A kárpát-medencei halfauna funkcionális diverzitás vizsgálata. Elővizsgálatok és adatbázis építés.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115801
típus PD
Vezető kutató Takács Péter
magyar cím A kárpát-medencei halfauna funkcionális diverzitás vizsgálata. Elővizsgálatok és adatbázis építés.
Angol cím Functional diversity of the Carpathian fishfauna. Preliminary studies and database development.
magyar kulcsszavak alak analízis, morfometria, guildek
angol kulcsszavak shape analysis, morphometry, guilds
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Ortelius tudományág: Édesvízi ökoszisztémák
Hidrobiológia, ökológiai állapotértékelés, alkalmazott ökológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
Ortelius tudományág: Hidrobiológia
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Balatoni Limnológiai Intézet (MTA Ökológiai Kutatóközpont)
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2019-02-28
aktuális összeg (MFt) 10.415
FTE (kutatóév egyenérték) 2.95
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázatomban létrehoztam a Kárpát-medencében honos halfajok fukcionális trait adatbázisát, illetve a teszteltem a funkcionális trait alapú diverzitásértékelések érzékenységét is. Emellett, mivel a trait adatbázis alapját főleg morfometriai módszerekkel gyűjtött adatok képzik, így a használni kívánt morfometriai módszerek használhatóságának vizsgálatát is elvégeztem. A metodikai vizsgálatok eredményeit azt mutatták, hogy az ugyanazon testfélről készült fotók „geometriai” módszerrel végzett adatfelvételei jobban reprodukálhatók és ismételhetők, valamint kevésbé terheltek a mérő hatásával. Ugyanakkor a klasszikus távolság alapú és a geometriai módszerek kriptikus entitások elkülönítésére egyaránt jól felhasználhatók, illetve távolságalapú módszer esetében a mért változók száma jelentősen csökkenthető. Ezen információk felhasználásával hoztuk létre a jelenleg 78 faj, 42 morfometriai bélyegéből képzett 15 trait adatát tartalmazó adatbázist. A trait alapú minősítés teszteléséhez egy országos léptékű adatbázist hoztam létre. Melynek adatsorait elsősorban idegenhonos-őshonos relációban klasszikus és funkcionális trait alapú módszerekkel elemeztem. Vizsgálataim eredményeit nyolc közleményben (ebből 4 SCI) és 11 konferencia előadásban mutattam be.
kutatási eredmények (angolul)
In this proposal, I compiled the functional trait database of Carpathian fish species morover the sensitivity of the functional trait based diversity computations was tested and compared with the traditionaly used diversity indices. Besides, since as the functional trait database built up mainly from morphometric data, I tested the usability of the morphometric methods widely used in fish biology. Results of these methodological studies (e.g. the photos taken from strictly the same bodyside is better employable for morphometric analyses than the "direct" measurement on the body of the investigated fish individuals, moreover the number of the measured morphometric features can be considerably reduced) were used in the compilation of the tarit database. We compiled a database containing 15 functional traits (derived from 42 morphometric features) of 78 Carpathian fish species. Moreover for the usability testing of the trait diversity computation a fish faunistic database containing 767 sites' fish faunistic data was assembled. This fish faunistic database were analyzed from various aspect, especially in native-non native relations. My results were published in eight scientific publication (which from four is SCI) and eleven oral and poster presentation was made in Hungarian and international conferences also.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115801
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takács P, Ferincz Á, Staszny Á, Vitál Z: Effect of bodyside-specific data processing on the results of fish morphometric studies, FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY 192 : 2 pp. 137-144. , 8 p. (2018), 2018
Takács P, Ács A, Bánó B, Czeglédi I, Csaba J, Erős T, Fésűs-Móré M, Preiszner B, Staszny Á, Vitál Z, Weiperth A, Ferincz Á: “Invasion in progress”: first occurrence and spread of river nerite (Theodoxus fluviatilis, L. 1758) in the largest Central European shallow lake, Lake Balaton, Hungary, BIOINVASIONS RECORDS 8(2): 273-280., 2019
Takács P, Vitál Z, Ferincz Á, Staszny Á: Repeatability, Reproducibility, Separative Power and Subjectivity of Different Fish Morphometric Analysis Methods, PLoS ONE, 2016
Takács P, Czeglédi I, Ferincz Á, Sály P, Specziár A, Vitál Z, Weipert A, Erős T: Halállományok fajgazdagsága és a védett halfajok elterjedés-mintázata magyarországi vízfolyásokban = The species richness of fish stocks and the distribution of protected fish species in the Hungarian river system, HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 98: 86-90., 2018
Takács P, Czeglédi I, Ferincz Á, Sály P, Specziár A, Vitál Z, Weiperth A, Erős T: Non-native fish species in Hungarian waters: historical overview, potential sources and recent trends in their distribution., HYDROBIOLOGIA 795:1-22., 2017
Ferincz Á, Staszny Á, Takács P, Weiperth A, Urbányi B, Paulovits G, Vilizzi L, Copp GH 780:(1) pp. 85-97. (2016): Risk assessment of non-native fishes in the catchment of the largest Central-European shallow lake (Lake Balaton, Hungary), Hydrobiologia, 2016
Takács P, Bánó B, Czeglédi I, Ferincz Á, Kern B, Preiszner B, Staszny Á, Vitál Z, Weiperth A, Erős T: Hány csukafaj él a Kárpát-medencében? = How many Pike (Esox) species live in the Carpathian Basin?, PISCES HUNGARICI 12: 67-70., 2018
Takács P: Megjegyzések a Magyarországon előforduló, Gobio genusba tartozó küllők taxonómiai helyzetével és névhasználatával kapcsolatban = Notes on the taxonomic position and naming problems of the Hungarian stream dwelling gudgeons (Gobio), PISCES HUNGARICI 12: 63-66., 2018
Takács P, Czeglédi I, Ferincz Á, Sály P, Specziár A, Vitál Z, Weiperth A, Erős T: Idegenhonos halfajok Magyarországon és a Balaton vízgyűjtőjén; történeti áttekintés és recens elterjedés mintázatok, ECOLOGY OF LAKE BALATON / A BALATON ÖKOLÓGIÁJA 4: 1-23., 2017
vissza »