A magyar-csehszlovák kapcsolatok dokumentumai (1945-1992)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
115988
típus K
Vezető kutató Mitrovits Miklós
magyar cím A magyar-csehszlovák kapcsolatok dokumentumai (1945-1992)
Angol cím Documents on the Hungarian-Czechoslovakian relationship (1945-1992)
magyar kulcsszavak diplomácia, szocializmus, összekapcsolt történelem, magyar-csehszlovák kapcsolatok, Magyarország története, Csehszlovákia története, Kelet-Közép-Európa története, Hidegháború, Visegrádi Csoport
angol kulcsszavak diplomacy, socialism, entangled history, Hungarian-Czechoslovakian relationship, History of Hungary, History of Czechoslovakia, East-Central European History, Cold War, Visegrad Group
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Kortárs történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bencsik Péter
Mészáros Andor
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 13.728
FTE (kutatóév egyenérték) 4.05
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt időtartama alatt négy cseh és egy szlovák levéltárban folytattunk levéltári kutatásokat: Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának Levéltárában, a Cseh Nemzeti Levéltárban, a prágai Központi Katonai Levéltárban, a Totalitariánus Rendszereket Kutató Intézetben és a Szlovák Nemzeti Levéltárban. Célunk az 1945 és 1992 közötti időszak csehszlovák-magyar kapcsolataira vonatkozó dokumentumok feltárása volt. Sajnos a Magyar Nemzeti Levéltár szinte a projekt teljes időtartalma alatt zárva tartott, így csak a cseh és szlovák levéltárak álltak rendelkezésünkre. Összességében több mint tízezer oldal cseh és szlovák nyelvű dokumentumot digitalizáltunk és hoztunk haza, amely anyag lehetőséget ad még a további elemzésekhez. A kutatásainkat három időszakra bontottuk: 1) 1956-1957: a magyar forradalom, 2) 1963-1968: a reform-korszak és a prágai tavasz, 3) A rendszerváltás előzményei. Az első témában megjelentettük „Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai című dokumentumkötetet. A második és harmadik témában összegyűjtöttük a cseh és szlovák forrásokat, ugyanakkor itt még a magyar levéltári kutatások szükségesek ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a történelemről. Az MTA BTK Történettudományi Intézetének Világtörténet folyóiratának a 2018. évi 3. száma Mitrovits Miklós szerkesztésében jelent meg, amelyet teljes egészében a csehszlovákiai prágai tavasz történetének és a magyar-csehszlovák kapcsolatoknak szenteltünk.
kutatási eredmények (angolul)
During the project period we carried out researches in the four Czech and one Slovak archives: the Archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, the National Archives of the Czech Republic, Central Military Archives in Prague, the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, the Slovak National Archives. Our aims was to explore the all documents related on Czechoslovakian-Hungarian relations (1945-1992). Unfortunately, the Hungarian National Archives was closed almost the all-time during the project, so only the Czech and Slovak archives were available for us. Overall, we digitized more than ten thousand documents, which material provides a good opportunity for further analysis. We divided our research into three themes: 1) 1956-1957: the Hungarian revolution, 2) 1963-1968: reform period and the Prague Spring, 3) the antecedents of the change of regimes. In the first topic we published a document collection entitled “With Soviet Union forever and never otherwise” The Czechoslovakian documents on the Hungarian Revolution in 1956. In the second and third topic we also collected all Czech and Slovak documents, but here we need continue the researches in the Hungarian National Archives. Vol. 2018/3 of "World History" (Világtörténet), which is a peer-reviewed academic journal of the Institute of History of HAS, was dedicated fully to the events of the Prague Spring and the Czechoslovakian-Hungarian relations. The volume was edited by Miklós Mitrovits.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115988
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bencsik Péter - Mitrovits Miklós: „A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!” Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018
Mitrovits Miklós: Csehszlovákia és az 1956-os magyar forradalom, Bencsik Péter - Mitrovits Miklós: "A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!" Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. Bp. MTA BTK TTI, 2018
Bencsik Péter: Csehszlovákia 1956-ban – a magyar forradalom kitöréséig, Bencsik Péter - Mitrovits Miklós: "A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!" Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. Bp. MTA BTK TTI,, 2018
Mitrovits Miklós: Út a katonai intervencióhoz. A prágai tavasz és a magyar pártvezetés., Világtörténet, 2018 3. sz. 415–443., 2018
Bencsik Péter: A csehszlovák belügyminisztérium 1968-ban: Josef Pavel reformjai, Világtörténet, 2018 3. sz., 2018
Bencsik Péter: Csehszlovákia és Magyarország 1956-ban, illetve a CSKP reakciói a magyar forradalomra, BELVEDERE MERIDIONALE 29:(1) pp. 77-92., 2017
Bencsik Péter: Social Self-organization and Social Movements in Hungary and in Czechoslovakia in 1956, Megjelenés alatt, 2018
Bencsik Péter: Államhatárok, úti okmányok, határátlépés Magyarországon és Csehszlovákiában (1945–1989), Megjelenés alatt, 2019
vissza »