A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
116154
típus K
Vezető kutató Monok István
magyar cím A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról
Angol cím From the Treasury to the Library: Patronage and Court Culture of Paul Esterházy
magyar kulcsszavak művelődéstörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, zenetörténet
angol kulcsszavak history of civilisation, history of literature, arts history, music history
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)50 %
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)30 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)20 %
Ortelius tudományág: Klasszikus zene
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Könyvtár és Információs Központ
résztvevők Király Péter
Kiss Erika
Viskolcz Noémi
Zvara Edina
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 13.482
FTE (kutatóév egyenérték) 6.69
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
OTKA K 116154 A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról Záró beszámoló 2015–2019 A kutatási periódusban a valóban alapkutatásra koncentráltunk, amely a történeti témák esetében mindig a források feltárása. Ugyan alapvetően az Esterházy család két nagy levéltárában (Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltára, és Fraknó) dolgoztunk, de számos kisebb levéltárat és irattárat is átnéztünk (Eisenstadt: Burgenländische Landesarchív; Güssing: Stadtarchív; Plebanienarchive: Mariazell, Gloggnitz, Maria Schutz, Reichenau an der Rax, Kaiserbrunn; Franziskanerarchív: Güssing, Eisenstadt). A könyvtárak, ahol a máig kézbe vehető könyvek után kutattunk hasonlóan szétszórtan helyezkednek el: Eisenstadt: Schlossbibliothek, Franziskaner; Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Szépművészeti Múzeum; Szombathely: Vas Megyei Könyvtár; Güssing: Franziskaner; Graz: Franziskaner; Berlin, Jena, Dresden, Regensburg, London. A múzeumi tárgyak alapvetően Fraknón és Budapesten (Iparművészeti Múzeum) voltak kézbe vehetőek. A források feldolgozásában részben a dokumentumok regesztáinak megírása és számítógépre rögzítése volt a tevékenység, és természetesen a tanulmányok írása. Megjelent első forráskötetünk is, Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Konferenciaelőadások száma: 19 Megjelent tanulmányok száma: 22 Megjelent könyv: 1 Lektorált, megjelenésre váró közlemények: 13 (1 könyv, 12 tanulmány)
kutatási eredmények (angolul)
OTKA K 116154 From the Treasury to the Library: Patronage and Court Culture of Paul Esterházy Final Report 2015–2019 During the research period, we focused on the real basic research, which always means the exploration of sources in topics related to history. While we worked mainly on two large archives of the Esterházy family (Budapest, National Archives of Hungary, and Forchtenstein), we also reviewed several smaller record offices/registries and archives (Eisenstadt: Burgenländische Landesarchiv; Güssing: Stadtarchiv; Plebanienarchive: Mariazell, Gloggnitz, Maria Schutz, Reichenau an der Rax, Kaiserbrunn; Franziskanerarchiv: Güssing, Eisenstadt). The libraries where we searched for books that are still available (to be taken in hand) are similarly scattered today: Eisenstadt: Schlossbibliothek, Franziskaner; Budapest: National Széchényi Library, Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Museum of Fine Arts; Szombathely: Vas County Library; Güssing: Franziskaner; Graz: Franziskaner; Berlin, Jena, Dresden, Regensburg, London. The museum objects that were available (to be taken in hand) were mostly in Forchtenstein and Budapest (Museum of Applied Arts). In the processing of the sources, the activity was partly to write the document registries and record them on the computer, and of course to write the studies. Our first source volume, Correspondence of Pál Esterházy and Orsolya Esterházy, has also been published. Lectures held in different colloquia: 19 Published Studies: 22 Published Book: 1 Peer reviewed, non published: 13 (1 Book, 12 Studies)
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116154
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Monok István, Zvara Edina: Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai, Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk.: Ács Pál. Budapest, 2015, reciti, 199–218, 2015
Király Péter: Mathias Pollerman, Esterházy Pál udvari és hadi trombitása. Adalékok a 17. századi főúri mecenatúrához, Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk.: Ács Pál. Budapest, 2015, reciti, 417-434., 2015
Király Péter: Adalékok az Esterházy Pál udvari együttesét 1678-1701 között vezető Franz Schmidtbaur életrajzához, Zenetudományi dolgozatok, 2018. 126-141., 2018
Monok István: Iskolai használatú könyvek a németújvári protestáns iskola könyvtárában 1569–1634, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XXI, Fasc. 2(2017), Tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapjára. Szerk.: Horváth Zita. Miskolc, 2, 2017
Monok István: A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában. Egy európai történet, magyarországi példákkal, Könyv, könyvtár, könyvtáros (3K), 26(2017), 11. szám, 39–45., 2017
Monok István: Bücher für Schulverwendung im Bibliothek der protestantischen Schule in Güssing, 1569–1634., Ecclesia semper reformanda. Die protestantische Kirche im pannonischen Raum seit der Reformation. Teil 1. Tagungsband der 36. Schlaininger Gespräche 19. bis. 23. Septembe, 2017
Monok István-Zvara Edina: Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai, Magyar Könyvszemle, 134(2018), 17–25., 2018
Monok István: A könyvtár múzeuma, vagy a múzeum könyvtára? Egy közép-európai történet magyar példákkal, Universitas – historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Szerk.: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos. Budapest, 2018, Magyar Levéltárosok Egyesüle, 2018
Monok István: A németújvári iskola könyvtárának teológiai arculata, Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém, 2018 (A, 2018
Viskolcz Noémi: Thököly István és Imre levelei Esterházy Pálnak – Árva és Likava elfoglalása (1670)., Reformatio nostra – Protestáns szellemi műhelyek Északkelet-Magyarországon. Szerk. Gyulai Éva, Tasi Réka. Miskolc, 2017, 78-97., 2017
Zvara Edina: Esterházy Pál protestáns könyvei, Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém, 2018 (A, 2018
Monok István: Iskolai használatú könyvek a németújvári protestáns iskola könyvtárában 1569–1634, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XXI, Fasc. 2(2017), Tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapjára. Szerk.: Horváth Zita. Miskolc, 2, 2017
Monok István: A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában. Egy európai történet, magyarországi példákkal, Könyv, könyvtár, könyvtáros (3K), 26(2017), 11. szám, 39–45., 2017
Monok István: Bücher für Schulverwendung im Bibliothek der protestantischen Schule in Güssing, 1569–1634., Ecclesia semper reformanda. Die protestantische Kirche im pannonischen Raum seit der Reformation. Teil 1. Tagungsband der 36. Schlaininger Gespräche 19. bis. 23. Septembe, 2017
Monok István-Zvara Edina: Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai, Magyar Könyvszemle, 134(2018), 17–25., 2018
Monok István: A könyvtár múzeuma, vagy a múzeum könyvtára? Egy közép-európai történet magyar példákkal, Universitas – historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Szerk.: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos. Budapest, 2018, Magyar Levéltárosok Egyesüle, 2018
Monok István: A németújvári iskola könyvtárának teológiai arculata, Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém, 2018 (A, 2018
Viskolcz Noémi: Thököly István és Imre levelei Esterházy Pálnak – Árva és Likava elfoglalása (1670)., Reformatio nostra – Protestáns szellemi műhelyek Északkelet-Magyarországon. Szerk. Gyulai Éva, Tasi Réka. Miskolc, 2017, 78-97., 2017
Zvara Edina: Esterházy Pál protestáns könyvei, Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém, 2018 (A, 2018
Viskolcz Noémi, Zvara Edina, Király Péter, Kiss Erika, Monok István: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, MTAK, 2019
Király Péter: Die Schmidtbau(e)rs – Angaben zu Mitgliedern einer Musikerfamilie des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts, Eisenstädter Haydn Berichte 11. Joseph Haydn & die „Neue welt“, Wien, 2019, 302–321., 2019
Kiss Erika: „Ami megvan, az megvan – No de mi lett a hozománnyal?, Esterházy Pál és Orsolya kincsei”, Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, sajtó alá rend. VISKOLCZ Noémi és ZVARA Edina, KIRÁLY Péter és KISS Erika közreműködésével, előszó: MONOK István, Budapest,, 2019
Viskolcz Noémi: Esterházy Pál és Esterházy Orsolya, Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, sajtó alá rend. VISKOLCZ Noémi és ZVARA Edina, KIRÁLY Péter és KISS Erika közreműködésével, előszó: MONOK István, Budapest,, 2019
Viskolcz Noémi: Kutatástörténeti áttekintés, Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése, sajtó alá rend. VISKOLCZ Noémi és ZVARA Edina, KIRÁLY Péter és KISS Erika közreműködésével, előszó: MONOK István, Budapest,, 2019
Király Péter: Rezidenciális zeneélet a 17. századi Magyarországon, Alba Regia (Székesfehérvár), 46(2018), 81–99., 2018
Viskolcz Noémi, Kunt Gergely: Fejezetek az Esterházy hercegi család levéltárának kutatástörténetéből (1847–1946), 1. rész (1847–1870), Turul, 2018, 107–113., 2018
Monok István: Les bibliothèques de la Hongrie et de la Transylvanie d’Ancien Régime. Enjeux politiques, économiques et sociaux, Savoir/Pouvoir. Les bibliothèques, de l’Antiquité à la modernité. Sous la dir de Yves Lehmann. Turhout, 2018, Brepols (Recherches sur les Rhétoriques Religieuses, RRR 29), 2018
Király Péter: Johannes Thesselius kottás bejegyzése Clemens Hizler emlékkönyvébe (1611), MONOKgraphia, tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, szerk. NYERGES Judit, VERÓK Attila, ZVARA Edina, Budapest, Kossuth, 2016, 371–374, 2016
Kiss Erika: A fraknói tárház, ahogy Esterházy Pál megalkotta., Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén, Szerk.: ÁCS Pál. Budapest, 2015, reciti, 199–218., 2015
Király Péter: Beilleszkedés, elkülönülés, kívülrekedés – külföldi zenészek a 16.–17. századi erdélyi fejedelmi udvarban és a Királyi Magyarország főúri rezidenciáin, MTAK in press, 2020
Monok István: Le musée de la bibliothèque ou bien la bibliothèque du musée? Une histoire d’Europe centrale avec exemples hongrois, Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, in press, 2020
Monok István, Zvara Edina: Die Bibliothek von Nicolaus Olahus, Wien, Collegium Hungaricum, in press, 2019
Monok István, Zvara Edina: Esterházy Pál könyvtára, MTAK, Esterházyana 3, 2020
Viskolcz Noémi: A herceg történésze, Hajnal István az Esterházyaknál (1922‒1930),, MTAK, Esterházyana, 2. in press, 2019
Viskolcz Noémi: A „legerősebb oszlop” – Esterházy Pál herceg mecenatúrája a két világháború közti Magyarországon, Debrecen, in press, 2019
Viskolcz Noémi: Nyáry Krisztina, Bratislava, in press, 2020
Viskolcz Noémi: Thököly Éva, Bratislava, in press, 2020
Viskolcz Noémi, Kunt Gergely: Licskay Sándor, a fraknói vár várnagya, Gesta, A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézete, in press, 2019
Viskolcz Noémi, Kunt Gergely: Im Dienst des Hauses Esterházy – Sándor Licskay, der Burgvogt von Burg Forchtenstein, Burgenländische Heimatblätter in press, 2019
Viskolcz Noémi, Kunt Gergely: Fejezetek az Esterházy hercegi család levéltárának kutatástörténetéből (1847-1946), 2. rész (1870-1900), Turul, in press, 2019
Zvara Edina: Protestant Books of a Hungarian Catholic Aristocrat, Reformation und Bücher, Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion, hrsg. von István Monok, Andrea Seidler, Harrassowitz Verlag, 2019., 2019
Zvara Edina: Protestáns könyvek a kismartoni Esterházy-kastény könyvtárában, Ige-idők, a Magyar Nemzeti Múzeum reformációs kiállítása, szerk. KISS Erika et al., Budapest, MNM, 2019, 2019
vissza »