Az Európai Unió gazdasági joga globális kontextusban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
117242
típus PUB-K
Vezető kutató Nagy Csongor István
magyar cím Az Európai Unió gazdasági joga globális kontextusban
Angol cím The Economic Law of the European Union in a global context
magyar kulcsszavak belső piac, dormant commerce clause, szabad mozgás, verseny, állami korlátozás, közérdek
angol kulcsszavak internal market, dormant commerce clause, free movement, competition, state restriction, public interest
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Európai jog
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.
projekt kezdete 2015-08-01
projekt vége 2016-06-30
aktuális összeg (MFt) 0.401
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A monográfia egy újszerű gondolatkísérlet az Európai Unió gazdasági jogának bemutatására, elemzésére és értékelésére. A kötet azon a felismerésen alapul, hogy az Európában "szabad mozgás" ("belső piac") és "állami versenykorlátozás" problémának nevezett kérdéskör a világ más kereskedelmi (WTO) és föderális rendszereiben is felmerült, így többek között Ausztráliában és az Egyesült Államokban, és ezek a külföldi (tengeren túli) példák, gyakorlatok és tapasztalatok kiváló referenciapontként szolgálnak az uniós jog értékeléséhez és kontextusba helyezéséhez.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A világon számos olyan rendszer működik, amelyek egységes gazdasági térséget hoznak létre (belső piac, közös piac stb.), azonban a szabályozás-jogalkotás döntő vagy jelentős része területi (tagállami) szinten marad. A területi egységek által elfogadott szabályozás, néha szándékosan, néha nem ezzel a céllal, korlátozza a szabad kereskedelmet és a szabad versenyt, azonban gyakran ezt helyi közérdekű célokra tekintettel.
A szabad kereskedelmet gyakran korlátozzák a közérdekre hivatkozással, habár ezek a hivatkozások gyakran magán lobby érdekeket és protekcionista vágyakat takarnak. Míg mindegyik szabadkereskedelmi rezsim, illetve vámunió tolerál ilyen típusú indokokat (lásd EUMSZ 36. cikk, GATT XX. cikk), az elfogadható közérdekű célok nagylelkű felsorolását adva, széles diszkréciót hagynak az államoknak abban, hogy miként határozzák meg a közérdeket és miként értékelik azt az adott kereskedelemkorlátozás vonatkozásában (mérlegelési jog, arányosság, kevésbé korlátozó alternatívák fennállása stb.).
A kötet célja, hangsúlyozottan az Európai Unió szemüvegén keresztül, ennek a globális tudományos problémának az összehasonlító jogi elemzése és az egyes megoldások, szabályozási, jogi modellek bemutatása, értékelése.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Sajnos mind a magyar, mind a nemzetközi jogtudomány adós a kutatás tárgyát képező kérdés összehasonlító jogi elemzésével: ez idáig tudomásom szerint nem került sor az Európai Unió jogának ilyen összehasonlító jogi szempontból történő bemutatására és vizsgálatára.
A kötet alapkutatási eredményeket közöl, és nemzetközi jelentőséggel rendelkezik, mind tárgya, mind a globális folyamatokban betöltött jelentősége, mind pedig nemzetközi szakirodalmi elhanyagoltsága miatt.
Az újszerű kutatási eredmények társadalmi hasznosulása kettős. Egyrészt, az érdekkutató szemlélettel végzett összehasonlító elemzés eredményei a tudományos és társalmi diskurzus részévé válhatnak, biztosítva a kutatás eredményeként születő újszerű kutatási eredmények becsatornázását a jogtudományba. Másrészt, lehetővé teszi a szabad mozgásról és a szabad versenyről alkotott európai fogalmaink globális összefüggésben történő újragondolását és értékelését.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A világ legtöbb "föderális piacában" (Ausztália, EU, India, USA), valamint a nemzetközi kereskedelem globális keretében (WTO), többek között, egy közös van: tiltják, hogy a tagállamok korlátozzák a szabad kereskedelmet/versenyt, és megengedik ezt a számukra abban az esetben, ha a korlátozásra valamilyen helyi legitim cél érdekében kerül sor. Az Európai Unió Bírósága, az ausztrál és az amerikai legfelsőbb bíróság és a WTO Vitarendezési testülete ugyanazokkal a problémákkal szembesül, hasonló, sőt, néha ugyanolyan ügyekben kell döntenie és mégis, ezek a rendszerek mindeddig izoláltan fejlődtek, és nagyon keveset tanultak egymástól. Sajnos a társadalomtudomány szinte teljes mértékben hanyagolta ennek a kérdésnek az összehasonlító jogi elemzését. A kötet segítséget nyújt ahhoz, hogy az EU-jog megismerje az amerikai és ausztrál alkotmányjog tapasztalatait és megoldásait és tanuljon azok gyakorlatából.
angol összefoglaló
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Most major “federal markets” of the world (Australia, EU, India, US), as well as the global framework of trade (WTO), have one thing in common: they prohibit the constituent parts states) from restricting trade/competition and release them from this duty if the restriction is warranted by a local legitimate end. The Court of Justice of the European Union, the High Court of Australia, the US Supreme Court and the WTO’s Dispute Settlement Body face the very same conceptual issues, have to deal with similar (or sometimes) the same cases and suffer from the same headache-producing dilemmas. Still, these systems have developed in isolation from each other and the social science has neglected this comparative issue. This mutual ignorance seems to be a historical shortcoming in an age, where trade liberalization and free competition are becoming more and more important values, trade barriers decrease and several free-trade areas have come into existence. Individual "federal markets" have obtained significant experiences, developed legal techniques and social procedures, which would be of value of other systems. The above topic is extremely relevant from an international perspective, and since it relates to the fundamental concepts of “federal markets”, it has high significance also on the national level.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Free competition is often restricted with reference to a local legitimate end. States may introduce standards, shape taxation, impose public service duties on enterprises or maintain monopolies in a way that restricts trade and free competition. They may do this with reference to local legitimate ends and quite often these references veil private interest lobbying and protectionist desires. Since the regulatory frameworks contain vague and fluid concepts and notions, states are normally afforded a wide margin of appreciation and the application of the law becomes a social and mental process, blending economic, societal and legal considerations and aspects. One of the major shortcomings of international scholarship is the failure to analyse the major “federal markets” of the world from a comparative perspective and to create comparative and heoretical models for analysing the above phenomena.
The purpose of the research is to conceptualize and evaluate, from a comparative and interestanalysing perspective, the different regulatory approaches, analytical models and developments in Australian, the European Union, the United States and the World Trade Organisation concerning the suppression of free competition and trade by states with reference to a local legitimate end.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Unfortunately, both Hungarian and international scholarship has neglected the comprehensive comparative analysis of the subject matter: as far as I know, the law of the European Union has not been presented and analysed from a comparative perspective like this. The piece would publish the results of fundamental research and has an international relevance, taking into account its subject matter and its significance in global processes and the fact that it is neglected in the scholarship.
The novel research results will be utilized in two ways. First, the results of the research will be chanelled into the scholarly discourse. Second, it may, through the provision of a global context, contribute to the rethinking of the European notions of free movement and free competition.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Most major “federal markets” of the world (Australia, EU, India, US), as well as the global framework of trade (WTO), have one thing in common: they prohibit the constituent parts states) from restricting trade/competition and release them from this duty if the restriction is warranted by a local legitimate end. The Court of Justice of the European Union, the High Court of Australia, the US Supreme Court and the WTO’s Dispute Settlement Body face the very same conceptual issues, have to deal with similar (or sometimes) the same cases and suffer from the same headache-producing dilemmas. Still, these systems have developed in isolation from each other and the social science has neglected this comparative issue. This mutual ignorance seems to be a historical shortcoming in an age, where trade liberalization and free competition are becoming more and more important values, trade barriers decrease and several free-trade areas have come into existence. Individual "federal markets" have obtained significant experiences, developed legal techniques and social procedures, which would be of value of other systems. The above topic is extremely relevant from an international perspective, and since it relates to the fundamental concepts of “federal markets”, it has high significance also on the national level.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A világ legtöbb "föderális piacában" (Ausztália, EU, India, USA), valamint a nemzetközi kereskedelem globális keretében (WTO), többek között, egy közös van: tiltják, hogy a tagállamok korlátozzák a szabad kereskedelmet/versenyt, és megengedik ezt a számukra abban az esetben, ha a korlátozásra valamilyen helyi legitim cél érdekében kerül sor. Az Európai Unió Bírósága, az ausztrál és az amerikai legfelsőbb bíróság és a WTO Vitarendezési testülete ugyanazokkal a problémákkal szembesül, hasonló, sőt, néha ugyanolyan ügyekben kell döntenie és mégis, ezek a rendszerek mindeddig izoláltan fejlődtek, és nagyon keveset tanultak egymástól. Sajnos a társadalomtudomány szinte teljes mértékben hanyagolta ennek a kérdésnek az összehasonlító jogi elemzését. A kötet segítséget nyújt ahhoz, hogy az EU-jog megismerje az amerikai és ausztrál alkotmányjog tapasztalatait és megoldásait és tanuljon azok gyakorlatából. A kötet a vonatkozó NKFI-tájékoztatásnak megfelelően megküldésre kerül az előírt intézmények részére (ELTE, SZTE, Miskolci Egyetem, PTE, DE, PPKE, KRE egyetemi, illetékes kari, vagy intézeti könyvtárának, az illetékes MTA kutatóközpont intézetének és az MTA Könyvtárnak kell kapnia egy-egy példányt és ezen felül szükséges teljesíteni a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettséget).
kutatási eredmények (angolul)
Most major “federal markets” of the world (Australia, EU, India, US), as well as the global framework of trade (WTO), have one thing in common: they prohibit the constituent parts states) from restricting trade/competition and release them from this duty if the restriction is warranted by a local legitimate end. The Court of Justice of the European Union, the High Court of Australia, the US Supreme Court and the WTO’s Dispute Settlement Body face the very same conceptual issues, have to deal with similar (or sometimes) the same cases and suffer from the same headache-producing dilemmas. Still, these systems have developed in isolation from each other and the social science has neglected this comparative issue. The volume helps EU law to learn the experiences and solutions of US and Australian constitutional law.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=117242
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy Csongor István: Az Európai Unió gazdasági joga globális kontextusban, HVG-Orac, 2016
vissza »