktív építői homogénebbek: hasonlóan ítélik meg a székely írás jelenkori kultuszát, gyakran használnak érvelésükben vándormotívumokat. A kutatás lehetőséget adott arra, hogy elméleti következtetéseket vonjunk le a csoportképződésre, a belső és külső oppozíciók mentén megfogalmazódó identitásokra, ezek rétegződésére, változásai dinamikájára vonatkozóan. A kutatásban nagy figyelmet fordítottunk annak a tudásháttérnek a rekonstruálására, amely a kultusz, illetve antikultusz szociokulturális kontextusát jelenti. Megvizsgáltuk a székely írásról a hétköznapi tudás számára elérhető kanonizált ismereteket, a köztörténelem intézményesített formálóit, a kultusz és antikultusz politikai kötődéseit – ezek a politikai kötődések az antikultusz építői számára sokszor a legerősebb attitűdalakítók. A kutatás eredményeit magyar és nemzetközi konferenciákon, könyvfejezetekben, tanulmányban tettük közzé. Előkészítettük a kutatás eredményeit monografikusan földolgozó kötetet.
kutatási eredmények (angolul)
The most important results of our research: 1. The development of a complex, transdisciplinary methodology applied to the topic of the research 2. A detailed database, containing 18 interviews, hundreds of media articles, textbooks, online sources (webpages), posts and comments written to posts in Facebook, parliamentary debates, debates of the sharpest discussion within the cultist groups. 3. Characteristics of the subculture: different motivations of the cultists, connections and oppositions between the cultist groups. 4. Attitudes and arguments of the anticultists are more homogeneous that the attitudes and arguments (and motivations) of the cultists. 5. The reconstruction of the sources of public knowledge about the Székely script: canonized knowledge in textbooks, mainstream media articles, political and ideological embeddedness of the cult and anticult. 6. Dissemination of the results on conferences, in books and journals, and the preparation of a monography on the results.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115748
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sándor Klára: A székely írás mint hatalmi jelkép – interpretációk egy témára, A hatalom jelei, képei és terei. Szeged, 2015. november 6. (konferenciaelőadás), 2015
Sándor Klára: A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói – hipotézisek és kutatási terv, A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11. (workshop), 2015
Balog Iván: Antinacionalizmus, A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11. (workshop), 2015
Pusztai Bertalan: Kultúraelméleti kontextusok, A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11. (workshop), 2015
Csörsz Édua: Az "ősmagyar mítosz" posztmagyar rítusai Bugacon. A Kurultaj és az Ősök napja., Hubbes L. A. és Povedák I. (szerk.), Már a múlt sem a régi..., 207–235. Szeged: MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2015
Sándor Klára: A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói (workshop: 3 vendég, 3 kutatócsoporti előadással)), Szeged, 2015. december 11., 2015
Tóth Andrea: A székely írás mint a társadalom Másikja, Az etnográfia esélyei és lehetőségei a digitális térben konferencia, SZTE és PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék (konferencia, Szeged, 2017. ápr. 7.), 2017
Tóth Andrea: Secler Writing as Hungarian Society's Other: Manifestation of Civic and Cultural Nationalism, Racism, Nationalism and Xenophobia. 2nd International Interdisciplinary Conference, Gdańsk, Poland, Gdansk, Lengyelország, 2017.06.08-2017.06.09., 2017
Csörsz Édua: Az etnográfia esélyei és lehetőségei a digitális térben, z etnográfia esélyei és lehetőségei a digitális térben konferencia, SZTE és PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék (konferencia, Szeged, 2017. ápr. 7.), 2017
Sándor Klára: Székelyből magyar, írásból rovás – avagy hogyan ölte meg a székely írás kultusza a székely írás székely identitást jelző funkcióját?, Hullóidő: székely identitásépítés a a 19–20. században. MTA Kisebbségkutató Intézet és MTA–Lendület Trianon 100 Kutatócsoport. Budapest, 2018. május 24., 2018
Sándor Klára: A székely írás kutatása és a nemzeti gondolat, In: Bollók Á. (szerk.), Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században, 27–47. Budapest: MTA BTK., 2017
Sándor Klára: Versions of public history representing group identities: Fight for being the master narrative., In: Takács Miklós (szerk.), The (Web)Sites of Memory: Cultural Heritage in the Digital Age, 82–89. Debrecen: Debrecen University Press, 2018
Sándor Klára: A székely írás modern kultuszai és antikultusza: bevezetés a tanulmányokhoz., Regio, 26. 2018/4, 32–41., 2018
Sándor Klára; Csörsz Édua: „Nem szimplán írásrendszer” – előzetes eredmények a székely írás kultuszának kutatásából, Regio, 26. 2018/4, 42–66., 2018
Tóth Andrea: „We Are Sziriusz.” A székely írás mint a társadalom Másikja, Regio 2018/4, 67-94, 2018
Balog Iván: Miért veszít teret az antinacionalizmus?, Regio 2018/4, 95–113, 2018
Sándor Klára: Székelyből magyar, írásból rovás – a székely írás székely identitást jelző funkciójának visszaszorulása, Hullóidő. In: Bárdi Nándor és Ablonczy Balázs (szerk.), MTA BTK. Kézirat leadva: 2018 ősz., 2019
vissza »