Bizalom és kormányzás összefüggései helyi szinten  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
116424
típus K
Vezető kutató Bodor Ákos
magyar cím Bizalom és kormányzás összefüggései helyi szinten
Angol cím Interrelations between Trust and Governance at the Local Level
magyar kulcsszavak Jó kormányzás, fejlesztéspolitika, bizalom, társadalmi tőke
angol kulcsszavak Good governance, development policy, trust, social capital
megadott besorolás
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kormányzás
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Regionális Kutatások Intézete (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bársony Sarolta
Bodor Ákos
Csizmadia Zoltán
Grünhut Zoltán
Hegedüs Márk
Horeczki Réka
Horeczki Réka
Pálné dr. Kovács Ilona
Pálné dr. Kovács Ilona
Sik Endre
projekt kezdete 2015-09-01
projekt vége 2019-08-31
aktuális összeg (MFt) 15.298
FTE (kutatóév egyenérték) 8.01
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk a „jó kormányzás” és a bizalom összefüggését tárta fel elméletileg és empirikusan másodlagos adatelemzés és primer adatfelvétel keretében. A „jó kormányzás” fogalmát az európaizáció koncepciójába ágyazta munkánk, a bizalmat pedig annak kulturális előfeltételeként értelmezte. Projektünk során nemcsak a helyi hatalomgyakorlás legfontosabb szereplőinek bizalommintázatait tártuk fel, illetve értékeltük annak tükrében kapcsolathálóikat, jellemző praxisaikat, de lényegesen általánosabb tudományos újdonságként a bizalomelmélet kritikai felülvizsgálatához, illetve a bizalom mérésének kísérleti jellegű megújításához is adalékokat nyújtottunk. Ez utóbbi törekvések jegyében, a bizalomkutatásban új perspektívákat kínáló komparatív esettanulmányi feltárást is tettünk.
kutatási eredmények (angolul)
Our research examined the linkage between good governance and trust, both conceptually and empirically based on secondary data-analysis and primer surveys. Good governance was reinterpreted through the theoretical lens of Europeanization, while trust (both social and more abstract institutional and systemic trust) was proposed as a cultural pre-condition to this structural shift and European modernization path. The project mapped out the trust-features of the relevant of actors in the local governance sphere, while it also inquired the interrelationships among their trusting abilities, their personal networks, and their praxes. Beyond that, as a more comprehensive scientific novelty, the research also proposed a critical review about the concept of trust and its measurement. In accordance with these latter efforts, the project undertook a comparative case-study-analysis that could contribute to the investigation of social trust by new perspectives and added-values.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116424
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bodor Ákos - Grünhut Zoltán: Társadalmi rétegződés Magyarországon a bizalom mentén, Századvég, 20(4) - 78. pp. 19-47, 2015
Grünhut Zoltán - Bodor Ákos: A Synthesising Approach on Europeanisation, Europolis, 2016: (2)., 2016
Grünhut Zoltán: Concepts, Approaches and MethodsonEuropeanisation – A meta-analysis, EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES 8:(1) pp. 157–176, 2017
Bodor Ákos - Grünhut Zoltán - Horeczki Réka: Városi bizalmatlanság, vidéki bizalom. Esetleg fordítva? - A bizalom és a településtípus összefüggé-sei Európában, TERÜLETI STATISZTIKA 57: (4) pp. 406-421, 2017
Bodor Ákos - Grünhut Zoltán - Horeczki Réka: Considering the Linkage Between the Theory of Trust and Classical Rural Sociology’s Concepts, EUROPEAN COUNTRYSIDE, 10:(3) pp. 482-497, 2018
Grünhut Zoltán: Diverse individual value-sets among entrepreneurs in Europe : A comparative analysis, INNOVATIONS, 5:(1). pp. 22-25, 2019
Bodor Ákos - Grünhut Zoltán - Ragadics Tamás: Kapcsolati hálók és bizalom a vidéki Magyarországon. Baranyai kistelepülési polgármesterek társadalmi tőkéje, TÉR ÉS TÁRSADALOM, 33:(2) pp. 20-40., 2019
Grünhut Zoltán - Bodor Ákos: "Megbízhatsz bennem, hisz' ismersz!" Kistelepülési polgármesterek az informalitások hálójában, ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 12:(2) pp. 12-20., 2019
Bodor Ákos - Grünhut Zoltán - Pirmajer Attila: Értékpreferenciák az európai vállalkozók körében, REPLIKA, 111:(2). pp. 23-41)., 2019

 

Projekt eseményei

 
2017-10-10 16:34:02
Résztvevők változása
2017-01-18 14:32:18
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Pálné dr. Kovács Ilona
Új vezető kutató: Bodor Ákos

A vezető kutató váltás indoka: A 2016.12.06-i engedélyezett kérelem alapján.
2016-06-30 13:51:13
Résztvevők változása
vissza »