Árpád-kori és Anjou-kori magyar vonatkozású, feltáratlan horvátországi és dalmáciai okleveles anyag feltárása és kiadásra való előkészítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115896
típus K
Vezető kutató Körmendi Tamás
magyar cím Árpád-kori és Anjou-kori magyar vonatkozású, feltáratlan horvátországi és dalmáciai okleveles anyag feltárása és kiadásra való előkészítése
Angol cím Previously unknown charters from Croatia and Dalmatia related to the history of the medieval Kingdom of Hungary during the Árpádian and the Angevin era: registering the charters and preparing them for edition
magyar kulcsszavak hungarikakutatás, magyar történelem, Árpád-kor, Anjou-kor, forráskiadás, Horvátország, Dalmácia
angol kulcsszavak hungarica research, Hungarian history, Árpádian period, Angevin period, publication of historical sources, Croatia, Dalmatia
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gál Judit
Kádas István
Tarján Eszter
projekt kezdete 2015-10-01
projekt vége 2019-09-30
aktuális összeg (MFt) 22.938
FTE (kutatóév egyenérték) 6.80
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás elsődleges feladata a 11–14. századi magyar történelem egy jól körülhatárolható, ám mindeddig tökéletesen feltáratlan (és így szinte teljes egészében kiadatlan) horvátországi és dalmáciai forráscsoportjának feldolgozása: a 17. századi dalmáciai történetíró, Johannes Lucius kéziratos hagyatékában megtalálható magyar vonatkozású (vagy a magyar uralom alatt álló dalmáciai területekre vonatkozó) okleveles anyag feltárása és közzé tétele volt. A 33 folió-kötetre rúgó gyűjtemény eredetijét jelenleg a spliti Érseki Levéltár káptalani anyagában, másolatát a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia (HAZU) zágrábi levéltárában őrzik. Támogatott projektünkben arra vállalkoztunk, hogy kéziratos formában elkészítjük ennek az anyagnak a magyar és angol fejregesztákkal felszerelt, mutatózott, korszerű in extenso forrásközlését és annak bevezető tanulmányait, valamint hogy a feltárt anyag alapján a középkori dalmáciai magyar jelenlétre vonatkozó tanulmányokat készítünk, és eredményeinket konferenciákon is bemutatjuk. A projekt eredményeként, vállalásainkkal összhangban elkészült összesen 1123 oklevélszöveg kiadásra előkészített szövege. A munkacsoport tagjai emellett kimondottan a Lucius-projekt részeként 1 könyvet, 9 szaktanulmányt és 3 internetes ismeretterjesztő írást tettek eddig közzé, és további 6 szaktanulmányuk sajtó alatt van. A munkacsoport tagjai a támogatott kutatás témájában a projekt futamideje alatt összesen 21 konferencia-előadást tartottak.
kutatási eredmények (angolul)
The main target of the project was to process and prepare for publishing a well-defined collection of unpublished medieval Croatian and Dalmatian sources from the 11th–14th centuries, which had been previously unknown for Hungarian scholars: the medieval charters that were preserved in transcription in the manuscript heritage of Johannes Lucius, a Dalmatian historian from the 17th century. This material is currently preserved in the chapter archives of the Archbishopric Archive of Split, and a handwritten, literal copy (33 folio-size volumes) is kept in the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb. The main task of the project was to transcribe these medieval documents, and to prepare them for publishing with detailed critical apparatus, head regesta in Hungarian and in English, indices and foreword — and to publish papers and hold conference lectures on the Hungarian presence in medieval Dalmatia. As a result of the accomplished project, and in accordance with our project plans, we have completed a manuscript of 1123 previously unpublished charters in total, which is ready to be edited for publishing. The members of the research group have, beside this, published one monograph, 9 studies and 3 popular internet article strngly related to the project; 6 further studies are still under press in Hungary, Croatia and Serbia. They have also held 21 lectures in various conferences ont he basis of the charters preserved in the heritage of Johannes Lucius.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115896
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kádas István: Kölcsönös haszon. Eperjes, Bártfa városok és a Sáros megyei kisnemesség a középkor végén, Hatalom, adó, jog: Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka -- Kádas István. Budapest 2017. 337--368., 2017
Kádas István; Tarján Eszter: A "felszarvazott" király, http://www.tti.hu/lendulet/kozepkori-gazdasagtortenet/havi-szines/2547-a-felszarvazott-kiraly.html, 2017
Kádas István: Roman Zaoral (ed.), Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages [recenzió], Hungarian Historical Review 6: 200--203, 2017
Kádas István: Roman Zaoral (ed.), Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages [recenzió], Világtörténet 39: 153--157., 2017
Tarján Eszter: General Overview of the English Rolls of Arms during the 13th Century, Magyar Rendészet 16: 139--144., 2016
Tarján Eszter: Lions of the Near East: The Royal Coats of Arms of Cyprus and Armenia in the Early English Rolls of Arms, The Image of States, Nations and Religions in Medieval and Early Modern East Central Europe. Szerk. Bárány Attila, Bozzay Réka. Debrecen: DE 2018. 80--99., 2018
Kádas István: A megye pénze. A zsoldosok fenntartására kivetett adó és a megyei pénztár (1498-1511)., Veretek, utak, katonák. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István, Skorka Renáta, Weisz Boglárka. Bp.: MTA BTK TTI 2018. 185–204., 2018
Kádas István: The Society of the Noble Judges in North-Eastern Hungary. The Main Characteristics of a Social Group during the Reign of King Sigismund., Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Center Europe. Ed. Kosana Jovanović, Suzana Miljan. Amsterdam, 2018., 2018
Kádas István: Cum sigillo nostro: A késő középkori Sáros megye pecséthasználata., Történelmi Szemle 59. (2017) 637--653., 2017
Gál Judit: Iohannes Lucius és hagyatéka., Belvedere Meridionale 30 (2018: 1.) 114--126., 2018
Gál Judit: Dalmáciai városkiváltságok az Árpád-ház uralkodása alatt., Veretek, utak, katonák. Szerk. Weisz Boglárka, Skorka Renáta, Kádas István. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Budapest: MTA BTK TTI 2018 205--222., 2018
Gál Judit: The Changes of Office of Ban of Slavonia after the Mongol Invasion in Hungary (1242-1267)., Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Center Europe. Ed. Kosana Jovanović, Suzana Miljan. Amsterdam, 2018. 37--48., 2018
Körmendi Tamás: „Midőn télidőben a németek elpusztításának szándékával útra kélt”. Szent László király állítólagos 1079-u német hadjáratáról és Guden oklevelének keltezéséről., Hadi és más nevezetes történetek. Tanuulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk.: Kincses Katalin Mária. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018. 292–298., 2018
Kádas István: Kölcsönös haszon. Eperjes, Bártfa városok és a Sáros megyei kisnemesség a középkor végén, Hatalom, adó, jog: Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka -- Kádas István. Budapest 2017. 337--368., 2017
Kádas István: A megye pénze. A zsoldosok fenntartására kivetett adó és a megyei pénztár (1498-1511)., Veretek, utak, katonák. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István, Skorka Renáta, Weisz Boglárka. Bp.: MTA BTK TTI 2018. 185–204., 2018
Kádas István: The Society of the Noble Judges in North-Eastern Hungary. The Main Characteristics of a Social Group during the Reign of King Sigismund., Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Center Europe. Ed. Kosana Jovanović, Suzana Miljan. Amsterdam, 2018., 2018
Kádas István: Cum sigillo nostro: A késő középkori Sáros megye pecséthasználata., Történelmi Szemle 59. (2017) 637--653., 2017
Gál Judit: A dalmáciai egyházak szerepe Imre és András trónharca idején (1197–1204), Századok 153: 165–178., 2019
Gál Judit: Dalmáciai városkiváltságok I. Lajos korában, Márvány, tárház, adomány. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka, Skorka Renáta, Kádas, István. Budapest: MTA BTK TTI, 2019. 257-270., 2019
Körmendi Tamás: Az 1196–1235 közötti magyar történelem nyugati elbeszélő forrásainak kritikája, Budapest: MTA BTK TTI, 2019
Gál Judit: Ugarski horizonti u povijesti Crkve u Dalmaciji: Analiza kraljevskih darovnica Crkvi (Hungarian Horizons in the History of the Church in Dalmatia. The Analysis of Royal Don, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 33: 1--20., 2015
Gál Judit: A világi hatalomgyakorlás és az egyház az Adriai-tenger keleti partvidékén a 12–13. században: a magyar, a velencei és a szerb egyházpolitika összehasonlítása., Micae Mediaevales V. Szerk. Fábián Laura, Gál Judit, Haraszti Szabó Péter, Uhrin Dorottya. Bp. 2016. 47--67., 2016
Kádas István: Emberölés, nyomozás és megyei hatóság a 15. századi Abaúj megyében. Hatalmaskodás Gagy faluban, Magyar Rendészet 16: 63--75., 2016
Kádas István: Nógrád megye adójegyzéke 1457-ből, Pénz, posztó, piac: Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2016. 31--82., 2016
Kádas István: Sárosi „reform” Miklós fia Miklós ispán idején (1374-1380)?, Micae Mediaevales V. Szerk. Fábián Laura, Gál Judit, Haraszti Szabó Péter, Uhrin Dorottya. Bp. 2016. 127--144., 2016
Körmendi Tamás: Lodomér pályafutása váradi püspöksége előtt, Nagyvárad és Bihar az Árpád-kor végén. Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad: Varadinum Kulturális Alapítvány, 2014. (Tanulmányok Biharország történetéből 3.) 83--99., 2016
Körmendi Tamás: Zsigmond király heraldikai reprezentációja a pénzein, Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézete, 2016. 167--180., 2016
Körmendi Tamás: Ungarn im frühen 11. Jahrhundert und das Wirken des heiligen Gunther im Lande, Chronica 12: 23–44., 2016
Körmendi Tamás: Ladislau cel Sfânt şi Croaţia, Oradea şi Bihorul în evul mediu timpurui. Coord. ediţiei: Attila Zsoldos. Oradea: Asociaţia Culturală Varadinum, 2017. 101--123., 2017
Körmendi Tamás: Cariera lui Lodomér, înainte să devină episcop de Oradea, Oradea şi Bihorul la sfârşitul epocii Arpadiene. Coord. ediţiei: Attila Zsoldos. Oradea: Asociaţia Culturală Varadinum, 2017. 91--108., 2017
Gál Judit: A dalmáciai városok és az egyházi földadományok: Az adományok szabályozásai és ezek hatása a magyar királyi politikára a 12–13. században, Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka -- Kádas István. Bp. 2017. 197--218., 2017
Gál Judit: Dušan Zupka, Ritual and Symbolic Communication in Medieval Hungary under the Árpád Dynasty [recenzió]., Hungarian Historical Review 6: 444--446, 2017
vissza »