Adattípusok integrációja a diskurzusjelölők kutatásában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
121009
típus PD
Vezető kutató Abuczki Ágnes
magyar cím Adattípusok integrációja a diskurzusjelölők kutatásában
Angol cím The Integration of Data Types in the Analysis of Discourse Markers
magyar kulcsszavak pragmatika, társalgáselemzés, korpusznyelvészet, lexikológia, történeti nyelvészet, metaelmélet
angol kulcsszavak Pragmatics, Conversation Analysis, Corpus Linguistics, Lexicology, Historical Linguistics, Metatheory
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)90 %
Ortelius tudományág: Nyelvészet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)5 %
Ortelius tudományág: Tudománytörténet
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok)5 %
Ortelius tudományág: Statisztika
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2016-10-01
projekt vége 2018-08-31
aktuális összeg (MFt) 10.060
FTE (kutatóév egyenérték) 1.40
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásom a diskurzusszerkezet szabályozásának és értelmezésének megoldásához és a kommunikatív viselkedés (szekvenciális és vertikális) szerkezetének felfedéséhez járul hozzá az egyes diskurzusjelölők (DJ-k) multimodális (verbális és nem verbális), funkcionális és kontrasztív vizsgálatán keresztül, illetve ezen terület kutatási módszertanának továbbfejlesztésén keresztül. A kutatás metaelméleti jelentősége abban rejlik, hogy változatos adattípusok (írott és beszélt korpuszok, előadások, mediatizált diskurzusok) felhasználásával, különböző adatfeldolgozási módszereket (automatikus szemantikai annotációt, kettős manuális annotációt, kérdőíveket) alkalmazva kísérli meg a nyelvészeti elméletalkotás és érvelés validitását növelni a DJ-k és a diskurzusszerkezet kutatásának tekintetében (Abuczki monográfia, Furkó, Kertész & Abuczki 2019). A DJ-k szerepkörének felfedésére kifejlesztett annotációs modell (Abuczki 2017, 2018, Abuczki monográfia) nyelvfüggetlen, adaptálható egyéb nyelvekre is. Az explicit és szisztematikus módon kódolt kommunikációs viselkedés algoritmizálásra alkalmas adalékokat biztosít betanítási feladatok számára is (Abuczki monográfia). A kontrasztív esettanulmányok (Crible, Abuczki et al. 2019) eredményei az összehasonlító fordítástudományhoz is hozzájárulnak, és a DJ-k gyakorlati fordításához és tanításához egyaránt segítséget nyújthat. A DJ-k szerepének bemutatása nyelvtanításban is fel lett használva és tesztelésre került. (Abuczki, Parmaxi & Nicolau 2018).
kutatási eredmények (angolul)
The project uncovers various ways of signalling discourse relations and uses of discourse markers (DMs) in Hungarian and English. The findings of the research assist in solving one of the major inferential challenges in pragmatics, the interpretation of discourse structure, via the sequential, prosodic and functional analysis of DMs (Abuczki 2017, Abuczki in press). As discourse-annotated corpora and systematic knowledge about DMs enhances language technology, our results concerning the verbal and nonverbal management of discourse can be applied in dialog modelling. Concerning metatheoretical issues, we improve the efficiency and validity of linguistic theorizing and argumentation with respect to the research and modelling of DM use in discourse studies (Furkó, Kertész & Abuczki 2019, Abuczki in press). We have developed a functional DM annotation scheme and model (Abuczki 2017, 2018, in press) which can be used to annotate DMs in any language. The findings of the contrastive case studies using TED Talks contribute to translation studies: DMs make explicit the relation between discourse segments, thus, their correct translation improves the machine translation of larger chunks of texts (Crible, Abuczki et al. in press). The identification of the roles of the analysed DMs (in Hungarian and English) was used in communicative language teaching as well to help learners produce natural, native-like and coherent discourse (Abuczki, Parmaxi & Nicolau 2018, Abuczki in press).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=121009
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Abuczki Ágnes: Discourse Markers in Hungarian: Corpus-Driven Perspectives, Multimodal Findings, John Benjamins (vagy esetleg L'Harmattan) (JB LEKTORÁLÁS UTÁN SZERKESZTÉS ALATT), 2019
Furkó Péter-Kertész András-Abuczki Ágnes: Discourse Markers in Different Types of Reporting, In: Alessandro Capone , Manuel García-Carpintero , Alessandra Falzone (szerk.) Indirect Reports and Pragmatics in the World Languages. Heidelberg: Springer Verlag 243-276, 2019
Ludivine Crible, Agnes Abuczki, Giedre Valunaite Oleskevicienė, NIjole Burksaitiene, Sarka Zikanova: Functions and translations of discourse markers in TED Talks: a parallel corpus study of underspecification in five languages, Journal of Pragmatics (?) LEKTORÁLÁS UTÁN SZERKESZTÉS ALATT, 2019
Ágnes Abuczki: An Evaluation of the Methods of Teaching Discourse Markers to BA Students of English, 16th International Pragmatics Conference., 2019
Agnes Abuczki, Nijolė Burkšaitienė, Ludivine Crible et al.: The underspecified connective and in a parallel TedTalk corpus: functions, translation and implicitation, DiscourseNet 20 – Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies Handbook. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Budapest, 17–19 May, 2018, Debreceni Egyetemi Kiadó, 16-17.16-17., 2018
Šarka Zikanova, Agnes Abuczki, Nijolė Burkšaitienė et al.: A pilot study on underspecified discourse connectives in the TED Talk parallel corpus, DiscourseNet 20 – Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies Handbook. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest, 17–19 May, 2018. Debreceni Egyetemi Kiadó, 77-78., 2018
Ágnes Abuczki, Antigoni Parmaxi, Anna Nicolaou: Teaching Discourse Markers in a Technologically-Enhanced Language Classroom, P. Zaphiris and A. Ioannou (Eds.): LCT 2018, LNCS 10924, pp. 323–336, Springer International Publishing AG, 2018
Abuczki Ágnes: On the notion of grammaticality, ARGUMENTUM 12: 303-316, 2016
Abuczki Ágnes: Annotation procedure, feature extraction and query options, In: Csűry István, Hunyadi László, Abuczki Ágnes, Esfandiari Ghazaleh, Földesi András, Szekrényes István Csűry István (szerk.) (szerk.) Elements of Electronic Information and Document Processing: An introduction to informatics (not only) for the humanities. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 81-91., 2016
Csűry István, Hunyadi László, Abuczki Ágnes, Esfandiari Ghazaleh, Földesi András, Szekrényes István: Elements of Electronic Information and Document Processing, Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 139 p., 2016
Šárka Zikánová, Liesbeth Degand, Péter Furkó, Sandrine Zufferey, Ágnes Abuczki: Semantic weakening of discourse structuring devices, In: Furkó Péter, Dér Csilla, Liesbeth Degand, Bonnie Webber (szerk.) (szerk.) TextLink – Structuring Discourse in Multilingual Europe, Second Action Conference: Conference Handbook. Budapest, Magyarország, 2016.04.11-2016.04.14. Kiadvány: Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 141-145., 2016
Furkó Péter-Kertész András-Abuczki Ágnes: Discourse Markers in Different Types of Reporting (LEKTORÁLÁS ALATT), Indirect Reports in the World Languages. Springer, 2018
Abuczki Ágnes: Pragmatic Functions and Nonverbal Features, International Scientific Interdisciplinary Conference Discourse, Technology and Translation. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, pp. 28-29, 2017
Abuczki Ágnes: A Discourse-Pragmatic Analysis of amúgy (~’otherwise’) (LEKTORÁLÁS ALATT), Sprachtheorie und germanistische Linguistik (?), 2018
Abuczki Ágnes: Pragmatic Functions and Nonverbal Features, International Scientific Interdisciplinary Conference Discourse, Technology and Translation. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, pp. 28-29, 2017
Abuczki Ágnes: A Discourse-Pragmatic Analysis of amúgy (~’otherwise’) (LEKTORÁLÁS UTÁN ÁTDOLGOZÁS ALATT), Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2018
Abuczki Ágnes, Ludivine Crible, Furkó Péter, et al.: Translation of ”and” in a parallel TED Talk corpus of English, Czech, Hungarian, Lithuanian and French: functions and omissions, In: Philippe Muller, Lydia-Mai Ho-Dac (szerk.) Cross-Linguistic Discourse Annotation: applications and perspectives. Toulouse: Université Toulouse, 2018. pp. 4-12., 2018
Furkó Péter, Kertész András, Abuczki Ágnes: Discourse Markers in Different Types of Reporting, In: Alessandro Capone  , Manuel García-Carpintero  , Alessandra Falzone (szerk.) (szerk.) Indirect Reports and Pragmatics in the World Languages. Heidelberg: Springer Verlag, 2019. pp. 243-276. (Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology)
19, 2019
vissza »