Bioszén alkalmazásának hatása a talaj nitrogén körforgalmára különböző földhasználati rendszerekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
116157
típus PD
Vezető kutató Horel Ágota
magyar cím Bioszén alkalmazásának hatása a talaj nitrogén körforgalmára különböző földhasználati rendszerekben
Angol cím The effects of biochar application on nitrogen cycling under different land use and soil management systems
magyar kulcsszavak Mezőgazdasági gazdálkodás; Nitrogén körforgalom; N2O emisszió; Bioszén; Modellezés
angol kulcsszavak Agricultural management; Nitrogen Cycle; N2O emission; Biochar; Modeling;
megadott besorolás
Talajtan, talajbiológia, talajkémia, talajfizika (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Talajgazdálkozás
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Talajtani és Agrokémiai Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2015-10-01
projekt vége 2019-04-30
aktuális összeg (MFt) 11.961
FTE (kutatóév egyenérték) 2.87
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás keretében különböző típusú és mennyiségű bioszén hatását vizsgáltuk a talaj kémiai, fizikai, biológiai, valamint hidrológiai rendszerére, kiemelt figyelemmel a nitrogénforgalmi változásokra. Laborkísérletekben, különböző mennyiségű és típusú bioszén hozzáadásával a talajok nitrogén megkötő, nitrifikációs és denitrifikációs potenciáljának változását vizsgáltuk. Tenyészedény kísérletben, különböző mennyiségű bioszén kijuttatása után paprika növényeken vizsgáltuk a talajnedvesség-, növény biomassza változását, a tápanyagfelvételt és talajszerkezeti változásokat, illetve a talaj CO2 kibocsátását. A szabadföldi kísérleteknél spektrális és talajszenzorok segítségével folytonos méréseket végeztünk szőlő és kukorica ültetvényekben, a kutatás 2. és 3. évében. Az üvegházhatású gáz (ÜHG) mérések heti rendszerességgel történtek szőlő, kukorica, rét és erdő területeken, vegetációs időszakban. Bioszén alkalmazása a vizsgált talaj-növény-víz rendszer különböző elemeire eltérő hatást fejtett ki; pozitív, de negatív változásokat is megfigyelhettünk. Több esetben a magas bioszén dózis gátolta a talajban lévő mikroorganizmusok működését, például a nitrogén megkötő aktivitást. A vizsgált növények biomassza képződését viszont a vizsgálatok nagy részében pozitívan befolyásolta a bioszén kijuttatása. Az ÜHG emissziójának csökkenése is megfigyelhető volt bioszén használatakor, főleg az N2O kibocsátásnál, ezáltal a klímaváltozást elősegítő gázok mérséklésére potenciális alkalmazás lehet.
kutatási eredmények (angolul)
In the frame of the project, the effects of different types and amount of biochar on the soil chemical, physical, biological, and hydrological changes were investigated, with special focus on interruption in the nitrogen cycling processes. Laboratory studies included changes in nitrogen fixation, nitrification, and denitrification potentials as a result of different types and amount of biochar amendment to soils. A pot experiment was used to investigate the influence of different amount of biochar on soil CO2 emission, soil water content, plant biomass (below and aboveground), nutrient usage, soil structures, etc. Field studies were implemented at vineyards, maize, grassland, and forest sites. Greenhouse gas (GHG) measurements were executed on a weekly basis from all 4 field sites during the vegetation period. For the vineyard and maize, spectral reflectance and soil moisture sensors were used for continuous plant development and soil moisture monitoring. The use of biochar had both benefits and negative effects on the soil-plant-water system’s elements. In many cases, biochar application inhibited the activities of soil microorganisms, e.g. the nitrogen fixation potentials. However, biochar use increased biomass production in the investigated plants. Also, reductions in GHG production were observed in the biochar amended treatments, especially in the case of N2O emission values, which might help mitigate the harmful effects of climate change.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116157
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Baklanov, Sz ; Horel, Á ; Gelybó, Gy ; Tóth, E ; Dencső, M ; Ujj, E ; Potyó, I: Különböző földhasználatú területek talajának nitrogénforgalmi vizsgálata változó hőmérsékleti értékeken, Agrokémia és Talajtan 68(1), 79-96, 2019
Horel Ágota, Tóth Eszter, Gelybó Györgyi, Dencső Márton, Farkas Csilla: Biochar Amendment Affects Soil Water and CO2 Regime during Capsicum Annuum Plant Growth, AGRONOMY 9: (2) 58, 2019
Horel Ágota, Gelybó Györgyi, Potyó Imre, Pokovai Klára, Bakacsi Zsófia: Soil Nutrient Dynamics and Nitrogen Fixation Rate Changes over Plant Growth in Temperate Soil, AGRONOMY 9: (4) 179, 2019
Horel, Ágota ; Barna, Gyöngyi ; Makó, András: Soil physical properties affected by biochar addition at different plant phaenological phases. Part I, International Agrophysics 33(2): 255–262, 2019
Makó, András; Barna, Gyöngyi; Horel, Ágota: Soil physical properties affected by biochar addition at different plant phaenological phases. Part II (Közlésre elfogadva), International Agrophysics, 2019
Horel Á., Tóth E., Gelybó Gy., Dencső M., Potyó I.: Soil CO2 and N2O Emission Drivers in a Vineyard (Vitis vinifera) under Different Soil Management Systems and Amendments, Sustainability 10(6), 1811, 2018, 2018
Horel Á., Potyó I., Szili-Kovács T., Molnár S.: Potential nitrogen fixation changes under different land uses as influenced by seasons and biochar amendments, Arabian Journal of Geosciences 11:559, 2018, 2018
Horel Á, Potyó I, Tóth E, Gelybó Gy, Barna Gy and Dencső M.: Soil CO2 and N2O emission drivers in vineyard (Vitis vinifera) under different soil management systems and amendments, European Geophysical Union, 2018. April 7-12. Wien, Austria., 2018
Horel Á, Hernádi H, Skic K, Makó A, Barna Gy: Bioszén kezelés hatása a talaj egyes hidrofizikai tulajdonságaira, Magyar Talajtani Társaság, Vándorgyűlés 2018. 08.29-09.01. Pécs, Hungary., 2018
Horel Á, Skic K, Makó A, Hernádi H, Barna Gy.: Vályog talaj fajlagos felületének módosulása bioszén hatására, Magyar Talajtani Társaság, Vándorgyűlés 2018. 08.29-09.01. Pécs, Hungary., 2018
Barna Gy, Makó A, Skic K, Horel Á: Changes in soil physical properties of a biochar amended soil, Book of Abstract of 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plants & Climate. Eds.: Sławinski C, Zdunek A. 17-19 September 2018, Lublin, Poland, p. 77., 2018
Agota Horel, Gyorgyi Gelybo, Marton Dencso, Eszter Toth, Csilla Farkas, Ilona Kasa, Klara Pokovai: Soil nitrogen dynamics and Capsicum Annuum sp. plant response to biochar amendment in silt loam soil, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 19: 2947, 2017
Horel Á, Potyó I, Kása I, Ujj E, Bakacsi Zs, Gelybó Gy, Tóth E, Dencső M és Farkas Cs.: LISEM modell használata talajerózió vizsgálatára egy balatoni vízgyűjtőn, Magyar Talajtani Társaság, Vándorgyűlés 2018. 08.29-09.01. Pécs, Hungary., 2018
Ilona Kása, Györgyi Gelybó, Ágota Horel, Zsófia Bakacsi, Eszter Tóth, Sándor Koós, Márton Dencső, Sándor Molnár, Johannes Deelstra, Csilla Farkas: Evaluation of three semi-distributed hydrological models in simulating discharge from a small forest and arable dominated catchment, Biologia 72 (9) (közlésre elfogadva), 2017
Barna Gy, Makó A, Skic K, Horel Á: Changes in soil physical properties of a biochar amended soil, In: Tatiana, Alekseeva; Benedicte, Bakan; Pjotr, Baranowski; Andrzej, Bieganowski; Wioletta, Blaszczak; Magdalena, Frac; Rainer, Horn; Yakov, Kuzyakov; Marc, Lahaye; Krystyna, Malinska; Marek, Molenda; Bart, Nicolai; Sara, Posé; Giancarlo, Renella; Reimund, Paul Rötter; Zofia, Sokolowska; Joachim, Venus; Timo, Vesala (szerk.) 12th International Conference on Agrophysics, Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences (2018) p. 77., 2018
Horel Ágota, Hernádi Hilda, Kamil Skic, Makó András, Barna Gyöngyi: Bioszén kezelés hatása a talaj egyes hidrofizikai tulajdonságaira, In: Bakacsi, Zs; Kovács, Zs; Koós, S (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés : Absztrakt és program füzet, Magyar Talajtani Társaság (2018) p. 26., 2018
Horel Ágota, Kamil Skic, Makó András, Hernádi Hilda, Barna Gyöngyi: Vályog talaj fajlagos felületének módosulása bioszén hatására, In: Bakacsi, Zs; Kovács, Zs; Koós, S (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés : Absztrakt és program füzet, Magyar Talajtani Társaság (2018) pp. 35-36., 2018
Horel Ágota, Potyó Imre, Tóth Eszter, Gelybó Györgyi, Dencső Márton: Különböző földhasználati területek CO2 és N2O emissziójának összehasonlítása, In: Bakacsi, Zs; Kovács, Zs; Koós, S (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés : Absztrakt és program füzet, Magyar Talajtani Társaság (2018) pp. 63-64., 2018
Gyöngyi Barna, András Makó, Zsófia Bakacsi, Klára Pokovai, Hilda Hernádi, Ágota Horel: AGGREGATE STABILITY CHANGES IN A BIOCHAR AMENDED SILT LOAM SOIL DURING A VEGETATION PERIOD, In: Celkova, A (szerk.) TRANSPORT OF WATER, CHEMICALS AND ENERGY IN THE SOIL-PLANT-ATMOSPHERE SYSTEM, Institute of Hydrology SAS (2017) p. 328., 2017
Kása Ilona, Horel Ágota, Gelybó Györgyi, Bakacsi Zsófia, Tóth Eszter, Koós Sándor, Dencső Márton és Farkas Csilla: Investigation of hydrological processes in a small catchment near Lake Balaton, Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system, 95-103. ISBN 978-80-89139-36-1, 2015
Gelybó Györgyi, Kása Ilona, Horel Ágota, Farkas Csilla, Birkás Márta és Tóth Eszter: Soil respiration and soil water regime in different land management systems, Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system, 61-69. ISBN 978-80-89139-36-1, 2015
Agota Horel, Ilona Kasa, Zsofia Bakacsi, Marton Dencso, Sandor Koos, Gyorgyi Gelybo, Eszter Toth, Csilla Farkas: Investigation of soil water changes under different land use types at a small Balaton catchment in Hungary, EGU, 2016
Györgyi Gelybó, Márta Birkás, Márton Dencső, Ágota Horel, Ilona Kása, and Eszter Tóth: Soil respiration in a long-term tillage treatment experiment, EGU, 2016
Ilona Kasa, Agota Horel, Gyorgyi Gelybo, Zsofia Bakacsi, Marton Dencso, Sandor Koos, Csilla Farkas: A comparison of PERSiST and HBV catchment-based hydrological models for evaluating the runoff from a small sub-catchment, COST Connectivity meeting, Prague, 2016
DENCSŐ M, TÓTH E, GELYBÓ GY, KÁSA I, HOREL Á, RÉKÁSI M, TAKÁCS T, FARKAS CS, POTYÓ I, UZINGER N: Komposzt illetve műtrágya bioszén kezeléssel mutatott együttes hatásának vizsgálata karbonátos homoktalaj nedvességtartalmára és talajlégzésére, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 66: (1) 79-93, 2017
HOREL A, BAKACSI ZS, DENCSŐ M, FARKAS Cs, GELYBÓ GY, KÁSA I, TÓTH E, MOLNÁR S, KOÓS S: Eső hatása a Csorsza-patak vízgyűjtőjének téli hidrológiai folyamataira, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 66: (1) 61-77, 2017
Kása Ilona, Molnár Sándor, Horel Ágota: A hőmérséklet és a bioszén típusának, valamint mennyiségének hatása a talaj nettó nitrifikációjára, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 65: (2) 297-311, 2016
Agota Horel, Gyorgyi Gelybo, Marton Dencso, Eszter Toth, Csilla Farkas, Ilona Kasa, Klara Pokovai: Soil nitrogen dynamics and Capsicum annuum plant response to biochar amendment in silt loam soil, EGU, 2017
M. Dencső, Gy. Gelybó, I. Kása, K. Pokovai, I. Potyó, Á. Horel, M. Birkás, T. Takács, E. Tóth: Effect of different management systems on soil CO2 emission and plant growth in a maize field, EGU, 2017
Ilona Kása, Györgyi Gelybó, Ágota Horel, Zsófia Bakacsi, Eszter Tóth, Sándor Koós, Márton Dencső, Sándor Molnár, Johannes Deelstra, Csilla Farkas: Evaluation of three semi-distributed hydrological models in simulating discharge from a small forest and arable dominated catchment, Biologia 72 (9) (közlésre elfogadva), 2017
Eszter Tóth, Györgyi Gelybó, Márton Dencső, Ilona Kása, Márta Birkás, Ágota Horel: Soil CO2 Emissions in a Long-Term Tillage Treatment Experiment In: Soil Management and Climate Change, Elsevier books, 2017
Eszter Tóth, Györgyi Gelybó, Márton Dencső, Ilona Kása, Márta Birkás, Ágota Horel: Soil CO2 Emissions in a Long-Term Tillage Treatment Experiment In: Soil Management and Climate Change, Elsevier books, 2018
Gelzbó Gy., Tóth E., Farkas Cs., Horel Á., Kása I., Bakacsi Zs.: Potential impacts of climate change on soil properties, AGROCHEMISTRY AND SOIL SCIENCE (Agrokémia és Talajtan), 2017
Horel Á., Tóth E., Gelybó Gy., Dencső M., Potyó I.: Soil CO2 and N2O Emission Drivers in a Vineyard (Vitis vinifera) under Different Soil Management Systems and Amendments, Sustainability, 10(6), 1811, 2018
Gelybó Gy, Tóth E, Farkas Cs, Horel Á, Kása I, Bakacsi Zs: Potential impacts of climate change on soil properties, Agrokémia és Talajtan, 2018
Horel Á., Potyó I., Szili-Kovács T., Molnár S.: Potential nitrogen fixation changes under different land uses as influenced by seasons and biochar amendments, Arabian Journal of Geosciences 11:559, 2018
vissza »