Buda (1246/1247–1686) Magyar Várostörténeti Atlasz 4.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
117232
típus PUB-K
Vezető kutató Végh András
magyar cím Buda (1246/1247–1686) Magyar Várostörténeti Atlasz 4.
Angol cím Buda (1246/1247–1686) Hungarian Atlas of Historic Towns No. 4.
magyar kulcsszavak Buda, várostörténet, régészet, középkor, topográfia
angol kulcsszavak Buda, urban history, archaeology, middle age, topography
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Archaeolingua Alapítvány
projekt kezdete 2015-08-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.898
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A 2004-2008 között futó OTKA kutatási program (OTKA T 046866) futamideje alatt összeállítottuk, megszerkesztettük és publikációra előkészítettük Buda város történeti atlaszának szöveges és térképes anyagát. A szöveges rész egy részletes történeti helyrajzi tanulmányból, egy szisztematikusan felépített, a várostopográfia meghatározó elemei listáját tematikus bontásban tartalmazó topográfiai adatbázisból, és az ezekhez kapcsolódó bibliográfiából áll. A grafikai anyagban találhatók meg az adott várost és környékét különböző időmetszetekben a nemzetközi előírások szerint ábrázoló térképek (A), a szerkesztett tematikus térképek és a hozzájuk tartozó kommentárok (B), és a reprodukcióként csatolt felmérések, térképek és látképek, szintén a szükséges magyarázatokkal (C). Az atlaszok nemcsak az eddigi szakirodalom eredményeit összegzik, hanem az összeállításuk során alapvető új megállapításokat is tettünk.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatási program célja a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság (Commission Internationale pour l’Historie des Villes, CIHV) történeti városatlasz programjának magyarországi megvalósítása. Ezen belül jelen kötet a főváros, Buda az alapítástól a töröktől való visszafoglalásig (1246/1247–1686) tartó korszaka atlaszának összeállítása volt. Magyarország, némi lemaradással, a 2004–2008 között folytatott OTKA kutatási program (OTKA T 046866) révén kapcsolódott be, amely négy várost (Buda, Kecskemét, Sátoraljaújhely, Sopron) érintett. A részben már kiadott (Sátoraljaújhely, Sopron) és akiadásra előkészített atlasz-kötetek a CIHV által meghatározott, egész Európára kiterjedően egységes szempontok szerint mutatják be térképes és szöveges formában a kiválasztott négy város területi fejlődését és térhasználatának főbb elemeit. A várostörténeti atlaszok szerkesztett és facsimilében reprodukált térképes anyaguk alapján speciális kartográfiai forráspublikációnak is tekinthetők, a szöveges rész pedig a várostopográfiai adattárral együtt referencia-munkaként szolgál és értelmezi a bemutatott jelenségeket.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Jelen kutatás révén a budai középkori és koraújkori topográfia új adattára született meg, amely topográfiai kutatásaimat összegzi az okleveles források új összeállítása és a legfrissebb régészeti adatok felhasználása alapján. Az írásos források lehető teljes körének bevonása mellett a kutatás messzemenőkig kiaknázta a városlátképekben rejlő lehetőségeket is. A régészeti ásatások eredményeit a BTM Középkori Osztályának munkatársaként első kézből ismertem és hasznosítottam, és több esetben saját feltárásaim révén is gyarapítottam azokat. Az utóbbi húsz év Buda régészeti kutatásának talán eddig legintenzívebb periódusának tartható. Az újonnan nyert, elsősorban topográfiai információk a feldolgozás során beépültek úgy az Adattárba mint a fejlődési és tematikus térképekbe.
Az atlasz-projekt eredményeinek közzététele és további városok feldolgozása bizonyára jótékony hatással lesz az összehasonlító topográfiai vizsgálatok fellendülésére, amelyek erősítik az együttműködést a történeti és földrajzi, régészeti, építészeti és néprajzi indíttatású városi kutatási irányok között. Fontos, hogy a nemzetközi sorozat részeként való megjelenés a magyarországi eredményeket – hosszú lemaradás után – integrálja az európai várostörténet vérkeringésébe. A várostörténeti atlaszok magyarországi munkálatainak beindításával nemcsak a hazai települések történeti topográfiai kutatása kaphat új lendületet, hanem városaink – jelképesen és szó szerint – elfoglalhatják helyüket az európai összehasonlító kutatások térképén is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A jelen kiadvány egy új sorozat, a Magyar Várostörténeti Atlasz negyedik darabja, amely a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság (Commission Internationale pour l’Historie des Villes) „Európai Városok Történeti Atlasza” kutatási programja keretében készül. A programot 1968-ban azzal a céllal hívták életre, hogy támpontot adjon és forrásul szolgáljon az összehasonlító várostörténeti kutatásokhoz. A maga mintegy 40 esztendős fennállásával és több mint 460 kiadott atlaszával ez a kutatási program az európai történész szakma egyik leghosszabb ideje futó és bizonyosan a legnagyobb területet átfogó vállalkozásának tekinthető, amelyhez mostantól Magyarország is csatlakozik. Bízunk benne, Buda várostörténeti atlasza a hazai és nemzetközi tudományos élet számos ágának képviselői mellett a várostervezők, műemlékes szakemberek, építészek, a középiskolai diákok és egyetemi hallgatók, a helytörténészek, valamint a város minden polgára érdeklődésére számot tart.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

During the OTKA research programme running between 2004-2008 (OTKA T 046866), we compiled and prepared the publication of the city's history, the text of the atlas and the maps. The text is a part of a detailed historical topographical study, a systematic method, topographic database containing a list of determinants of medieval urban topography, and related bibliography. The graphic material contains the maps of the city and its surroundings at different time sections according to international standards (A), the edited thematic maps and accompanying commentary (B), and attached surveys, maps and views, along with the necessary explanations (C). The atlas not only summarizes the findings in scholarly literature to date, but we also provide fundamental new findings in this publication.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The research program aims at completing the Hungarian historical city atlas program of the International City Historical Commission (Commission Internationale pour l'Histoire des Villes, CIHV). This volume was the compilation of the history of Buda from its foundation to the end of the Ottoman Era (1246 / 1247-1686). Hungary joined this programme in the framework of the project of the Hungarian Scientific Research Fund (2004-2008, OTKA T 046866), which involved four cities (Budapest, Kecskemét, Sátoraljaújhely, Sopron).

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Through this research, the new topography of medieval and early modern Buda was made, which summarizes the topographical researches based on a new compilation and the use of the latest archaeological data. In addition to the involvement of the full range of written sources, the research largely exploited the potential in the cityscapes. I knew and used the archaeological results of excavations as member of the Medieval Department of the Budapest History Museum. The last twenty years can be regarded as the most intense period of the research of Buda.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

This publication is the 4th volume of the series Hungarian Atlas of Historic Towns, which is part of the "Historical Atlas of European Cities" research program of the International City Historical Commission (Commission Internationale pour l'Histoire des Villes). The program was founded in 1968 with the aim of providing a basis for researches in historical cities. In its 40-year existence and more than 460 published atlases, this program is one of the longest-running projects of historical studies in Europe. We are sure that this atlas will be interesting for heritage experts, architects, high school students and university students, historians, and the wider public.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Nemzetközi Várostörténeti Bizottság (Commission Internationale pour l’Historie des Villes, CIHV) történeti városatlasz programjának magyarországi megvalósítására 2004 és 2009 között az OTKA támogatásával kutatási program (OTKA T 046866) folyt négy hazai város: Buda, Kecskemét, Sátoraljaújhely és Sopron atlaszának összeállítása céljából. Ebben a programban készült el Buda város középkorát és török korát feldolgozó (1241-1541–1686) atlasz is, amelynek most a megjelentetésére sor került. A kiadásra előkészített, tördelt kézirat tartalmazta magyar és angol nyelven (teljes terjedelemben) a szerző által készített történeti összefoglalót Buda város középkori és török kori történelméről, valamint egy topográfiai adattárat. Ezekhez társultak a sorozat által megkívánt térképek és a kiválasztott facsimile látképek és térképek. A tördelt kéziratot az Archaeolingua Alapítvány gondozta, nyomtatását a Pauker Nyomda Holding Zrt. végezte el, a DVD mellékletet szintén az Archaeolingua Alapítvány készítette el. A kötet megjelenésével az eddigieknél sokkal szélesebb körben érhető el mind a szakma (ezalatt nemcsak a történészeket, hanem építészeket, várostervezőket, műemléki szakembereket is értve), mind az érdeklődő nagyközönség számára Buda város legrégibb történetének írott és képi forrásanyaga.
kutatási eredmények (angolul)
The research project of OTKA (T 046866) aimed to product four atlases of Hungary in the series of Historic Town Atlases of Europe for the Commission Internationale pour l’Historie des Villes. The atlas of Buda in the middle ages and during the Ottoman period (121-1541-1686) was made in this project and now it is published by the financial aid of OTKA-PUB. The new publication is bilingual (Hungarian-English), it contains a historic introduction, a topographica-historical gazetteer, the maps required and the copies of original maps and town views of Buda. The typeset manuscript and DVD was managed by the Archeolingua Foundation, and the book was made by the Pauker Holding Zrt. The written and cartographical sources of the topography of Buda can be re3ached more easely by the publishing of the atlas. It will be usefull for a large scale of professionals (historians, architects urbanists) and for the publi.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=117232
döntés eredménye
igen
vissza »