A személyi elvű autonómiák belső dinamikája Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
116168
típus PD
Vezető kutató Dobos Balázs
magyar cím A személyi elvű autonómiák belső dinamikája Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése
Angol cím The Internal Dynamics of Non-Territorial Autonomy Regimes in Central and Southeastern Europe: a Five-Country Comparison
magyar kulcsszavak Nemzeti és etnikai kisebbségek, kisebbségpolitika, személyi elvű autonomiák, kisebbségi választások, Magyarország, Észtország, volt jugoszláv köztársaságok
angol kulcsszavak National and ethnic minorities, minority politics, non-territorial autonomies, minority elections, Hungary, Estonia, ex-Yugoslav republics
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)100 %
Ortelius tudományág: Politikai tudományok
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Kisebbségkutató Intézet (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2019-02-28
aktuális összeg (MFt) 3.399
FTE (kutatóév egyenérték) 2.80
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt eredményeként elkészült az MTA TK KI honlapján elérhető és kereshető adatbázis, amely az egyes választási rendszerek rövid bemutatása mellett tartalmazza az észtországi kisebbségi kulturális tanácsok (2007-től), a horvátországi nemzeti kisebbségi tanácsok és képviselők (2003-tól), a magyarországi helyi szintű nemzetiségi önkormányzatok (1994-től), a szerbiai nemzeti tanácsok (2010-től), valamint a szlovéniai önkormányzati nemzeti közösségek (1994-től) választásainak főbb adatait választások és kisebbségek szerint (regisztrált és megjelent szavazók, érvényes és érvénytelen szavazatok száma, jelölő szervezetek stb.). Az adatbázis, az interjúk, a feldolgozott szakirodalom, illetve a kialakított elemzési szempontrendszer alapján elkészült az érintett országok kisebbségi önkormányzati választásait vizsgáló, így a magyarországi rendszert nemzetközi kontextusba helyező összehasonlító elemzés, egy monografikus kézirat, amelynek első változata intézeti műhelyszeminárium keretében, felkért szakértők bevonásával került megvitatásra. Három magyar és egy angol nyelvű folyóiratcikk már megjelent a témában, amelyek mellett két angol és egy szlovén nyelvű cikk, illetve három magyar könyvfejezet lett publikálásra elfogadva és megjelenés alatt állnak. További három angol és két magyar nyelvű publikáció áll elbírálás alatt vagy benyújtás előtt. A kutatás eredményeiről az MTA TK honlapja rövid, magyar és angol nyelvű népszerűsítő-ismeretterjesztő összefoglalókat is közölt.
kutatási eredmények (angolul)
As one result, the searchable online database on the website of the HAS Institute for Minority Studies has been made available that contains a brief introduction about each electoral system as well as the relevant data about the elections of minority cultural councils in Estonia (from 2007), the national minority councils and representatives in Croatia (from 2003), the local minority self-governments in Hungary (from 1994), the national councils in Serbia (from 2010), and the councils of self-governing ethnic communities in Slovenia (from 1994), including the number of registered and attending, valid and invalid votes casted, organizations, etc. Based on the database, the conducted interviews, the relevant literature, and the comparative criteria a book manuscript has been written that analyses the minority elections from the countries in question, thereby placing the Hungarian system in broader international context. A workshop was organized with researchers in order to discuss the comparative analysis. Three articles in Hungarian and one in English have been already published, while two other papers in English and one in Slovenian, and three Hungarian book chapters have been accepted for publication. Three publications in English and two in Hungarian are under review or before submission. On the main results of the project, the website of MTA TK has published brief summaries in both Hungarian and English as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116168
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák belső dinamikája. Kisebbségi választások Közép- és Délkelet-Európa öt országában, (Kötet kézirata, szerkesztés és megjelenés alatt), 2019
Dobos Balázs: Elections in a Non-Territorial Autonomous Setting: the Minority Self-Governments in Hungary, JOURNAL OF ETHNOLOGY AND CULTUROLOGY 20:(2) pp. 87-95. (2016), 2016
Dobos Balázs: Választások és személyi elvű autonómiák, REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom, 2017
Dobos Balázs: A választási rendszerek hatásai a közép- és délkelet-európai személyi elvű kisebbségi autonómiákban, Kisebbségkutatás, 2018
Dobos Balázs: Identitás-meghatározások a közép- és délkelet-európai személyi elvű kisebbségi autonómiákban, Állam- és Jogtudomány, 2018
Dobos Balázs: Ukrán kisebbségi önkormányzatiság Magyarországon, Fedinec Csilla (szerk.): "Kijevi csirke". (Geo)politika a mai Ukrajnában. Budapest, MTA TK, Kalligram, 2019. (kézirat, megjelenés alatt), 2019
Dobos Balázs: Ruszin kisebbségi önkormányzatiság Magyarországon, A ruszinokról szóló tanulmánykötet Fedinec Csilla szerkesztésében (kézirat, megjelenés alatt), 2019
Dobos Balázs: Német nemzetiségi önkormányzatiság Magyarországon, Tóth Ágnes; Eiler Ferenc (szerk.): A magyarországi németek elmúlt száz éve (kézirat, megjelenés alatt), 2019
Dobos Balázs: Minority Governance Of Whom, By Whom, For Whom? Non-Territorial Autonomies in Central and South East Europe, Jahrbuch für Ostrecht, 2(2018 (kézirat, megjelenés alatt), 2019
Dobos Balázs: The Elections to Non-Territorial Autonomies of Central and South Eastern Europe, Nationalities Papers, Special Issue (kézirat, megjelenés alatt), 2019
Dobos Balázs; Kovács Attila: A 2018-as magyarországi országgyűlési képviselő választások kisebbségi vonatkozásai, Razprave in gradivo (kézirat, megjelenés alatt, szlovén nyelven), 2019
vissza »